Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»

Κείμενο Συλλογής Υπογραφών: Να αποσυρθεί το «Σχέδιο Προγράμματος για το Νέο Λύκειο»
Συγγραφέας: Της Σύνταξης
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»

(ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ)
http://ardin.gr/node/3789

Δεν υπάρχουν σχόλια: