Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

State Department: «Ανίκανο το Κοσσυφοπέδιο να ελέγξει την τρομοκρατία»


Στην έκθεσή του το αμερικανικό τμήμα του υπουργείου Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα τρομοκρατίας, αναφέρει ότι η κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου έχει συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία.Σύμφωνα με την έκθεση, έχει σημειωθεί πρόοδος στη θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου, του νόμου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση όσον αφορά την ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει τη νομοθεσία αυτή για την ασφάλεια, επισημαίνεται η ανικανότητα της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου, η οποία παραμένει αιτία ανησυχίας, αφού εξακολουθεί η ιδρυθείσα αστυνομία να μην δύναται να ελέγξει την τρομοκρατία και αυτό αποδεικνύεται από την απουσία επιτυχών δράσεων κατά της τρομοκρατίας.
Η έκθεση τονίζει τη ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών στο εσωτερικό της αστυνομίας του Κοσσυφοπεδίου.
Το Κοσσυφοπέδιο σημείωσε πρόοδο στη θέσπιση νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας και για την στρατηγική για την ασφάλεια του Κοσσυφοπεδίου που εγκρίθηκε στη Συνέλευση της 23 Σεπτεμβρίου 2010.
Το State Department τονίζει ότι είναι απαραίτητο η αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου, το Τελωνείο, η Αστυνομία Συνόρων και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Κοσσυφοπεδίου να συντονίσουν τις προσπάθειές τους κατά της τρομοκρατίας και να διασφαλίσουν ότι «το Κοσσυφοπέδιο δεν θα αποτελεί στέγη για ομάδες οι άτομα που ενθαρρύνουν τον εξτρεμισμό και τη βία ή τον παράνομο εξοπλισμό και την πιθανή εκπαίδευση τρομοκρατών».
 
--
Πηγή: RTV ORA NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια: