Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

"O κλήρος κι ο πιστός Λαός είναι στο πλευρό μας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: