Αλτάνη - Το Σπήλαιον του Πλάτωνος - 8 Ιαν 03

Στα πλαίσια της Ελληνικής Αγωγής η Αλτάνη, συγγραφεύς-ερευνήτρια, αναλύει έναν από τους σημαντικότερους μύθους-"εικόνες" της Πλατωνικής φιλοσοφίας, την εικόνα του σπηλαίου (για τον 21ο αιώνα κινηματογράφος-τηλεόραση). Στο τέλος του έκτου βιβλίου της Πολιτείας, ο Σωκράτης συνοψίζει συμπερασματικά τους τέσσερις αναβαθμούς της γνώσης. Η κάθε ψυχή, σε κάθε της μετενσάρκωση, φτάνει σ’ εν’ από τα σκαλοπάτια της γνώσης, που παραστατικά παρομοιάζονται με τις διάφορες θέσεις, στις οποίες μπορεί να βρεθεί η ψυχή αυτή, από το βάθος του συμβολικού σπηλαίου ως το καθαρό φως του «άνω τόπου». [ http://snipurl.com/2e8ip ] Στα πλαίσια της Ελληνικής Αγωγής η Αλτάνη, συγγραφεύς-ερευνήτρια, αναλύει έναν από τους σημαντικότερους μύθους-"εικόνες" της Πλατωνικής φιλοσοφίας, την εικόνα του σπηλαίου (για τον 21ο αιώνα κινηματογράφος-τηλεόραση). Στο τέλος του έκτου βιβλίου της Πολιτείας, ο Σωκράτης συνοψίζει συμπερασματικά τους τέσσερις αναβαθμούς της γνώσης. Η κάθε ψυχή, σε κάθε της μετενσάρκωση, φτάνει σ’ εν’ από τα σκαλοπάτια της γνώσης, που παραστατικά παρομοιάζονται με τις διάφορες θέσεις, στις οποίες μπορεί να βρεθεί η ψυχή αυτή, από το βάθος του συμβολικού σπηλαίου ως το καθα...all » Στα πλαίσια της Ελληνικής Αγωγής η Αλτάνη, συγγραφεύς-ερευνήτρια, αναλύει έναν από τους σημαντικότερους μύθους-"εικόνες" της Πλατωνικής φιλοσοφίας, την εικόνα του σπηλαίου (για τον 21ο αιώνα κινηματογράφος-τηλεόραση). Στο τέλος του έκτου βιβλίου της Πολιτείας, ο Σωκράτης συνοψίζει συμπερασματικά τους τέσσερις αναβαθμούς της γνώσης. Η κάθε ψυχή, σε κάθε της μετενσάρκωση, φτάνει σ’ εν’ από τα σκαλοπάτια της γνώσης, που παραστατικά παρομοιάζονται με τις διάφορες θέσεις, στις οποίες μπορεί να βρεθεί η ψυχή αυτή, από το βάθος του συμβολικού σπηλαίου ως το καθαρό φως του «άνω τόπου».

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις