Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Αποκάλυψις βόμβα: Ο Μάρξ ήτο κρυφός ταλμουδιστής και σατανιστής! ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/10/apookalypsh-vomva-marx-talmoudistis-kai-satanistis.html#ixzz2iur7Iqkp
ΜΕΧΡΙ τώρα γνωρίζαμε τὸν ἐγκέφαλο τῆς μαρξιστικῆς ἰδεολογίας, Κὰρλ Μὰρξ ὡς σφοδρὸ ἀθεϊστή, ὁ ὁποῖος εἶπε τὸ πασίγνωστο: «ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τῶν λαῶν». Τώρα μάθαμε πώς, ἂν καὶ εἶχε βαπτισθεῖ «καθολικός», διατήρησε κρυφὰ τὴν πίστη του στὴν ἰουδαϊκὴ θρησκεία καὶ μάλιστα στὸνταλμουδισμό, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιδράσει βαθύτατα στὸ φιλοσοφικὸ καὶ συγγραφικό του ἔργο! Ὁ ἰουδαϊσμός, ἄλλωστε, ἦταν ἡ θρησκεία τῶν ἐξ αἵματος ἑβραίων προγόνων του καὶ ἀποτέλεσε καὶ τὴ δική του θρησκεία, τὴν ὁποία σε- βόταν καὶ καλλιεργοῦσε κρυφὰ σὲ ὅλη του τὴ ζωή! Συνεπῶς «ὄπιο τῶν λαῶν» ἦταν οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἰδιαίτερα ὁ Χριστιανισμός, τὸν ὁποῖο μισοῦσε θανάσιμα.

«Ὁ ἱστορικὸς Ρίτσαρντ Λόφνερ ( Richard Laufner ) ἀπέδειξε στὰ 1975 πὼς ὁ Κὰρλ Μὰρξ μυστικὰ διατηροῦσε τὴν Ἑβραϊκή του πίστη» (ἱστολόγιο: http://redskywarning.blogspot.gr). Ἀλλά, αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο. Ἡ ποίηση τῆς νεανικῆς του ἡλικίας, ἡ ὁποία δὲν προβλήθηκε ἰδιαίτερα, εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἀποκρυφιστικὰ στοιχεῖα καὶ φανεροὺς ὕμνους στὸν «Πρίγκιπα τοῦ Σκό- τους»!
«Στὰ ποιήματά του ἀπειλοῦσε νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν Θεὸ καὶ λίγο λίγο ἄρχισε νὰ μισεῖ τὸν κόσμο. Ὁρκιζόταν νὰ ρίξει τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἄβυσσο καὶ ξεσποῦσε σὲ γέλια... Σ’ ἕνα ἄλλο ποίημά του ὁ Μὰρξ ὑποσχέθηκε νὰ δελεάσει τὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσει στὴν Κόλαση σὲ συντροφιὰ τοῦ Σατανᾶ...
Ἡ θρησκεία τοῦ Μὰρξ ἀποκαλύφθηκε στὸ ποίημά του "Ἐπίκληση ἐκείνου ποὺ βρίσκεται σὲ ἀπόγνωση": "Ἔτσι ὁ Θεὸς ἅρπαξε ἀπὸ μένα τὸ ὅλο μου. Ἀφοῦ καταράστηκε καὶ βασάνισε τὸ πεπρωμένο μου. Ὅλα τὰ λόγια του ἔφυγαν καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὰ θυμηθῶ καὶ τίποτε δὲν μοῦ μένει παρὰ ἡ ἐκδίκηση"» (ἴδια πηγή)!
Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ θανάσιμο μῖσος τοῦ ἄθεου μαρξισμοῦ κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὰ ἑκατομμύρια νεκρῶν χριστιανῶν, ἀφοῦ ἕλκει τὴν καταγωγή του στὸν ταλμουδιστὴ καὶ σατανιστὴ Κὰρλ Μάρξ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια: τοῦ Μωϋσῆ Μορδεχάϊ Λεβὶ Μάρξ, διότι αὐτὸ ἦταν τὸ πραγματικό του ὄνομα! Ὅλα ἔχουν τελικὰ τὴν ἐξήγησή τους!


Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 1994, 18-10-2013
Κατάνυξις

Δεν υπάρχουν σχόλια: