Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Su-33 of the Russian Admiral Kuznetsov Aircraft Carrier

Δεν υπάρχουν σχόλια: