Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΜΕΡΟΣ Γ' - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Σημαία είναι τό σύμβολο μέσα από τό οποίον ενσαρκώνεται καί παρουσιάζεται εμπρός μας ολόκληρη ιστορία τής Φιλής μας , οί αγώνες γιά τήν ελευθερία , τά ιδανικά , η εξέλιξις τού πνεύματος , οί πόλεμοι , οί θυσίες τών πατριωτών μας.
Στήν σημαία αντικατοπτρίζεται ή ιστορία τού λαού μας, καί τής χώρας μας , βιώνονται ποικίλα συναισθήματα δόξας χαράς , λύπης καί οιμωγών ...

Η σημαία συμβολίζει τήν ζωή όλων μας .Είς τήν Σημαία μας βλέπει κανείς το σπίτι του, το χωριό του τήν πόληι του, τήν χώρα του ,αλλά καί τούς γωνείς του , τούς συγγενείς , τούς φίλους .  Στήν σημαία επίσεις μνημονεύουμε τούς ήρωες τών πολέμων καί γενικά όλους εκείνους πού  εθυσιάστηκαν γιά την ελευθερία μας...
Η σημαία είναι η συνείδησις όλων μας... Η τιμή μας..η δόξα μας... Είναι ιδέα κυματίζουσα...Ελπίδα πού μας υπόσχεται συναίχεια...
Η θρησκεία. Ότι ισχύει γιά τήν Σημαία ισχύει καί γιά τήν θρησκεία. Βέβαια οί " δικοί " μς πολιτικοί , καθώς καί οί ξένοι εξουσιασταί , τά τελευταία χρόνια συμπεριφέρθηκαν στόν Ελληνικό Λαό σάν νά ήταν ένας  επικίνδυνος φανατικός όχλος..Εννοώ μέ τήν πίεση πού ασκήθηκε προκειμένου να εξαλειφθούν ή ιθαγένεια καί τό θρήσκευμα... Οί  Έλληνες πού δεν υπήρξαν φανατικοί καί θρησκόληπτοι...Καί αυτό φαίνεται από τό γεγονός ότι παρ' όλες τίς διώξεις πού υπέστη ό έλληνισμός , ειδικά στά πρώτα χρόνια τής επικρατήσεως τού χρηστιανισμού , οι ορθόδοξοι χριστιανοί περισσότερο κλείνουν πρός τα φιλοσοφικά διδάγματα τών κλασσικών Ελλήνων φιλοσόφων παρά πρός τόν ιουδαϊσμό όπως οί καθολικοί , καλβανιστές προτεστάντες , αγγλικανικοί κ.'α .... Γι' αυτό πού "γιοτάζουμε"  την περιττομή  τού Χριστού τήν 1η Ιανουαρίου κανείς ορθόδοξος δέν περιτέμνει τά παιδιά του . Βέβαια ,ο Χριστός αμφιβάλλω αν ήταν εβραίος , πόσο μάλλον νά είχε υποστή τήν  περιτομή... Παρ΄όλο πού ώρισαν νά εορτάζεται ή περιτομή τού Χριστού τήν Πρωτοχρονιά...δεν κατόρθωσαν  νά μάς περιτμήσουν ( τούς ορθόδοξους ) ,... περιτετμημένους και μή., ονομάστε τους όλους χριστιανούς καί τους περιτέμνουμε μετά/!!!! ( Πέτρος , Παύλος) .!!.
Η Γλώσσα " Η Ελληνική γλώσσα πώς νά τό κάνουμε , όσο καί αν προσπαθούμε νά είμαστε μετριόφρονες , δέν μοιάζει μέ τίς άλλες γλώσσες . Οϊ ξένοι τό λένε αυτό καί όχι οί δικοί μας , οι έλληνες ακαδημαϊκοί (;!) πολιτικοί κλπ . Η Ελλήνική Γλώσσα  είναι η γλώσσα πού "γονιμοποίησε " όλες τίς άλλες γλώσσες Ιδιαίτερα τίς ευρωπαικές...
Πίσω λοιπόν από όλες τίς διώξεις πού υφιστάμεθα μέ τόν εξευτελισμό , τόν χλευασμό , καί τό κάψιμο τής Σημαίας , τής απαλείψεως τού θρησκεύματος , τής ιθαγένειας κρύβεται τό μίσος γιά τήν Γλώσσα μας ...Τήν Γλώσσα θέλουν νά εξαφανίσουν ... Επιδεί όπως αναλύσαμε η ελληνική γλώσσα , είναι γλώσσα συνειδήσεως και, κτυπώντας τήν γλώσσα κτυπούν τήν συνείδησι , τήν ελπίδαής ανθρωπότητος ...Αν θά έχει συναίχεια η ανθρωπότης αυτό θά εξαρτηθή από τό άν θά καθαρθεί από τόν πόνο η όχι ,.. αν θά αποκτήσει συνείδσι..... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: