Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

“Αρκεί μια μικρή σπίθα για να βάλει φωτιά στον κάμπο”

“Αρκεί μια μικρή σπίθα για να βάλει φωτιά στον κάμπο”

Να γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε την κάρτα του πολίτη


Από Φώτιο ΜιχαήλH παρακάτω τοποθέτηση αναρτήθηκε στην ανοιχτή διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών από τον δικαστικό Αθανάσιο Π. Μαρίνη (30 Νοεμβρίου 2010, 22:24) και πιστεύουμε ότι δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις σε πολλά ζητήματα περί της κάρτας του πολίτη.
Επίσης δίνει ΟΛΑ τα νομικά επιχειρήματα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, που συνεδριάζει την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου, ώστε να ΜΗΝ αποδεχθεί την κάρτα. Ειδικά τώρα που αντιλαμβάνονται οι Άγιοι Πατέρες πως για άλλα τους διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί και άλλα προκύπτουν στην κάρτα του πολίτη.
Και τώρα η τοποθέτηση του κ. Μαρίνη (είναι εκτενής, αλλά διαβάστε την οπωσδήποτε!):

Αξιότιμοι κύριοι,

Α) Πριν από μερικές ημέρες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός μας ενημέρωσε ότι η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει τα εξής στοιχεία : A) τον Α.Φ.Μ, B) τον Α.Μ.Κ.Α και Γ) chip. Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί των υπο αριθμ. Β ΄και Γ΄ στοιχείων, αφού αποτελούν τα δομικά υλικά γιά την έκδοση της σχεδιαζόμενης Κάρτας του Πολίτη.

Β) Σύμφωνα με τον Ν.3655/2008 από 01/6/2009 ο Α.Μ.Κ.Α. αποτελεί έναν αριθμό με διπλή ιδιότητα αφού καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, (αρθρ. 153 §2). Χωρίς τον Α.Μ.Κ.Α. κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί ή να έχει ασφάλεια. Εδώ αξίζει να δούμε τι αναφέρεται στο άρθρο § 2 του ίδιου νόμου σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο χωρίο της Ιεράς Αποκάλυψης: Ν. 3655/08 αρθ. 153 §2 (κεφ. ΙΓ’ Αποκάλυψης):
Ουδείς δύναται (μη τις δύναται) να απασχοληθεί, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, και να εργαστεί (αγοράσαι ή πωλήσαι), μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος (μικρός ή μεγάλος, πλούσιος ή φτωχός, ελεύθερος ή δούλος) εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α ο οποίος στην μηχανογράφηση (μέσω σαρωτή ή πληκτρολόγηση), και στα μικροτσίπ (ανιχνεύσιμα ή μη από τις ανθρώπινες αισθήσεις, εμφυτευμένα σε ηλεκτρονικές κάρτες και στον άνθρωπο) κωδικοποιείται με την μορφή bar code — 666 (ει μη ο έχων το χάραγμα, τον αριθμό του ονόματος ή το όνομα αυτού).
Εκ του ανωτέρω απειλητικού νόμου και κατ’ επέκταση κατά μείζονα λόγο και του νυν διαβουλευομένου θέματος περί Κάρτας του Πολίτη προκύπτει ότι:

α) Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως ( άρθρ. 13 παρ. 1 Συντάγματος), η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ περαιτέρω και το άρθρο 3 παρ. 1 Σ. που ορίζει ότι «η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία (που) τηρεί απαρασάλευτα τους Αποστολικούς και Συνοδικούς κανόνες και Ιερές Παραδόσεις…»,

β) σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους πλέον διαδεδομένους τύπους bar code όπως το UPC, EAN 13 ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσώνυμος αριθμός 666, ενώ σε άλλους τύπους όπως το CODE 39 δεν είναι εμφανής αλλά κρυφός,

γ) ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του Α.Μ.Κ.Α και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης επί της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλ. της Κάρτας του Πολίτη και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική οντότητα, ενώ απαγορεύεται, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, η αριθμοποίηση του υποκειμένου, σε αντίθεση με το αντικείμενο,

δ) παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντ., αφού η μη παραλαβή της Κάρτας απαγορεύει « το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων…», καθώς και τα άρθρα 1,15,29,16,25,34, και 35 του νόμου ( c 364/18-02-2000) των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι

δα) προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,


δβ) υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με την θρησκευτική του συνείδηση,

δγ) καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), προσβάλλεται δε επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της Πατρίδας μας, εφόσον Θεμελιώδεις Αρχές και Θεσμοί του Πολιτεύματος, καταλύονται και αλλοιώνονται όπως ι) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και ιι) η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.
Τέλος ο Ν. 3655/2008, και κατ’ επέκταση ως αποτέλεσμα εφαρμογής της Συνθήκης Σέγκεν είναι άκυρος διότι 1) αυτή ψηφίστηκε α) όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε (80 απόντες βουλευτές), β) μη τηρουμένης της απαιτούμενης πλειοψηφίας και γ) δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα Διεθνών Οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, κατά παράβαση του άρθρου 28 §2 του Συντάγματος.

Γ) Αντιλαμβανόμεθα ότι η τεχνολογία των chip είναι σαφώς ανώτερη και πιο ασφαλής από την απλή μαγνητική ταινία που είχε η προηγούμενη έκδοση απλών καρτών όσον αφορά την «αντιγραφή» τους από ειδικά πρόσθετα μηχανήματα που τοποθετούσαν επίδοξοι hackers. Από την άλλη πλευρά όμως η χρήση αυτής της τεχνολογίας, εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους και δημιουργεί, αν όχι άμεσα, οπωσδήποτε όμως στο μέλλον, περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των chip λειτουργούν με την τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification). Όπως γνωρίζετε αυτή η τεχνολογία στηρίζεται στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων.
Επίσης δεν γνωρίζουμε, σε περίπτωση που η Κάρτα αυτή λειτουργεί με την ως άνω τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών RFID καθώς και εάν έχετε λάβει τη σχετική προηγούμενη έγκριση από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( Ν. 2472/1997).
Για την πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση του προβληματισμού μου σχετικά με τα ηλεκτρονικά chips, σας παρουσιάζομε – αντιγράφοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Η ευθύνη της επιλογής μας»,Ιούνιος 2010, εκδόσεις «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» – τα προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας:

Α) Από την εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας RFID στα βιομετρικά διαβατήρια:


«…σελ 97-99: Όσον αφορά την εφαρμογή στην περίπτωση των βιομετρικών διαβατηρίων, το σύστημα RFID προσφέρει στους χρήστες του αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του παλαιού συστήματος γραμμωτού κώδικα (bar code) που ήλθε να αντικαταστήσει, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των στοιχείων του διαβατηρίου, τη δυνατότητα εγγραφής ενός πλήθους δεδομένων που δεν είναι απαραιτήτως ορατά από το ανθρώπινο μάτι, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού εξ αποστάσεως…
…Γνωρίζουμε επίσης πως είναι δυνατόν να υποκλέψει κάποιος τα προσωπικά στοιχεία από το νέο διαβατήριο, αλλά και να τα αλλοιώσει κακόβουλα, παραχαράσσοντας την ταυτότητα του θύματος για να εκτελέσει παράνομες συναλλαγές στο όνομά του. Ο Lukas Grunwald, ερευνητής της γερμανικής εταιρείας DN – Systems, κατάφερε να αντιγράψει τις πληροφορίες από το βιομετρικό διαβατήριο σ’ ένα νέο chip, το οποίο συμπεριφέρεται σαν διαβατήριο…»


Β) Σύνοψη των κινδύνων της τεχνολογίας RFID:


«… σελ 99, σημείωση 32: Επειδή το περιεχόμενο της ταινίας (tag) RFID μπορεί να είναι προσβάσιμο από τρίτους αναγνώστες (readers) χωρίς ο φορέας της ταινίας να το γνωρίζει, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας του φορέα της ταινίας. Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα αλλοίωσης του περιεχομένου των ταινιών RFID και η χρήση πλαστών ταινιών. Ορισμένες από τις τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί, κατά συστημάτων RFID και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας και ιδιωτικότητας είναι:
Η κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID,
Η κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη,
Η κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνον την «ανώδυνη» καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του,
Η αντιγραφή, η μεταβολή και η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές…»

Γ) Μελλοντικές μορφές ταινιών RFID (σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο):


«….σελ 105: Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι η συζήτηση ξεπέρασε το απλό chip. Έρευνες γίνονται ώστε τα βιομετρικά δεδομένα να αποθηκεύονται στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα του χεριού ή του προσώπου. Ακριβέστερα θα αποτυπώνεται από απόσταση και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του δέρματος (δηλ. ένας συνδυασμός νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας) μια μόνιμη ρύθμιση-σχέδιο, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο με τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού που θα λειτουργεί πλέον ως microchip.
Ήδη η IBM εργάζεται στον τομέα δικτυακής τεχνολογίας προσωπικών δεδομένων (Personal area network technology ή PAN) και μελετά τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ηλεκτρικού πεδίου στο ανθρώπινο σώμα, που θα αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα με βάση την αλατότητά του, ώστε οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των ανθρώπων ή να πιστοποιούνται και να «χρησιμοποιούνται» κατάλληλα από ειδικά μηχανήματα. Αυτό βεβαίως δεν θα είναι εμφύτευμα, αλλά ένα χάραγμα!
Ποιος περίμενε ότι ο υψηλός πολιτισμός μας θα μας προσέφερε ως ένα ανεκτίμητο δώρο την επιστημονική αυτή υλοποίηση του χαράγματος της Αποκαλύψεως…! «Αυτό άλλωστε είχε προταθεί στο Λουξεμβούργο κατά την αρχική συζήτηση για τη συμφωνία Σέγκεν, να σφραγίζονται ή στο χέρι ή στο μέτωπο για τη διευκόλυνση…» Υπάρχουν προοπτικές, η σήμανση αυτή να γίνεται με τις τεχνικές F(F=Forehead=μέτωπο) ή Η(H=Hand=χέρι) για να λυθούν τα προβλήματα τυχόν κλοπής της κάρτας».

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία -τα οποία σημειωτέον είναι πλήρως τεκμηριωμένα με επιστημονικές παραπομπές σε δεκάδες εργασίες επιστημόνων της πληροφορικής – αντιλαμβανόμεθα ότι τίθεται σημαντικό θέμα. Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, πέρα από την ικανοποίηση, την εξυπηρέτηση και την διευκόλυνση που μας προσφέρει πρέπει να μας δημιουργήσει και την καλή ανησυχία για το που οδεύουμε.

Για λόγους λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεών μου αλλά και για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και δημοκρατικών μου ελευθεριών, και επειδή η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει chip (είτε με RFID είτε χωρίς RFID), προτίθεμαι να μη την παραλάβω.


Από την στιγμή όμως που εγείρεται θέμα πνευματικής συνειδήσεως, πιστεύω πως είστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, να διατηρήσετε τον ήδη υπάρχοντα, ως εναλλακτικό, τρόπο ταυτοποίησης μου, μέσω του δελτίου ταυτότητός μου, ο οποίος και πρόσφορος είναι, αφού με ταυτοποιεί πλήρως, ώστε να εξυπηρετούμαι σε όλες τις συναλλαγές μου και ταυτόχρονα συμβατός με τις πεποιθήσεις μου.

Με εκτίμηση

Αθανάσιος Π. Μαρίνης - Δικαστικός

Το Μνημόνιο δεν «έσωσε» την Ελλάδα. Προσπάθησε να σώσει τους δανειστές της χαντακώνοντας την Ελλάδα!

Το Μνημόνιο δεν «έσωσε» την Ελλάδα. Προσπάθησε να σώσει τους δανειστές της χαντακώνοντας την Ελλάδα!

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ σε Αιγαίο και Κύπρο...Υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών...

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ σε Αιγαίο και Κύπρο...Υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών...

ΤΡΟΪΚΑ - ΔΝΤ: Λαμβάνουν αποφάσεις και εμφανίζονται στην Ελλάδα πάντα σε επετειακές ημερομηνίες για τον Ελληνικό λαό! Τυχαίο;

ΤΡΟΪΚΑ - ΔΝΤ: Λαμβάνουν αποφάσεις και εμφανίζονται στην Ελλάδα πάντα σε επετειακές ημερομηνίες για τον Ελληνικό λαό! Τυχαίο;

"Κάτι μας κρύβει η κυβέρνηση ΓΑΠ...για την "Κάρτα του πολίτη""

"Κάτι μας κρύβει η κυβέρνηση ΓΑΠ...για την "Κάρτα του πολίτη""

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα oι ΚουκουλοΦΛΩΡΟΙ. Καταγγελίες των συνηγόρων τους. Μήπως έπρεπε να τους συμβουλέψουν ΠΡΙΝ;


Παραπέμπονται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωσηΟι 6 συλληφθέντες από τις ταυτόχρονες επιχειρήσεις της αστυνομίας χτες σε Νέα Σμύρνη,... ...
Διαβάστε περισσότερα “Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα oι ΚουκουλοΦΛΩΡΟΙ. Καταγγελίες των συνηγόρων τους. Μήπως έπρεπε να τους συμβουλέψουν ΠΡΙΝ;”


post from: SKEFTOMASTEELLHNIKA.GR http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/search?updated-max=2010-12-05T12%3A11%3A00-08%3A00#ixzz17H9OhItO
Under Creative Commons License: Attribution

Οι "μάγοι" της συμφοράς.(!)

Οι "μάγοι" της συμφοράς.(!)

H απόρρητη ματιά των ΗΠΑ για την Ελλάδα

H απόρρητη ματιά των ΗΠΑ για την Ελλάδα

Σχολεία: Διακρίσεις... αγνώστου πατρός . O κ. Λέζος ξαναχτυπά!

Σχολεία: Διακρίσεις... αγνώστου πατρός . O κ. Λέζος ξαναχτυπά!

Προκλητικός προϋπολογισμός για έργο που επιβλέπει ο Πάγκαλος.Δίνουν 20 εκατομμύρια για να μελετήσουν πώς θα κλείσουν τις ΔΕΚΟ!!!

Προκλητικός προϋπολογισμός για έργο που επιβλέπει ο Πάγκαλος.Δίνουν 20 εκατομμύρια για να μελετήσουν πώς θα κλείσουν τις ΔΕΚΟ!!!

"Η οικονομική κρίση και η στρατιωτική ισχύς της χώρας"

"Η οικονομική κρίση και η στρατιωτική ισχύς της χώρας"

ΕΒΑΛΑΝ...ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΒΑΛΑΝ...ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πουλάμε νησιά και αεροδρόμια!

Πουλάμε νησιά και αεροδρόμια!

Πετρέλαιο-φυσικό αέριο: Ποιες περιοχές είναι χρυσωρυχείο;

Πετρέλαιο-φυσικό αέριο: Ποιες περιοχές είναι χρυσωρυχείο;

Δ. Δρούτσας: Όραμα και ρεαλισμός είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία ασκείται η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας -

Δ. Δρούτσας: Όραμα και ρεαλισμός είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία ασκείται η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας -

Σέχτα «δείχνουν» τα όπλα στη γιάφκα τρομοκρατών

Σέχτα «δείχνουν» τα όπλα στη γιάφκα τρομοκρατών

«Ανάλυση» του STRATFOR… ικετεύει Τουρκία-Ισραήλ να τα βρούνε!

«Ανάλυση» του STRATFOR… ικετεύει Τουρκία-Ισραήλ να τα βρούνε!

Η ανακούφιση της επιμήκυνσης

Η ανακούφιση της επιμήκυνσης

ΥΠΕΞ: αναταραχή από το δημοσίευμα του “K.τ.Ε”

ΥΠΕΞ: αναταραχή από το δημοσίευμα του “K.τ.Ε”

ΘΑ ΕΡΘΕΙΣ ΣΑΝ ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Ράγισε η εικόνα του Τούρκου πρωθυπουργού

Ράγισε η εικόνα του Τούρκου πρωθυπουργού

Ελλάδα:Εσοδα 300 δισ. δολ. από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Ελλάδα:Εσοδα 300 δισ. δολ. από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Αλβανικά μποφόρ στο Ιόνιο

Αλβανικά μποφόρ στο Ιόνιο

Τα WikiLeaks και οι Ε/κ υμνητές Ερντογάν-Νταβούτοβλου

Τα WikiLeaks και οι Ε/κ υμνητές Ερντογάν-Νταβούτοβλου

Τρεις κόκκινες γραμμές Άγκυρας προς την Ε.Ε.

Τρεις κόκκινες γραμμές Άγκυρας προς την Ε.Ε.

Διαρροές και εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαρροές και εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ...

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ...

Wikileaks:Πως πουλάνε αεροπλάνα οι ΗΠΑ

Wikileaks:Πως πουλάνε αεροπλάνα οι ΗΠΑ

"Τα πήρε" ο Ομπάμα

"Τα πήρε" ο Ομπάμα

Ετοιμάζεται εξέγερση στο κέντρο των Αθηνών|

Διασυνοριακή περιοχή εμπόλεμων κρατών θυμίζουν οι πλατείες Αττικής, Αγίου Παντελεήμονα...
 
Ετοιμάζεται
              εξέγερση στο κέντρο των Αθηνών
και Βικτωρίας, αφού αρκεί μόνο μία σπίθα, μία πρόκληση ή ένας μικροκαβγάς για να φουντώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε μετανάστες και κατοίκους. Σε ρόλο διαιτητή –ή «κυανόκρανων» του ΟΗΕ–, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούν να ακροβατήσουν προστατεύοντας πότε την περιουσία και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και πότε τα παράνομα τζαμιά.
Οι επιθέσεις οπλισμένων Αφγανών εναντίον πολιτών στον Άγιο Παντελεήμονα έχουν πάρει διαστάσεις καθημερινού φαινομένου. Όσοι Έλληνες κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή αντιδρούν, είτε απαντώντας στις προκλήσεις είτε κατηγορώντας την αστυνομία για την παθητική της στάση, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα ανεχτούν άλλο την αυξανόμενη εγκληματικότητα των αλλοδαπών αλλά και την ύπαρξη υπόγειων τζαμιών. Μέλη της «Χρυσής Αυγής» βρίσκουν πρόσφορο έδαφος προκειμένου να αναπτύξουν εθνικιστικές κορόνες και να υποδαυλίσουν την οργή πολιτών μέχρι και ανήλικων παιδιών. Αποτέλεσμα; Η εξέγερση του γκέτο των Αθηνών να βρίσκεται προ των πυλών…

Πέντε χιλιάδες Αφγανοί στο κέντρο της Αθήνας
Πάνω από 5.000 Αφγανοί ζουν εδώ και καιρό στην περιοχή ανάμεσα στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα και στην Αχαρνών. Στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής καταφθάνουν καθημερινά καταγγελίες πολιτών για δεκάδες επιθέσεις, ληστείες και διαρρήξεις. Κατά τις νυχτερινές ώρες, οργανωμένοι Αφγανοί σε ομάδες των πέντε και δέκα ατόμων επιτίθενται οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια εναντίον Ελλήνων πολιτών. Η δράση τους, ωστόσο, επεκτείνεται και σε επιθέσεις σε καφενεία και καταστήματα άλλων αλλοδαπών. Οι περισσότεροι προέρχονται από ομάδες Ταλιμπάν, οι οποίοι έφτασαν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας και στόχος τους είναι να κατευθύνουν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί με αυτούς, χιλιάδες είναι και οι μετανάστες από τη Σομαλία, το Μπαγκλαντές, το Σουδάν, τη Νιγηρία, την Αλγερία και το Μαρόκο που συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Πριν από είκοσι ημέρες μια ομάδα πέντε Αφγανών με ρόπαλα επιτέθηκε εναντίον κατοίκων της περιοχής και τραυμάτισε δυο νεαρούς, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Επιπλέον, πριν από πέντε ημέρες, μια ομάδα είκοσι και πλέον Αφγανών προκάλεσε σοβαρό επεισόδια στον Άγιο Παντελεήμονα, χτυπώντας και πάλι με ρόπαλα κατοίκους.

Στόχος η εξέγερση;
Σύμφωνα με πληροφορίες των «Επικαίρων», τους Αφγανούς καθοδηγούν τέσσερις συμπατριώτες τους, οι οποίοι έχουν το ορμητήριό τους σε πολυκατοικία στην οδό Αχαρνών. Από τους τέσσερις ο ένας φέρει ένα βαθύ τραύμα στο πρόσωπο και κινείται με ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγεί συμπατριώτης του. Ο ίδιος φέρεται να καθοδηγεί τους Αφγανούς σε όλη την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί βρίσκεται και το σπίτι γνωστού αλλοδαπού, ο οποίος και εργάζεται για λογαριασμό της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας (ΜΙΤ)!
Πώς, όμως, η πιθανολογούμενη εξέγερση των μεταναστών, μαζί με τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τα επώδυνα αντιλαϊκά μέτρα, αναμένεται να αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση; Η προβοκάτσια που ετοιμάζεται με πρωταγωνιστή την ειδική ομάδα πολέμου πόλης, ώστε να κλείσουν τα στόματα, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τη δεδομένη στιγμή. Οι εντολές που δέχονται οι οργανώσεις των Αφγανών αποσκοπούν στο να αναγκάσουν τις ελληνικές Αρχές να τους αφήσουν να φύγουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου θέλουν να δημιουργήσουν εκεί θύλακες φανατικών Μουσουλμάνων. Το δεύτερο σενάριο, που θεωρείται και πιο πιθανό, αφορά στην παραμονή τους στην Ελλάδα και την κατάλληλη στιγμή να ξεσηκωθούν, δημιουργώντας έκρυθμη κατάσταση που θα προκαλέσει χάος στο κέντρο της Αθήνας.

Τζαμιά: χώροι προσευχής
ή ορμητήρια πολέμου;
Τόσο η ΜΙΤ, όσο και η αλβανική Σιγκουρίμ επιδιώ κουν να επαναληφθεί ένας ακόμα Δεκέμβρης, όμοιος με εκείνον του 2008, αλλά με διαφορετική… συνταγή. Οι χώροι στους οποίους προσεύχονται, φανατίζονται και δέχονται εντολές για ξεσηκωμό οι φανατικοί μουσουλμάνοι είναι τα δεκάδες παράνομα τζαμιά που έχουν φυτρώσει σαν μανιτάρια στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αφγανοί έχουν στη διάθεσή τους οπλισμό τον οποίο είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν. Η αστυνομία και η ΕΥΠ φέρονται να γνωρίζουν αυτό που συμβαίνει στους κόλπους των μουσουλμάνων. Η παρουσία του πρώην υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Σπύρου Βούγια μάλλον δρούσε σαν τροχοπέδη στις κινήσεις του υπουργείου και κατ’ επέκταση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ίδιος και η στενή του συνεργάτιδα κυρία Αφροδίτη Αλ Σάλεχ είχαν τα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές τους απόψεις περί αλλοδαπών και μάλιστα φανατικών μουσουλμάνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατικές υπηρεσίες εκφράζουν το φόβο για πιθανή εξέγερση φανατικών μουσουλμάνων, κυρίως Αφγανών, οι οποίοι, συνεπικουρούμενοι από άλλους αλλοδαπούς, θα προκαλέσουν αναταραχές στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί από ξένες μυστικές υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών για το τι συμβαίνει στο λεγόμενο «γκέτο της Αθήνας», οι οποίες δεν έβλεπαν με καλό μάτι την ανικανότητα των ελληνικών Αρχών ασφάλειας. Οι ελληνικές υπηρεσίες ασφάλειας, που είναι διάτρητες από ξένους πράκτορες και κυρίως Αμερικανούς και Βρετανούς, ενημερώθηκαν από ξένους πράκτορες για το ότι πιθανολογείται ότι θα επακολουθήσει στην Αθήνα.

Λαθρομετανάστες με… άρωμα Αλ Κάιντα
Πριν από έξι χρόνια, με αφορμή τους Ολυμπια κούς Αγώνες στην Αθήνα, οι ελληνικές Αρχές με τη βοήθεια των Αμερικανών έδιωξαν από την Ελλάδα δεκάδες αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Πακιστανοί. Συνολικά, περισσότεροι από 600 Πακιστανοί, για τους οποίους υπήρχαν πληροφορίες για συμμετοχή σε μουσουλμανικές ομάδες, οδηγήθηκαν από Αμερικανούς στην Ευρώπη. Έκτοτε, τα ίχνη τους χάθηκαν. Η συμμετοχή της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μαζί με τη βοήθεια της CIA υπήρξαν καθοριστικές. Άλλωστε, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η επικεφαλής της CIA στην Ευρώπη, μια 30χρονη γυναίκα που εδρεύει σε ευρωπαϊκή χώρα, αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και να παραθέσει ευχαριστήριο γεύμα στους επικεφαλής των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, διατυπώνοντας τις θερμές της ευχαριστίες για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση. Ο άνθρωπος όμως που έδωσε τις πληροφορίες για τη δράση των Πακιστανών ήταν Ιρακινός, τον οποίο «κάρφωσαν» ξένοι πράκτορες σε μουσουλμάνους, με αποτέλεσμα να υποστεί απόπειρα δολοφονίας. Την ίδια στιγμή, ομάδες αντιεξουσιαστών προσφέρουν τη συμπαράστασή τους σε μερίδα αλλοδαπών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα κυρίως για τις κινήσεις των φανατικών μουσουλμάνων –Αφγανοί, Σουδανοί, Αλγερινοί, Μαροκινοί, Σομαλοί– και μερίδα αλλοδαπών από το Μπαγκλαντές είναι ότι καθοδηγούνται από ξένα κέντρα και κυρίως από ομάδες που πρόσκεινται στην Αλ Κάιντα. Η οργάνωση δεν φαίνεται να έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για τη δράση των φανατικών οπαδών της που δρουν στη χώρα μας. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, όμως, φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει εδώ και πολύ καιρό επαφή με φανατικούς φονταμενταλιστές που δρουν στα τζαμιά της Αθήνας και της επαρχίας. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την πλευρά των αλλοδαπών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις συγκεκριμένες ομάδες, αλλά κινούνται σε πολιτικούς χώρους και στοχεύουν στην επίτευξη ήρεμου κλίματος στην Αθήνα, κάνουν λόγο για διασυνδέσεις με ομάδες φανατικών στην επαρχία. Και, βέβαια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αστυνομία διαθέτει ομάδες ανδρών της ΟΠΚΕ για τη φύλαξη σε 24ωρη βάση του τζαμιού στην οδό Αριστομένους 52, κοντά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο έχει γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Γι’ αυτό το λόγο οι μουσουλμάνοι έχουν σφραγίσει την εξωτερική του πλευρά με ξύλα.

Πρόεδρος Μουσουλμανικής Κοινότητας Ελλάδας: «Ο Έλληνας να είναι δίκαιος»
Κάθε βράδυ, γύρω στις οχτώ, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας Ελλάδας Ναΐμ Ελγαντούρ προσέρχεται στο υπόγειο τζαμί προκειμένου να προσευχηθεί μαζί με τους μουσουλμάνους της περιοχής. Μιλώντας στα «Επίκαιρα» σχετικά με τις αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, επισημαίνει ότι «οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν ότι η μισή Ελλάδα ζει σαν μετανάστες στο εξωτερικό και έχουν τους δικούς τους χώρους προσευχής. Θέλω ο Έλληνας να είναι δίκαιος», αναφέρει σημειώνοντας ότι «άρα εμείς που είμαστε μουσουλμάνοι πρέπει να έχουμε τους δικούς μας χώρους προσευχής». Δεν παραλείπει, ωστόσο, να αναφέρει ότι το ζήτημα με τους λαθρομετανάστες που δεν έχουν χαρτιά αφορά την Πολιτεία, καθώς ο ίδιος είναι Έλληνας πολίτης. «Ο μετανάστης που έχει χαρτιά πληρώνει φόρους, πληρώνει ασφάλεια, έχει δικαιώματα καθώς και υποχρεώσεις. Εμείς, όμως, δεν μπορούμε στους χώρους προσευχής να δούμε ποιος έχει χαρτιά και ποιος δεν έχει. Δεν είναι δουλειά μου, αλλά του κράτους», λέει χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην αυξανόμενη εγκληματικότητα από μια μερίδα των λαθρομεταναστών, ο ίδιος λέει ότι υπάρχουν νόμοι, ενώ του προβλήματος πρέπει να επιληφθούν η αστυνομία και οι δικαστικές Αρχές. Επιπλέον, κ. Ελγαντούρ καταδικάζει τα κυκλώματα μαφιόζων από αλλοδαπούς και Έλληνες που δρουν τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό της Ελλάδας, τα οποία, όπως λέει, κάνουν μάρκετινγκ ελπίδας στους λαθρομετανάστες για τους «περάσουν» δήθεν στην Ευρώπη, με τιμές που φτάνουν μέχρι και 10.000 το κεφάλι. Αναφέρει χαρακτηριστικά μια περίπτωση όπου συνεργάζονταν άνθρωποι από την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Κουρδιστάν και την Ελλάδα. «Τώρα που μαθεύτηκε σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχει οικονομική κρίση, τους λένε θα σας πάμε στην Ιταλία και πολλές φορές δεν τους λένε ότι θα περάσουν από Ελλάδα. Έπειτα, τους πετάνε από το φουσκωτό στη θάλασσα κοντά στην ακτή», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Το Ισλάμ βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής του Δυτικού Κόσμου, ως συνέπεια των εξτρεμιστικών στοιχείων που δρουν στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική αλλά και στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Οι τρομοκρατικές ενέργειες που η θρησκεία «επιτρέπει» με τη μορφή μαρτυρίας στο όνομα του Μωάμεθ έχουν φοβίσει αλλά και έχουν προκαλέσει αισθήματα μίσους συλλήβδην κατά των μουσουλμάνων. «Το κύμα μίσους εξυπηρετεί το Ισλάμ. Αρκετός κόσμος αναρωτιέται γιατί αυτό το μίσος. Και στο τέλος αλλάζουν και γίνονται μουσουλμάνοι, όπως οι φρουροί από το Γκουαντάναμο και ο βουλευτής από το κόμμα που απαγόρευσε τους μιναρέδες στην Ελβετία» απαντά ο κ. Ελγαντούρ και, στη συνέχεια, παραπέμπει στον Τζορτζ Μπους, ο οποίος με την πολιτική του, όπως λέει, έκανε τη μεγαλύτερη εξυπηρέτηση για το Ισλάμ, καθώς χιλιάδες Αμερικανοί, αλλά και Ευρωπαίοι ασπάστηκαν μαζικά το μουσουλμανισμό. «Ο μουσουλμανικός κόσμος που ανέρχεται στο 1,8 δις πληθυσμό δεν θα λιγοστέψει από 500 άτομα που μισούν το Ισλάμ στην Ελλάδα», σημειώνει σχετικά. Ο ίδιος κάνει λόγο για παραλογισμό, καθώς όλοι εκείνοι που αντιδρούν δεν ενδιαφέρονται για το τι πιστεύουν οι μουσουλμάνοι. Μάλιστα, ρίχνει στο τραπέζι και μια διαφορετική προσέγγιση των μουσουλμάνων από την ελληνική σκοπιά. «Η εικόνα της Ελλάδας δεν πρέπει να χαλάει από το μίσος για το Ισλάμ, για χάρη του τουρισμού και των επενδύσεων, από τις οποίες οι πιο σοβαρές μέχρι στιγμής έγιναν από το Αμπού Ντάμπι και από το Κατάρ, δηλαδή μουσουλμάνους», καταλήγει.

Προσευχή σε 11 σημεία της Αθήνας
Χιλιάδες μουσουλμάνοι κατέκλυσαν κεντρικά σημεία της Αθήνας, προκειμένου να γιορτάσουν τον εορτασμό του Κουρμπάν Μπαϊράμ (άφιξη του Αβραάμ), όπως την πλατεία Αττικής και Κουμουνδούρου, με την κυριότερη που διεξήχθη στα Προπύλαια. Η λέξη «Ελλάς» με σπρέι στα τέσσερα σημεία που οδηγούν στο σιντριβάνι στο μέσο της Πλατείας Αττικής μαρτυρά την παρουσία των μελών της «Χρυσής Αυγής» στην περιοχή, η οποία κατέγραψε υψηλά ποσοστά στις πρόσφατες εκλογές. Από τις εφτά το πρωί της περασμένης Τρίτης, που οι μουσουλμάνοι προσέρχονταν στην πλατεία, τα μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης αλλά και κάτοικοι της περιοχής επιτέθηκαν με φραστικές εκφράσεις στους μουσουλμάνους, υπό το βλέμμα των αστυνομικών Αρχών. «Έξω η χολέρα από την Ελλάδα», «Βρομιάρηδες να πάτε αλλού» ήταν μόνο μερικές από τις φράσεις που ακούστηκαν. Μετά από μιάμιση ώρα, η προσευχή τους τελείωσε, ωστόσο, οι κάτοικοι συνέχιζαν να τους προπηλακίζουν και να κατηγορούν τους αστυνομικούς τους, που τους παρείχαν προστασία. Ωστόσο, ερωτηματικό αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι μουσουλμάνοι συγκεντρώνονταν στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να προσευχηθούν. Υπό αυτό το πρίσμα, η προχθεσινή τους παρουσία στις πλατείες αποτελεί επίδειξη δύναμης ή πίεση προς την κυβέρνηση για την ανέγερση ενός επίσημου τζαμιού;

ΑΠΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=2682&category_id=0

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!! Η Αργεντινή δεν ήταν τίποτε


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!! Η Αργεντινή δεν ήταν τίποτε. Εσάς θα σας εξαφανίσουν.
του Mark Weisbrot
Ένα άρθρο γραμμένο από τον Δρα Mark Weisbrot, διακεκριμένου οικονομολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντά.
Ερώτηση: Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι έγινε στην Αργεντινή με το ΔΝΤ. Το μόνο που θυμάμαι (και μ' έχει σημαδέψει), είναι ένα πλάνο από κάπου ψηλά, που έδειχνε μία «αδέσποτη» αγελάδα να τρέχει και κόσμο, πολύ κόσμο, να την κομματιάζει ενώ ήταν ζωντανή(!) όπως έλεγε ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει κρέας.
Απάντηση: Ο μόνος τρόπος να επιβιώσετε είναι επί ένα μήνα κάθε ημέρα συνέχεια να βγαίνετε σύσσωμοι και ενωμένοι 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάω για τους ενήλικες, στους δρόμους μέχρι να ανασταλούν όλες μα όλες οι καθημερινές λειτουργίες. Μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο θα εκβιαστεί η Ε.Ε. αρκετά ώστε να δώσει χρήματα και άτοκα μάλιστα, τα οποία και διαθέτει. Δεν είστε ξέμπαρκοι, για όνομα του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν εντελώς μόνη και απροστάτευτη.
Η Ε.Ε. δεν επιθυμεί κάτι αντίστοιχο, μα πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση πλέον από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως.Η μόνη σωτηρία πλέον είναι να εξαναγκάσετε τη Γερμανία να πληρώσει τα 74 δις. που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο 1939-1945. Μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους στη Γενεύη όπου ζω, ότι η Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλάδα, δίχως απαίτηση επιστροφής, 100 δις, ώστε να μην οδηγηθεί ευρωπαϊκή χώρα, με τέτοιες τραγικές συνέπειες, στο στόμα του λιονταριού.
Πιστέψτε με, στην Ουγγαρία ήταν πιο ομαλά τα πράγματα, στην Ελλάδα προετοιμάζεται το έδαφος για μαζική καταστροφή όλου του κοινωνικού ιστού με τραγικές συνέπειες, όπου το μηνιαίο εισόδημα ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρίες θα μειωθεί από 1000 ευρώ φερ' ειπείν, στα 250 ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα επιτρέπουν την ανάληψη πλαφόν των 100 ευρώ ανά ημερολογιακού μήνα.
Η Κυβέρνησή που τώρα σας κυβερνάει, προσφέρουν τα κλειδιά στους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. για να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Αργεντινή. Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απαιτήσει ο Ελληνικός λαός και με...... τη βία όπου κρίνει, την προσέλευση όλων των υπευθύνων που έκλεψαν τον Έλληνα φορολογούμενο στην δικαιοσύνη, και ξέρουνε όλοι στην Ελλάδα ποιοι είναι αυτοί, και την εκδίκαση των προηγούμενων δυο κυβερνήσεων της Ελλάδος, με τελικό σκοπό την ισόβια φυλάκισή τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε πολίτης της Ελλάδος να διασφαλίσει την αλλαγή πορείας της τωρινής Κυβέρνησης, η οποία προμελετημένα και εσκεμμένα προδίδει τον Ελληνικό λαό με την επιθυμία την πλήρης υποταγή του καθώς και την εξαθλίωσή του οδηγώντας τον προς το Δ.Ν.Τ. Το να έχει αναλάβει το Δ..Ν.Τ. μια χώρα σημαίνει την εφόρου ζωής σχεδόν ομηρία της στο χρέος. Στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το χρέος ισούται με χρήμα και άρα κέρδος για τους ανθρώπους, που όχι μόνον έχουν δημιουργήσει την οικονομική κρίση, αλλά και τους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. που καιροφυλακτούν να αναλάβουν άμεσα την δράση της εξαθλίωσης στην Ελλάδα.
Αυτά δεν είναι τα λόγια κάποιου θεοσεβούμενου ή ανθρωπιστή, αλλά ούτε και αυτά ενός ξεπεσμένου ή ξεχασμένου κομμουνιστή ή ρομαντικού αριστερού. Είναι τα λόγια ενός τεχνοκράτη, που έζησε την καταστροφή μίας περήφανης χώρας. Ενός περήφανου λαού με μία προδοτική κυβέρνηση που προετοίμασε καλά το κλίμα για να εκχωρήσει την Εθνική της κυριαρχία στη μεγαλύτερη μάστιγα του πλανήτη.
Στην Αργεντινή με το που έλαβε δράση το Δ.Ν.Τ., ο κόσμος βγήκε με τσεκούρια, χαντζάρες και πριόνια στους δρόμους και εισέβαλαν σε τράπεζες, στα Μ.Μ.Ε. και σε κυβερνητικά κτίρια, σφάζοντας και αποκεφαλίζοντας στην κυριολεξία τραπεζικούς υπαλλήλους, διευθυντές, δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι στην κορυφή της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και στελέχη και μέλη βιομηχανιών, της Κυβέρνησης, Κυβερνητικούς Εκπροσώπους και συγκεκριμένα μέλη της Κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργείου Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000, αλλά φυσικά ο αριθμός που ανακοίνωναν τα Μ.Μ.Ε. της χώρας και με την διαταγή του Δ.Ν.Τ. ήταν κατά πολύ λιγότερος και συγκεκριμένα είχανε αναφέρει μόνον 27 θανάτους.
Έφτιαξαν πόλεις, μέσα στις πόλεις. Τις ονόμασαν villas miserias, πόλεις της μιζέριας. Εκεί πότιζαν τον κόσμο κοκαΐνη, επεξεργασμένη με χλωρίνη και ασβέστη και άλλα ναρκωτικά της μιας δόσης, που παρουσιάστηκαν εν αφθονία άξαφνα, όταν ο εφιάλτης είχε αρχίσει. Ήταν περήφανος λαός οι Αργεντίνοι, όπως και οι Έλληνες και δεν είδα μάνες στην Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά τους, όπως γίνεται στο L.A. από το 1960. Είδα όμως ανθρώπους να χάνουν τα πάντα και στο τέλος τη ζωή τους, όταν δεν υπήρχε τίποτα να δώσουν, όσα δεν πήραν οι τράπεζες τα πήραν οι έμποροι. Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνωθεί, να μην αντιστέκεται. Να πεθαίνει με τη μιζέρια του. Γι' αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις ψευτοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την οργή και την δυστυχία τους.
Γι αυτό και εξάλλου η προ-μελετημένη υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και η μαζική προώθηση και πώληση των ναρκωτικών, μέχρι όπως μαρτυρείται και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από ανθρώπους που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επαφές με την ζούγκλα των ιδιωτικών καναλιών, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, μεγαλοδικηγόρους, βιομήχανους και ανθρώπους γενικότερα που εξυπηρετούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Ημερησίως στο κέντρο της Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως μετανάστες από ναρκωτικά νοθευμένα.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί.
Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην Ελλάδα του τώρα, όλα τα ΜΜΕ διατυμπάνιζαν την «ανάγκη της βοήθειας».
Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος θα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για επιτυχία την είσοδο του ΔΝΤ. Δεν φανταζόντουσαν τι θα ακολουθήσει. Τι ειρωνεία και αυτή. Τους έπεισαν με τον φόβο της πτώχευσης και εντέλει η σωτηρία ήρθε μόνο με την πτώχευση!!!
Είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαμε τη χώρα που ήταν ανίκανη και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι μετέδιδαν οι ανταποκριτές, όταν εμείς βλέπαμε την αλήθεια με τα μάτια μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει εσείς στην Ελλάδα να ξυπνήσετε τώρα προτού να είναι αργά, πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να αποφύγετε το Δ.Ν.Τ.
Ήδη οι εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 17-18 Απριλίου 2010 στη χώρα σας, απειλούν για μαζικές απολύσεις περί των 350.000 εργαζομένων και εσείς ακόμα κοιμάστε όρθιοι, αντί να έχετε αποκλείσει τη Βουλή σας με την απειλή μαζικής βίας. Σας κοροϊδεύουν, λεφτά και μάλιστα πάρα πολλά υπάρχουν.
Για το Δ.Ν.Τ. είχαν την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί μας θεωρούν σωτήρες.
Ποτέ δεν προέβαλλαν τίποτα από την πραγματικότητα. Μόνο κάτι ρεπορτάζ γραμμένα στις αρχές, με κόσμο να κάνει δηλώσεις κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν στην πείνα, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ που θα τους έσωνε. Ακόμα και οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες. Τις προέβαλλαν σαν κομμουνιστές ή αριστερά κομμουνιστικά κόμματα που αντιδρούσαν. Εγώ έβλεπα στο Μπουένος Άιρες την λεωφόρο γεμάτη από εξαγριωμένους να ουρλιάζουν «θέλουμε τη χώρα μας πίσω»! Θέλουμε τα δολάρια μας πίσω!
Οι τηλεοράσεις έδειχναν μερικές δεκάδες κομμουνιστές με κόκκινες σημαίες που διαμαρτύρονταν. Στην πραγματικότητα ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ίσως εκατομμύρια. Τους έβλεπα, έβγαιναν από τα σπίτια τους και ενώνονταν με τις πορείες. δεν υπήρχε συντονισμός. Ότι Αμερικάνικη επιχείρηση υπήρχε, έκλεινε και την φύλαγαν πάνοπλοι αστυνομικοί.
Δεν κυκλοφορούσαμε βέβαια τότε. Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις θυμάμαι έβγαινα από το ξενοδοχείο και έβλεπα τόσες πέτρες κάτω, που νόμιζα ότι γκρεμίστηκε κάποιο κτίριο. Μεγάλη οργή.
Έβλεπες ανθρώπους αποφασισμένους για όλα. Άνθρωποι που δεν έμοιαζαν πλιατσικολόγοι. Ακόμα και μεσήλικες, σίγουρα πολλοί είχαν οικογένειες. 
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2010/11/blog-post_5049.html?spref=fb
Απο Πολύβιο Κολοβό

Ο ήρωας που αρνήθηκε να παραδώσει τη σημαία στους Γερμανούς

Διαβάστε το, και μεταδώστε το στους φίλους σας, στα παιδιά και τα εγγόνια σας.
       Αξίζει τον κόπο, να θυμόμαστε κάποιες ηθικές αξίες της φυλής μας κι έστω αυτές
       τις μαύρες μέρες που περνούμε, να παίρνουμε λίγο θάρρος..........
  


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs783.snc4/66358_162311140460494_109293715762237_427517_3772215_n.jpg
Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστικα. Oι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο τού βράχου της Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, την γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό. Η εθνική Σημαία με το μεγάλο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα.
Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει. Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκανδάλη των πολυβόλων τους, τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα.
Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε! Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση..."ΟΧΙ"! Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία και αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη. Ο εύζωνας τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα.

Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει.
Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: "A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του έως τον θάνατο).
Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανική. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλληκάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του.
Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους. Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα του ευζώνου (κατά μια άλλη άποψη ήταν 17χρονος νέος της Εθνικής Οργανώσεως Νέων αλλά τι σημασία έχει;). Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας. Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει.
Κλείστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνομά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία, έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Άραγε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτού του παλικαριού και των σύγχρονων εφιαλτών που καίνε την σημαία μας, αλλά και αυτών που το επιτρέπουν; Το μνημείο του Ήρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη στο σημείο που βρήκε ηρωικό θάνατο.
ΠΗΓΗ:koukfamily.blogspot.com ..... Αdam G.

Ποιά ήταν η Ελένη Παπαδάκη;

Ποιά ήταν η Ελένη Παπαδάκη και γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με την περίπτωσή της;
Γράψε λάθος:

Το πραγματικό ερώτημα είναι, τι λιγότερο είχε η Ελένη Παπαδάκη σε σύγκριση με όλες εκείνες τις μεγάλες ελληνίδες ντίβες της γενιάς του Μεσοπολέμου (Μαρίκα Κοτοπούλη, Κατίνα Παξινού, Μελίνα Μερκούρη) και για ποιόν λόγο τέλος πάντων, αυτή η τόσο σπάνια για την υποκριτική τέχνη προσωπικότητα, έπεσε στην αφάνεια, και λίγοι πιά έλληνες γνωρίζουν την πνευματική -κι όχι μόνο- προσφορά της στην χώρα..

Αν οι ναρκοµανείς της Τοσίτσα πήγαιναν Μαξίµου

Ας υποθέσουµε λοιπόν πως µια ωραία πρωία ο συρφετός τωνταλαίπωρων ναρκοµανών που σέρνονται στην οδό Τοσίτσα διέσχιζε το κέντρο της Αθήνας και αντί νασταθµεύσει µπροστά στη Βουλή, όπως οιηµερήσιεςαγωνιστικές εκδηλώσεις του ΚΚΕ, κατέληγε στο πεζοδρόµιο του Μεγάρου Μαξίµου. Εκεί δεν θα έκανε τίποτε παραπάνω απ’ αυτό που κάνει τώρα στην οδό Τοσίτσα, στον πεζόδροµο που χωρίζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείοµε το Εθνικό ΜετσόβιοΠολυτεχνείο– όπως διαπιστώνετε την οδό Τοσίτσα την προστατεύει το επίθετο «εθνικός»,δεξιά κι αριστερά που λένε. Αλλος θα ξάπλωνε στα παγκάκια ή στο πεζοδρόµιο, άλλος θα πούλαγε τηντοξική πραµάτεια του, άλλος θα την αγόραζε κι άλλος θα έβγαζε τα σωθικά του.

Ας υποθέσουµε ακόµη πως, διαπιστώνοντας προς τα πού φυσάει ο άνεµος της εσωτερικής µετανάστευσης, οι διάφοροι λαθρέµποροι που είναι εγκατεστηµένοι εδώ και µήνες µπροστά στην περίφηµη «αθηναϊκή τριλογία» ακολουθούσαν κι αυτοί τον συρφετό των ταλαίπωρων ναρκοµανών. Επαιρναν λοιπόν τους µπόγους µε τα συµπράγκαλα στον ώµο και διασχίζοντας τις αρτηρίεςτου κέντρου, σαν δεύτερη ηµερήσια εκδήλωσητου ΚΚΕ, πήγαιναν να τους απλώσουνστο πεζοδρόµιο της Ηρώδου του Αττικού.

Εκεί είµαι βέβαιοςπως, ως καλοί επαγγελµατίες που είναι, θαφρόντιζαν να αφήσουν έναν διάδροµο για να περνούν οι βάρδιες της ευζωνικής φρουράς, µε τον ίδιο τρόπο που ελεούν και τώρα µε µερικά τετραγωνικά όσους πεζούς κάνουν το λάθος να περάσουν µπροστά από την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και την Ακαδηµία Αθηνών.

∆εδοµένουδε ότιως γνωστόν η οδός Ηρώδου του Αττικού γειτνιάζει µε τον Εθνικό Κήπο θα τους δινόταν ηδυνατότητα να ουρούν και νααφοδεύουν κάτω από τα δένδρα όπως ακριβώς ικανοποιούν τις φυσικές ανάγκες τους τώρα στην οδό Ρήγα Φεραίου. Η οποία, αν και φέρει το όνοµα του εθνικού µας ήρωα, βρωµάει αµµωνία όπωςακριβώς βρωµούσαν κάποτε οι τουαλέτες στην επικράτεια της ψωροκώσταινας.

Καλά κάνετε και τα φαντάζεστε όλα αυτά γιατί µόνο να τα φανταστείτε µπορείτε, αφού δενπρόκειται ποτέ σας να τα δείτε. Το Μέγαρο Μαξίµου και η οδός Ηρώδου του Αττικού είναι χώροι που προστατεύουν τηνεθνική µαςαξιοπρέπεια η οποία, όπως συνάγεται από τα συµφραζόµενα, δεν µπορεί να ανεχθεί ούτε δυστυχισµένους ναρκοµανείς ούτελαθρεµπόρους της Κεντρικής Αφρικής.

Κοινώς µόλις έσκαγε µύτη το πρώτο δείγµα του είδους οι δυνάµεις της προστασίας του πολίτη, άλλως ΕΛ.ΑΣ., θα φρόντιζαν να το πακετάρουν και να τοστείλουν εκεί απ’ όπου ήρθε. Για του λόγουτο αληθές επισηµαίνω ότι, σαν πέσει η νύχτα, ηοδός Ηρώδου του Αττικού δεν ανέχεται ούτε αυτοκίνητα,αν και είναι κεντρική αρτηρία της πρωτεύουσας. Προφανώς γιατί οι δυνάµεις προστασίας του πολίτη δικαιούνται και αυτές να αξιοποιούν τις ώρες της ανάπαυσης.

Το πρώτο συµπέρασµα βγαίνει αβίαστα.

Κάποιοι µάλλον θεωρούν ότι το πρωθυπουργικό γραφείο είναι περισσότερο «εθνικό» από το Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και την Ακαδηµία Αθηνών. Και θεωρούν ότι πρέπει να τα προστατεύουν αποτελεσµατικότερα, όχι µόνον από τα ξεσπάσµατα των πάσης φύσεως µπαχαλάκηδων, αλλά από την αναξιοπρέπεια που προκαλεί το θέαµα των ταλαίπωρων ναρκοµανών και των λαθρεµπόρων.

Θεωρούν δηλαδή ότι ο πολιτικός, τον οποίον είναι ταγµένοι να φυλάνε από πάσης φύσεως οχλήσεις, έχει µεγαλύτερη αξία από τους αρχαιολογικούς θησαυρούς ενόςολόκληρου πολιτισµού, από τα ανώταταεκπαιδευτικά και πνευµατικά ιδρύµατα της χώρας.

Οι ίδιοι αυτοί βέβαια, όπως καιοι πολιτικοί που προστατεύουν, σε πρώτηευκαιρία δηλώνουν πως η Ελλάδαέχει µόνο πολιτισµό να εξάγει και πως γι’ αυτούς η παιδεία και η γνώση είναι το υπέρτατο εθνικό µας αγαθό.

Το πρώτο συµπέρασµα, µάλλον εύγλωττο, θα µπορούσε να είναι και το τελευταίο αν δεν επέβαλλε και ένα δεύτερο, κάτι σαν ηθικό δίδαγµα. Η εικόνα αυτή της πρωτεύουσας δεν αποδεικνύει µόνον ότι ως κοινωνία κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας για να απαξιώσουµε όποιο πολιτισµικό κεφάλαιο διαθέτουµε. Αποδεικνύει επίσης πως η πολιτική τάξη και η διοίκηση θεωρούν πολύ σηµαντικότερη τη δική τους προστασία από την προστασία της αξιοπρέπειας αγαθών χωρίς τα οποία, πολύ απλά, η Ελλάδα αν συνεχίσει να υπάρχει, είναι καταδικασµένη στον εκβαρβαρισµό.

Κάποιοι μάλλον θεωρούν
ότι το πρωθυπουργικό γραφείο είναι περισσότερο «εθνικό» από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και την Ακαδηµία Αθηνών
O Τάκης Θεοδωρόπουλος είναι συγγραφέας

Οι απόψεις σας
Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι μετανάστες πουλάνε τη μαύρη πραμάτεια τους και ο νομοταγής έμπορος έχει να πληρώσει νοίκια, ρεύμα, εφορία, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, περαίωση, δημοτικά τέλη και ένα σωρό άλλα νταβατζιλίκια. Που πάει το μαύρο χρήμα; Ποιος "γάτος" τα τσεπώνει και δεν του πειράζουν ούτε μια τρίχα; Γιατί η αστυνομία κάνει τα στραβά μάτια αλλά αν σταματήσουν ένα πιτσιρίκι με παπάκι του αλλάζουν τα φώτα; Γιατί η άχρηστη δημοτική αστυνομία δεν λέει κουβέντα στους παράνομους μικροπωλητές και ταράζει στις κλήσεις τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα; Μας δουλεύουν όλοι και δεν μιλάμε. Ως πότε;
pikis@hotmail.com 3/12/2010 12:15
Θες να πεις ότι η Ακαδημία δεν είναι εθνική;

Ο ήρωας που αρνήθηκε να παραδώσει τη σημαία στους Γερμανούς

Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, 27 Απριλίου 1941, η πρώτη τους δουλειά ήταν να στείλουν ένα απόσπασμα υπό τον λοχαγό Γιάκομπι και τον υπολοχαγό Έλσνιτς για να κατεβάσει τη Γαλανόλευκη από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να υψώσει τη σβάστικα. Oι Γερμανοί αντικρίζουν στο ακραίο σημείο τού βράχου της Ακρόπολης πού δεσπόζει τής πόλης, την γαλανόλευκη σημαία πού θ' αντικατασταθεί από τον αγκυλωτό σταυρό. Η εθνική Σημαία με το μεγάλο σταυρό στην μέση λάμπει και τα χρώματά της τονίζουν και τονίζονται από τον Παρθενώνα.

Εκεί στην θέση Καλλιθέα, στο ανατολικό σημείο του Ιερού Βράχου ο επικεφαλής του αποσπάσματος ζήτησε από τον εύζωνο που φρουρούσε τη σημαία μας να την κατεβάσει και να την παραδώσει. Ο απλός αυτός φαντάρος, όταν στις 8:45 το πρωί έφθασαν μπροστά του οι κατακτητές της χώρας μας και με το δάκτυλο στην σκανδάλη των πολυβόλων τους, τον διέταξαν να κατεβάσει το Εθνικό μας σύμβολο, δεν έδειξε κανένα συναίσθημα.

Δεν πρόδωσε την τρικυμία της ψυχής του. Ψυχρός, άτεγκτος και αποφασισμένος.. απλά αρνήθηκε! Οι ώρες της περισυλλογής, που μόνος του είχε περάσει δίπλα στην σημαία, τον είχαν οδηγήσει στη μεγάλη απόφαση..."ΟΧΙ"! Αυτό μονάχα πρόφερε και τίποτε άλλο. Μια απλή λέξη, με πόση όμως τεράστια σημασία και αξία. Η Ελληνική μεγαλοσύνη. Ο εύζωνας τυλίχτηκε με τη σημαία, έτρεξε ως την άκρη του Ιερού Βράχου και μπρος στα μάτια των εμβρόντητων Γερμανών ρίχτηκε μ' ένα σάλτο στον γκρεμό, βάφοντας το εθνικό μας σύμβολο με το τίμιο αίμα.


Η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Αθηνών υποχρέωσε την προδοτική κυβέρνηση Τσολάκογλου να δημοσιεύσει στον Τύπο ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο φρουρός της σημαίας μας, υπέστη έμφραγμα από την συγκίνηση όταν του ζητήθηκε να την παραδώσει.

Όμως οι στρατιώτες κι οι επικεφαλής του γερμανικού αποσπάσματος είχαν συγκλονιστεί απ' αυτό που είδαν και δεν κράτησαν το στόμα τους κλειστό. Στις 9 Ιουνίου η είδηση δημοσιεύθηκε στην DAILY MAIL με τίτλο: "A Greek carries his flag to the death" (Ένας Έλληνας φέρει την σημαία του έως τον θάνατο).

Η θυσία του Έλληνα στρατιώτη έγινε αιτία να εκδοθεί διαταγή από τον Γερμανό φρούραρχο να υψώνεται και η ελληνική σημαία δίπλα στη γερμανική. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, εκεί στα Αναφιώτικα κάτω από τον Ιερό Βράχο, ζούσαν ακόμα αυτόπτες μάρτυρες, που είδαν το παλληκάρι να γκρεμοτσακίζεται μπροστά στα μάτια τους τυλιγμένο με την Γαλανόλευκη. Και κάθε χρόνο, στο μνημόσυνό του στις 27 Απριλίου, άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν στη μνήμη του.

Ουδείς ενδιαφέρθηκε ποτέ να καταγράψει την μαρτυρία τους. Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα του ευζώνου (κατά μια άλλη άποψη ήταν 17χρονος νέος της Εθνικής Οργανώσεως Νέων αλλά τι σημασία έχει;). Κωνσταντίνος Κουκίδης είναι τ' όνομα αυτού του ΕΛΛΗΝΑ και στολή του η Σημαία μας. Μας τον έχουν κρύψει, μας τον έχουν κλέψει.

Κλείστε κι αυτόν τον εθνομάρτυρα στην ψυχή σας κοντά στους άλλους. Απαιτείστε να γραφτεί τ' όνομά του στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας. Ψιθυρίστε το, έστω και βουβά, μέσα σας, κάθε φορά που αντικρίζετε τη σημαία μας. Πείτε στα παιδιά σας ότι αυτή η σημαία, έχει βυζάξει ποταμούς ελληνικού αίματος, για να μπορεί αγέρωχη να κυματίζει την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Άραγε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ αυτού του παλικαριού και των σύγχρονων εφιαλτών που καίνε την σημαία μας, αλλά και αυτών που το επιτρέπουν; Το μνημείο του Ήρωα Κωνσταντίνου Κουκίδη στο σημείο που βρήκε ηρωικό θάνατο.

ΠΗΓΗ:koukfamily.blogspot.com ..... Αdam G.

Κρυσταλλοθεραπεία

Η κρυσταλλοι ηταν πολυ σημαντικοι σε ολους τους αρχαιους πολιτισμους και οσοι κατειχαν τη γνωση ηταν αξιοσεβαστοι.Aπεδιδαν στους κρυσταλλους θεραπευτικες αλλα και μεταφυσικες ιδιοτητες.Μερικες απο αυτες τις ιδιοτητες ηταν  οτι ειχαν μεγαλη θεραπευτικη επιδραση στη ψυχη με αποτελεσμα να μην νοσει το σωμα,αφου συσχετιζαν αυτα τα δυο και ηταν αλληλενδετα.Ακομα πιστευαν πως παρειχαν προστασια στο κατοχο τους και τον προστατευαν απο καθε ειδους κινδυνους.
 Στη σημερινη εποχη η μεθοδος αυτη βοηθα τους ανθρωπους να κατανοησουν πως δεν ειναι μονο σωμα αλλα και πνευμα και πως αν αυτα τα δυο δεν ειναι αλληλενδετα δεν μπορουν να ειναι ολοκληρωμενοι σαν ανθρωποι.Πολλες ασθενειες οφειλονται σε συναισθηματικα μπλοκαρισματα,που αν θεραπευτουν,θεραπευεται και το σωμα.Εχει αποδειχτει πως πολλες ασθενειες εμφανιζονται μετα απο ενα μεγαλο σοκ η στεναχωρια.Οταν τα ενεργειακα μας κεντρα ειναι μπλοκαρισμενα δημιουργουνται προβληματα πρωτα στην ψυχη και αμεσως μετα στο φυσικο σωμα.Οταν υπαρχει ενεργειακη εξισορροπηση το σωμα και η ψυχη ειναι σε αριστη κατασταση και βιωνουμε την ηρεμια,τη γαληνη και την συνδεση με τον εσωτερικο μας εαυτο.
Ενας καλος κρυσταλλοθεραπευτης πρεπει να εχει αριστη γνωση των κρυσταλλων και των ιδιοτητων τους διοτι καθε κρυσταλλος εχει πολλες διαφορετικες ιδιοτητες και πρεπει να τοποθετηται σωστα ωστε να υπαρχει το επιθυμητο αποτελεσμα.Στην κρυσταλλοθεραπεια τοποθετουνται κρυσταλλοι πανω στο σωμα με ορισμενη διαταξη,διαφορετικη για καθε περισταση.Πρεπει να λαμβανουμε υποψη τις παθησεις του συγκεκριμενου ατομου και την ψυχολογικη του κατασταση.Η διαρκεια μιας συνεδριας ποικιλει αναλογα με τις αναγκες του ατομου και με την δεκτικοτητα ως προς τους κρυσταλλους.Συνηθως μια συνεδρια διαρκει περιπου 1 ωρα.
Η γνωριμια  με τους κρυσταλλους σιγουρα αλλαζει εναν ανθρωπο (προς το καλυτερο).Οι κρυσταλλοι ειναι ζωντανες οντοτητες,γεματες ενεργεια και για το λογο αυτο πρεπει να τους φερομαστε με σεβασμο,αγαπη,φροντιδα και τρυφεροτητα.Δινοντας τους το καλυτερο μας,μας δινουν και αυτοι προσβαση στον υπεροχο κοσμο που κρυβουν μεσα τους.Οι κρυσταλλοι εχουν απειρες δυνατοτητες και δυναμεις αξιζει σιγουρα να ασχοληθειται μαζι τους!Κρύσταλλοι:

1 chakra της βάσης: Ιασπης κόκκινος,γρανάτης,κοράλλι,μαύρη τουρμαλίνη, όνυχας.

2 chakra-ιερό : καρνεόλη,μάτι του τίγρη,πορτοκαλή ίασπης.

3 chakra του ηλιακού πλέγματος: κιτρίνης,κιτρινος ιασπις.

4 chakra της καρδιάς: αβεντουρίνη,ρόζ χαλαζίας,ροδονίτης,ροδοχρωσίτης,ρόζ τουρμαλίνη.

5 chakra του λαιμού: άκουα μαρίνα,τυρκουάζ,χαολίτης,χαλκηδονιος,οπαλιο,αγγελιτης.

6 chakra του τρίτου ματιού: αμέθυστος,μώβ φθορίτης.

7 chakra της κορωνας: αποφυλίτης,λευκός χαλαζίας,σεληνίτης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bouliakis.blogspot.com

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...