Καταστατικό


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάτοικος Αθηνών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάτοικος Βάρκιζας

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

¨ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ¨

ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΛΕΡΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κάτοικος Αμαρουσίου

ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κάτοικος Πειραιώς

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Κάτοικος Πειραιώς

ΕΔΡΑ Έδρα του κέντρου ορίζεται η οδός ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ αριθ. 98 – 100 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΚΟΠΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΓΗΓΕΝΕΙΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ (ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΜΕΣΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

· Διεξαγωγή επιμορφωτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

· Συνεργασία με την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος και με Ορθόδοξες θρησκευτικές οργανώσεις.

· Συνεργασία με επιχειρήσεις και εταιρίες για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης και των ερευνητικών προγραμμάτων με την παράγωγη, την οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική εφαρμογή.

· Συνεργασία με Ελληνικές ομογενειακές οργανώσεις και ιδρύματα παλιννοστούντων και αποδήμου Ελληνισμού.

· Συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

· Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, φορείς και προσωπικότητες από τον χώρο της Τέχνης, του Πολιτισμού, της Διανόησης, της Δημοσιογραφίας.

· Συνεργασία με κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικολογικούς φορείς, Σωματεία, Ιδρύματα, Οργανώσεις.

· Συνεργασία με Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

· Συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς του επίσημου Ελληνικού Κράτους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· Έκδοση ενημερωτικών εντύπων εφημερίδας και περιοδικού του κέντρου.

· Εκδηλώσεις κοινωνικής παρέμβασης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικά συμπόσια, σεμινάρια και διαλέξεις.

· Εγγραφή και ενεργοποίηση μελών και συνδρομητών.

Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που προωθεί τους σκοπούς του Κέντρου

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών, επιστημονικού κύρους και γνώσεων. Πνευματικά δικαιώματα της ίδρυσης του σκοπού των μέσων για την νοητική (ιδέα) σύλληψη, την πραγματική (δομή, οργάνωση λειτουργιές) και νομική πραγματοποίηση και λειτουργιά του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνισμού και Επιστημονικής Οργάνωσης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και γνώσεων σε θέματα διεθνή, εξωτερικής πολιτικής, αποδήμου Ελληνισμού, Εθνικά ιστορικά και Ορθοδοξίας. Συγγραφή άρθρων, βιβλίων και λοιπών κειμένων για την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό δια τους σκοπούς του ιδρύματος.

ΛΕΡΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ Παροχή γραφείων του κέντρου, επιστημονικών γνώσεων και προσωπικής εργασίας.

ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Παροχή επιστημονικών γνώσεων, προσωπική εργασία.

ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Παροχή επιστημονικών γνώσεων, προσωπική εργασία και έρευνα επί τεχνολογικών θεμάτων .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

1. Η Γενική διεύθυνση του Ερευνητικού Κέντρου και της επιστημονικής οργάνωσης ασκείται από τους ιδρυτές.

2. Η διεύθυνση του Τεχνολογικού – Στατιστικού τομέα ανατίθεται στον ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ

3. Η διεύθυνση του τομέα Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ανατίθεται στον ΠΕΤΡΟ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟ

4.Επιτιμος Πρόεδρος - Διαχειριστής ΛΕΡΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ

5. Η διεύθυνση του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, πολίτικου, πολιτιστικού και οικολογικού τομέα ανατίθεται στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ

6. Από τους συνδρομητές του κέντρου συστήνονται Συμβούλια με εντολή της Διοίκησης, τα όποια λειτουργούν στο πλαίσιο του Κέντρου. Οι προτάσεις των Συμβουλίων για δραστηριότητες υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις και τελούν υπό έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας από τη Γενική διεύθυνση, πχ Συμβούλιο Επιχειρήσεων, Ομογενειακό Συμβούλιο, Επιστημονικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλιο Ερευνητών.

7. Ανάλογες προτάσεις δύναται να υποβάλλονται και από μεμονωμένους συνδρομητές και τελούν υπό την ιδία διαδικασία.

8. Η Γενική Συνέλευση του Κέντρου συγκαλείται με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης ή ύστερα από πρόταση των ¾ του αριθμού των εταίρων.

9. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής και συμμετέχουν οι Διευθυντές – Εταίροι και τα μελή του Κέντρου και της Επιστημονικής Οργάνωσης. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργιά, την οργάνωση, τη διεύρυνση, τις δραστηριότητες και τον έλεγχο προσανατολισμού του Κέντρου.

10. Σε ειδικά θέματα συγκαλείται ειδική Συνέλευση με πρωτοβουλία του Αρμόδιου Διευθυντή, αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή.

11. Η Διοίκηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση που υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο.

12. Οι ειδικές Συνελεύσεις αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση που υποστηρίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή.

13. Τόσο τα θέματα οργάνωσης και λειτουργιάς του Κέντρου, όσο και τα θέματα πειθαρχικού έλεγχου που αποφασίζονται από ειδικές συνελεύσεις, τελούν υπό τον έλεγχο νομιμότητας της Διοίκησης.

14. Οι εταίροι δεν έχουν μόνο διοικητικά καθήκοντα αλλά και επιστημονικά και ερευνητικά.

15. Η εισδοχή μελών, ερευνητών και συνεργατών σε διοικητικές θέσεις του Κέντρου αποφασίζεται από τη Διοίκηση.

16. Ο Γενικός Διευθυντής έχει το δικαίωμα να ενεργεί μόνος χωρίς ενημέρωση των εταίρων ή σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις.

17. Η ανάκληση της Διοίκησης και Διαχείρισης με την επίκληση σπουδαίου λόγου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με ομόφωνη απόφαση των λοιπών εταίρων.

Αθήναι, 18 – 10 – 2008

Τα παραπάνω συνομολογήθηκαν, συμφωνηθήκαν και αποφασίστηκαν από τους εταίρους και αφού διαβάστηκαν έλαβε έκαστος από ένα αντίγραφο της εταιρικής συμβάσεως.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1) ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

2) ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3) ΛΕΡΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ

4) ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

5) ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις