Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Τα ίδια και τα ίδια – Συνέντευξη Δένδια για την «ακροδεξιά βία»


Συνέντευξη στους Financial Times, έδωσε ο (αποτυχημένος) υπουργός ΠΡΟ-ΠΟ Ν. Δένδιας, για το… αγαπημένο του θέμα: την Χρυσή Αυγή και την υποτιθέμενη «ακροδεξιά βία». Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους συνομιλητές του (και κατ’ επέκταση τα πανικόβλητα αφεντικά τους και τα αφεντικά των αφεντικών τους…), ότι η ΕΛ.ΑΣ. κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει την «ακροδεξιά βία», αλλά αντιμετωπίζει κάποιες… δυσκολίες τεχνικής φύσεως:
«Βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το είδος βίας. Η αστυνομία δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Αλλά κάνουμε τεράστια προσπάθεια για να το περιορίσουμε».

ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ! ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/10/blog-post_4501.html#ixzz29qM7Jl7m


Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ;
Ὁ πιστὸς λαὸς ἀναζητεῖ τὴν Ἱεραρχίαν καὶ τὰς ἀντιδράσεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου
Ο ΠΙΣΤΟΣ λαὸς ἔγινε μάρτυς ἑνὸς ἀπαραδέκτου φαινομένου: Νὰ παίζεται μία θεατρικὴ παράστασις, ἡ ὁποία ἐμφανίζει τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους καὶ αἱ ἀντιδράσεις νὰ προέρχωνται ἀπὸ μίαν «χούφτα» Ὀρθοδόξων, μετρημένων εἰς τὰ δάκτυλα καὶ ἀπὸ τὴν «Χρυσῆν Αὐγήν», τὴν ὁποίαν ὅλοι καταγγέλλουν διὰ τὰς ἀκραίας θέσεις της καὶ βιαίας ἐνεργείας της, ἀλλὰ αὐτὴ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐπιτιθεμένη ἐναντίον τῶν κομμάτων τῆς ἀθεΐας. Εἰς τὴν θέσιν τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» ἔπρεπε νὰ εὑρίσκωνται οἱ κληρικοί, τοὐλάχιστον, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ὅλοι των ἐξηφανίσθησαν προφανῶς, διότι οἱ ἐλάχιστοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι διεδήλωναν ἦσαν ὀπαδοὶ τῆς ἀνελευθερίας, τοῦ σκοταδισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιδημοκρατισμοῦ ὡς τοὺς κατήγγειλαν ἠθοποιοί, ἄθεοι βουλευταί, καλλιτέχναι καὶ δημοσιογράφοι. Ὅλοι οἱ «ἐξαφανισθέντες» ἐσιώπησαν.

Ἀποτελεῖ ἐντροπὴν διὰ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας σιωπὴ διὰ μίαν θεατρικὴν παράστασιν, ὁποία παρουσιάζει τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ἀλλὰ καὶ τὴν προδοσίαν τοῦ Χριστοῦ ὡς ὑπόθεσιν ἐρωτικῆς ἀντιζηλίας μεταξὺ τοῦ Ἰούδα καὶ ἄλλων Ἀποστόλων.
Εἰς τὰς ἡμέρας μας ἀπουσιάζουν οἱ Ἱεράρχαι τύπου Καντιώτη, Ἐλευθερουπόλεως κ.λπ. ποὺ θὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν πίστιν, θὰ φωνάξουν ἔξω οἱ ὁμοφυλόφιλοι ρασοφόροι ἀπὸ τὸ ἱερὸν θυσιαστήριον ὡς τὸ ἔκανε δημοσίως ὡς Ἀρχιμανδρίτης μακαριστὸς Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν πίστιν καὶ νὰ καταγγείλουν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς ἔχοντας τὸ «κουσούρι», ὡς εἶχε βαπτισθῆ ὁμοφυλοφιλία ρασοφόρων ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου. Ἐλάχιστοι οἱ «λεβέντες» Μητροπολῖται σήμερον, ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ συγκρουσθοῦν μὲ τοὺς κάθε εἴδους ἐξουσιαστὰς (πολιτικούς, καλλιτεχνικούς, δημοσιογράφους κ.λπ.), ποὺ συκοφαντοῦν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Θεόν. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐκμεταλλεύονται ὅλαι αἱ δυνάμεις τῆς ἀθεΐας καὶ οἱ ἐκπρόσωποί της.
Εἴδομεν τοὺς βουλευτὰς καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ προτάσσουν τὰ στήθη των, διὰ νὰ «ἀνεβῆ» ἐξυβριστικὴ καὶ βλάσφημος παράστασις διὰ τὸν Θεὸν ἑκατομμυρίων πολιτῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εἰς τὸν πλανήτην. Ἡ «ἐκτέλεσις» τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ ὄνομα τῆς δημοκρατίας μᾶς εἶπον ἠθοποιοί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί. Μεταξὺ αὐτῶν, πρώην ἀριστεριστές, ποὺ ἐνομιμοποίησε τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ κ. Σημίτη ὡς ἐκσυγχρονιστάς, καὶ σήμερον ὑπηρετοῦν τὴν ΔΗΜ.ΑΡ., ὁ Βουλευτὴς ποὺ ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴν συχνότητα τοῦ Σκάϊ ἐχαρακτήρισε τὸν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην ὡς ὁμοφυλόφιλον, ἡ κ. Μαρία Ρεπούση ἡ γνωστὴ πλαστογράφος τῆς ἱστορίας, ἡ ὁποία δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχει θέσιν εἰς τὸ κοινοβούλιον, ἀλλὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς ἰσοπεδώσεως ἐτιμήθη ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ τὸ ἀξίωμα τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Ἔθνους κ.λπ.
Μὲ τὴν βοήθειαν τῶν δυνάμεων τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀστυνομίας καὶ τῆς δικαιοσύνης ἀνῆλθε μία ἐξυβριστικὴ καὶ βλάσφημος παράστασις διὰ τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, ἂν καὶ ἡ θεατράνθρωπος κ. Βάσια Παναγοπούλου ἐδήλωσεν ὅτι δὲν εἶναι βλάσφημος διὰ τὸν Χριστὸν καὶ ὅ,τι ὅλος ὁ θόρυβος ὀφείλεται εἰς παραπλάνησιν τοῦ κοινοῦ. (Ἀλήθεια τὰ ὅσα ἀνέγραφον διὰ τὸ περιεχόμενον τῆς παραστάσεως αἱ ἐφημερίδες καὶ τὰ περιοδικά, τὰ ὁποῖα ἐζήτουν τὴν ἄνοδον τῆς παραστάσεως ἦσαν παραπλανητικὰ διὰ τὸ κοινόν;) Ὅποιος ἐπέρασεν ὡς παρατηρητὴς ἀπὸ τὴν περιοχήν, εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται τὸ θέατρον, εἶδεν ὅτι οἱ Ἀστυνομικοὶ ἦσαν περισσότεροι ἀπὸ τοὺς διαδηλωτὰς θρησκευτικῶν ὀργανώσεων, ἐνῶ κλοιὸς ἀπὸ λεωφορεῖα τῶν ΜΑΤ καὶ περιπολικὰ εἶχον σχηματίσει ἀπροσπέλαστον τεῖχος.
Ἡ λιποταξία τῆς Ἱεραρχίας καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ θέμα ἦτο χαρακτηριστική. Οὔτε μία δήλωσις καταδίκης. Οἱ πάντες ἦσαν ὑπὲρ τῆς παραστάσεως ἀκόμη καὶ ὁ ὑπουργὸς πολιτισμοῦ κ. Κων. Τζαβάρας, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε: «οὔτε λογοκρισία οὔτε αὐτοδικία». Θὰ συμφωνούσαμε μαζί του, ἐὰν προσέθετε (ἀφαιρῶν ἢ καταδικάζων τὴν αὐτοδικίαν) οὔτε βλασφημία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ὅλοι ἐπικαλοῦντε τὴν δημοκρατίαν καὶ τὸ Σύνταγμα διὰ τὴν ἄνοδον τῆς βλασφήμου παραστάσεως.
Πράγματι τὸ Σύνταγμα λέγει ὅτι ἡ τέχνη εἶναι ἐλευθέρα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δύναται νὰ καθυβρίζῃ καὶ νὰ βλασφημῇ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων; Διότι οὐδεμία διάταξις τοῦ Συντάγματος ὁρίζει ὅτι ἐλευθερία εἶναι χυδαιολογία καὶ σεξουαλικὴ διαστροφὴ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἀπεναντίας ὅταν κάτι ἀνάλογον παρατηρῆται ὑπὸ τοῦ Τύπου, τότε αὐτὸς διώκεται καὶ κατάσχονται τὰ κυκλοφοροῦντα εἰς τὰ περίπτερα φύλλα. Ὁ δὲ ποινικὸς κώδικας εἶναι ἀκόμη σαφέστερος μὲ διατάξεις, ποὺ τιμωροῦν ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι καθυβρίζουν τὰ θεῖα καὶ τὴν «Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ».
Ἐπειδὴ διάφοροι καλλιτέχναι πρωταγωνισταὶ τῆς παραστάσεως καὶ μὴ εἶπον ὅτι ἡ τέχνη εἶναι ἐλευθέρα καὶ δὲν ἔχει ὅρια, ἀνετρέξαμεν εἰς ἀρχαίας τραγωδίας καὶ ἀρχαίας κωμωδίας. Δὲν εἴδομεν εἰς αὐτὰς ὕβρεις ἐναντίον τοῦ Δωδεκαθέου ἢ οἱουδήποτε ἄλλου θεοῦ τῆς ἀρχαιότητος. Ἀπὸ τὸ θεατρικὸν «σανίδι» ἐπεκαλοῦντο πάντοτε τοὺς θεοὺς εἴτε διὰ τὸ καλόν εἴτε διὰ τὴν σωτηρίαν εἴτε διὰ τὴν ἔξοδον ἀπὸ διαφόρους κρίσεις. Εἰς τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα οἱ ἠθοποιοὶ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐμφανίζουν τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους ἐπικαλούμενοι τὴν δημοκρατίαν. Αὐτὴν ἐπεκαλοῦντο καὶ ὅταν ἐχυδαιολόγουν εἰς τὰς διαφόρους παραστάσεις πρὸ τῆς κρίσεως. Αὐτὴν ἐπεκαλοῦντο καὶ ὅσοι ἐπέβαλον εἰς τὰ πρωϊνάδικα τῆς τηλεοράσεως τὴν «ξεβρακοσιά», τὴν χυδαιολογίαν, τὸν πανσεξουαλισμὸν καὶ τὸν πανηδονισμόν. Αὐτὴν ἐπεκαλοῦντο καὶ ὅσοι ἐξευτέλιζον τὰς ἀξίας, τὰς παραδόσεις, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐδίδασκον τὴν «ἁρπακτὴν» βάλλοντες ἐναντίον τῆς ἐργασίας καὶ τῆς Δικαιοσύνης. Αὐτὴ ἡ «δημοκρατία τῆς τηλεόρασης καὶ τοῦ θεάτρου» σήμερον ἐπιβάλλει παραστάσεις, αἱ ὁποῖαι ἐμφανίζουν τὸν Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους ὡς ὁμοφυλοφίλους. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχομεν τὸ δικαίωμα τῆς ἀντιδράσεως καὶ τῆς καταγγελίας, διότι αὐτὸ ἐπιτάσσει ἡ δημοκρατία. Ἀντὶ ὅμως νὰ στραφῶμεν ἐναντίον τῶν χυδαίων ὑβριστῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὀφείλομεν νὰ ἐλέγχωμεν αὐστηρὰ τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας μας. Διὰ νὰ σταματήση τὸ ἄλλο ἀπαράδεκτον φαινόμενον τῆς συμπορεύσεως μὲ ὅλους τοὺς ἐκκλησιομάχους καὶ ὑβριστὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων τῆς Πίστεώς μας. Οἱ ἐκκλησιομάχοι καὶ οἱ ἄθεοι ἔχουν ἀποθρασυνθῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴν κατά τὴν ὁποίαν ὁ Ἀθηνῶν παρευρέθη εἰς τὸ ὑπουργικὸν συμβούλιον τοῦ κ. Γ. Παπανδρέου ὡς συμπροεδρεύων καὶ ἐπέβαλε τὴν σιωπὴν καὶ τὴν συνεργασίαν μὲ τοὺς πολιτικοὺς ἐξουσιαστὰς εἰς ὅλους τοὺς Ἱεράρχας. Τώρα ὁλόκληρος ἡ Ἱεραρχία, μὲ ἐλαχίστας ἐξαιρέσεις, σιωπᾶ προκλητικῶς ἔναντι τῆς ἐξυβρίσεως τοῦ Χριστοῦ μέσῳ τῆς θεατρικῆς παραστάσεως. Ὁ πιστὸς λαὸς πρέπει νὰ ἔχη τὸν λόγον, ἀφοῦ οὔτε καὶ ἡ Ἱεραρχία ὑπερασπίζεται τὸν Χριστὸν ἀπὸ βλασφήμους θεατρικὰς παραστάσεις.
Γ. ΖΕΡΒΟΣ
Ορθόδοξος Τύπος, 19/10/2012
πηγή

Τατσόπουλος: Αισθάνομαι ντροπή που δεν είμαι ομοφυλόφιλος!Γρήγορα τον ψυχίατρο… Υπάρχει Έλληνας βουλευτής που  να δηλώνει πως αισθάνεται ντροπή που δεν είναι… ομοφυλόφιλος; Κι όμως υπάρχει!

Σκόπια: Η Ελλάδα φταίει σύμφωνα με τον Ανάν που «αρνείται στο γείτονα το όνομά του'»...!! ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/10/blog-post_4622.html#ixzz29qLg4bKAΟ πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, δήλωσε ότι η διαφωνία του ονόματος μεταξύ της FYROM και της Ελλάδας είναι το μοναδικό παράδειγμα στην ιστορία ενός κράτος που ένας γείτονάς του αρνείται το όνομά του και ότι κατά την άποψή του, η Αθήνα δεν ήταν έτοιμη για να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το θέμα αυτό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό», δήλωσε ο Ανάν μετά από ερώτηση δημοσιογράφου κατά την εμφάνισή του στο Ιντιτούτο Μπρούκινγς στην Ουάσιγκτον.

Ο Ανάν ήταν επικεφαλής του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των ετών 1997-2006 και επεσήμανε ότι τα Σκόπια και η Ελλάδα ήταν κοντά στην επίλυση της διαφοράς για το όνομα στη διάρκεια της θητείας του, και ότι τα Σκόπια ήταν έτοιμα για μία λύση, αλλά η λύση αυτή δεν άρεσε στην Ελλάδα.

«Οι δύο χώρες ομιλούν πολύ καιρό για τη διαφορά αυτή. Ο ειδικός απεσταλμένος εργάζεται πάνω στο θέμα αυτό επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δύο χώρες είχαν φθάσει σε κάποιο σημείο πριν τη λύση, αλλά η πρόταση κατέρρευσε. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα δεχόταν μια πρόταση για το όνομα στο οποίο θα περιέχονταν το όνομα Μακεδονία, όπως συμφώνησαν τα Σκόπια.

Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το ζήτημα συνεχίζονται, ωστόσο η περιοχή έχει άλλες προτεραιότητες και προκλήσεις.

Δεν μπορώ να πω ότι αυτές θα βοηθήσουν στην επίλυση της διαφοράς ή θα το περιπλέξουν, γιατί δεν είμαι κοντά σε αυτά τα γεγονότα», δήλωσε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν, σύμφωνα με το αλβανικό πρακτορείο ‘Ιλλυρία’ των Σκοπίων.

© Βαλκανικό Περισκόπιο - Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος Ἐχέδωρος

Επίθεση Ισραηλινών στο Estelle – Να κρατήσουν τους Συριζαίους, δεν τους χρειαζόμαστε εδώ!Το φινλανδικό πλοίο Estelle, στο οποίο επιβαίνουν φιλο-παλαιστίνιοι ακτιβιστές που προσπάθησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, αναχαιτίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς τη χρήση βίας από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ.
“Το πλοίο αναχαιτίστηκε σήμερα το πρωί χωρίς να υπάρξουν βίαια επεισόδια”, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.
“Στρατιώτες επιβιβάστηκαν στο πλοίο και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους. Οι επιβαίνοντες δεν αντιστάθηκαν”, πρόσθεσε η ίδια.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες το σκάφος οδηγείται στο λιμάνι του Ασντοτ.
Ακτιβιστές που επιβαίνουν στο πλοίο μετέδιδαν νωρίτερα μέσω twitter πως τουλάχιστον  τρία πολεμικά πλοία του Ισραήλ έχουν εμπλακεί στην επιχείρηση κατά του Estelle.
«Το Estelle δέχεται επίθεση αυτή τη στιγμή, μόλις έλαβα μήνυμα (από τους επιβαίνοντες στο πλοίο) μέσω τηλεφώνου», δήλωσε η Βικτόρια Στραντ εκπρόσωπος του κινήματος «Ένα καράβι για τη Γάζα- Σουηδία» με έδρα τη Στοκχόλμη.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο φιλελεύθερος Σκυλακάκης υπέρ του Corpus ChristiΣτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο φιλελεύθερος Σκυλακάκης υπέρ του Corpus Christi
Αν νομίζετε πως μόνο οι άθεοι μαρξιστές θίχτηκαν από τη δυναμική αντίδραση χρυσαυγιτών και αγωνιζόμενων χριστιανών για τη βλάσφημη «παράσταση» Corpus Christi, κάνετε λάθος! Και οι άθεοι (Θεός τους η «αγορά») φιλελεύθεροι κοσμοπολίτες αισθάνθηκαν το ίδιο!

Μέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, έφτασε ο πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ και νυν ευρωβουλευτής, Θεόδωρος Σκυλακάκης, για να στηρίξει το βλάσφημο "Corpus Christi". Ιδού τι αναφέρει σχετικά στην ερώτησή του ο τέως στενός συνεργάτης της Ντόρας: «Πως η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης δεν θα περιορίζεται από ακραία πολιτικά κόμματα και κάθε άλλου είδους φονταμενταλιστικές ομάδες;».

Τι μαρξισμός, τι φιλελευθερισμός. Οι δύο όψεις του ιδίου (σιωνιστικού) νομίσματος.http://www.xryshaygh.com

Γιατί ο Βενιζέλος στοχοποίησε τρεις Εβραίους για τη λίστα Λαγκάρντ

Αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή αναφορά του Ευάγγελου Βενιζέλου σε «τρία ονόματα εβραϊκής καταγωγής» τα οποία ήταν πρώτα στη λίστα Λαγκάρντ με τους 1.991 φορολογουμένους που έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό και την οποία είχε στη διάθεσή του. Μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας επί πέντε ώρες στις επίμονες ερωτήσεις των μελών της, ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο της λίστας, ότι δεν είχε κάνει χρήση της και ότι το «στικάκι» παρέμενε αχρησιμοποίητο στο γραφείο του.


Κανείς δεν περίμενε από τον κ. Βενιζέλο να κατονομάσει κάποια από τα πρόσωπα που υπάρχουν στη λίστα -αφού υποτίθεται ότι δεν την είχε ποτέ δει- και πολύ περισσότερο να κατονομάσει τρία πρόσωπα εβραϊκής καταγωγής.
Πηγές από τον επιχειρηματικό κόσμο, με τις οποίες συνομίλησε το iefimerida.gr αιφνιδιάστηκαν από αυτή την αναφορά Βενιζέλου την οποία χαρακτηρίζουν «σκανδαλώδη» και «άτοπη». Κι αυτό, όπως εξηγούν, επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στοχοποίησε μια κοινωνική ομάδα συμπολιτών μας, σε μια κρίσιμη στιγμή για την χώρα, όπου αρκεί μια λέξη για να ανάψει το φυτίλι των διακρίσεων. Και πρόσθεταν ότι αυτή η αναφορά θα ήταν δικαιολογημένη αν ο κ. Βενιζέλος έδινε κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις έρευνες, χωρίς να κατανομάσει δημοσίως τους ελεγχόμενους.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα δεν έκανε κανέναν σχολιασμό της αναφοράς Βενιζέλου ούτε διέρρευσε κάποια ενόχληση. Οι ίδιες επιχειρηματικές πηγές ανέφεραν, ωστόσο, ότι πιθανόν πίσω από την στοχοποίηση τριών προσώπων εβραϊκής καταγωγής ο κ. Βενιζέλος ήθελε να κρύψει την αδυναμία του να πείσει για την αλήθεια των ισχυρισμών του και «θέλησε να μετατοπίσει το πρόβλημα στο γνωστό εξιλαστήριο θύμα, τους Εβραίους» ώστε τα ΜΜΕ να ασχοληθούν με αυτό αντί για την ουσία του θέματος που είναι η φοροδιαφυγή.

Στοχοποίησε τον Παπακωνσταντίνου και τον Διώτη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάσισε χθες, κατά την πεντάωρη ακρόασή του στην επιτροπή της Βουλής, την υπεράσπισή του στο να καταλογίζει όλες τις ευθύνες στον προκάτοχό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου αλλά και στον πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη.

Ο κ. Βενιζέλος είπε πως παρέλαβε το στικάκι (usb) από τον κ. Διώτη μαζί με μερικές τυπωμένες σελίδες, στις οποίες αναγράφονταν κάποια τυχαία ονόματα που είχε επιλέξει ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ για να εκτιμήσει το θέμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το usb ήταν στο γραφείο του, χωρίς να το έχει χρησιμοποιήσει κανείς. «Το usb παρέμεινε στο γραφείο μου μαζί με πολλά άλλα ηλεκτρονικά υλικά μέχρι που το παρέδωσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όλο αυτό το διάστημα δεν το χρησιμοποίησε κανείς», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε δεν γνωρίζει ούτε αυτός αν το υλικό που δόθηκε στο κ. Διώτη είναι το αληθινό ή αντίγραφο, αφού τη λίστα Λαγκάρντ, την πήρε πρώτος ο Παπακωνσταντίνου και εκείνος την έδωσε στον Διώτη.

Ανέμειξε και τον Χρυσοχοΐδη

Στην προσπάθειά του να αποσυνδέσει τους χειρισμούς του και να αποδώσει ευθύνες στον Γιάννη Διώτη ο κ. Βενιζέλος δήλωσε χθες ότι ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ ήταν επιλογή του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και όχι δική του :

«Πριν το πάρω εγώ ήταν στην Ελλάδα για 16 μήνες οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί», είπε αναφερόμενος ουσιαστικά στον προκάτοχό του Γιώργο Παπακωνσταντίνου, αλλά και στον Γιάννη Διώτη. «Δεν ρώτησα τον Διώτη ποτέ για την πορεία των ερευνών περίμενα πρόοδο και αποτελέσματα σε όλες τις υποθέσεις του ΣΔΟΕ δεν ήθελα να παρέμβω», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος. Μάλιστα αναφερόμενος στον κ. Διώτη είπε πως δεν ήταν δική του επιλογή, αλλά ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης του είχε πει τα καλύτερα.

Κριτική και στον Στασινόπουλο

Αίσθηση προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε και την κυβέρνηση Σαμαρά για τους τωρινούς χειρισμούς της στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Ο κ. Βενιζέλος είπε πως η ευθεία και επίσημη χρήση του υλικού κινδυνεύει να ανοίξει τεράστια νομικά ζητήματα αντίστοιχα με αυτά που άνοιξαν στη Γαλλία και να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να οχυρωθούν πίσω από αυτά. Αντιθέτως η ανεπίσημη και μη δημόσια χρησιμοποίηση τους θα βοηθούσε στις έρευνες.

Συγκεκριμένα ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «κακώς ο κ. Στασινόπουλος έδωσε τη λίστα στον κ. Πεπόνη, διότι αν την είχε στείλει στο ΣΔΟΕ αυτή θα μπορούσε να φτάσει στη Βουλή. Τώρα κινδυνεύουμε από το απόλυτο αδιέξοδο. Αυτός ο Γόρδιος δεσμός μας εκθέτει διεθνώς».

Επίθεση και στον ΣΥΡΙΖΑ

Από τις βολές του κ. Βενιζέλου δεν απουσίαζε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο κ. Τσίπρας τον είχε κατηγορήσει πως χρησιμοποίησε το usb στις εκλογικές αναμετρήσεις. «Στις 28 με 30 Σεπτεμβρίου που ήμουν στις Βρυξέλλες με πήρε τηλέφωνο ο κ. Διώτης και μου θύμισε ότι είχε αφήσει στο γραφείο μου το usb, εγώ μετά από πίεση και προσπάθεια θυμήθηκα πιο ήταν. Και αυτό το λέω για όσους έσπευσαν να χυδαιολογήσουν κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια λέγοντας πως έγιναν δύο εκλογικές αναμετρήσεις με το usb στο συρτάρι μου», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε μάλιστα «μετά το τηλεφώνημα τον κ. Διώτη αναζήτησα το υλικό το οποίο ευτυχώς δεν είχε καταστραφεί και ήταν μαζί με άλλα usb».

Και ...οι Εβραίοι

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως ουδέποτε συζήτησε κάτι για τη λίστα με την Κριστίν Λαγκάρντ και πως ουδέποτε εκείνη του ανέφερε κάτι. «Εδώ δεν μου είπε ο Παπακωνσταντίνου, θα μου έλεγε η Λαγκάρντ;» διερωτήθηκε.

Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Βενιζέλου στα ονόματα που έδωσε στον κ. Καπελέρη σημειώνοντας πως τα 20 ονόματα αντιστοιχούν στα 2/3 του συνολικού ποσού στη λίστα το οποίο άγγιζε το 1,5 δισ. ευρώ.

Τέλος σε ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Κωνσταντοπούλου τι απέγιναν οι σελίδες στο usb, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε πως δεν ξέρει τι απέγιναν ωστόσο του έκανε εντύπωση πως «τα τρία πρώτα ονόματα ήταν εβραϊκής καταγωγής».


iefimerida

Ακόμη μια επιβεβαίωση της ενδυνάμωσης της Χρυσής Αυγής- Τρίτο κόμμα και στην RassΑκόμη μια επιβεβαίωση της ενδυνάμωσης της Χρυσής Αυγής- Τρίτο κόμμα και στην Rass
Δεν υπάρχει πια ούτε μία εταιρεία δημοσκοπήσεων που να μην επιβεβαιώνει την ραγδαία άνοδο της Χρυσής Αυγής και την παράλληλη κατάρρευση των λοιπών από - κομμάτων. Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα "Παραπολιτικά" από την... τσιγκούνα Rass η Χρυσή Αυγή βρίσκεται στην τρίτη θέση, πάνω από ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητους Έλληνες, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην πρώτη θέση με 23,8%, έναντι 22,7% της Νέας Δημοκρατίας. Σταθερά στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή με 9,2% και πιο πίσω ΠΑΣΟΚ με 7,2%. Ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Ελληνες με 6,1%, ΔΗΜ.ΑΡ. με 5,0% και ΚΚΕ με 4,5%. Η Δημιουργία Ξανά συγκεντρώνει 1,8% και οι Οικολόγοι Πράσινοι 1,4%.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πια πως όλο και περισσότεροι Έλληνες ξυπνούν και ενδυναμώνουν τις τάξεις της Χρυσής Αυγής, δημιουργώντας ένα μαζικό Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα αποφασισμένο να ξεβρωμίσει τον τόπο!http://www.xryshaygh.com

Η Disney ξοδεύει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να βάλει βραχιολάκι με τσιπ rfid στους επισκέπτες του πάρκου της ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/10/disney-1-rfid.html#ixzz29qLCdY4X

Οι επισκέπτες του πάρκου της Disney σύντομα θα μπορούν να φορούν wristbands βραχιολάκια για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και να ξεκλειδώνουν τα δωμάτια του ξενοδοχείου με τη νέα τεχνολογία που είναι σε φάση δοκιμών.

Η Walt Disney Parks and Resorts πρόσφατα πήρε άδεια από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να δοκιμάσει υψηλής τεχνολογίας wristbands. Η συσκευή, που ονομάζεται Magic Band, περιλαμβάνει ένα τσιπ ταυτοποίησης ραδιο-συχνότητας (rfid).

Η Disney εισάγει την τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά τις επισκέψεις στα πάρκα της μέσα από μια μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία που ονομάζεται «εμπειρία νέας γενιάς», η οποία θα μπορούσε να κοστίσει μέχρι και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα.

Ο Tom Staggs, πρόεδρος της Walt Disney Parks and Resortsμιλούσε το Φεβρουάριο του 2011 για τις πιθανές αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο Anaheim, λέγοντας ότι οι επισκέπτες μίας ημέρας θα μπορούσαν να κλείνουν την ημερομηνία επίσκεψης και να ελέγχουν για δωμάτιο ξενοδοχείου από το σπίτι τους.

«Έχουμε δοκιμάσει τρόπους για να κάνουμε την εμπειρία των πελατών μας ακόμα καλύτερη από ό, τι είναι σήμερα», δήλωσε η Marilyn Waters, εκπρόσωπος για την Walt Disney Parks andResorts.

Η Disney είχε την υποχρέωση να ζητήσει την άδεια της FCC, διότι τα wristbands χρησιμοποιούν την ασύρματη τεχνολογία.

Η Disney επίσης ζήτησε πρόσφατα τρία διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τα wristbands που περιλαμβάνουν τις ετικέτες RFID, που αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ.

Οι επισκέπτες στο Walt Disney World στη Φλόριντα έχουν δοκιμάσει παρόμοια τεχνολογία.

Για παράδειγμα, σε ένα τεστ, οι επισκέπτες πήραν κάρτες Fastpass με τσιπ RFID τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο αεροδρόμιο για να περνάνε τους ελέγχους μέσω μιας συσκευής και για να κάνουν βόλτες αργότερα στα πάρκα της Φλόριντα.

Τα wristbands, επίσης, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ετήσιες κάρτες ή πολυήμερα εισιτήρια.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Ανακοίνωση ομιλίας στα γραφεία της Τ.Ο. ΠέλλαςΑνακοίνωση ομιλίας στα γραφεία της Τ.Ο. Πέλλας
Η Χρυσή Αυγή πιστή στην διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης ως πυξίδας του Έθνους για το μέλλον συνεχίζει τις εκδηλώσεις - ομιλίες με ιστορικό περιεχόμενο. Το Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία στα γραφεία της Κρύας Βρύσης με θέμα τους μεγάλους Μακεδονομάχους Παύλο Μελά και Αντώνη Μίγγα.
http://www.xryshaygh.com

Σαηεντολογία, «φιλοσοφία»-υπερθρησκεία και... κατασκοπεία!

Mία αίρεση, που αντιστρατεύεται στα πάγια εθνικά και θρησκευτικά μας συμφέροντα. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί για τη Σαηεντολογία. Και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ίδια τα μέλη της ισχυρίζονται ότι δεν αποτελούν τίποτα παραπάνω από έναν «φιλοσοφικό κύκλο», μία «κίνηση στοχασμού», και ότι οι προθέσεις τους είναι «πανάγαθες»...Όμως έχει πλέον αποδειχτεί ότι η Σαηεντολογία ΔΕΝ είναι καθόλου μία απλή πνευματική οργάνωση αναζήτησης και έρευνας, όπως μας παρουσιάζεται!
 
Είναι αντίθετα μία αίρεση, που αντιστρατεύεται στα πάγια εθνικά και θρησκευτικά μας συμφέροντα, αλλά και κάτι ακόμα παραπάνω: 
μία υπερθρησκεία (θρησκεία των θρησκειών), που μέσα στο πλαίσιο της κατασκότεινης δράσης της ασκεί απευθείας προσηλυτισμό, αλλά και κατασκοπεία σε βάρος της ελληνικής πολιτείας και της ορθόδοξης εκκλησίας!!!

Αυτά που ισχυριζόμαστε αμέσως προηγουμένως προκύπτουν από την ίδια τη δράση και τη μεθοδολογία της εν λόγω αιρετικής ομάδας, καθώς και από τη δομή και την οργάνωσή της. Πρόκειται για μία σέκτα, στην οποία εάν κάποιος κάνει το λάθος και εισχωρήσει, κατόπιν θα του είναι πολύ δύσκολο να αποχωρήσει χωρίς απειλές, πόλεμο (ψυχολογικό και άλλο) κτλ. από τα σκληροπυρηνικά μέλη της Σαηεντολογίας.

Βέβαια, αυτό σε γενικές γραμμές ισχύει για κάθε παρόμοια αιρετική δοξασία, όπως π.χ. είναι οι λεγόμενοι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και ψευτοφιλοσοφικές παραφυάδες που – ανεπιτυχώς, διότι ο ελληνικός λαός παραμένει προσηλωμένος σε πατρίδα και πίστη! – προσπάθησαν κύκλοι σιωνιστών να εμφυτεύσουν ύπουλα στον ελλαδικό χώρο. Όμως στην περίπτωση της Σαηεντολογίας η «αυστηρή προσήλωση» στους (άδηλους) σκοπούς της οργάνωσης παραμένει εξαιρετικά πανίσχυρη... Ακόμα και με «ποινή θανάτου» έχουν απειληθεί κατά καιρούς μέλη της που αποχώρησαν!

Το ότι όλα αυτά δεν αποτελούν καθόλου υπερβολές φανερώνονται από την τελευταία σκανδαλώδη υπόθεση γύρω από τη Σαηεντολογία, που απέκτησε μάλιστα παγκόσμια διάσταση λόγω των φημισμένων πρωταγωνιστών της. Εδώ κάνουμε λόγο για την εντός του 2012 υπόθεση του διαζυγίου του πασίγνωστου Αμερικανού ηθοποιού Τομ Κρουζ με την (επίσης ηθοποιό) σύζυγό του Κέιτι Χολμς. Ασφαλώς κατά καιρούς αρκετά παρόμοια σκάνδαλα γύρω από το Hollywood προκάλεσαν θόρυβο, πλην όμως το συγκεκριμένο είχε μία ακόμα επιπρόσθετη παράμετρο: είχε την ανάμειξη της Σαηεντολογίας! Ιδού τι ακριβώς συνέβη, και το οποίο δικαιώνει απολύτως τη θέση μας, όπως την εκφράσαμε στις προηγούμενες παραγράφους.

Ο Τομ Κρουζ λοιπόν και η Κέιτι Χολμς χώρισαν. Μέχρι εδώ καλά. Το πρόβλημα προέκυψε σε ό,τι αφορά την κηδεμονία της κόρης του (πρώην πια) θεατρικού ζεύγους, την 6χρονη Σούρι. Και αυτό, διότι ο Τομ Κρουζ είναι δεδηλωμένος και φανατικός... Σαηεντολόγος! Όταν λοιπόν η εν διαστάσει σύζυγός του, στη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης του μεταξύ τους διαζυγίου (ύστερα από 6 χρόνια γάμου) ζήτησε να πάρει η ίδια να αναθρέψει το παιδί της, ο Τομ Κρουζ κίνησε κυριολεκτικά γη και ουρανό, προκειμένου να εμποδίσει τη μητέρα του κοριτσιού να πάρει εκείνη την κηδεμονία της κόρης της!...

Ο λόγος; Ότι η μικρή Σούρι θα πρέπει οπωσδήποτε – κατά τον ισχυρισμό του Κρουζ – να εκπαιδευτεί και ανατραφεί σύμφωνα με τις εντολές της Σαηεντολογίας! Συνεπώς – λέμε εμείς – τι «φιλοσοφίες» και «στοχασμοί»; Πρόκειται ξεκάθαρα περί θρησκευτικού ρεύματος, κάθετα αντίθετου με τον χριστιανισμό, του οποίου μάλιστα τα μέλη κι οι οπαδοί είναι φοβερά φανατισμένοι!...

Αλλά γύρω από το παραπάνω θέμα (που σε τελική ανάλυση ήταν λογικό να προξενήσει παγκόσμιο αντίκτυπο, λόγω των διάσημων προσώπων που εμπλέκονταν σ’ αυτό) προέκυψε επίσης το στοιχείο ότι η ίδια η Κέιτι Χολμς θέλησε να χωρίσει από τον Κρουζ, ακριβώς εξαιτίας της συμμετοχής του τελευταίου στη Σαηεντολογία και την προπαγανδιστική δράση της! Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νέας Υόρκης, Λούμποφ Σταρκ, ειδικό σε θέματα διαζυγίων: «Η κόρη βρίσκεται στη μέση αυτού του διαζυγίου και φαίνεται πως έχει μεγαλώσει μέχρι σήμερα με τις αρχές της Σαηεντολογίας. Συνεπώς, εάν ο δικαστής δώσει την κηδεμονία της στην Κέιτι Χολμς, εκείνη μπορεί να της αλλάξει θρήσκευμα»...

Σημειώνουμε εδώ ότι ειδικά στις ΗΠΑ – από όπου και πρωτοξεκίνησε το παράξενο αυτό αιρετικό ρεύμα – αρκετοί προσχώρησαν στη Σαηεντολογία. Ανάμεσά τους και προσωπικότητες, όπως π.χ. ηθοποιοί: εκτός του ένθερμου μέλους της Σαηεντολογίας Τομ Κρουζ, σαηεντολόγος είναι επίσης και ο γνωστός Τζον Τραβόλτα. Αλλά και η επίσημη ονομασία της («Εκκλησία της Σαηεντολογίας») δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για υποκατάστατο θρησκείας, επομένως καταρρίπτονται οι ψευτοδικαιολογίες των οπαδών της ότι τάχα εκεί μέσα απλώς «φιλοσοφούν».

Έναν απρόσμενο εχθρό βρήκε η Σαηεντολογία στο πρόσωπο του διάσημου μεγιστάνα του Τύπου, Ρούπερτ Μέρντοχ. Αυτός, αμέσως μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ανάμεσα σε Κρουζ και Χολμς, βγήκε δημόσια και κατηγόρησε τη Σαηεντολογία, χαρακτηρίζοντάς την ως «μια πολύ περίεργη αίρεση», τα δε μέλη της ως «ανατριχιαστικά, ακόμη και σατανικά»! Μάλιστα τόσο ο Μέρντοχ όσο και οι επικριτές της Σαηεντολογίας την κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές πλύσης εγκεφάλου στα μέλη της και ότι κυριολεκτικά τους υποχρεώνει να σκέφτονται με τον τρόπο που επιθυμεί η ηγεσία της!... Και, βεβαίως, ότι παρενοχλεί όλους εκείνους που επιχειρούν να απομακρυνθούν από τον εφιάλτη της Σαηεντολογίας...

Όλα τα παραπάνω δείχνουν μία άκρως επικίνδυνη οργάνωση, που εδρεύει μεν στις ΗΠΑ, έχει όμως παγκόσμια πλοκάμια. Κατατάσσεται λοιπόν στις αιρέσεις εκείνες (και παραθρησκευτικές οργανώσεις), οι οποίες δια μέσου του προσηλυτισμού προσπαθούν να διευρύνουν τη δύναμη και την επιρροή τους. Και, όπως γράψαμε και προηγουμένως, οι σκοποί της είναι 100% άδηλοι! Κάτι που από μόνο του φυσικά φανερώνει ότι πρόκειται για μία παράνομη οργάνωση με πολύ ύποπτη δραστηριότητα, πόσο μάλλον που διαρκώς προκύπτουν και νέα σκάνδαλα εις βάρος της... Οπότε αυτά τα περί «φιλοσοφιών» που ισχυρίζονται ψευδώς οι προπαγανδιστές της πάνε «περίπατο»!

Στην Ελλάδα η Σαηεντολογία εμφανίστηκε μέσω του Κέντρου Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδας, του περιβόητου ΚΕΦΕ. Πολλά επίσης ακούστηκαν και πολλά σκάνδαλα προέκυψαν από τη δράση αυτού του σκοτεινού ψευτοπνευματικού κύκλου. Όχι μόνο σχετικά με το ότι είναι αίρεση (που είναι!) και που πολεμάει την Ορθοδοξία, αλλά επίσης ότι... εκτελεί κατασκοπεία σε βάρος του ελληνικού έθνους!!!
Η ΕΥΠ παρακολούθησε πολύ στενά το όλο ζήτημα και κατέληξε σε χρήσιμα και εθνωφελή συμπεράσματα, αλλά υπήρξαν επίσης και ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις. Και πάντα με το ΚΕΦΕ να δρα ύποπτα, ανθελληνικά και σατανικά!...

Είναι γνωστό πια το σχέδιο «Μπουλγκράβια» περί διαμελισμού του ελληνικού εδαφικού χώρου και απόσχισης της Βόρειας Ελλάδας από τον υπόλοιπο εθνικό κορμό. Αποκαλύπτουμε λοιπόν σήμερα ότι ο περίφημος φάκελος που είχε μέσα ΟΛΟΚΛΗΡΟ το σχέδιο «Μπουλγκράβια» ανακαλύφτηκε το 1995 – ύστερα από εισαγγελική έρευνα – μέσα στο... ΚΕΦΕ!!!

Πραγματικά απίστευτο! Άρα... μήπως πίσω από τις «αμπελοφιλοσοφίες» κρύβεται το ξεδίπλωμα προγράμματος διάλυσης της Ελλάδας; Μήπως πίσω από τα ηλίθια χαμόγελα και τις «αμερικανιές» βρίσκεται η σκελετωμένη μορφή του Θανάτου της πατρίδας μας; Και μήπως ο απόκρυφος στόχος των «φιλοσοφούντων» Σαηεντολόγων είναι η καταστροφή της ορθόδοξης παράδοσής μας; Σε κάθε περίπτωση εμείς το λέμε δημόσια και με τον πλέον επίσημο τρόπο: ΟΛΑ στο φως! Ό,τι λέγεται μέσα στις σφηκοφωλιές των Ανθελλήνων του ΚΕΦΕ θα πρέπει να γνωστοποιείται και να δημοσιεύεται άμεσα!

Όπως γίνεται με κάθε νόμιμο οργανισμό. Σε διαφορετική περίπτωση οι Σαηεντολόγοι είναι παράνομοι και πρέπει να ελεγχθούν για πολλά και διάφορα! Και κάτι ακόμα: ο προσηλυτισμός απαγορεύεται ρητά από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδος! Συνεπώς καμία δράση που παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του έθνους δεν θα πρέπει να γίνεται ανεκτή! Το σκουλήκι το πατάς και το λιώνεις, δεν το ταΐζεις και δεν το χαϊδεύεις...


Ησαΐας Κωνσταντινίδης

Όχι στην αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΦΑΚατατέθηκε σχετική ερώτηση από τον Συναγωνιστή, Νικόλαο Κούζηλο, βουλευτή Α΄ Πειραιώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ)»
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ την 11η Σεπτεμβρίου 2012 αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η έγκριση των όρων της Α’ Φάσης του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), που αποτελεί κατά ποσοστό 100% θυγατρική   εταιρία της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. Ενδιαφέρον για την απόκτηση των εν λόγω εταιριών επέδειξαν 17 εταιρίες και κοινοπραξίες, με τρεις να αποκλείονται και να παραμένουν στη διεκδίκηση 14 εξ αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως την 5η Νοεμβρίου 2012.

Ο Παπακωνσταντίνου «έθαψε» τη λίστα Λαγκάρντ

Επιστολή με την οποία αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου απέστειλε προς τους οικονομικούς εισαγγελείς ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, αφού γνωστοποιεί ότι δεν βρέθηκε πρωτόκολλο καταχώρησης της «λίστας Λαγκάρντ» στο υπουργείο Οικονομικών. Η επιστολή του κ. Στουρνάρα απαντά στην παραγγελία των εισαγγελέων για τη διαβίβαση, στο γραφείο τους, των συνοδευτικών εγγράφων και του εγγράφου πρωτοκόλλησης της επίμαχης λίστας, που είχε παραδοθεί από την Κριστίν Λαγκάρντ, τότε υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, στον έλληνα ομόλογό της, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.


Στην επιστολή του ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι έπειτα από διερεύνηση στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο του γραφείου του υπουργού δεν προκύπτει κανένα στοιχείο περί καταχώρισης ψηφιακού δίσκου (
CD).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από δικαστικές πηγές, το έως τώρα συγκεντρωθέν υλικό αποδεικνύει ότι το επίμαχο CD παραδόθηκε στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών με επίσημο έγγραφο και αριθμό πρωτοκόλλου από τις γαλλικές αρχές.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν με την ιδιότητα του υπόπτου οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γιάννης Καπελέρης και Γιάννης Διώτης.


newpost  

Να ζεις ΕλληνικάΝα ζεις Ελληνικά
Να ζεις Ελληνικά, σημαίνει να ζεις αληθινά.

Σημαίνει να ξέρεις ποιος είσαι. Τι σε κάνει δυνατό, να το ψάχνεις και να το αποκτάς. Τι στραγγίζει απ’ το νου και το σώμα σου τη Ζωή, να το αποφεύγεις, να το διώχνεις.
Σημαίνει να ξέρεις από πού έρχεσαι. Να νιώθεις στις φλέβες σου να σφυροκοπούν οι πρόγονοι το σίδερο της ύπαρξής σου. Χιλιάδες πρόγονοι να κλείνουν γύρω σου τις ασπίδες όταν οι αγέρηδες αντιμάχονται το τρυφερό δέντρο της νιότης σου, να ανοίγουν διάπλατα την πόρτα ν’ αγναντέψεις τον ορίζοντα των ονείρων σου, να σε παρηγορούν στις θύελλες, να σε ζεσταίνουν στα κρύα, να χαίρονται μαζί σου στις φωτερές μέρες της ωριμότητάς σου. Πιασμένοι στο χορό του Αίματος και της Φυλής ο ένας με τον άλλο, να σου δίνουν το χέρι να πιαστείς στον ανήφορο της αναζήτησής σου. Γιατί πρέπει να μάθεις γιατί είσαι εδώ, αν θες να μη σε ρουφήξει το ατομικιστικό παράλογο της γέννησης και του θανάτου, του πλούτου και της ανέχειας, της αρχής και του τέλους. 

Αναγκαία η παράταση αναστολής πλειστηριασμών και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2012Η συγκυβέρνηση εξετάζει σοβαρά υπό την πίεση τραπεζικών συμφερόντων την καθολική ή στην καλύτερη περίπτωση σταδιακή αναστολή των πλειστηριασμών που είναι σε ισχύ μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η αναστολή αυτή απαγορεύει ρητώς τον πλειστηριασμό της πρώτης ή μοναδικής κατοικίας δανειοληπτών με αντικειμενική αξία έως και 200.000 ευρώ.
Σήμερα λοιπόν, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της αναστολής η συγκυβέρνηση δικαιολογείται υποτίθεται απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, διαρρέονταςστη δημοσιότητα πως θα επιχειρήσει χαριστικά την σταδιακή αποσυμπίεση των αποθέματος των ακινήτων που επίκειται να κατασχεθούν από τις τράπεζες καταργώντας ή χαμηλώνοντας κλιμακωτά το όριο της αντικειμενικής. Άλλο ένα δώρο για τους τραπεζίτες, ώστε να μην κορεστεί περαιτέρω η ήδη υπερκορεσμένη από την υπερπροσφορά των προς πώληση ακινήτων αγορά. Δεν γνωρίζετε κύριοι της Συγκυβέρνησης ότι η αγορά ακινήτων είναι και απαξιωμένη και παντελώς παγωμένη; Ή επιθυμείτε το κυριολεκτικό ξεπούλημα ακόμα και της μικρομεσαίας πρώτης κατοικίας;
Την ίδια στιγμή που οι επισφάλειες στην στεγαστική πίστη εκτινάχθηκαν για το έτος 2012 στο 20% και πλέον και τούτο παρά τις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες, έρχεστε τώρα να εξετάσετε σοβαρά την αναστολή άρσης των πλειστηριασμών και για την πρώτη κατοικία. Εμείς σας καλούμε να εγκαταλείψετε κάθε τέτοια σκέψη μιας ακόμα εξαιρετικά επιζήμιας για το κοινωνικό σύνολο κίνησης. Αντί αυτού, σας παροτρύνουμε να αφοσιωθείτε με το οικονομικό σας επιτελείο στην απορρόφηση της καλπάζουσας ανεργίας, πάνω από το 25% με τα επίσημα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο αγγίζοντας το 30% για τις γυναίκες και το 60% για τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας. Επίσης, αντί να πιέζεστε από τις τράπεζες για την λήψη τέτοιων αντεθνικών μέτρων που θα αφήσουν ένα μεγάλο ποσοστό οικογενειών Ελλήνων χωρίς στέγη (που αποτελεί και την πατροπαράδοτη άρρηκτη βάση της κοινωνικής μας συνοχής), οφείλετε να τους υπενθυμίσετε τα 49 δισ. ενίσχυσης που λαμβάνουν μόνο και μόνο για το έτος 2012 από το Ελληνικό Κράτος και να απαιτήσετε την διοχέτευσή αυτών στην πραγματική οικονομία.
Αλήθεια δικαίως διερωτάται κανείς, είναι τόσο ανήμπορη η Συγκυβέρνηση να προβάλει ενστάσεις εκ μέρους της κοινωνίας και του εθνικού συμφέροντος εμπρός στις ιδιοτελείς και τοκογλυφικές απαιτήσεις των τραπεζιτών; Εάν κρίνουμε από την εντέχνως καλλιεργούμενη αποφυγή από μέρους των τελευταίων να πληρώσουν ακόμα και το ήδη λήξαν μέρισμα αξίας 550 εκατ. ευρώ προς τα ΚρατικάΤαμεία για παρασχεθέντες ενισχύσεις προηγουμένων ετών, τότε όντως καταλήγουμε στο πανθομολογούμενο συμπέρασμα ότι η συγκυβέρνηση δεν έχει (στην καλύτερη εκ των περιπτώσεων) το σθένος να προβάλει με επάρκεια την προάσπιση των Εθνικών μας συμφερόντων. Οι τράπεζες ακόμα δεν έχουν καν πουλήσει τα κατασχεθέντα ακίνητα προηγούμενων ετών (επενδυτικά, εμπορικά, ακίνητα κερδοσκοπικά, οικίες με πολύ υψηλές αντικειμενικές και πραγματικές αξίες) και θέλουν να βάλουν στο χέρι και τις μικρομεσαίες μας πρώτες κατοικίες; Το διαχρονικό «κεραμίδι» της Ελληνικής οικογένειας;
Επιθυμούν λοιπόν διακαώς να μας μετατρέψουν από ένα έθνος εχόντων στέγη σε ένα έθνος περιφερόμενων ενοικιαστών και αστέγων; Δυστυχώς, για εκείνους, δεν έχουμε το δικαίωμα να τους επιτρέψουμε να περάσουν τέτοια μέτρα και να επιτύχουν σε αυτούς τους αλλότριους προς το Εθνικό συμφέρον όλων μας σκοπούς τους.
Αν θέλουν πραγματικά να συνδράμουν την Ελληνική οικογένεια και να αντιταχθούν στα συμφέροντα που επιθυμούν και προς το παρόν απρόσκοπτα συμβάλλουν στην ερημοποίηση της οικονομίας μας, εξαθλίωση των οικογενειών μας και στέρηση του μέλλοντος των νέων μας, ας αντιπροτείνουν επικουρικά της διατήρησης της αναστολής πλειστηριασμών και το άμεσο κούρεμα οφειλών για την πρώτη κατοικία ή μοναδική κατοικία μέχρι του ορίου των 200.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας στο πραγματικό σημερινό επίπεδο της αγοράς. Ακόμα και να βγάλουν οι τράπεζες υπό τις σημερινές συνθήκες  ένα τέτοιο ακίνητο στον πλειστηριασμό, το αντίτιμο που θα εισπράξουν θα είναι σαφέσταταμικρότερο και από αυτήν την σημερινή αγοραία τιμή. Και πάλι λοιπόν κερδισμένοι θα είστε σε κάθε περίπτωση, ενώ θα μπορέσουν και οι οικογένειές μας που χαροπαλεύουν σήμερα σταδιακά να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές (και όχι στις εικονικές που επιθυμείτε) υποχρεώσεις τους, όταν και εφόσον σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ.....http://www.xryshaygh.com

Μετά μην πει ΚΑΝΕΙΣ, ότι δεν ήξερε! Το στήνουν και στη Ρόδο το θέμα οι τούρκοι…

Φυσικά η Αθήνα, κοιμάται…….. (πολλές τελείες μην τους ξυπνήσουμε!!!) Εννοείται ότι η εφημερίδα, μιλά για ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. Αναμένουμε οι γνωστοί “πρόθυμοι” να αναλάβουν το ρόλο τους και να καταθέσουν ερώτηση στη Βουλή…Εκδήλωση ¨Ημέρας μητρικής γλώσσας¨ από τους Τούρκους της Ρόδου. Τούρκοι της Ρόδου επ΄ευκαιρία της ανακηρυχθείσας από τον ΟΗΕ ¨Ημέρας μητρικής γλώσσας¨ οργάνωσαν σχετική εκδήλωση.
Η εκδήλωση που οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μουσουλμάνων Ρόδου Η Αδελφοσύνη¨ για την ημέρα μητρικής γλώσσας, πραγματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του συλλόγου στις 7 Οκτωβρίου. Στην εκδήλωση μετείχαν πολλοί ομογενείς από την Ρόδο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επιδείξεις από τους μαθητές των δασκάλων Τζαχίτ Αλιοσμάν και Γκιουλτέν Αλιοσμάν.
Η εκδήλωση στον σύλλογο της Ρόδου άρχισε με την ομιλία του προέδρου Μεχμέτ Ζαμαντάκη. Έπειτα μίλησε ο δάσκαλος Τζαχίτ Αλιοσμάν ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με την μητρική γλώσσα. Ο δάσκαλος Αλιοσμάν ανέφερε πως τρέφει ελπίδες για τους Ροδίτες αδερφούς του που εδώ και 40 χρόνια στερημένοι της τουρκικής εκπαίδευσης αγωνίζονται να συντηρήσουν την μητρική τους γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, και αυτό γίνεται αντιληπτό από την λάμψη στα μάτια τους. Ο Τζαχίτ Αλιοσμάν ανέφερε πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για το ενδιαφέρον που έδειξαν για την εκδήλωση.

Στην εκδήλωση αρχικά τα μικρά παιδιά (ηλικιακή ομάδα 3-5) ανέγνωσαν ποιήματα και παραδοσιακά τραγούδια στα τουρκικά. Αργότερα η ηλικιακή ομάδα 6-12 ετών έπαιξαν πάλι σκετς στα τουρκικά, ανέγνωσαν ποιήματα σχετικά με την μητρική γλώσσα, και είπαν ανέκδοτα. Η δε μεγάλη ηλικιακή ομάδα (12-18 ετών) διάβασαν τα ποιήματα ¨Πρόβατα με χένα¨ και ¨Το νερό της κότας¨. Μεταξύ των μαθητών έγινε γενικός πολιτιστικός διαγωνισμός και δόθηκαν διάφορα βραβεία στους τρεις πρώτους.

Οι μαθητές που μετείχαν χειροκροτήθηκαν με ενθουσιασμό από τους παριστάμενους. Στο τέλος του προγράμματος όλοι μαζί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.

Εφ. Γκιουντέμ 16/12/2012

Τα παπαγαλάκια του καθεστώτος ζητούν διώξεις βουλευτών για αδικήματα γνώμης!Τα παπαγαλάκια του καθεστώτος ζητούν διώξεις βουλευτών για αδικήματα γνώμης!
Λύσσα κακιά έχει πιάσει τα θρασύτατα παπαγαλάκια του σάπιου μεταπολιτευτικού-μνημονιακού καθεστώτος της δυστυχίας μας με την Χρυσή Αυγή, ειδικά τώρα που όλα δείχνουν (ακόμα και οι δημοσκοπήσεις) ότι έχει συνεχή και ασταμάτητη άνοδο. Ζητούν, λοιπόν, από τα αφεντικά τους διώξεις! Διώξεις δι ασήμαντον αφορμήν. Διώξεις όχι μόνο για τα έργα, αλλά και για τα λόγια. Για αδικήματα γνώμης! Έτσι, στήλη της καθεστωτικής ναυαρχίδας «Βήμα», που υπογράφει κάποιος με το όνομα «Πανδώρα», σε σχόλιό του με τον τίτλο «Τα μάθατε τα νέα; Το απύλωτο στόμα της Χρυσής Αυγής», ζητά την άρση της βουλευτικής ασυλίας και την ποινική δίωξη (!!!) της βουλευτού της Χρυσής Αυγής Ελένης Ζαρούλια, γιατί… κακοχαρακτήρισε τους προστατευόμενους του καθεστώτος, λαθρομετανάστες. Ιδού η «δημοκρατία» τους:   

Έκλεψαν το όπλο του (Ι5) Τριανταφυλλόπουλου


Ο… πολύς Μάκης Τ., αν είχε ειδησεογραφικά κάποιον αστυνομικό, που οι “Χ” άγνωστοι του είχαν κλέψει το όπλο, θα τον είχε κρεμάσει στα μανταλάκια, με διάφορα κοσμιτικά επίθετα. Τώρα, το θέμα της δικής του κλοπής, το έκανε γαργάρα…. Θύμα κλοπής έπεσε στην Θεσσαλονίκη ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος που βρέθηκε στην πόλη με αφορμή την νεκρώσιμη ακολουθία στην Μητρόπολη και την κηδεία του διάσημου καρδιοχειρουργού Παναγιώτη Σπύρου, που εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε ηλικιά 76 ετών. (Οσοι έχουν μνήμη, θα θυμούνται ότι ο πάλαι ποτέ γνωστός δημοσιογράφος είχε διαπομπεύσει παλαιότερα τον εκλιπόντα, είχε όμως το θράσος να παραστεί στην κηδεία του…).
Μετά την κηδεία ο Τριανταφυλλόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες του briefingnews.gr, γευμάτισε σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Προξένου Κορομηλά. Κάποια στιγμή, βγήκε στο δρόμο για να καπνίσει το πούρο του (αφού στο εστιατόριο απαγορεύεται), ως γνήσιος εκπρόσωπος του μέσου Ελληνα. Δύο ώρες μετά αντιλήφθηκε ότι το μαύρο τσαντάκι τύπου μπανάνα με τα προσωπικά του αντικείμενα είχε κάνει φτερά.

Εθνικιστική ΕπανάστασηΕθνικιστική Επανάσταση
Κατά την χρονική περίοδο στην οποία το Μεταπολιτευτικό Καθεστώς της Προδοσίας λάμβανε την τελική ανθελληνική του μορφή, παράλληλα προς αυτό, ανδρωνόταν ένα πολιτικό και ιδεολογικό Κίνημα, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τον ίδιο το Λαό μας και όχι στα γραφεία κάποιου ισχυρού οικονομικού παράγοντα είτε σε κάποια ξένη πρεσβεία. Το Κίνημα αυτό υπήρξε το εκπαιδευτικό κέντρο χιλιάδων νέων, οι οποίοι παρακινούμενοι από αληθή εθνικά και φυλετικά αισθήματα, αποφάσισαν πως όφειλαν –ως οι Πρόγονοί τους έπραξαν- να ορθώσουν τα Ελληνικά Εθνικιστικά Λάβαρα, απέναντι στις σημαίες της κομματοκρατίας και της σιωνιστικής δικτατορίας. Το Κίνημα τούτο κινητοποίησε τις υγιέστερες δυνάμεις του Ελληνικού Έθνους, για να προειδοποιήσει το Λαό μας για την κοινοβουλευτική απάτη και την καταστροφή που πλησίαζε απειλητικά.

Το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα διατράνωσε από την πρώτη στιγμή την εχθρότητά του απέναντι στο καθεστώς της φαυλοκρατίας. Γι’ αυτό το λόγο, το Καθεστώς χίμηξε με λύσσα να μας κατασπαράξει, χρησιμοποιώντας την ανύπαρκτη ηθική του. Οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι του Καθεστώτος -η συντριπτική τους πλειοψηφία μαρξιστικών ιδεολογικών πεποιθήσεων και καταβολών, με καπιταλιστικά όμως ιδανικά- κατασυκοφάντησαν αυτό το Κίνημα, χαρακτηρίζοντάς το "δολοφονική ναζιστική συμμορία". Ουδέποτε μας έδωσαν βήμα διαλόγου για να αντικρούσουμε τα χονδροκομμένα τους ψεύδη. Αυτές οι δημοσιογραφικές πόρνες πολυτελείας του Καθεστώτος, έβγαλαν ολάκερο το μαρξιστικό τους δηλητήριο πάνω σε ένα Κίνημα, του οποίου το μοναδικό έγκλημα είναι ότι παραμένει Λαϊκό και Εθνικιστικό. 
 
Παρά τη πολεμική του δημοσιογραφικού βόθρου της Μεταπολιτεύσεως, Ελληνίδες και Έλληνες, νέοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία, πλαισίωσαν το Κίνημα, αγωνίστηκαν και αγωνίζονται κάτω από τα Λάβαρα του Ελληνικού Εθνικισμού. Όπως είχαν ορκιστεί, δε συμβιβάστηκαν με το Καθεστώς των διεφθαρμένων, αλλά μάχονται καθημερινά για τη συντριβή του. Γιατί όμως αυτό το Κίνημα, είναι κάτι το διαφορετικό από τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα; 
 
Ο Λαϊκός Σύνδεσμος-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν είναι προϊόν του μεταπολιτευτικού Καθεστώτος. Αντίθετα με τα αστικά κόμματα της σαπίλας και της Προδοσίας, προτάξαμε το Εθνικό συμφέρον πάνω από το κοινοβουλευτικό. Με απλά λόγια, στο μεταπολιτευτικό δίλλημα "Κοινοβουλευτισμός ή Πατρίδα", κραυγάσαμε με στεντόρεια φωνή "Πατρίδα"! 
 
Δεν είμαστε δημιούργημα αυτού του αντεθνικού Κράτους, διότι ούτε χρηματοδοτηθήκαμε, ούτε ανεχτήκαμε στις γραμμές μας τους κοινοβουλευτικούς τυχοδιώκτες, που πηδούν από τη μια κομματική στέγη στην άλλη. Δεν είναι η πλειοψηφία των μελών μας δημόσιοι υπάλληλοι, όπως συμβαίνει με τα αστικά κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συ.ριζ.α.. Δεν είναι υποστηριχτές μας οι βολεμένοι του Καθεστώτος και οι καπιταλιστές που ρουφούν το αίμα του αγωνιζόμενου Ελληνικού Λαού. Η Χρυσή Αυγή είναι Κίνημα Λαϊκό και Εθνικιστικό, είναι Κίνημα της Ελληνικής Νεολαίας και των Ελλήνων Εργατών!
 
Ουδέποτε πιστέψαμε τις απατηλές υποσχέσεις του Καθεστώτος των φαύλων, δεν μας συγκίνησε ποτέ η καταναλωτική ευδαιμονία των δυο προηγούμενων δεκαετιών. Αντιθέτως, αντιτάξαμε στην υλιστική θεώρηση των πραγμάτων την Πίστη στα αιώνια Ελληνικά Ιδανικά. Προτάξαμε το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον και ομότροπον στις υστερικές κραυγές του πολυφυλετισμού και της παγκοσμιοποίησης. Κι απέναντι στη σιωνιστική κατοχή της Πατρίδος μας, εμείς ορθώσαμε τη Σημαία του Επανελληνισμού της! 
 

«Όλη η δόση θα πάει στους δανειστές»!

Γράφει ο Γιώργος Τραπεζιώτης - Σύμφωνα με την δωσιλογική παράδοση, «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας» και θέλουν το καλό μας. Εκτός από την -έντοκη- φιλία τους όμως, οι Γερμανοί μάς δανείζουν με το αζημίωτο και τα χρήματά τους, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα συνεχίζει να βυθίζεται στο υφεσιακό σπιράλ της κρίσης. Και, όπως όλοι οι δανειστές του καπιταλιστικού κόσμου, αγωνιούν! Αγωνιούν να τα διασφαλίσουν, καθώς δεν δείχνουν να εμπιστεύονται καθόλου τους Ελληνες. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την -περίφημη πια- καταβολή της επόμενης δόσης των 31,5 δισ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, δεν θα μας δοθεί στο χέρι, αλλά θα κατατεθεί σε έναν ειδικό, δεσμευμένο λογαριασμό!
 
Συγκεκριμένα, όπως μετέδιδε χθες η Deutsche Welle επικαλούμενη κυβερνητικούς κύκλους στο Βερολίνο, «η κυβέρνηση Μέρκελ προκρίνει τη λύση ενός ειδικού λογαριασμού, με αυστηρότερους ελέγχους εκ μέρους των Ευρωπαίων, στον οποίο δεν θα έχει πρόσβαση η ελληνική κυβέρνηση. Συνεπώς η Αθήνα δεν θα μπορεί να δαπανά τα χρήματα αυτά κατά το δοκούν. Οι καταβαλλόμενοι πόροι θα προορίζονται πρωτίστως για την αποπληρωμή των δανείων, δηλαδή των τόκων και των χρεολυσίων». Στην περίπτωση αυτή βέβαια ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία είδηση, καθώς «η ιδέα του λογαριασμού αποτελεί μέρος της συμφωνίας για το Μνημόνιο 2, σύμφωνα με το οποίο τα χρήματα των δόσεων που λαμβάνει η χώρα θα κατατίθενται στον συγκεκριμένο λογαριασμό με προτεραιότητα να αποπληρωθούν τα χρέη της χώρας μας προς τους διεθνείς πιστωτές. Οσο για τα τυχόν χρηματοδοτικά κενά που θα προκύπτουν; Είναι απλό: Θα καλύπτονται από την ελληνική κυβέρνηση! Και να μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη: Η μόνη διαφορά στην ιδέα λειτουργίας του νέου λογαριασμού είναι ότι θα τεθεί σε ισχύ από τώρα κι όχι από τις αρχές του νέου έτους.
Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό «Der Spiegel», το οποίο αποτελεί κλασικό όργανο προπαγάνδας του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στόχος του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού είναι αφενός να διασφαλιστεί η παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και αφετέρου να διατηρηθούν οι πιέσεις προς την Αθήνα για τη συνέχιση των συμπεφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Με λίγα λόγια, να πειστούν οι Γερμανοί φορολογούμενοι δηλαδή ότι τα χρήματά τους θα παραμείνουν ανέγγιχτα από τα «σπάταλα» ελληνικά χέρια και τελικά θα χρησιμοποιηθούν με στόχο να καταλήξουν με το παραπάνω πίσω στα ταμεία του Βερολίνου. Να πειστούν οι Γερμανοί φορολογούμενοι δηλαδή, ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει δίκιο – όπως και η Καγκελάριος Μέρκελ. Εκλογές έρχονται, άλλωστε…

εφημ. “Δημοκρατία”

Απάντηση στα τρωκτικά της ΑριστεράςΑπάντηση στα τρωκτικά της Αριστεράς
Ο ρατσισμός των αντιρατσιστών - "Υπάνθρωποι οι Χρυσαυγίτες για το "Ποντίκι":
"Ο πάτος αυτός της τροφικής αλυσίδας που εκπροσωπεί η συμμορία τραμπούκων της Χρυσής Αυγής έχει ξεπεράσει κάθε ανεκτό όριο και μας θέτει κατά τραγικό τρόπο ενώπιον μιας τρομακτικής πραγματικότητας, στην οποία πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και την άμεση προτεραιότητά μας ως άτομα, ως κοινωνία, ως πολιτεία. Η προσβλητική για τον ανθρώπινο πολιτισμό παρουσία των υπανθρώπων της Χρυσής Αυγής κινδυνεύει να θεμελιώσει στη χώρα μας μια εφιαλτική πραγματικότητα, της οποίας ήδη ζούμε τα πρώτα επεισόδια."
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, ΣΕΛΙΣ 46
Ο αριστερός τρόπος σκέψης είναι μια νόσος που σπανίως ιάται. Εγκαθίσταται στον εγκέφαλο, συνήθως σε νεαρά ηλικία, και από εκεί αλλοιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου. Έτσι εξηγείται πώς άνθρωποι που είναι αντικειμενικά έξυπνοι καταλήγουν τόσο ανόητοι και εμπαθείς και τόσο μακριά από την πραγματική ζωή. Διάβασα το άρθρο που υπογράφεται από τον xenofonb@ … κλπ στην εφημερίδα "Το Ποντίκι" της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου 2012, και αναρωτιέμαι. Πόσο χρόνο και προσπάθεια κατανάλωσε για να καταλήξει στις συγκεκριμένες ύβρεις και τα τραβηγμένα ευφυολογήματα;

Απάντηση του Χρήστου Παππά στα τρωκτικά της Αριστεράς


Ο αριστερός τρόπος σκέψης είναι μια νόσος που σπανίως ιάται. Εγκαθίσταται στον εγκέφαλο, συνήθως σε νεαρά ηλικία, και από εκεί αλλοιώνει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπου. Έτσι εξηγείται πώς άνθρωποι που είναι αντικειμενικά έξυπνοι καταλήγουν τόσο ανόητοι και εμπαθείς και τόσο μακριά από την πραγματική ζωή. Διάβασα το άρθρο που υπογράφεται από τον xenofonb@ … κλπ στην εφημερίδα “Το Ποντίκι” της Τετάρτης 17 Οκτωβρίου 2012, και αναρωτιέμαι. Πόσο χρόνο και προσπάθεια κατανάλωσε για να καταλήξει στις συγκεκριμένες ύβρεις και τα τραβηγμένα ευφυολογήματα;
Ας του προσφέρουμε την προσήκουσα μεταγλώττιση:
«Τραμπούκοι». Οι αριστεροί εργατοπατέρες που αδειάζουν στα σύσκολα τους εργαζόμενους.
«Γκαγκστερική συμμορία». Η πολιτική κάστα που λυμαίνεται την Πατρίδα μας.
«Ο πάτος αυτός της τροφικής αλυσίδας που εκπροσωπεί η συμμορία τραμπούκων της Χρυσής Αυγής». Ο απόπατος της ανοησίας και της εθνικής προδοσίας  που εκπροσωπούν τα ροζ κανίς της παγκοσμιοποίησης.
Στα αίολα επιχειρήματά του.
Ο συγγραφέας του άρθρου μη έχοντας ιδέα για τα όσα ίσχυαν στην Αθήνα της αρχαιότητος σχετικά με τους δούλους, ποιοι ήσαν οι πολίτες και ποιοι οι ξένοι, επιδίδεται σε λογικά άλματα ταυτίζοντας τον Αίσωπο με τους σημερινούς λαθρομετανάστες. Αγνοώντας την αισθητική αντίληψη του αρχαίου κόσμου, προσκολλάται σε μιαν εξ ιδεολογίας λατρεία του άσχημου.
Η αγραμματοσύνη ακολουθείται από την γελοιότητα όταν ο επίσης αδιάβαστος στα της σύγχρονης πολιτικής αλλά εμμένων στο να εκφέρει γνώμη αρθρογράφος αναφέρει ότι «Σαφής και ομολογημένη πρόθεση της Χρυσής Αυγής είναι να προβεί σε πογκρόμ εναντίον των νηπίων». Πόση ανοησία μπορεί να χωρέσει ο εγκέφαλος ενός Αριστερού ώστε να συγχέει τα στατιστικά στοιχεία με τα ονοματεπώνυμα;
Κατά τα λοιπά οι ύβρεις είναι το μοναδικό καταφύγιο  των παρακρατικών τρωκτικών. Αν και ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει «προσβλητική για τον ανθρώπινο πολιτισμό» την παρουσία των «υπανθρώπων της Χρυσής Αυγής», είναι και θα είναι αναγκασμένος να  υποστεί την πραγματικότητα της ύπαρξής μας, όσο και αν αυτή προκαλεί τρικυμία που διασαλεύει το πλήρες αριστερών περιττωμάτων στενόμυαλο κεφάλι του.
Προσβολή της Ελλάδος και της δημοκρατίας είναι ο δημόσιος λόγος ατόμων που αν και τυφλωμένα από τις αριστερές τσίμπλες διατείνονται ότι διαθέτουν αρκετή αντίληψη της πραγματικότητας ώστε να εκφέρουν δημόσιο λόγο εν ονόματι του Ελληνικού λαού. Επόμενο είναι τα άτομα αυτά να βρίσκουν καταφύγιο σε καθεστωτικές φυλλάδες που νεκρανασταίνουν κατά καιρούς οι υπηρεσίες όταν τα πράγματα ζορίζουν και χρειάζεται να έχουν τις αγαπητές τους «Ελένες» στο speed dial του κινητού τους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

10% των ελληνόπουλων εγκαταλείπουν το δημοτικό λόγω κρίσης3
 ImageΗ νέα μαθητική χρονιά βρήκε αρκετά παιδιά εκτός σχολικών τάξεων, χωρίς τσάντες, βιβλία και τετράδια. Για εκατοντάδες ελληνόπουλα ο κύκλος του σχολείου έκλεισε –για κάποια...

οριστικά, για άλλα πάλι, ευτυχώς, προσωρινά. Οι αριθμοί άλλωστε μαρτυρούν την κατάσταση: περίπου 5.000 με 7.000 παιδιά, σύμφωνα με έρευνα του Χρήστου Κάτσικα την οποία δημοσιεύουν Τα Νέα, εγκαταλείπουν κάθε χρόνο το σχολείο.

Είναι ενδεικτικό πως τη στιγμή που 1.265.168 είναι ο αριθμός των πτυχιούχων στη χώρα μας, ο αριθμός εκείνων που εγκατέλειψαν το σχολείο χωρίς να πάρουν απολυτήριο γυμνασίου ή είναι αναλφάβητοι φτάνει σήμερα τα 3,8 εκατ. ! Μάλιστα με την προτελευταία απογραφή έγινε γνωστό ότι περίπου ένας στους δέκα κατοίκους της χώρας δεν έχει ολοκληρώσει ούτε καν το δημοτικό. Υπάρχουν μάλιστα περιοχές στη χώρα που έχουν ποσοστά... αρνητικού ρεκόρ στη μαθητική διαρροή.

Οι νομοί Ροδόπης και Ευρυτανίας είναι αυτοί με τα υψηλότερα ποσοστά, καθώς το 67,4% και 64,6% αντίστοιχα των μαθητών δεν καταφέρνουν να πάρουν είτε απολυτήριο γυμνασίου είτε ακόμη και απολυτήριο δημοτικού. Σε κάθε περιοχή οι αιτίες που οδηγούν τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο διαφέρουν. Πάντως, ανάμεσα στους νομούς με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Χίου. Εκατοντάδες είναι οι περιπτώσεις παιδιών, στους νομούς Ροδόπη και Ξάνθης, τα οποία αφήνουν το σχολείο προτού καν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν κι ένα είδος εκπαιδευτικής αντίφασης το οποίο συναντάται στο νομό Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν από τους πέντε νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά κατοίκων που δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι, όμως και ο νομός που στις πανελλαδικές εξετάσεις κατέλαβε την τρίτη θέση σε όλη τη χώρα σε ποσοστά επιτυχίας στη Θετική Κατεύθυνση!

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «αντίο» στο σχολείο πολλών παιδιών δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Η χώρα μας σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat κατατάσσεται 8η μεταξύ των 27 χωρών με τη Μάλτα να κατέχει την αρνητική πρωτιά καθώς σχεδόν 4 στους 10 μαθητές εγκατέλειψαν το 2010 το σχολείο. Ακολουθεί η Πορτογαλία και η Ισπανία με ποσοστό 28,7% και 28,4% αντίστοιχα. Η χώρα με τη μικρότερη μαθητική διαρροή είναι, βάσει στοιχείων, η Σλοβακία καθώς μόλις το 4,7% των μαθητών άφησαν οριστικά τη σχολική τσάντα πριν ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr
 

#ΕΕΤΗΔΕGATE: Μήπως ο ΣΚΑΪ δεν πλήρωσε ποτέ ούτε ΤΑΠ, ούτε το χαράτσι του 2011;

Μετά από την περίεργη επίθεση που δεχτήκαμε μέσω twitter για το δημοσίευμά περί αποφυγής του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι) από δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, ήρθαν στα χέρια μας σήμερα περισσότερα στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά δημιουργούνται νέα ερωτήματα, όχι μόνο για το αν πλήρωσε η ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ το μειωμένο ΕΕΤΗΔΕ του 2012 αλλά και για το αν πλήρωσε το κανονικό του 2011.

Όπως φαίνεται και στον λογαριασμό που δημοσιεύσαμε την Παρασκευή, το κτήριο επί της Φαληρέως και Εθνάρχου Μακαρίου φαίνεται να μην πληρώνει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), αφού όλοι οι συντελεστές του υπολογισμού παραμένουν μηδενικοί. Τούτο σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κτίριο έχει πετύχει κάποιου είδους απαλλαγή, κάτι που προβλημάτισε και τη βουλευτή Σοφία Σακοράφα, η οποία είχε αποστείλει επίσημη ερώτηση προς τον Δήμαρχο Πειραιώς, κο Βασίλη Μιχαλολιάκο, από τις 27 Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή αυτή η κυρία Σακοράφα ζητάει να ενημερωθεί βάσει ποιας κατηγορίας απαλλαγής το κτήριο με αριθμό παροχής 6 86352547 01 6 δεν επιβαρύνεται με τέλος ακίνητης περιουσίας.Η επιστολή παρέμεινε αναπάντητη από τον Δήμαρχο Πειραιώς. Αντίθετα, σε ανάλογη επιστολή της κυρίας Σακοράφα προς τον Δήμαρχο Αμαρουσίου δόθηκαν εξηγήσεις (σύμφωνα με τις οποίες η μείωση των τμ έγινε βάση εγγράφων που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος και για τα οποία έχει διαταχτεί έλεγχος).

Από το λογαριασμό που έχουμε στη διάθεσή μας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο συγκεκριμένος αριθμός παροχής ανήκει στο κτίριο της ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ που στεγάζεται ο ΣΚΑΪ και η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Επειδή ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ μας πρότεινε να μιλήσουμε με τη ΔΕΗ και να κάνουμε έρευνα, εμείς το κάναμε και μάθαμε ότι το ΕΕΤΗΔΕ βάσει νόμου υπολογίζεται επί του ΤΑΠ, και άρα εφόσον αυτό είναι μηδενικό, είναι φυσιολογικό να μην επιβάλλεται ΕΕΤΗΔΕ σε κτίρια που δεν έχουν υποχρέωση να το πληρώνουν.

Ο νόμος βάσει του οποίου θα μπορούσε η ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ να αποφεύγει την καταβολή ΤΑΠ είναι ο 2130/93. Στο άρθρο 24 στην Παράγραφο 7 μαθαίνουμε ότι απαλλαγή του ΤΑΠ δικαιούται

1) Το ελληνικό δημόσιο
2) Οι Ναοί και οι Ιερές Μονές
3) Οι χώροι λατρείας αναγνωρισμένων θρησκευμάτων
4) Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα
5) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
6) Τα αθλητικά σωματεία
7) Οι πρεσβείες
8) Τα υπό ανέγερση κτίρια
9) Οι κοινόχρηστοι χώροι
10) Τα νεκροταφεία
11) Οι στάβλοι

Τούτο μπορεί να σημαίνει ότι η ΕΡΓΩΝ ΑΤΕ δεν έχει πληρώσει ούτε το χαράτσι του 2011, ενώ επίσης εδώ και χρόνια δεν έχει πληρώσει τέλος ακίνητης περιουσίας αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε ένα καταχρεωμένο δήμο, όπως αυτός του Πειραιά.

Επιπλέον δημιουργείται τώρα και το ερώτημα με ποιο τρόπο το κτίριο που στεγάζει το ΣΚΑΪ έχει απαλλαγεί του ΤΑΠ. Είναι άραγε το κτίσμα ακόμα υπό ανέγερση ή, ακόμα χειρότερα, θεωρείται κτήριο φιλανθρωπικής οργάνωσης;

Θα περιμένουμε τώρα και αυτές τις απαντήσεις.
 

Δεν ενοχλούνται γιατί είναι προσκυνημένοι και υποκριτές


Ακούσαμε τις κρίσεις και τις επικρίσεις των καθεστωτικών κομμάτων και των ΜΜΕ της νεοταξικής κατοχής που σκιάζει την πατρίδα μας να ενοχλούνται από τις ορθές επισημάνσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής για την σκανδαλώδη μεταχείριση υπάνθρωπων λαθρομεταναστών και για τον σκοτεινό διχαστικό ρόλο των λαθρομεταναστών, των εξουσιαστικών «αντιεξουσιαστών» και λοιπών «δημοκρατικών» δυνάμεων.
Προφανώς τα ενεργούμενα της κατοχής δεν ενοχλούνται από τις δολοφονίες Ελλήνων, από την ανεργία των Ελλήνων, από τις αυτοκτονίες των Ελλήνων, από την καταλήστευση της πατρίδος μας, από τους βομβαρδισμούς των ελληνικών αιθέρων με επικίνδυνες χημικές ουσίες από αεροσκάφη που οδηγούν νεοταξικά ανθρωποειδή με τα συμπτώματα που υφιστάμεθα εμείς και τα παιδιά μας. Δεν ενοχλούνται όταν στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά μπαίνουμε στον έβδομο μήνα απλήρωτοι οδηγούμενοι εμείς και οι οικογένειές μας σε λιμοκτονία. Δεν ενοχλούνται γιατί είναι προσκυνημένοι και υποκριτές. Τι ανάγκη έχει το ψευτορωμέϊκο από ελληνικά υποβρύχια και ελληνικές ψυχές όταν τουρκικά υποβρύχια φτάνουν έως την Εύβοια και την Ελλάδα την θέλουν δίχως Έλληνες.
Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΕΛΛΑΣ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΛΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
About these ads

78 καπνοπαραγωγοί είχαν αποβιώσει και οι συγγενείς τους συνέχιζαν να εισπράττουν αποζημιώσεις

3
ImageΕβδομήντα οκτώ καπνοπαραγωγοί είχαν αποβιώσει και οι συγγενείς τους συνέχιζαν να εισπράττουν αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την απίστευτη αυτή υπόθεση που θυμίζει δυστυχώς τα λόγια του Πάγκαλου το περίφημο  «μαζί τα φάγαμε» ερευνάτο  υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα άτομα αυτά ενώ είχαν αποβιώσει φαινόταν ότι συνέχιζαν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης.  
Ο εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών έγινε ύστερα από διασταυρωτικούς ελέγχους, μεταξύ των αρχείων των δικαιούχων και του αρχείου με τους αποβιώσαντες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, τους οποίους πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις αρχές Ιουνίου 2012. Η αρμόδια υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση των ερευνών προωθεί τις διαδικασίες για την επιστροφή των ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους κληρονόμους των αποβιωσάντων.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...