Η Διεύρυνση και η ΠρόκλησηΗ συμμαχία του ΝΑΤΟ πάσχει από προβλήματα διεύρυνσης όπως η ΕΕ. Από 15 κράτη μέλη (Κ-Μ) το 1991, έφθασε σήμερα πλέον 28 μέλη. Είτε στο στρατιωτικό είτε στο πολιτικό σκέλος της Συμμαχίας δεν ενισχύεται το αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ των Κ-Μ. Το πλέον κρίσιμο όμως και κορυφαίας σημασίας θέμα αποτελεί η αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ των Κ-Μ ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον στρατηγικά ολισθήματα και αυθαιρεσίες που διασπούν την αμυντική ενότητα του χώρου της Συμμαχίας, πριμοδοτούν την άλογη και άτοπη κατά περίπτωση «πολιτική ίσων αποστάσεων» σε θέματα που καταστρατηγούν τη νομιμοποιητική απαίτηση της ίδρυσης του ΝΑΤΟ και διευρύνουν «κατά ίσες αποστάσεις» το ρήγμα εμπιστοσύνης και την αξιοπιστία της Συμμαχίας.


Έτσι δεν θα παρέχεται εφεξής πεδίο δράσεως για νεοφανείς και κενόσοφες γεωστρατηγικές ενός Κ-Μ έναντι ενός άλλου όχι μόνον στην περιοχή του αμέσου ενδιαφέροντος της Ελλάδος αλλά και σε άλλες εν δυνάμει περιοχές εντός της Συμμαχίας. Παραμένει μεγάλη η πρόκληση σε Αθήνα και Άγκυρα με βάση τα επιζητούμενα ισχυρά θεμέλια εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των Κ-Μ και τη συστοίχιση της νέας Στρατηγικής Αντίληψης με την κοινωνική αντίληψη στα Κ-Μ.


Για μας, η συμμαχία του ΝΑΤΟ αποτελεί διπλό μαχαίρι με την οδυνηρή εμπειρία της αποχώρησης από το στρατιωτικό σκέλος και τα χρόνια διαπραγματεύσεων για επανένταξη. Η συμμαχία δεν παύει να αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο για ομαλοποίηση Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων.


Η νέα Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_15/08/2009_325785


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις