ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ > ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΔΗΓΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ


ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ

Γράφει ο Ευριπίδης Μπίλλης

Τ. Επίκουρος Καθηγητής

Η τραγική μνημονιακή εξοντωτική κατάσταση των Ελλήνων μας έκανε και «οικονομολόγους» και «νομικούς». Εξ’ αιτίας και των άπειρων παπαγαλακίων για τα θέματα αυτά που καθημερινά προσπαθούν να μας κάνουν πλύση εγκεφάλου.

Έτσι χωρίς να είμαι νομικός θεώρησα για λόγους δημοκρατίας και συνταγματικής τάξης  χρέος μου, χωρίς να πρόσκειμαι στο κόμμα της Χρυσής Αυγής , να διερευνήσω το νομικό πλαίσιο σύλληψης ενός αρχηγού κόμματος της Ελληνικής Βουλής, βουλευτών κτλ.

Χάριν στο διαδίκτυο επισημαίνω και θέτω στην κρίση σας τα κατωτέρω.

1.   Το άρθρο 62 του Ελληνικού συντάγματος στην παράγραφο 1 αναφέρει:

«Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται,  ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται ….

2.   Στο ίδιο άρθρο 62 του συντάγματος μας (που ως γνωστόν έχει ποικιλοτρόπως μνημονιακά κτλ κουρελιαστεί) και στην παράγραφο 4 αναφέρεται:

«Δεν απαιτείται άδεια της βουλής για αυτόφωρα κακουργήματα ..

3.   Ο νόμος 2928/2001 δεν δίνει κανένα ορισμό ούτε καν έμμεσο  για τη νομική έννοια της τρομοκρατικής ή εγκληματικής οργάνωσης  (Η ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, http://eagainst.com/articles/%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5/

4.   Το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα περί σύναψης εγκληματικής οργάνωσης καθορίζει επακριβώς και ονομάζει τα εγκλήματα μιας  Εγκληματικής οργάνωσης που τιμωρούνται με κάθειρξη 10 ετών (http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/T-POIN-PAP_1.pdf ). Από αυτά μόνον το 299 που αναφέρεται σε ανθρωποκτονία με πρόθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη Χρυσή Αυγή εάν βέβαια αποδειχθεί δικαστικά ότι αυτή υπήρξε.

5.   Η Οργάνωση Χρυσή Αυγή υπάρχει ως γνωστόν από το 1987 και ο όψιμος χαρακτηρισμός της ως «εγκληματικής οργάνωσης» που δεν ορίζεται νομικά σύμφωνα με το ανωτέρω 3 μάλλον δεν μπορεί να αιτιολογηθεί.

6.   Ακόμα και αν θεωρηθεί εγκληματική οργάνωση αυτή που διαπράττει τα εγκλήματα του ανωτέρω άρθρου 187 του ποινικού κώδικα, πράγμα μάλλον όχι ορθό νομικά, το μόνον αδίκημα από τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό που θα «αιτιολογούσε» έστω σε εισαγωγικά το χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής σε εγκληματική οργάνωση είναι το 299 για ανθρωποκτονία με πρόθεση, εφ’ όσον αυτό αποδειχθεί.  Και αυτό να γίνει μετά την δικαστική απόδειξη του.

7.   Δηλαδή θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η Χρυσή Αυγή ως κόμμα ή οργάνωση συνεδριάσασα  δια των κυρίων οργάνων της προέβη σε εντολή δολοφονίας από πρόθεση κτλ . Δεν αξίζει νομίζω αυτό λογική περαιτέρω ανάλυση.

Συμπέρασμα είναι ότι φαίνεται να υπάρχουν  νομικές μεθοδεύσεις:

-         Η μεθόδευση  χαρακτηρισμού της Χρυσής Αυγής που λειτουργεί από το 1987 και που σήμερα είναι με βάση το σύνταγμα μας νόμιμο κόμμα, ως εγκληματικής Οργάνωσης,   πάσχει με βάση τα ανωτέρω  πλήρως νομικά.

-         Η μετά τον κατά τη γνώμη όχι νομικά θεμελιωμένο  χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής ως Εγκληματικής Οργάνωσης, κανένα έγκλημα από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο 187 του ποινικού κώδικα δεν μπορεί να αιτιολογήσει τις συλλήψεις που έγιναν. Μόνον η ανθρωποκτονία από πρόθεση αν αποδειχθεί δικαστικά και αν αποδειχθεί νόμιμος ο χαρακτηρισμός της Χρυσής Αυγής ως Εγκληματικής Οργάνωσης.

-         Και επειδή αυτά πιθανόν να καταπέσουν στη δίκαιη δίκη που υποσχέθηκε ο κ. Αθανασίου (άγνωστον πότε θα γίνει) μέχρι τότε η Χρυσή Αυγή θα θεωρείται και νόμιμο κόμμα και εγκληματική οργάνωση. Οπότε με βάση το άρθρο 1 του ανωτέρω 187 ποινικού κώδικα όποιος μετέχει ή εντάσσεται στο νομιμο κόμμα της Χρυσής Αυγής που θεωρείται και εγκληματική οργάνωση τιμωρείται με 10 χρόνια φυλάκιση.

-         Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει άμεσα να φυλακιστούν όλα τα μέλη και όποιος  μετέχει χωρίς να έχει ενταχθεί σε αυτήν, στα της Χρυσής Αυγής

Αν τα ανωτέρω ευσταθούν τότε καταργείται η εναπομένουσα δημοκρατία μας και με την κατάργηση της δεν αντιμετωπίζεται ούτε ο υπάρχων γερμανικός κατακτητικός τροϊκανός υπερφασισμός ούτε ο τυχόν μελλοντικός της Χρυσής Αυγής ή άλλος.

Παρακαλείται κάποιος όχι μνημονιακός νομικός να ελέγξει την ορθότητα των ανωτέρω.

«Τα εγκλήματα διακρίνονται με βάση τη νομική εμφάνιση της πράξεως. Μεταξύ άλλων διαχωρισμών είναι και ο διαχωρισμός των εγκλημάτων σε διαρκή και στιγμιαία. Ειδικότερα:
Α. Στιγμιαία ονομάζονται τα εγκλήματα, τα οποία πραγματώνονται σε μία μοναδική χρονική στιγμή. Ο άδικος χαρακτήρας των στιγμιαίων εγκλημάτων, αφορά σε συμπεριφορά η οποία λαμβάνει χώρα σε μία χρονική στιγμή. Οι πλειοψηφία των εγκλημάτων αφορά σε στιγμιαία εγκλήματα (π.χ. ανθρωποκτονία 299 ΠΚ, κλοπή 372 ΠΚ, Σωματική βλάβη 308 ΠΚ κ.λπ.)
Β. Διαρκή ονομάζονται τα εγκλήματα, η πραγμάτωση των οποίων μπορεί να παραταθεί και να διαρκέσει όσο επιθυμεί ο δράστης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε στιγμή να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη – νόμιμη κατάστασή τους. Στα διαρκή εγκλήματα μετά την παράνομη πράξη (θετική ενέργεια) υπάρχει και μία παράλειψη, (ως συνέχεια της θετικής ενέργειας), η οποία συντηρεί την παράνομη κατάσταση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαρκών εγκλημάτων είναι η Σύσταση και συμμορία (187 ΠΚ) και η Απαγωγή (327 και 328 ΠΚ).
Τα στιγμιαία και τα διαρκή εγκλήματα σχετίζονται αποκλειστικά με την πράξη και τη διάρκεια αυτής και όχι με τα αποτελέσματα της».
 
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι ο χαρακτηρισμός της Χρυσής Αυγής ως Εγκληματικής Οργάνωσης έχει πλήν των άλλων αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται η κατηγορία της εκ προθέσεως δολοφονίας για την οποίαν μόνο μπορεί να κατηγορηθεί ως «εγκληματική Οργάνωση» (σύμφωνα με το 187 του ποινικού κώδικα) ως διαρκής και συνεπώς το «αδίκημα» της να θεωρείται αυτόφωρο ώστε να είναι δυνατές οι συλλήψεις που έγιναν και με τον τρόπο που έγιναν.
 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις