Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Μὴν ψάχνῃς τὴν ἐξαίρεσι γύρω σου

«Μην ανησυχείτε… Για πάνω από τρεις χιλιάδες χρόνια… αυτή η χώρα προχωρά με τις εξαιρέσεις της…»
- Ν. Γκάτσος - 
Μην ψάχνεις την εξαίρεση γύρω σου… Γίνε…!
Σοφία Ζήνδρου
 Γίνε…
Δὲν ἔχει ἄλλον δρόμο!
Μόνον ἐμπρός!
Καὶ μόνον μὲ τοὺς λιγοστούς, διαλεκτοὺς καὶ πιστοὺς συντρόφους πάντα…
Γίνε…
Γιὰ νὰ γίνῃς κάτι ὅμως, πρέπει νὰ τὸ ὁρίσῃς…
Νὰ τὸ βρῇς…
Κι αὐτὸ εἶναι μόνον μέσα μας!
Πάντα ἐκεῖ βρίσκαμε τὴν δύναμι γιὰ τὰ μεγάλα… 
Φιλονόη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: