Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ που ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.

Επιμέλεια του δημοσιογράφου του www.Apodimos.com Γιάννη Περτέση.

Στην Γερμανία βρίσκεται και μεγαλουργεί ο απόδημος έλληνας της Γερμανίας, για τον οποίο ο Καζατζίδης, ο τραγουδιστής της γενιάς της μεγάλης μετανάστευσης τραγουδούσε «Στην Γερμανία μακριά φεύγω μανούλα μου γλυκιά» κάτι που συνεχίζουν να τραγουδούν , όλοι έλληνες σ΄ όλο τον κόσμο, όλοι οι απόδημοι έλληνες της πρώτης γενιάς. Αυτόν το έλληνα της Γερμανίας και τους απογόνους του θα παρουσιάσουμε .

Ο έλληνας σήμερα στην Γερμανία

Ο Έλληνας στη Γερμανία σήμερα δεν είναι πια ο κλασικός μετανάστης της δεκαετίας του 60, ο γνωστός Gastarbeiter, με τα όσα προβλήματα αντιμετώπιζε και με το ένα πόδι στην Ελλάδα. Για τους περισσότερους Έλληνες στη Γερμανία, που ο αριθμός τους σήμερα κυμαίνεται γύρω στους 400.000, δε μπαίνει θέμα οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα. Και τούτο για πολλούς λόγους.

Η δεύτερη και η τρίτη γενιά δεν έχει τόσο έντονους συναισθηματικούς δεσμούς με την Ελλάδα καθώς μεγαλώνει, ζει, μορφώνεται εδώ και θεωρεί τη Γερμανία σα δεύτερη πατρίδα. Παρόλο δε των διάφορων προβλημάτων που αναφέρονται πιο κάτω η Ελλάδα είναι η πατρίδα των γονιών τους, την οποία βλέπουν στις διακοπές και είναι πολύ κοντά σε σχέση με τους άλλους απόδημους έλληνες .

Ο κλασικός έλληνας μετανάστης έχει παραχωρήσει, ιδίως με την έλευση της τρίτης γενιάς, τη θέση του στον Έλληνα της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει οριστικά να βλέπει τους Έλληνες πολίτες ως χειραφετημένους ευρωπαίους πολίτες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα στη Γερμανία, αν το επιθυμούν, μετά τη δυνατότητα απόκτησης και της γερμανικής υπηκοότητας.

Η σημερινή εικόνα των Ελλήνων της Γερμανίας είναι σύνθετη. Ένα μεγάλο μέρος του Ελληνισμού έχει στραφεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ αυξάνει συνεχώς το ποσοστό των επιστημόνων. Σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία και πανεπιστήμια είναι αξιοσημείωτη η παρουσία ελλήνων επιστημόνων. Αύξηση έχει σημειώσει επίσης ο αριθμός των ελλήνων φοιτητών από μεταναστευτικές οικογένειες και έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο αριθμό των φοιτητών που έρχονται από την Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει επίσης να δοθεί στο γεγονός ότι το ποσοστό των ελληνίδων επιχειρηματιών είναι μεγαλύτερο ακόμη και από αυτό των γερμανίδων.

Η ελεύθερη διακίνηση στις χώρες της ΕΕ έχει επίσης ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η κινητικότητα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, αλλά και πολλοί επιστήμονες και επιχειρηματίες αξιοποιούν το καθεστώς της ελεύθερης διακίνησης και δραστηριοποιoύνται στις δύο χώρες. Αλλά και στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης παρατηρείται με τη βοήθεια σχετικώνδιακρατικών προγραμμάτων το ίδιο φαινόμενο.

Το καθεστώς παραμονής των Ελλήνων, που διέπεται από τους κανόνες της Ε.Ε. και το νόμο περί αλλοδαπών της Γερμανίας, δεν πρέπει να θεωρείται σταθερό και εξασφαλισμένο. Εντοπίζονται επίσης φαινόμενα άνισης μεταχείρισης απέναντι στους συμπατριώτες μας εκ μέρους των γερμανικών αρχών. Οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν την καθημερινότητα παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις των αρχών. Στην κοινωνική πρακτική δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη η πραγματική ισοτιμία μεταξύ μεταναστών και Γερμανών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις ελληνικές αρχές.

Επίσης σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στις σχέσεις τους με τις ελληνικές αρχές. Παρατηρούνται φαινόμενα αδιαφάνειας στις προσλήψεις προσωπικού, ελλιπούς πληροφόρησης,αντιδημοκρατικής και αυταρχικής συμπεριφοράς στις ελληνικές υπηρεσίες και τράπεζες στη Γερμανία και ιδίως στα προξενεία, φαινόμενα τα οποία καταδικάζουμε.

Αυτό που προκαλεί ανησυχία τον τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές, είναι η προσπάθεια κύκλων του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών να μειώσουν το ρόλο των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία αλλά και άλλων φορέων, όπως εθνικοτοπικών συλλόγων αλλά ακόμα και ενοριών. Η ύπαρξη των ελληνικών φορέων, ιδίωςτων δημοκρατικά διαρθρωμένων, είναι όρος επιβίωσης και προόδου του Ελληνισμού ως εθνικής και πολιτιστικής οντότητας στη Γερμανία

και στην Ευρώπη. Οι ιδέες κύκλων του υπουργείου Εξωτερικών περί δημιουργίας νέων φορέων, ελιτίστικων και απομονωμένων από τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντα του ελληνισμού στη Γερμανία, ενέχουν μια βαθύτατη απέχθεια προς τον οργανωμένο Ελληνισμό και είναι ανεπίτρεπτη ανάμιξη στη λειτουργία των φορέων του Ελληνισμού της Διασποράς. Τελικά είναι προσπάθεια ποδηγέτησης του εδώ Ελληνισμού και των φορέων του και πολιτική χειραγώγησης του Ελληνισμού της Διασποράς.

Ανεργία

Στον τομέα της απασχόλησης η ανεργία μαστίζει και τους Έλληνες της Γερμανίας και ιδίως τους νέους, στους οποίους το ποσοστό ανεργίας ξεπερνάει το 25%. Σ’ αυτό φυσικά συντείνει και το ότι οι συμπατριώτες μας δεν έχουν σε μεγάλο ποσοστό μια επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, και μάλιστα σε σύγχρονα επαγγέλματα και νέες τεχνολογίες. Η αυτοαπασχόληση είναι συνήθως μια αναγκαστική διέξοδος για πολλούς συμπατριώτες μας και τις οικογένειές τους, δεν είναι όμως πια ένας σχετικά εύκολος και προσοδοφόρος δρόμος, όπως στο παρελθόν.

Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι ίσως το σημαντικότερο πεδίο προβληματισμού στις ελληνικές παροικίες της Γερμανίας. Οι υψηλές μορφωτικές προσδοκίες των ελληνικών οικογενειών αλλά και οι τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή οι έλληνες γονείς αποδεικνύουν ότι η καλή σχολική εκπαίδευση αποτελεί την κυριότερη προτεραιότητα του Ελληνισμού. Μετά από δύο δεκαετίες άγονων αντιπαραθέσεων σχετικά με την επιλογή του καλύτερου σχολικού μοντέλου εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο το ζητούμενο ενός σχολείου που θα διασφαλίζει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλάδας και Γερμανίας, στην επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση όπως επίσης θα διασφαλίζει τη διατήρηση και ανάπτυξη των πολιτισμικών χαρακτηριστικών των Ελλήνων. Η κατάσταση στις αμιγείς ελληνικές σχολικές μονάδες δεν είναι η επιθυμητή. Ο αριθμός των μαθητών τους φθίνει, ενώ ο παιδαγωγικός τους ρόλος περιορίζεται στην διασφάλιση ευνοϊκών όρων για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Προβληματική είναι επίσης η εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών στα αμιγή ελληνικά σχολεία, καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα αδιαφάνειας και αυθαίρετης ερμηνείας των κριτηρίων πρόσληψης. Η έρευνα PISA του ΟΟΣΑ απέδειξε ότι το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών από μεταναστευτικές οικογένειες, καθώς ούτε τα σχολικά προγράμματα αλλά ούτε οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα απαραίτητα διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά για να εξασφαλίσουν στα παιδιά αυτά μια επιτυχή σχολική σταδιοδρομία. Ωστόσο, παρά τις δομικές αντιξοότητες οι έλληνες μαθητές σημειώνουν αρκετά καλές σχολικές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες μεταναστευτικές ομάδες. Η παρουσία τους στα γυμνάσια είναι αρκετά σημαντική και ξεπερνά το αντίστοιχο ποσοστό των γερμανών μαθητών από εργατικές οικογένειες.

Έντονα είναι τα προβλήματα στο πεδίο της διαδασκαλίας του μαθήματος της μητρικής γλώσσας (ΜΜΓ), όπου σε διάφορες ομόσπονδες χώρες οι γερμανικές αρχές περιορίζουν ή καταργούν θέσεις διδασκαλίας του ΜΜΓ. Θετικές είναι τέλος οι εμπειρίες από τα δίγλωσσα ευρωπαϊκά σχολεία του Βερολίνου. Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές αυτές μονάδες, οι οποίες επεκτείνοναι τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσφέρουν διέξοδο στην κατεύθυνση μιας πολύγλωσσης εκπαίδευσης που διασφαλίζει πρόσβαση σε δύο πολιτισμούς, δύο γλώσσες και δύο κοινωνίες και ελευθερία κίνησης και δραστηριοποίησης στο διεθνές περιβάλλον. Στο σχολικό πρόβλημα δεν παρατηρούνται τα φαινόμενα του παρελθόντος με τις βαθύτατες αντιθέσεις μεταξύ ομάδων και μεμονωμένων ατόμων και ειδικών. Εξακολουθεί βέβαια να είναι πάντα επίκαιρο.

Η επαφή με την Ελλάδα

Ο Έλληνας της Γερμανίας διατηρεί στενή την επαφή με την πατρίδα. Παρατηρείται μάλιστα και στους νέους μια έντονη τάση αγάπης και έλξης προς την Ελλάδα, προς τις αξίες του ελληνικού διαχρονικού πολιτισμού.

Πληθώρα είναι οι εκδηλώσεις των φορέων του Ελληνισμού στη Γερμανία, αδιάψευστη μαρτυρία για το ότι ο Ελληνισμός της Γερμανίας είναι ζωντανό κομμάτι αυτής της κοινωνίας, συμβάλλει στην τόνωση της αλληλεγγύης μεταξύ των μεταναστών και είναι μια ήρεμη, υπολογίσιμη κοινωνική δύναμη στη Γερμανία.


πηγη: http://apodimos.com/arthra/APR_2004/O_ELLHNISMOS_THS_GERMANIAS/index.htm

Στέκι τοξικομανών το σπίτι του Παύλου Μελά!melas_spitiΕίναι κοινό μυστικό τοις πάσι, ότι τους επόμενους μήνες θα επιχειρηθεί να επισφραγιστεί μία συμφωνία, η οποία θα «κλείσει» το Μακεδονικό ζήτημα, μία και καλή για την χώρα μας, χαρίζοντας το όνομα «μακεδονία» μαζί με κάποιον γεωγραφικό προσδιορισμό στους Σκοπιανούς. Γι’ αυτό και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, πολύ σπάνια αναφέρονται ακόμη και στο όνομα «Μακεδονία», γι’ αυτό και μια από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου, ήταν να καταργήσει το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με χλιαρότατες αντιδράσεις από τα στελέχη της ΝΔ – υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις Νεοδημοκρατών από την περιοχή της Μακεδονίας μόνο - .

Σε πείσμα αυτής της πολιτικής όμως, ο βουλευτής Σερρών του ΛΑΟΣ Ηλίας Πολατίδης, δεν χάνει ευκαιρία, προκειμένου να φέρει στην Βουλή, ζητήματα σχετικά με την Μακεδονία. Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής εντάσσεται και συζήτηση που έγινε χτες στην Βουλή, μεταξύ του Βουλευτή και του υπουργού Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου. Την αφορμή έδωσε η ερώτηση του Ηλία Πολατίδη, για τα ιστορικά οικήματα του ήρωα Παύλου Μελά αλλά και την δημιουργία μουσείου μακεδονικού αγώνα στην Αθήνα.

Η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Σερρών είχε ως εξής:
«Δημοσιεύματα του τύπου αναφέρουν ότι το σπίτι του ήρωος του μακεδονικού αγώνος Παύλου Μελά στην Κηφισιά στο οποίο έζησε και από το οποίο ξεκίνησε για να πάει στην Μακεδονία βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη και έχει καταντήσει στέκι τοξικομανών. Όπως αναφέρουν στα δημοσιεύματα περίοικοι, το οίκημα αφήνεται επίτηδες να καταρρεύσει λόγω της τεράστιας αξίας που έχει η γη στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον τη θέση αυτού του μνημείου της νεωτέρας ιστορίας μας να καταλάβουν μερικές ακόμα μεζονέτες νεοπλούτων!

Επίσης το σπίτι στο οποίο σκοτώθηκε ο ήρωας στο χωριό «Παύλος Μελάς» (Στάτιστα) της Καστοριάς λειτουργεί ως ιδιωτικό μουσείο από τους γέροντες ιδιοκτήτες του, ευρισκόμενο όμως και αυτό σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Δεδομένου ότι σε συζήτηση επικαίρου ερωτήσεώς μου στις 5/11/2007 στη Βουλή είχα λάβει από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού κύριο Μ. Λιάπη διαβεβαιώσεις ότι για το θέμα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ελληνική πολιτεία και ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες από το Υπουργείο για την αποκατάσταση του οικήματος ως μνημείο,

Δεδομένου επίσης ότι είχα λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις και από τον μετέπειτα Υπουργό κύριο Α. Σαμαρά ο οποίος εξέδωσε μάλιστα και δελτίο τύπου στις 30/3/2009 στο οποίο αναφέρει ότι το ζήτημα θα εισαχθεί άμεσα προς συζήτηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων,

Ερωτάται ο Υπουργός:
1. Σε ποιο σημείο ευρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας μουσείου στην οικία του Παύλου Μελά στην Κηφισιά;
2. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για την αποτροπή της καταρρεύσεως του κτηρίου όπου σκοτώθηκε ο ήρωας στο χωριό «Παύλος Μελάς»;

Ποια ήταν όμως η απάντηση του νέου Υπουργού Πολιτισμού της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Με δύο λόγια, ο κ. Γερουλάνος μας είπε, ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μνημεία. Και έκανε αναφορά σε ένα μάλιστα συγκεκριμένο ιστορικό μνημείο, το οποίο βρίσκεται στην … Γυάρο! Και συνέχισε κάνοντας μια έκθεση ιδεών, σχετικά με το πώς θα έπρεπε να είναι η κατάσταση. Όταν ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, τον … στρίμωξε να απαντήσει περί του θέματος, ο κύριος Γερουλάνος αναγκάστηκε να κάνει την εξής παρατήρηση: «το κτίριο έχει ιδιοκτήτη και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δεν έχει κατατεθεί μελέτη αποκατάστασης ή αξιοποίησης.
Το κόστος απαλλοτρίωσης ακινήτου, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει απαγορευτικό.» Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό; Ότι ο … Μελάς μας πέφτει πολύ ακριβός! Σήμερα που υποτίθεται ότι δίνουμε έναν αγώνα για την Μακεδονία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να χρηματοδοτούμε τις διάφορες ΜΚΟ, αλλά για να δημιουργηθεί Μουσείο στο σπίτι του Παύλου Μελά, δεν υπάρχουν χρήματα!

Δημήτρης Παπαγεωργίου


πηγη: http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1746:2009-11-20-12-54-23&catid=7:--&Itemid=2

Απόπειρα βιασμού από αφγανούς στην Πάτρα
Στις 7 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μια υπάλληλος του Ι.Κ.Α. Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα, προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητο της στο πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στην υπηρεσία της.
Όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο, όπως κατήγγειλε η ίδια 2 Αφγανοί λαθρομετανάστες, της επιτέθηκαν, την χτύπησαν και προσπάθησαν να την βιάσουν.
Για καλή της τύχη όμως εκείνη την ώρα έφτασε στο πάρκινγκ ένας συνάδελφός της ο οποίος είδε την σκηνή και άρχισε να κορνάρει και να μαρσάρει με το αυτοκίνητό του για να τους τρομάξει.
Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή. Σοκαρισμένη η κοπέλα, αλλά και οι υπόλοιποι υπάλληλοι, κάνουν λόγο για αύξηση του αριθμού των λαθρομεταναστών στην περιοχή και για έλλειψη αστυνόμευσης.

πηγη: http://elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2910:2009-11-15-11-22-11&catid=107:short-news&Itemid=317

Πακιστανοί προσπάθησαν να βιάσουν ανήλικο στην ΒοιωτίαΑστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο πακιστανούς που επιχείρησαν να ασελγήσουν σε 16χρονο αγόρι στη Βοιωτία. Όμως το παιδί αντέδρασε και κατάφερε να τους ξεφύγει, καταγγέλλοντας στη συνέχεια το περιστατικό στην αστυνομία. Έχοντας στα χέρια τους τη λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των δύο δραστών οι αστυνομικοί κατάφεραν αν φτάσουν στην σύλληψη.

πηγη: http://elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2914:2009-11-16-13-36-49&catid=107:short-news&Itemid=317

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚΌπως ήταν γνωστό σήμερα στην Στοά του βιβλίου θα γινόταν η παρουσίαση του βιβλίου του συκοφάντη του αγώνα της ΕΛΔΥΚ Βασιλη Γκουρογιάννη. Στο εν λόγω βιβλίο ο "κύριος" αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ αποκαλούσε τους αγωνιστές ''πρεζάκηδες'', ''εγκληματίες'', ''βιαστές'' και διάφορα άλλα τέτοια ισχυριζόμενος ότι είναι μυθιστόρημα φυσικά. Όμως λογάριασε λάθος όπως λεεί και το τραγούδι γιατί όταν εισήλθε στην αίθουσα και άρχισε να δίνει συνέντευξη σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό λέγοντας το πόσο πατριώτης είναι πήρε μια απάντηση που ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος στην αιθούσα περίμενε.

Εξήντα πέριπου από τους θέατες αναμέσα τους βετεράνοι της ΕΛΔΥΚ, Κυπριοί φοιτητές αλλά και Έλληνες Πατριώτες άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν έντονα. Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος του συλλόγου "ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 74" κ.Νικόλαος Φ. Αργυρόπουλος όπου εξέθεσε τον Γκουρογίαννη και τους παρατρεχάμενους του αποκαλύπτοντας τον ρόλο τους αλλά και το πραγμάτικο πρόσωπο των ήρωων της ΕΛΔΥΚ που πότισαν με αίμα το άγιο χώμα της Μεγαλονήσου και ούτε αυτοί ούτε έμεις θα αφήσουμε ποτέ να βεβηλώσει την μνήμη τους ο κάθε υπάλληλος που πληρώνεται απο κεφάλαια ξένα και ύποπτα. Βέβαια δεν έλλειψαν και οι καθώς πρέπει κουστουμαρισμένοι κουλτουρίαρηδες "κύριοι" και "κυρίες" οι οποιοί ενίωθαν θιγμένοι που δεν άκουσαν τα ''σοφά'' λόγια του τύπου αυτού και φτάσανε στο σημείο να αποκαλούν άξεστους και τυχαίους του μαχήτες της ΕΛΔΥΚ.
Η δική μας όμως απορία είναι όταν αυτοί οι ΑΝΤΡΕΣ έχυναν το αίμα τους για την πατρίδα όλοι αύτοι σε πιο κοσμίκο γκαλά έπιναν την σαμπάνια τους;

Μετά το λόγο πήρε η κ.Μαίρη Κουρουπή, πρόεδρος του συλλόγου αγνοουμένων Κύπρου 74', η οποία με έναν συγκινητικό λόγο αποστόμωσε τους ελάχιστους υποστηρικτές του Γκουρογιάννη που αποχώρησαν απογοητευμένοι από τη τροπή που πήρε η ανθελληνική εκδήλωσή που είχαν σχεδιάσει. Πρέπει να γίνει αντιληπτό λοιπόν ότι όσο κάποιοι έχουν το ρόλο του Νενέκου πάντα θα βρίσκουν μπροστά τους Έλληνες που αντιστέκονται στα βρώμικα σχέδιά τους.

Αύριο θα ακολουθήσει φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τη παρέμβαση.

egersis για το stoxos.gr

Δέκα τουρκικά μαχητικά "σπάνε" Ελληνική άσκηση στη μέση του Αιγαίου!

Mε απίστευτη θρασύτητα η Τουρκία, όχι απλώς ολοκλήρωσε παντελώς ανενόχλητη την άσκηση έρευνας - διάσωσης, εντός της περιοχής Ελληνικής αρμοδιότητας περιφρονώντας τις Ελληνικές ΝΟΤΑΜ, αλλά με μία κίνηση που καταδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια της προθέσειςτης «έσπασε» με 10 μαχητικά την αντίστοιχη Ελληνική διακλαδική άσκηση έρευνας - διάσωσης που διεξαγόταν μεταξύ Χίου και Σάμου! Και μάλιστα με ΝΑΤΟϊκό "καπέλο" αφού η ενέργειά της αυτή έγινε στο πλαίσιο άσκησης του ΝΑΤΟ!

Η κίνηση αυτή της τουρκικής Αεροπορίας σήκωσε το "θερμόμετρο" σε τέτοια επίπεδα με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό η λεγόμενη κόκκινη γραμμή μεταξύ των δύο CAOC-7 της Λάρισας και του CAOC-6 στο Εσκισεχίρ.

Συγκεκριμένα σχηματισμός 10 τουρκικών μαχητικών που δρούσε στο περιθώριο άσκησης υποτίθεται σε συνεργασία με ΝΑΤΟικό αεροσκάφος AWACS E-3 και αποτελούμενος από 8 αεροσκάφη F-16 και δύο RF-4E παρενόχλησε τις Ελληνικές αεροναυτικές δυνάμεις που ασκούνταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου στο πλαίσιο της άσκησης «ΙΩΝΑΣ 09»!

Πιο συγκεκριμένα στις 13:30 τέσσερα F-16 αποσπάστηκαν από το σχηματισμό και πραγματοποίησαν χαμηλή διέλευση σε ύψος 2.200 ποδών πάνω από την περιοχή της Ελληνικής άσκησης Έρευνας και Διάσωσης, παραβιάζοντας φυσικά το κατώτατο ύψος των 10.000 ποδών που είχε τεθεί ως ελάχιστο από Ελληνική ΝΟΤΑΜ αλλά και το FIR Αθηνών.

Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο: Η κίνησή τους ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε κίνδυνος ατυχήματος. Άμεσα δόθηκε εντολή από το ΑΤΑ να διακοπεί η άσκηση, γιατί στην περιοχή εισέβαλαν και τα Ελληνικά μαχητικά καταδιώκοντας τα τουρκικά!

Το όλο επεισόδιο διήρκεσε 5 λεπτά από τις 13:30 έως και τις 13:35 και τα αεροσκάφη εισήλθαν βόρεια της Λέσβου και εξήλθαν του Ελληνικού FIR νότια της Χίου, όπου και ο χώρος της άσκησης ΙΩΝΑΣ.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
(19/11/2009)


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...