Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Όταν ο "δασκαλεμένος εγκληματίας" επικαλείται "νευρολογικά αίτια" για να "ξαναβρεθεί έξω"


ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


της Τζίνα Γκότση

Εισαγωγή


Με τη ραγδαία ανάπτυξη των νευροεπιστημών, τα τελευταία χρόνια καθίσταται ολοένα και περισσότερο δυνατή η «ανάγνωση» των λειτουργιών του εγκεφάλου, των σκέψεων και συναισθημάτων του ατόμου, με αποτέλεσμα να τίθενται σε αμφισβήτηση θεμελιώδεις έννοιες όπως αυτή της προσωπικής ταυτότητας, της προσωπικότητας, της ιδιωτικής αυτονομίας, της ασθένειας, της πρόγνωσης, της δευτερογενούς χρήσης προσωπικών δεδομένων υγείας από τρίτους (ασφαλιστές, εργοδότες, δανειοδότες, εκπαιδευτικούς), και φυσικά έννοιες όπως η προσωπική ευθύνη και η ελεύθερη βούληση που είναι άμεσα συνυφασμένες με το δίκαιο.

Οι πρόσφατες μέθοδοι και γνώσεις των Νευροεπιστημών έχουν ήδη τεθεί στην υπηρεσία των διωκτικών αρχών και λαμβάνονται υπόψη αρκετά συχνά από τους δικαστές για την απόδειξη της ικανότητας για καταλογισμό των κατηγορουμένων κατά την ποινική δίκη.

Ολοένα και πιο συχνά στα δικαστήρια των ΗΠΑ αλλά και, προσφάτως της Ευρώπης, γίνονται αποδεκτές, και ενίοτε θεωρούνται καθοριστικές, οι μαρτυρίες νευροεπιστημόνων (νευρολόγων, νευροψυχιάτρων ή νευροψυχολόγων).

Αυτοί οι εμπειρογνώμονες καλούνται να εξηγήσουν στο δικαστήριο αν η κοινωνικά παραβατική ή εγκληματική συμπεριφορά του κατηγορουμένου μπορεί ή όχι να οφείλεται σε σοβαρά τραύματα ή παθήσεις του εγκεφάλου του.

Σήμερα, χάρη στις νέες απεικονιστικές μεθόδους, όπως η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI), μπορούμε να εντοπίσουμε ακριβέστερα τις ανατομικές ή και τις λειτουργικές ανωμαλίες που προκαλούνται από ασθένειες ή τραύματα του εγκεφάλου. Και οι συνήγοροι υπεράσπισης καταφεύγουν συστηματικά σε τέτοιες εξετάσεις και νευρολογικές γνωματεύσεις, με την ελπίδα ότι θα τις χρησιμοποιήσουν ως ελαφρυντικό ή και ως απαλλακτικό στοιχείο. Η νέα υπερασπιστική τακτική τους συνίσταται στο να «αποδείξουν» ότι ο κατηγορούμενος δεν ευθύνεται για το έγκλημα ή τα εγκλήματα που έχει αποδεδειγμένα διαπράξει, επειδή δεν ήταν σε θέση να έχει ούτε επίγνωση ούτε τον έλεγχο της βίαιης συμπεριφοράς του.

Η πρόκληση των νευροεπιστημών: Ανάγκη αναθεώρηση έννοιας προσωπικής ευθύνης και προσαρμογής του ποινικού δικαίου στα νέα δεδομένα;

Χρήση νευροεπιστημονικών τεχνικών στα δικαστήρια

- Η «ανάγνωση» της ανθρώπινης γνωστικής και συναισθηματικής λειτουργίας επιχειρείται από τις νευροεπιστήμες κυρίως με απεικονιστικές μεθόδους οι οποίες καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα ενόσω ο εγκέφαλος αντιδρά σε διάφορα ελεγχόμενα ερεθίσματα, με συνέπεια να μεταβάλλεται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου η αιμάτωση, ή η κατανάλωση οξυγόνου.

Τέτοιες μέθοδοι «ανάγνωσης» του εγκεφάλου μπορεί να λειτουργούν στην αίθουσα του δικαστηρίου σαν μέθοδοι ανίχνευσης της αλήθειας ή του ψεύδους των καταθέσεων του κατηγορούμενου, της αληθούς ή ψευδούς μνήμης του κατηγορουμένου, της προσπάθειας να εξαπατήσει κ.λ.π.

- Οι νευρο-επιστήμες υπόσχονται και ανίχνευση της ικανότητας του κατηγορουμένου για καταλογισμό. Οι έρευνες βασίζονται στον «εγκεφαλικό εντοπισμό» (brain localization) της βίας, την άποψη δηλαδή σύμφωνα με την οποία η βία οφείλεται σε εντοπισμένες δυσλειτουργίες σε συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου. (κυρίως στην αμυγδαλή και στον προμετωπιαίο φλοιό.

Οι δομικές ή λειτουργικές ανωμαλίες στις προαναφερθείσες περιοχές του εγκεφάλου συνεπάγονται κατά κανόνα ορατές αλλοιώσεις στη συνειδητή συμπεριφορά του ατόμου, μεταβάλλεται η ικανότητα αυτοκατανόησης , επηρεάζεται η ικανότητα διάκρισης του καλού από το κακό και αλλοιώνεται η ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς.

Στατιστικές υποστηρίζουν τον ισχυρισμό ότι αλλοιώσεις στον προμετωπιαίο λοβό είναι η σημαντικότερη αιτία εκδήλωσης εγκληματικής συμπεριφοράς κάθε είδους και αρκετοί (αν και όχι όλοι) νευροεπιστήμονες τονίζουν ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να συνδέσουμε αιτιωδώς κάποιες δυσλειτουργίες του προμετωπιαίου λοβού με την εκδήλωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς.

Νευρο-ντετερμινισμός – συνέπειες για την ύπαρξη ευθύνης

Στον εγκέφαλο εντοπίζονται οι πεποιθήσεις, η προσωπικότητα, οι ικανότητες, τα συναισθήματα, κ.α., και με το σκεπτικό αυτό έχει θεωρηθεί ότι «είμαστε ο εγκέφαλός μας».

Υπάρχει «βίαιος εγκέφαλος»; έχει νόημα να μιλάμε για νευροβιολογία της βίας και ψυχοπαθολογία του εγκλήματος; Είναι δυνατή η επιστημονική τεκμηρίωση και κατανόηση με νευροβιολογικούς όρους της αποκλίνουσας και εγκληματικής συμπεριφοράς;

Η τρέχουσα επιστημονική έρευνα στον τομέα των νευροεπιστημών τείνει να απαντήσει θετικά σε αυτές τις ερωτήσεις. Αν όμως η συμπεριφορά μας εξαρτάται από διεργασίες που συντελούνται στον εγκέφαλό μας, με τον οποίο έχουμε απλώς προικιστεί, και από τίποτε άλλο, κάτι τέτοιο θέτει σε αμφισβήτηση έννοιες όπως η προσωπική ευθύνη και η ελεύθερη βούληση όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα και προκύπτει το ερώτημα αν έχει έλθει η ώρα για μια ριζική αναθεώρηση των παραδοσιακών αντιλήψεών μας περί υπαιτιότητας και ενοχής σε ό,τι αφορά ορισμένα εγκλήματα.

Όσο η γνώση μας για τον ανθρώπινο εγκέφαλο προχωράει, μήπως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις βασικές μας ιδέες περί δικαιοσύνης?
Αν είμαστε οι εγκέφαλοί μας, ποιες είναι οι συνέπειες για το δίκαιο?

Όλες μας οι επιλογές και οι συμπεριφορές δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης μας επειδή τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται, αλλά αποτελούν προϊόν πολύπλοκων διαδικασιών των νευρώνων που λαμβάνουν χώρα μέσα στον εγκέφαλο, οπότε και η προσωπική ευθύνη όπως την αντιλαμβανόμασταν μέχρι σήμερα δεν υφίσταται.

Συνέπειες για το χαρακτήρα της ποινής

Αν η κάθε συμπεριφορά μας δεν είναι παρά προϊόν μηχανικών διαδικασιών και λειτουργιών του εγκεφάλου που δεν έχουν καμία σχέση με την ελεύθερη βούληση και την ευθύνη μας, τότε ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της ποινής (με την έννοια της κοινωνικοηθικής αποδοκιμασίας της κοινωνίας απέναντι στην πράξη) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, εφόσον δεν έχει νόημα να τιμωρούμε κάποιον για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται και στη θέση του. στη θέση του θα πρέπει να προκριθεί αποκλειστικά ο συνεπειοκρατικός της χαρακτήρας, κύριος στόχος του οποίου θα είναι η δημόσια ασφάλεια και προστασία του κοινωνικού συνόλου, η πρόληψη εκδήλωσης ανάλογων συμπεριφορών στο μέλλον και η θεραπεία του δράστη. Ο τελευταίος, εφόσον έχει εκλείψει η προσωπική ευθύνη, εμφανίζεται πλέον ως «ασθενής» και όχι ως υπαίτιος.

Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα – Χρήση νευροεπιστημών

Οι νευροεπιστήμες πιθανολογείται ότι μπορούν να επηρεάσουν το ποινικό δίκαιο, τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό.

Εξακρίβωση υπαιτιότητας και απόδοση ποινικής ευθύνης

Ελληνικός Ποινικός Κώδικας: Η ευθύνη προσδιορίζεται στ άρθρα 14, 34, 36, όπου ορίζεται ότι μια πράξη τιμωρείται μόνο όταν είναι άδικη και καταλογιστή (α. 14 ΠΚ).

Οι νευροεπιστήμες επεμβαίνουν με την υπόσχεση ότι είναι ικανές να καταδείξουν αν η πράξη είναι καταλογιστή στο δράστη, αποδεικνύοντας επιστημονικά το αν υπάρχει διατάραξη πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης του κατηγορουμένου κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης και αν αυτός ήταν σε θέση να αντιληφθεί τον άδικο χαρακτήρα της.

Επιβολή ποινής

Στους ακαταλόγιστους εγκληματίες δεν εφαρμόζεται ποινή, εφόσον η πράξη που διέπραξαν δεν μπορεί να τους καταλογιστεί αλλά λαμβάνονται «μέτρα ασφαλείας». Το μέτρο ασφαλείας του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει τη φύλαξη σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα του ακαταλόγιστου εκείνου δράστη που απαλλάχθηκε από την ποινή ή τη δίωξη για το αδίκημα που τέλεσε (λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης), εφόσον κρίνεται επικίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια.

Σκοπός του μέτρου ασφαλείας αποτελεί όχι ο κολασμός του δράστη (όπως στην ποινή) αλλά η προφύλαξη της κοινωνίας από την επικίνδυνη συμπεριφορά και η θεραπεία του υφιστάμενου το μέτρο.

Επιμέτρηση ποινής

α.79ΠΚ. Ένα από τα κριτήρια για την επιμέτρηση της ποινής αποτελεί και η προσωπικότητα του δράστη – πιθανή χρήση νευροεπιστημών στο δικαστήριο από εισαγγελείς για να καταδείξουν στοιχεία της προσωπικότητας (πχ ο εντοπισμός ανωμαλιών στην αμυγδαλή, μια περιοχή του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται ως έδρα της συναισθηματικής νοημοσύνης, αναφέρεται συχνά ως αιτία της sociopathy. Επίκληση του γεγονότος αυτού από δικαστές-εισαγγελείς για την επιμέτρηση της ποινής,)

Πρόληψη εγκληματικών πράξεων

Ήδη, το υπάρχον νομικό πλαίσιο, φροντίζει για την πρόληψη εγκληματικών πράξεων θέτοντας ως κριτήρια για τον περιορισμό σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα έννοιες όπως ο βαθμός επικινδυνότητας για τη δημόσια ασφάλεια των εχόντων ελαττωμένο καταλογισμό (α.38, α.69 ΠΚ).

Επίκληση νευροεπιστημών για να καταδειχθεί ο βαθμός επικινδυνότητας;

α. 11 ν.2472/1997: θεσπίζει το δικαίωμα να ενημερώνεται το υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας ως προς τους αποδέκτες της γνώσης των δεδομένων. Στην παρ. 4 υπάρχει άρση της υποχρέωσης συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία «εφόσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων».

Είναι δυνατόν επομένως, να αρθεί το απόρρητο ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από τη νευροεπιστημονική έρευνα για τη διακρίβωση σοβαρών εγκλημάτων.

Αποτυχία νευροεπιστημών να μεταμορφώσουν ριζικά το ποινικό δίκαιο

Λόγοι:

- επιστημονικά ανεπαρκείς μέθοδοι.

Ανασφάλεια ερευνών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι νευροεπιστημονικές τεχνικές που χρησιμοποιύνται στα δικαστήρια. Οι έρευνες αυτές στηρίζονται στον εντοπισμό των περιοχών που θεωρούνται υπεύθυνες για τη βία / εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς (brain localization).

Όμως οι έρευνες μέχρι στιγμής δεν μας επιτρέπουν να μιλάμε για ξεχωρισμένες με σαφήνεια περιοχές του εγκεφάλου. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της έρευνας οι γνωστικές λειτουργίες δραστηριοποιούν όχι μία εντοπισμένη περιοχή αλλά διάχυτες περιοχές του εγκεφάλου. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι ο εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο διαδραστικό σύστημα και η δομή του διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από άνθρωπο σε άνθρωπο, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν από μια έρευνα σε μια ομάδα ατόμων να μην μπορούν να γενικευτούν με ευκολία.

"Πόλεμος στη Σάμο" > Στο στόχαστρο το αεροδρόμιο του νησιού


Ικανοποίηση επικρατεί από τα αποτέλεσματα της άσκησης Πυρπολητής που διατάχθηκε το πρωί από τον Α/ΓΕΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκο. Οι χρόνοι αντίδρασης του τμήματος της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, με αποστολή την κατάληψη- ανακατάληψη αεροδρομίου νησιού του Ανατολικού Αιγαίου και την εξασφάλισή του για δυνατότητα υποδοχής επιπλέον αερομεταφερόμενων δυνάμεων και ταυτόχρονη ενεργοποίηση του συνόλου του Συστήματος Αεράμυνας της χώρας, ήταν εξαιρετικοί.

Η άσκηση έγινε στη Σάμο, απ΄ όπου και οι φωτογραφίες.

onalert

Προσοχή!Η Εξαθλίωση γεννάει "Νταβέληδες"...

Χρήστος Νάτσος, ο λήσταρχος ΝταβέληςΤου Arvanitis

Εισαγωγή


Πάει καιρός τώρα που ψάχνω ιστορίες με ληστές της ελληνικής υπαίθρου κατά τον 19ο αιώνα .

Από όλες τις ιστορίες αυτές η ιστορία του ληστή του Νταβέλη είναι αυτή που ερεθίζει την φαντασία .
Παντού είναι παρών – απών.

Κρησφύγετα αληθινά και μη σε Πεντέλη, Υμηττό, Πάρνηθα, Παρνασσό.  Σπηλιές που η ανηφόρα είναι κατηφόρα.  Ψυχανεμισμένοι μιλάνε για θεωρίες με κοίλη γη και υπόγειες στοές μήκους 10 χιλιομέτρων και βάλε, που ένωναν την Σπηλιά της Πεντέλης με το σπίτι της Δούκισσα , μέσω των οποίων γινότανε τα ερωτικά νταραβέρια του Νταβέλη.


“Επίσημη” φωτογραφία του στην Ριζάρειο που πιθανότατα δεν είναι δική του μιας και όταν έζησε ο Νταβέλης η τεχνολογία της φωτογραφίας δεν είχε την ικανότητα αυτής της αποτύπωσης.


Άκουσα και διάβασα πολλά και το κουβάρι παραμένει μπερδεμένο.


Παίρνω λοιπόν τα ίχνη μύθου και ιστορίας και όπου με βγάλει.Τα νεανικά χρόνια


Ο Νταβέλης καταγόταν από τα Στύρα Ευβοίας και ήταν από οικογένεια κουτσοβλάχικης καταγωγής. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσος. Πιθανότατα γεννήθηκε εκεί γύρω στο 1830 .
Σαν μεγάλωσε έγινε ομορφάντρας ασίκης και ντελικανής και επειδή το ψωμί στο χωριό ήταν λίγο, κάπου εκεί στα 18 με 20 χρόνια του έρχεται στη Αθήνα να κάνει τον γαλατά στην μονή Πετράκη με την βοήθεια ενός μπάρμπα του που ήταν ήδη ιερέας στην Μονή.

Επειδή όμως στην ζωή για αλλού ξεκινάμε και αλλού η ζωή μας πάει και με τον Νταβέλη έγινε η στραβή.
Ήταν στην μονή, προϊστάμενός του θα λέγαμε, σήμερα ο πάτερ Συμεών “άνθρωπος του Θεού”, με σαρκικά πάθη όμως . Ο πάτερ λοιπόν είχε να συνάψει ερωτικές σχέσεις με μια καλόγρια, τη Νεζώ από το γυναικείο μοναστήρι του Άγιο Παντελεήμονα.
H απόσταση που τους χώριζε όμως, ήταν τεράστια για τα δεδομένα της εποχής και ο πάτερ Συμεών σκέφτηκε πώς κάποιος θα’ πρεπε να μεσολαβούσε μεταξύ τους έτσι ώστε να έχουν επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας. Θεώρησε λοιπόν ως κατάλληλο άτομο τον 20χρονο Χρήστο . Έτσι τον έπιασε μια μέρα και του είπε ότι καθώς πηγαίνει το γάλα στην κυρά Νεζώ στη μονή όπου διέμενε, να της δώσει και ένα σημείωμα το οποίο έγραφε δήθεν για κάποιες δουλειές του μοναστηριού που της είχε αναθέσει .
Ο ανύποπτος Νταβέλης παρέδωσε το σημείωμα στην καλόγρια και εκείνη με τη σειρά της του έδωσε ένα άλλο σημείωμα. Αυτό γινόταν συνεχώς για πολύ καιρό και το σούρτα φέρτα του Νταβέλη έκανε την Νεζώ να τον ερωτευτεί (ήταν ωραίος άντρας στα ντουζένια του ο Χρήστος είπαμε).
Επειδή όμως τα ωραία πράγματα τελειώνουν γρήγορα , με κάποιον τρόπο ο πάτερ Συμεών κατάλαβε τα νταραβέρια της Νεζώ με τον Νταβέλη και φούντωσε η ζήλια μέσα του . Έτσι για να τον εκδικηθεί έπαιρνε το γάλα που μοίραζε ο Νταβέλης και το αραίωνε με νερό, με αποτέλεσμα να κάνει ο κόσμος παράπονα. Σαν να μην έφτανε αυτό έκρυψε κάπου ένα πρόβατο από τη στάνη της μονής και πήγε ύστερα στον ηγούμενο λέγοντας του ότι το’κλεψε ο Νταβέλης.
Ένα απόγευμα λοιπόν που γύρναγε ο Χρήστος απ΄το γάλα τον περίμεναν δύο χωροφύλακες για τα περαιτέρω. Πέρασε ολόκληρη νύχτα στα υπόγεια της μοιραρχίας των Αθηνών και τελικά τον άφησαν ελεύθερο όταν δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο εναντίον του αλλά προφανέστατα όμως θα έφαγε ένα γερό μερεμέτι ξύλο κατά την συνήθεια της εποχής.
Ύστερα από αυτό ο αδικημένος , ταπεινωμένος και ξυλοφορτωμένος 20χρονος Χρηστος Νάστος γύρισε στο χωριό του τα Στύρα.
Αλλά “θέλει ο χριστιανός να αγιάσει αλλά δεν τον αφήνουν οι διάολοι” λέγανε οι παλιοί για να δικαιολογήσουν τα ανομήματα τους. Και ο Νταβέλης δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Στο χωριό επιχείρησε να ζήσει μια νομοταγή ζωή , ερωτεύτηκε μια όμορφη τσούπρα την κόρη του πάρεδρου και θέλησε να την παντρευτεί και να νοικοκυρευτεί. Ο πάρεδρος όμως δεν την είχε για τα μούτρα του αλλά για κάποιο τσελιγκόπουλο.
Εκεί στο “δεν στην δίνω” ο ένας , “όχι θα την πάρω με το στανιό” ο άλλος, μια Κυριακή γιορτή, στο χωριό έφτασε ένα απόσπασμα το οποίο αναζητούσε κάποιους λιποτάκτες ανάμεσα τους και κάποιον ονόματι Νάστο. Ο πάρεδρος ευκαιρία βρήκε και τους κατέδειξε τον Νταβέλη ο οποίος λεγόταν Χρήστος Νάτσος και όχι Νάστος. Εξαιτίας αυτής της ηχητικής ομοιότητας των ονομάτων ξεκίνησαν όλα.
Δέκα άντρες του αποσπάσματος μαζί με τον φρούραρχο, πήγαν προς το μέρος της πλατείας όπου γινόταν χορός και γλέντι. Και τότε λίγο το γιορτινό κρασί λίγο η αψάδα της νιότης ,έγινε συμπλοκή μεγάλη. Η παρέα του Νταβέλη όταν πήγαν να τον συλλάβουν πέσανε απάνω στους άντρες του αποσπάσματος .Ανεξακρίβωτες πληροφορίες είπαν ότι τρείς από τους φίλους του λαβώθηκαν βαριά στον καυγά, το σίγουρο είναι ότι O ίδιος, κατάφερε να ξεφύγει και αφού χώθηκε μέσα σε μια ρεματιά εξαφανίστηκε . Δεν κατόρθωσαν να τον βρουν ποτέ παρ όλες τις επίμονες προσπάθειες της χωροφυλακής.Στο κλαρί

Το να βγεις στο κλαρί τότες ήταν το μόνο εύκολο. Μιλάμε για το 1850 η Ελλάδα ήταν κατακλυσμένη από ληστές δύο ειδών. Τους ληστές των ορέων ανθρώπους που είτε πεινάγανε και ψάχνανε μια διέξοδο στην ληστεία είτε συνηθισμένοι στον ελευθέριο τρόπος ζωής δεν σήκωναν το καπίστρι που προσπαθούσε να τους βάλει η κεντρική εξουσία και με το παραμικρό άρπαζαν ένα ντουφέκι και ντουγρού για το βουνό.  Οι άλλοι ήταν οι ληστές των πεδινών , άνθρωποι που τα οικονόμησαν σαν ληστές των ορέων και κατέβηκαν “νομοταγείς” πλέον στα πεδινά. Στους τελευταίους καλό ήταν να συμπεριληφθούν και οι πολιτικοί – κομματάρχες της εποχής .
Αυτούς τους καιρούς λοιπόν, εμφανίζεται και ο Νταβέλης στο βουνό με την ελπίδα , όπως το κάνανε και πολλοί άλλοι να κλέψει και να περάσει από την μια κοινωνική τάξη στην άλλη .
Γρήγορα “μυήθηκε” σε διάφορες συμμορίες και έγινε και αυτός ληστής.
Ο Νταβέλης όμως το ‘χε . Ήταν ηγέτης, ρωμαλέος και με πειθώ. Έτσι σύντομα κατόρθωσε και έφτιαξε δικιά του συμμορία της οποίας έγινε αρχηγός και που τα κυριότερα μέλη της ήταν ο “αποτρόπαιος Κακαράπης” (Λουκάς Μπελούλιας απο το Κυριάκι Λιβαδειάς), “ο κτηνώδης Καλαμπαλίκης“, ο “απαίσιος και ωμός Τσιμπουκλάρας“, αλλά και άλλοι, όπως ο Φουντούκης, ο Ντελής, και ο Ζαφείρης.
Η νέα συμμορία άρχισε αμέσως την δράση της εισβάλλοντας στην Αθήνα και ρημάζοντας το σπίτι κάποιου ονόματι Ευλάμπιου. Το συμβάν κατέπληξε ολόκληρη την πόλη των Αθηνών που σύντομα θα είχε και άλλες εκπλήξεις.

Μετά τη ληστεία η συμμορία κατευθύνθηκε προς το Δαφνί. Εκεί σε ένα πανδοχείο ο Νταβέλης γνωρίστηκε με τον περίφημο Ιωάννη Μέγα, υπολοχαγό του Πεζικού , πρώην ληστή και με τον οποίο σύντομα έγιναν αδερφικοί φίλοι. Μια φιλία όμως που σύντομα μετατράπηκε σε μίσος αφού λίγο καιρό αργότερα ο Μέγας ζήτησε από τον Νταβέλη να αιχμαλωτίσει και να του παραδώσει την πανέμορφη Ιταλίδα Κόμισσα Μπανκόλι την οποία ο Μέγας είχε ερωτευθεί παράφορα αλλά εκείνη του έριξε χυλόπιτα .Όντως ο Νταβέλης απήγαγε την κόμισσα αλλά αντί να την παραδώσει στον φίλο του την άφησε ελεύθερη… και τα κουτσομπολιά της εποχής δώσανε και πήρανε.

Η “καταξίωση”

Μέχρι τότε η συμμορία του ήταν σαν όλες τις άλλες κλέβανε κανέναν πλούσιο τους κυνηγούσαν τα αποσπάσματα ξεφεύγανε και φτου από την αρχή. Ώσπου μια μέρα συνέλαβε έξω από το Δαφνί τον αρχηγό του Γαλλικού αποσπάσματος, λοχαγό Μπερτώ. Με την απαγωγή αυτή ο Νταβέλης προσπάθησε να εκβιάσει την κυβέρνηση για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα λύτρα όμως ο Μπερτώ άνηκε στον στρατό κατοχής των Αγγλογάλλων στον Πειραιά (Ο στρατός κατοχής είχε σκοπό να καταπνίξει την επανάσταση στην Ήπειρο-Θεσσαλία κατά τον πόλεμο της Κριμαίας) και έτσι ο Νταβέλης φάνηκε σαν να ήταν ο μοναδικός που έδινε μάχη εναντίον του στρατού κατοχής κι αυτό τον ανέβασε πολύ στην εκτίμηση του λαού. Μύθοι και θρύλοι άρχισαν να κυκλοφορούν γι αυτόν.
Προσωπικά εκτιμώ ότι το προσωνύμιο “νταβέλης” του δόθηκε τότε.(devil=νταβέλης)
Η συμμορία διανυκτέρευσε μαζί με τον λοχαγό σε ένα δάσος και το πρωί αναχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι ληστές έστειλαν γράμμα που έλεγε ότι ζητούσαν 30.000 φράγκα για την απελευθέρωση του αιχμαλώτου και ότι έπρεπε η Κυβέρνηση να δώσει διαταγή να αποσυρθούν όλα τα στρατιωτικά αποσπάσματα που ήταν στο κατόπιν τους.
Και έτσι έγινε. Τα λύτρα δόθηκαν ,τα αποσπάσματα έφυγαν ο Μπερτώ απελευθερώθηκε .Μετά την επιτυχία αυτή η συμμορία γλυκάθηκε.
Ο Κακαράπης μαζί με κάποιους από τη συμμορία όρμησε στο χωριό του Αγ.Γεωργίου του δήμου Πέτρας και ακολούθησε συμπλοκή με το στρατιωτικό απόσπασμα, το οποίο έτρεψαν σε φυγή (!!) έπειτα συνέλαβαν το δήμαρχο ζητώντας λύτρα 30.000 δραχμών. Όταν είδε οτι τα λεφτά δεν ερχόντουσαν, κατάσφαξε τον δήμαρχο και λεηλάτησαν όλα τα σπίτια του χωριού παίρνοντας αμέτρητα λάφυρα.
Το νέο έφτασε στην Αθήνα και η Κυβέρνηση απελπίστηκε. Δεν ήξερε τι άλλο να κάνει. Είχε στείλει ήδη μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στο κατόπι των ληστών χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι αποφάσισε να λάβει άλλα μέτρα και να εξοντώσει τους ληστές δια μέσου επικηρύξεων και προδοσιών , αλλά απέτυχε.  Ο Νταβέλης έσφαξε 4 από τους συντρόφους του γιατί τους υποψιάστηκε για προδότες και κανένας δεν διανοήθηκε να κουνηθεί ρούπι.
Τα χρήματα άρχισαν να τελειώνουν και η συμμορία έκανε νέα απαγωγή στην περιοχή της Αράχωβας ζητώντας πάλι λύτρα. Ο “τυχερός” ήταν κάποιος Παπασταθόπουλος, ονομαστός νοικοκύρης της περιοχής.
  
Τα εγκλήματα
Στην συνέχεια σε μια από τις πιο αιματοβαμμένες σελίδες στην ιστορία των ληστών της Ελλάδας ήταν η εισβολή του Νταβέλη στη Λειβαδιά.
Το γεγονός έμεινε στην ιστορία. Ένα ντελίριο φρίκης, τρόμου και αιμοσταγούς κτηνωδίας με ανελέητες σφαγές, κατακρεουργημένα πτώματα, λεηλασίες και εμπρησμούς. Οι πάντες και τα πάντα βουτήχτηκαν στις φλόγες και στο αίμα.

Μετά από το μακάβριο συμβάν οι ληστές έστειλαν επιστολή στον Όθωνα που έλεγε ότι εάν δεν τους δώσει την πολυπόθητη για αυτούς αμνηστία (γιατί για αυτό το σκοπό γινόντουσαν όλα) εντός δέκα ημερών, θα έκαναν παρόμοια εισβολή με εκείνη της Λειβαδιάς, στην Αθήνα. Ο Νταβέλης τόνισε στην επιστολή ότι δεν θα πήγαινε με 70 άτομα αλλά με 200. Πάλι όμως οι προτάσεις των ληστών απορρίφθηκαν και πάλι αποσπάσματα βγήκαν στο κατόπιν τους αλλά χωρίς αποτέλεσμα .
Φεύγοντας από τη Λειβαδιά πηγαίνοντας για Παρνασσό η συμμορία εισέβαλε στη Μονή Πελαγίας όπου κατ έκλεψαν τα πάντα.
Ο Νταβέλης όμως δεν είχε ξεχάσει και εκείνο τον πάρεδρο από το χωριό του στα Στύρα. Μια ωραία πρωία Κυριακή ήτανε, μπήκε μέσα στο χωριό συνέλαβε τον πάρεδρο και του ‘κοψε το κεφάλι μπροστά στα μάτια όλων.
Σαν το άγριο ζώο που γλυκαίνεται στο ανθρώπινο αίμα ο Νταβέλης και η συμμορία του διαπράττουν σφαγές ελπίζοντας ότι θα ανάγκαζαν την Κυβέρνηση να τους δώσει αμνηστία. Έτσι συνέχισαν το αιματηρό έργο τους.
Ο Νταβέλης είχε ήδη απαγάγει τα δύο παιδιά κάποιου Βουδούρη και ζητούσε 60.000 δραχμές συν την αμνηστία. Όμως η κυβέρνηση δεν υποχωρούσε.
Πήγαιναν σε διάφορα χωριά, όπου οι ληστές είχαν να ξοφλήσουν παλιούς λογαριασμούς με τους χωρικούς και τους κατάσφαζαν. Τότε ο Νταβέλης μαζί με άντρες του διέμενε στον Ελικώνα. Σε εκείνες τις επιθέσεις ο Καλαμπαλίκης έκανε τις πιο αποτρόπαιες πράξεις εις βάρος των χωρικών, γεγονός που τον κατέστησε ως τον πιο φρικτό και αιμοδιψή λήσταρχο της συμμορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα όταν ξεγύμνωσε κάποιον δυστυχή ρίχνοντας πάνω του λάδι καυτό. Ήταν αυτός που έβαλε φωτιά σε ολόκληρο το χωριό Στήρσι του δήμου Θερμοπυλών. Το περίεργο είναι ότι παρά το ολοκαύτωμα οι ληστές μπήκαν σε μια εκκλησία και προσκύνησαν την εικόνα του Αγ.Ελευθερίου !!
Λέγεται όμως οτι ο Καλαμπαλίκης μετάνιωσε για αυτό που έκανε και εξαφανίστηκε ξαφνικά από τους συντρόφους του για κάμποσο καιρό χωρίς να ξέρουν που πήγε !

Μια ακόμα σύγκρουση, έγινε στην κοιλάδα της Σούρπης όπου ο Νταβέλης και 70 ληστές περικύκλωσαν ολόκληρο απόσπασμα εξαπολύοντας ανελέητο πυρ. Πολλοί από τους άντρες του αποσπάσματος σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν αλλά κανείς από τους συντρόφους του Νταβέλη δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.
Με αυτά και άλλα η Κυβέρνηση ένιωθε τελείως αδύναμη μπροστά στους ληστές. Οι καταδιώξεις δεν ήταν μόνο μάταιες αλλά και ολέθριες για αυτούς.
Από την άλλη ο τύπος της εποχής εξαπολύει δριμύ κατηγορώ και ζητά αποτελέσματα.
“…Πως είναι δυνατόν να μη διατηρώνται λησταί εις Αττικήν, Μεγαρίδα, Βοιωτίαν και αλλαχού, όταν εν τη πρωτευούση διατηρή η Κυβέρνησις 2.000 στρατού; Πότε η Κυβέρνησις έστειλεν εκατό άνδρας να καταδιώξουν ληστρικήν συμμορίαν; Η κατά την Αττικήν συμμορία Νταβέλη, ποσάκις του μηνός έρχεται εις Πεντέλην και αλλαχού; Πόση δύναμις απεστάλη κατ’ αυτής: Ποτέ πλείονες των είκοσι. Καταδιώκεται λοιπόν ούτως η ληστεία; όχι βέβαια”.

Μετά από τη μάχη στη Σούρπη η συμμορία με επικεφαλής τον Κακαράπη λήστεψε τον ταμία Μεγάρων. Την ίδια ημέρα εισέβαλλαν και στο χωριό Μπάλτσα. Εκεί πέρα από το πλιάτσικο , υποχρεώθηκαν οι χωρικοί να συρθούν γονατιστοί μπροστά τους και να δηλώσουν υποταγή !
Η δύναμη της συμμορίας ήταν κάτι το ασαφές, πότε ενωνόταν και πότε έσπαγε .
Έτσι κάποια στιγμή η αρχική συμμορία διαιρέθηκε σε τρείς συμμορίες μικρότερες. Του Κακαράπη του Καλαμπαλίκη και του Νταβέλη και οι μικροί αιχμάλωτοι, τα παιδιά του Βουδούρη που είπαμε παραπάνω τέθηκαν στην δικαιοδοσία του Νταβέλη. Οι δύο συμμορίες Κακαράπη – Καλαμπαλίκη εισέβαλαν στο χωριό Τοπόλια της Παρνασσίδος το οποίο μετατράπηκε σε θέατρο φρικτής αιματοχυσίας. Δεν έγινε εξαίρεση σε κανένα. Γυναίκες, παιδιά, γέροντες σφάχτηκαν .Τα παιδιά του δημάρχου, δύο κοριτσάκια τα πήραν μαζί τους. Ήταν η πρώτη μάχη στην οποία πληγώθηκε στο αριστερό χέρι ο Καλαμπαλίκης. Τις επόμενες ημέρες έφτασε επιστολή στους ληστές από τον πατέρα των δύστυχων παιδιών που έλεγε ότι τελικά η Κυβέρνηση θα τους δώσει την αμνηστία εφόσον δεν ήταν ικανή να τα βάλει πια μαζί τους. Τους θερμοπαρακαλούσε να αφήσουν τα παιδιά του ελεύθερα. Οι ληστές όμως δεν τον πίστεψαν , και διεστραμμένα σκότωσαν τα άτυχα κορίτσια. Το ένα στραγγαλίστηκε αφού πρώτα λιθοβολήθηκε και το άλλο κατακρεουργήθηκε. Το έγκλημα αυτό το διέπραξε ο Τσιμπουκλάρας.
Η σφαγή των παιδιών συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα. Το απαίσιο αυτό κακούργημα διαδόθηκε παντού προκαλώντας την αγανάκτηση του πλήθους και της κυβερνήσεως. Ολόκληρη η Στερεά Ελλάδα είχε γίνει τόπος σφαγής. Αργότερα η συμμορία του Καλαμπαλίκη εμφανίστηκε στην Αττική και στρατοπέδευσαν στον Μαραθώνα. Η Κυβέρνηση μαθαίνοντας την άφιξη τους εκεί έστειλε αμέσως ισχυρό στρατιωτικό σώμα. Ταυτόχρονα ο ναύαρχος του Γαλλικού στόλου διέταξε το λόχο που βρισκόταν λόγω ανάρρωσης στην Ιερά Μονή Πεντέλης να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. Η σύγκρουση δεν άργησε να γίνει. Οι πυροβολισμοί αντηχούσαν μέσα από τα πυκνά δάση του Πεντελικού. Ο Τσιμπουκλάρας παραδόθηκε (!) ενώ τρείς από τους ληστές έπεσαν νεκροί. Για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμορίας δόθηκε το σύνθημα φυγής από τον Καλαμπαλίκη . Το απόσπασμα, βλέποντας ότι οι ληστές υποχωρούσαν άρχισαν την καταδίωξη. Σκοτώθηκαν 9 ληστές και συνελήφθησαν άλλοι 5. Ο Καλαμπαλίκης μαζί με 22 συντρόφους του χώθηκε μέσα στα δάση της Πεντέλης και χάθηκε. Ο Τσιμπουκλάρας αποκεφαλίστηκε, ενώ τα πτώματα των νεκρών λήσταρχων, θάφτηκαν σε ένα μεγάλο λάκκο κατω απο μια γέρικη ελιά ο οποίος ονομάστηκε “Λάκος του Καλαμπαλίκη”.
Ο Νταβέλης όταν έμαθε το κακό της σφαγής και την καταστροφή που υπέστησαν οι άλλοι σύντροφοί του, άφησε ελεύθερα τα παιδιά του Βουδούρη και αποσύρθηκε λίγο από την δράση.  Για λίγο όμως.

Κάποια στιγμή που η συμμορία βρισκόταν στις Πλαταιές ο Νταβέλης στέλνει επιστολή στο δήμαρχο του χωριού Καπαρέλι που τον απειλεί ότι αν δεν του δώσει 1000 τάλαρα θα πυρπολήσει ολόκληρο το χωριό. Αφού οι ληστές πήραν αμέσως τα χρήματα μετέβησαν στους Αγ.Θεοδώρους των Θηβών όπου απαγάγουν τρία παιδιά από τα καλύτερα σπίτια της περιοχής ζητώντας 10.000 δραχμές για να τα απελευθερώσουν.
Επόμενος στόχος του Νταβέλη, ήταν κάποιος πολύ πλούσιος ονόματι Σύρμας, κάτοικος του χωριού Βίλια της Αττικής. Αυτός καυχιόνταν σε όλους ότι μονάχα εκείνος μπορούσε να πιάσει τον Νταβέλη. Δυστυχώς για αυτόν όμως οι κουβέντες του αυτές, έφτασαν μέχρι τα αυτιά του λήσταρχου. Το αποτέλεσμα ήταν να απαγάγουν τον εξάχρονο γιό του ζητώντας λύτρα τα οποία φυσικά και πήραν.
Μετά ο Νταβέλης έκανε επιδρομή στη Θήβα όπου σημειώθηκαν και άλλες ληστείες.

Ο Νταβέλης είχε πάρει μια μεγάλη απόφαση. Να εισβάλλει στην Αθήνα και να πιάσει αιχμάλωτο τον υπουργό των Στρατιωτικών γιατί αυτός ήταν που έστελνε τα αποσπάσματα εναντίον του. Όταν τον ρώτησαν οι σύντροφοι του σε τι αποσκοπούσε η απαγωγή εκείνος τους απάντησε : “Ή αμνηστία θα μας δώσουν, ή εμείς θα τους δώσουμε το κεφάλι του υπουργού”.
Πολύ απλά τα πράγματα.
Έμαθε από σύντροφο του τον Στράτσο, ότι ο υπουργός των Στρατιωτικών Σμολένσκης τον οποίο είχε από καιρό βάλει στο μάτι ο Νταβέλης, θα πήγαινε στον Πειραιά. Όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Μια συμμορία μόλις 70 ατόμων ήταν έτοιμη να συγκρουστεί με 2000 (!!!!) στρατιώτες έτοιμους να τους υποδεχθούν με λόγχες και σφαίρες. Ο Καλαμπαλίκης προσπάθησε να αλλάξει γνώμη στον Νταβέλη να μην εισβάλλουν στην Αθήνα γιατί τα αποτελέσματα θα ήταν οδυνηρά για αυτούς αλλά ο Νταβέλης επέμεινε.
Έτσι και έγινε. Λίγο πριν το ξημέρωμα, η συμμορία εγκατέλειψε το λημέρι της και κατευθύνθηκε προς την Αθήνα. Η συμμορία στρατοπεύδευσε επί της οδού Ερμού χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανένα !! Αυτό είναι κάτι το παράξενο αλλά βέβαια μιλάμε για την Αθήνα του 1850 ένα μεγάλο χωριό δηλαδή.
Ολόκληρη την ημέρα εκείνη η συμμορία έμεινε μέσα σε ένα αχυρώνα. Ύστερα ήρθε η νύχτα. Ο Νταβέλης τοποθέτησε την συμμορία στα κατάλληλα σημεία .Το ξημέρωμα δέκα άμαξες από τα βάθη της οδού Πειραιώς άρχισαν να πλησιάζουν. Την πρώτη επίθεση προς τους αμαξηλάτες την έκανε ο Νταβέλης ενώ αμέσως μετά έκαναν την εμφάνιση τους μέσα από το δάσος (της οδού Πειραιώς !!!) οι υπόλοιποι με κραυγές, ουρλιαχτά και βρισιές. Ούτε ένας από τούς επιβάτες δεν τόλμησε να αντισταθεί στους ληστές. Ούτε στο ελάχιστο. Στη θέα του ληστή μαρμάρωσαν οι πάντες από τον τρόμο.
Ο Νταβέλης τους διέταξε να κατέβουν όλοι κάτω. Για κακή του τύχη όμως, ο υπουργός δεν βρισκόταν σε καμία άμαξα. Οργισμένος ο Νταβέλης πήρε μαζί του 27 αιχμαλώτους, όλοι άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας τους έβαλε στις άμαξες μαζί όλοι κατευθύνθηκαν προς το Δαφνί. Καθώς οι άμαξες πήγαιναν προς Δαφνί, ο αμαξηλάτης σταμάτησε και είπε στον Νταβέλη ότι μπροστά τους βρισκόταν ένα Γαλλικό περίπολο. Ακολούθησε ένα ακόμα λουτρό αίματος με γιαταγάνια, λόγχες και ντουφέκια να θερίζουν κορμιά. Η συμμορία αναγκάστηκε να υποχωρήσει προς την πεδιάδα των Σεπολίων αφήνοντας αμανάτι τους ομήρους.

Το τέλος
Ο λαός λέει την παροιμία μια του κλέφτη ,δύο του κλέφτη , τρείς και η κακή του μέρα και μπορεί στην περίπτωση του Νταβέλη να άργησε αυτή η ημέρα αλλά φαίνεται ότι πλησίαζε.
Το ποτήρι ξεχείλιζε και οι πάντες θέλουν το κεφάλι του Νταβέλη.

Η προδοσία έρχεται σιγά σιγά.
” Εν τω μεταξύ, ο κάλλιστα περί όλων πληροφορούμενος Νταβέλης, έμαθεν ότι ο Ζαφείρης ελθών εις συνεννοήσεις με τον Μέγαν, ανέλαβε να υποδείξει εις αυτόν το λημέρι του ληστάρχου” λέει ο Καμπούρογλου

Ο Ζαφείρης, στέλεχος της συμμορίας του Νταβέλη, πέφτει στα χέρια των αρχών και για να γλυτώσει το κεφάλι του , τα κελαηδάει όλα του Μέγα εκείνου του παλιόφιλου που λέγαμε και που τσακωθήκανε για τα μάτια της πανέμορφης Ιταλίδας Κόμισσας Μπανκόλι και που από τότε άσβεστο μίσος επικρατούσε .
Τα πράγματα στενεύουν. Τα αποσπάσματα βρίσκονται πλέον ένα βήμα πίσω. Ο Νταβέλης νοιώθοντας την πίεση αποφασίζει να κινηθεί προς στην περιοχή της Βοιωτίας. Κάποιοι είπανε πως έλαβε γράμμα από την κόμισσα Μπανκόλι που τον καλούσε κοντά της στην Ιταλία στέλνοντας πλοιάριο να τον παραλάβει και βρίσκονταν στην περιοχή αναμένοντας το. Άλλοι πάλι ότι δέχθηκε πρόταση από κάποιον ληστή ονόματι Πανούση να κάνουν μαζί δουλειές .

Παρεμβαίνουν οι Τούρκοι πάλι στη Δ.Θράκη!


MANΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ - Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα στο θέμα του νέου νόμου με τους ιμάμηδες στη δυτική Θράκη με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μπόζνταγ να ισχυρίζεται πως η χώρα μας «παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης»!!Ο Μπόζνταγ σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Ανατολή, αναφέρει χαρακτηριστικά πως « το ελληνικό Κοινοβούλιο με την απόφαση αυτή εκτός από τη συνθήκη της Λωζάνης παραβίασε και τα ανθρώπινα δικαιώματα , ποδοπάτησε τα βασικά δικαιώματα. Δυστυχώς η Ελλάδα κάνει αυτά.»


Ο τούρκος αντιπρόεδρος δεν δίστασε να κατηγορήσει και την Ε.Ε. και δήλωσε « στο σημείο αυτό θέλω να κατακρίνω και τη στάση της Ε.Ε. που πάντα μιλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως κλείνει τα μάτια στην απόφαση της Ελλάδας που δεν αναγνωρίζει το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αξίες της Ε.Ε.».
Ο Μπόζνταγ κάλεσε την Ελλάδα να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση της για τους ιεροδιδασκαλους.
Μήπως αυτές οι δηλώσεις είναι άμεση παρέμβαση στα εσωτερικά μας και πρέπει να υπάρξει σκληρή απάντηση στη στάση της Τουρκίας;


onalert

Εισαγγελείς: Απαράδεκτη παρέμβαση Παπανδρέου για την ΕΛΣΤΑΤ Σχολιάζουν τις δηλώσεις του για την δικαστική έκβαση της υπόθεσηςΕισαγγελείς: Απαράδεκτη παρέμβαση Παπανδρέου για την ΕΛΣΤΑΤ\
«Απαράδεκτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει, με σκληρή ανακοίνωσή της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ) τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τη δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αναφέρει ότι..
παρά την αντίδραση των δικαστικών ενώσεων για τις πρόσφατες δηλώσεις «των εκπροσώπων της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας» (του υπουργού Προστασίας του Πολίτης Ν. Δένδια, κ.λπ.) για την τρομοκρατία, «συνεχίστηκαν ομοίου χαρακτήρα δηλώσεις, προερχόμενες μάλιστα από τον τέως πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου». «Με αφορμή παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης, που έδωσε ο Οικονομικός Εισαγγελέας σε εκκρεμή ποινική έρευνα για την ΕΛΣΤΑΤ, ο πρώην Πρωθυπουργός, σε ανακοίνωσή του, εκφράζεται απαξιωτικά για τον Οικονομικό Εισαγγελέα (η θέση αυτού συστήθηκε σημειωτέον επί των ημερών της κυβέρνησής του, με το Ν 3943/2011), προσδίδοντας πολιτικές σκοπιμότητες στις ενέργειές του. Ο πρώην Πρωθυπουργός φαίνεται να αγνοεί ότι η Εισαγγελική Αρχή, εκ του Συντάγματος και του νόμου, ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την αρχή της νομιμότητας, τούτο έχει δε πράξει διαχρονικά, χωρίς επηρεασμούς ή σκοπιμότητες πολιτικές ή άλλες» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΕΕ, στην οποία επισημαίνεται:
«Ανεξάρτητα από τις ενέργειες του Οικονομικού Εισαγγελέα που προξένησαν τη δυσφορία του πρώην Πρωθυπουργού, για λόγους που εκείνος γνωρίζει -και τις οποίες το Δ.Σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος από λόγους συμμόρφωσης με το Σύνταγμα και σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δεν σχολιάζει, ούτε κρίνει-, απαιτείται να υπογραμμιστεί ότι οι δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού συνιστούν απαράδεκτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και επιβεβαιώνουν την εντύπωση ότι τινές, όταν αισθάνονται απειλούμενοι από το σύστημα το οποίο οι ίδιοι δημιούργησαν, αναζητούν ευθύνες από τρίτους ή τη Δικαιοσύνη».

Διαμαρτυρία για τουρκικά σήριαλ έξω από τον Ant1

Στη Συρία καίνε χριστιανικές εκκλησίες και διώκουν Χριστιανούς


Στη Συρία καίνε χριστιανικές εκκλησίες και διώκουν ΧριστιανούςΟι ισλαμιστές τρομοκράτες στη Συρία έχουν μια σαφή στρατηγική για τη μεγιστοποίηση των καταστροφών στην οικονομία της Συρίας, όπως ανατινάζουν αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτροφόρα καλώδια, συτήματα ύδρευσης, εργοστάσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, απαγάγουν μηχανικούς. Έτσι, αυτή η αυτοκαταστροφική στρατηγική δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της επανάστασης ενός λαού, παρά πράξεις με εγκληματικό υπόβαθρο.

Ο αγώνας για την εξουσία στη Συρία έχει δραματικές συνέπειες και στον τομέα των καλλιεργειών. Οι σοδειές είναι, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ, μειωμένες κατά 50%, σε πολλές περιοχές της χώρας τα συστήματα άρδευσης και οι σχετικές υποδομές έχουν καταστραφεί. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν επίσης μια συστηματική καταστροφή των θρησκευτικών τόπων και μνημείων.
Μειωμένες γεωργικές σοδειές
Σύμφωνα με την οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών FAO ο τομέας της γεωργία έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Οι σοδειές των φρούτων δημητριακών, λαχανικών και έχουν μειωθεί, μερικά κατά περισσότερο από 50%, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Οι αγροτικές περιοχές χρειάζονται επειγόντως βοήθεια. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης αυτή η βδομάδα στη Δαμασκό και στην επαρχία της Χομς και Νταράα, έλαβαν επί τόπου μια εικόνα της κατάστασης. Μόνο το 45% των αγροτών κατάφερε να ολοκληρώσει την σοδειά των καλλιεργειών του. Το 14% δήλωσαν ότι παραμένουν χωρίς συγκομιδή, λόγω της ανασφάλειας ή της έλλειψης καυσίμων. Μόνος στο σιτάρι και στο κριθάρι η παραγωγή μειώθηκε κατά το τελευταίο έτος σε λιγότερο από δύο εκατομμύρια τόνους - μετά από 4 με 4,5 εκατομμύρια τόνους σε μια κανονική χρόνια.
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας αναφέρει μια έλλειψη υψηλής ποιότητας στους σπόρους και τα λιπάσματα. Τα κανάλια άρδευσης υπέστησαν ζημιές, συχνά δεν υπάρχει πετρέλαιο για τις αντλίες. Η κτηνοτροφία έχει επηρεαστεί επίσης. Δεν υπάρχει αρκετή τροφή, αλλά και φάρμακα, των οποίων η εισαγωγή παρεμποδίζεται από την επιβολή κυρώσεων. Ο τομέας των πουλερικών είναι σε δεινή κατάσταση.
«Οι άνθρωποι χρειάζονται επείγουσα βοήθεια στον τομέα της γεωργίας, όπως σε σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, πουλερικά και αποκατάσταση των συστημάτων άρδευσης», δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας Dominique Burgeon. Το 80 % των δέκα εκατομμυρίων Συρίων ζει σε αγροτικές περιοχές.
Η αιματηρή σύγκρουση στη Συρία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011. Από τότε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί ήδη περισσότερα από 60.000 άτομα.
Εκκλησίες πυρπολούνται και Χριστιανοί διώκονται
Επίσης, πολιτιστικά μνημεία πέφτουν θύματα των συγκρούσεων. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Στη Συρία καίνε χριστιανικές εκκλησίες και διώκουν ΧριστιανούςΔικαιωμάτων επικρίνει την συστηματική καταστροφή των θρησκευτικών τόπων και μνημείων, σε αυτή την περίπτωση, προφανώς αποκλειστικά από τους αντάρτες. Σε μια νέα έκθεση, η ομάδα καταγγέλει ότι στις βόρειες επαρχίες της Λατάκειας και Ιντλίμπ, χριστιανικές εκκλησίες σε μια σιιτική περιοχή καταστράφηκαν προφανώς σκόπιμα ή λεηλατήθηκαν. Αυτό έγινε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο σε τρία χωριά, όπως τα κατέλαβαν οι αντάρτες, όταν αυτά τα είχαν εγκαταλείψει τα κυβερνητικά στρατεύματα. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή μετά τις επιθέσεις.
Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν τους αντάρτες για καταχρήσεις σε βάρος των μειονοτήτων. Έτσι η σύγκορυση ση Συρία εξελίσσεται με βάση εθνοτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά.
Σκλήρυνε την θέση της η Ρωσία
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την αντιπολίτευση της Συρίας, για την αίτησή της για την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. «Εφ 'όσον διατηρείται αυτή η ασυμβίβαστη θέση, τίποτα καλό δεν μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Οι μάχες θα συνεχιστούν, και οι άνθρωποι θα πεθάνουν». Ο Λαβρόφ κάλεσε την συριακή αντιπολίτευση να μην δείχενι εμμονή σχετικά με την ανατροπή του Άσαντ. Αυτή περιορίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου.
Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τις χώρες της Δύσης και της Μέση Ανατολή, ότι δεν εμπλέκονται σε ένα διάλογο μεταξύ της συριακής αντιπολίτευσης και της ηγεσίας του Άσαντ. Μόνο η Ρωσία, η Κίνα και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν είχαν επιχειρήσει να ασκήσουν επιρροή για να φέρουν τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο τραπέζι, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είπε. Η Ρωσία είναι ένα από τα τελευταίους και σημαντικότερους συμμάχους του Άσαντ.
Την Τετάρτη περίπου 80 Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Μόσχα, επειδή είχαν εγκαταλείψει τη Συρία εξαιτίας των συγκρούσεων. Οι πτήσεις οργανώθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση. Επί του αεροπλάνου, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν κυρίως Ρωσίδες που είναι παντρεμένες με Σύριους και Παλαιστίνιους, και τα παιδιά τους. Έχουν χάσει τα σπίτια τους από τις μάχες και είναι άποροι. Η ρωσική κυβέρνηση είχε προηγουμένως τονίσει ότι η υπόθεση δεν αφορά την αρχή μιας μαζικής εκκένωσης.

fox2magazine

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ "ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ"Το χρονικό του «Σκοπιανού»Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: www.sansimera.gr


To «Σκοπιανό», το πιο πρόσφατο στάδιο του «Μακεδονικού», ως πρόβλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής προέκυψε από τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, στις αρχές της δεκαετίας του '90. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα ομφαλοσκοπούσε (Ειδικό Δικαστήριο κλπ), η Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας εκδήλωνε τη βούλησή της να αποσχιστεί από τη Γιουγκοσλαβία. Με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας, με σύμβολο το αστέρι της Βεργίνας και με αλυτρωτικές «κορώνες», αναζήτησε τη δική της ταυτότητα και μια θέση στη διεθνή κοινότητα ως ανεξάρτητο κράτος.

Το «Σκοπιανό» είχε εισβάλει δυναμικό στο ελλαδικό προσκήνιο. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1992, ένα πολυπληθές και γεμάτο παλμό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη σηματοδότησε την ενασχόληση της κοινής γνώμης με το ζήτημα της ονομασίας και των συμβόλων του γειτονικού κράτους. Η λαοθάλασσα της Θεσσαλονίκης πρόβαλε διεθνώς τις ευαισθησίες του ελληνισμού και τη θέλησή του να αντιδράσει στην προσπάθεια οικειοποίησης της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ελληνική διπλωματία από θέση ισχύος δεν συζητούσε στην αρχή «ούτε το όνομα Μακεδονία, ούτε παράγωγά του» για την ονομασία του γειτονικού κράτους. Η οικονομική διείσδυση, το εμπάργκο, οι διαπραγματεύσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα και σήμερα η χώρα μας, έχοντας κάνει μια σημαντική έκπτωση, διαπραγματεύεται τη σύνθετη ονομασία, επειδή «η διεθνής κοινότητα δεν μας καταλαβαίνει».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αλέξης Τσίπρας ξεφτιλίζει Σκοπιανό δημοσιογράφο


Είδες Αλέξη άμα διαβάζεις taxalia; Δεν την πάτησες όπως η Ντόρα την οποία ξέσκισε ο Σκοπιανός πριν 4 χρόνια στο ίδιο ίδρυμα, ρωτώντας την κάθε πέντε λεπτά για τη "Μακεδονία" και τους "Μακεδόνες".Κάθε φορά που...πηγαίνει κάποιος Έλληνας πολιτικός στις ΗΠΑ, κάποιοι Σκοπιανοί δημοσιογράφοι του τα κάνουν "τσουρέκια" και θέλουν να τον στριμώξουν ρωτώντας ηλιθιότητες για "καταπιεσμένη Μακεδονική μειονότητα".
Αυτή τη φορά ο Αλέξης, τους έτριψε την ερώτηση στη μούρη!

"Macedonia" έλεγε ο Σλάβος, "FYROM" έλεγε ο Αλέξης (κάτι που δεν τόλμησε να πεί η κ.Μπακογιάννη (εδώ το δικό της βίντεο από το brookings).

"Τι γίνεται με τα δικαιώματα της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα", ρωτάει ο στόκος. Ποιά "μακεδονική μειονότητα" λέει ο Αλέξης; "δεν υπάρχει τέτοια λέξη!"
(για την ακρίβεια, ο Σλάβος λέει "macedonians live in Greece", κάποιος πετάγεται και λέει "skopians" και ο Τσίπρας απαντά "I’m not sure if they feel "Macedonians" -ε, δεν μπορούσε να πεί τίποτε παραπάνω)

Ο βλάκας επιμένει, κράζοντας συνέχεια "macedonians, macedonians, macedonians", αλλά ο Αλέξης, ευγενικά τον ....γράφει στα παπάρια του!!!

Εύγε Αλέξη! (κι επειδή κάποιοι θα πουν γιατί είπε "i'm not sure", ας σκεφτούν ότι είναι φιλοξενούμενος πολιτικός που δεν μπορεί κιόλας να μοιράζει χαστούκια και δεν τον βοηθάνε και τα Αγγλικά του).

Σε αντίθεση με κάτι τσίρκουλα τύπου Θεοδωρίδη και της δικιάς μας -τρείς λαλούν και δυό χορεύουν -Γαϊτάνη, απέδειξες ότι έχεις πολιτική στόφα και ...guts (μια και είσαι στο Αμέρικα).

Προχώρα, διώξε τα σούργελα από το κόμμα με τις περίεργες ανθελληνικές εμμονές και ο δρόμος είναι ανοιχτός, για να γράψεις ιστορία.ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Καταπέλτης ο Τσίπρας: "Αυτό που μας ανησυχεί είναι ο εθνικισμός της FYROM"

ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!ENΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ
Πλιάτσικο με τον χρυσό των Ελλήνων!Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: www.defencenet.gr


Άνοιξε» το επάγγελμα του "σαράφη" (και του λαθρέμπορου) στη χώρα μας. Στην εποχή του Μνημονίου τα νόμιμα «ανταλλακτήρια χρυσού» τριπλασιάστηκαν, αν και ο πραγματικός αριθμός των παράνομων ενεχυροδανειστηρίων παραμένει άγνωστος.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν πως τα καταστήματα αγοράς χρυσού πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια και από μόλις 81 που δήλωσαν εργασίες το 2010, έφθασαν τα 274 το 2012. Οι εταιρίες αυτές γνωρίζουν μάλιστα τέτοια άνθιση ώστε δημιουργούν και υποκαταστήματα σε διάφορα σημεία της χώρας. Από τα στοιχεία του υπουργείου προκύπτει ότι τα 28 υποκαταστήματα που άνοιξαν το 2010 έγιναν 245 το 2012.

Πέρυσι το ΣΔΟΕ διενήργησε 292 ελέγχους σε τέτοια ενεχυροδανειστήρια, από τους οποίους προέκυψαν 1.885 φορολογικές παραβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2010 έως σήμερα έχουν επιβληθεί ποινές και κατασχέθηκαν ποσότητες χρυσού, συνολικής αξίας πάνω από 30.000.000 ευρώ.

«Πλιάτσικο» με τον χρυσό των Ελλήνων

To ΣΔΟΕ «βλέπει» πίσω από την φάμπρικα των ενεχυροδανειστηρίων μια νέου τύπου «λεηλασία» των ελληνικών νοικοκυριών από "εταίρους" μας στην ΕΕ. «Χρυσοθήρες» από όλη την Ευρώπη, ειδικά όμως από τη Γερμανία και από χώρες που μας δανείζουν μέσω του Μηχανισμού Στήριξης, έχουν εισβάλει στην ελληνική αγορά και απευθύνονται στους απελπισμένους πολίτες που αναζητούν λύση στα βιοποριστικά τους προβλήματα, για να τους αρπάξουν πολύτιμα κοσμήματα και κειμήλια που έχουν στο σπιτικό τους.

Όπως αποκαλύπτεται, εκτός από τους μισθούς των Ελλήνων και τα κρατικά ακίνητα ή τις επιχειρήσεις, οι «γύπες» που ακολουθούν το ΔΝΤ στις χώρες που θέτει υπό τον έλεγχό του, έχουν βάλει τώρα «στο μάτι» και τα τιμαλφή του απλού νοικοκύρη, «σπέρνοντας» ενεχυροδανειστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα –και όχι μόνον.
Εταιρίες και κυκλώματα που έχουν την έδρα τους σε χώρες που μας δανείζουν, δημιουργούν «υπόγεια» δίκτυα εκμετάλλευσης χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών που -για να επιβιώσουν- αναγκάζονται να «σκοτώσουν» καδένες, χρυσές βέρες ή και βαπτιστικούς σταυρούς, των ιδίων ή των προγόνων τους –ακόμα και των παιδιών τους!

Πώς στήνουν το «πλιάτσικο»
Στελέχη του ΣΔΟΕ διαπιστώνουν ότι οι επιτήδειοι φροντίζουν να λειώνουν τα κοσμήματα στην Ελλάδα, πριν τα εξάγουν στο εξωτερικό –συνήθως στη Γερμανία. Εξαφανίζουν έτσι τα ίχνη της κάθε συναλλαγής, προσκομίζοντας κάποια τυπικά δικαιολογητικά που μιλούν αόριστα για «αγορές χρυσού», χωρίς πολλές-πολλές λεπτομέρειες για τις ποσότητες, την καθαρότητα, την προέλευση κλπ.

Με τα παραστατικά ανά χείρας, περνάνε από τα τελωνεία της χώρας μας ράβδους χρυσού, προς χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκάλυψη κακούργηματος είναι η παραμονή του Γεωργίου στη θέση του ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ!


Ο Αντώνης Σαμαράς μας έχει-μέχρι τώρα τουλάχιστον- πείσει ότι είναι σε θέση να λάβει ακόμα και τις πιο σκληρές αποφάσεις.

Όλοι οι Έλληνες, φαντάζομαι, ότι θα απογοητευόντουσαν εάν διατηρούσε στην θέση του τον πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, Ανδρέα Γεωργίου,ο οποίος θα κριθεί πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης για την αλλοίωση των στατιστικών στοιχείων. Μια πράξη που οδήγησε την χώρα στην μεγάλη δίνη της κρίσης που σήμερα βιώνει όλος ο λαός.
Ο κ. Σαμαράς δεν πρέπει απλώς να τον… σουτάρει σήμερα κιόλας, αλλά και να δώσει οδηγίες προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι πολιτικές ευθύνες της πράξης.

Να καθαριστεί η κόπρος, να τελειώσουμε μια κι έξω με τα τρωκτικά. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί του εθνικού εγκλήματος. Ποιοι έδωσαν τις εντολές; Τι ήξερε ο Παπανδρέου; Γνώριζε ο Παπακωνσταντίνου; Ποιος αλήθεια είναι ο ρόλος του Προβόπουλου;

Όλα αυτά περιμένει να μάθει ο λαός για να καταλάβει ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι της οικονομικής μας καταστροφής. Και έφτασε επιτέλους η ώρα να αποκαλυφθούν οι εκδοροσφαγείς της εθνικής μας αξιοπρέπειας, οι οργανοπαίχτες του θεάτρου σκιών της κυβέρνησης Παπανδρέου.

Με εκτίμηση
Ο Θείος
http://newpost.gr/post/185229/na-apomakrynthei-edo-kai-tora-o-andreas-georgioy-/

Εκπρόσωπος του «περιούσιου λαού» στην ΑθήναΕκπρόσωπος του «περιούσιου λαού» στην Αθήνα
Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο επικεφαλής της Αμερικανο-εβραϊκής Επιτροπής, Ντέιβιντ Χάρις, στα πλαίσια περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή. Ο κύριος Χάρις θα συναντηθεί με το σύνολο σχεδόν της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας.
Μεταξύ των συναντήσεων συμπεριλαμβάνονται εκείνες με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας. Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ, Ο κύριος Χάρις δήλωσε πως η παρουσία του εκφράζει «την ανησυχία και αλληλεγγύη στην Ελλάδα της κρίσης», ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να εξάρει το επίπεδο της ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας…
Από τις συναντήσεις και μόνο, δύναται κανείς να αντιληφθεί την επιρροή του διεθνούς εβραϊσμού στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ποιά η σκοπιμότητα αυτών των συναντήσεων και μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο; Είναι προφανές ότι ο κύριος Χάρις έρχεται να διασφαλίσει τα ισραηλινά συμφέροντα και τη συνέχιση της ιουδαϊκής επιρροής στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Η πολιτική ηγεσία του καθεστώτος δε, θα εκφράσει για μια ακόμη φορά την απόλυτη υποταγή της στις βουλές του «περιούσιου» λαού.
Η δήλωση Χάρις περί «ανησυχίας και αλληλεγγύης», μόνο ως αστεία μπορεί να εκληφθεί. Ανησυχία για ποιο πράγμα και αλληλεγγύη σε τι; Η μόνη αλληλεγγύη του κυρίου αυτού, είναι προς τους συμπατριώτες του, διεθνείς τοκογλύφους οι οποίοι εξαθλιώνουν τον Ελληνικό Λαό, η δε ανησυχία του, αφορά μάλλον την αδυναμία της Ελλάδος να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή των ληστρικών τόκων των επαίσχυντων δανείων.
Η συνάντηση του επικεφαλής της αμερικανο-εβραϊκής επιτροπής με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αποδεικνύει τον ουσιαστικό λόγο της επισκέψεώς του. Η πραγματική ανησυχία του, έχει να κάνει με την ραγδαία άνοδο του Λαϊκού Εθνικιστικού Κινήματος και με την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του στις λαϊκές μάζες. Η επίσκεψη του ιουδαίου παράγοντος, υποδηλώνει τον πανικό του διεθνούς πολιτικού-οικονομικού κατεστημένου, το οποίο αναγνωρίζει στην Χρυσή Αυγή μια ευθεία απειλή για τα σιωνιστικά συμφέροντα.

«Βόμβα» Παυλόπουλου: Να γίνει εξεταστική για το μνημόνιο!


«Η δίωξη εναντίον του προϊσταμένου της ΕΣΤΑΤ, επιτείνει την ανάγκη για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να δούμε πως φτάσαμε στο μνημόνιο».
Αυτά τα λόγια δεν ανήκουν σε άλλον παρά στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό κ. Προκόπη Παυλόπουλο, και την δήλωση αυτή την έκανε στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm. Ο κ. Παυλόπουλος, είπε ότι «το θέμα δεν είναι να κυνηγάμε μάγισσες αλλά να μάθει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς συνέβη».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι αν είχε εισακουστεί η πολιτική πρόταση του Κώστα Καραμανλή δεν θα είχε οδηγηθεί η χώρα στην «αγκαλιά» του ΔΝΤ.
Αίσθηση επίσης προκάλεσε η τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου σχετικά με την αλλοίωση των δημοσιονομικών στοιχείων και ειδικά του ελλείμματος, που σύμφωνα με τον ίδιο και μόνο που προστέθηκε στο τέλος αυτό το 3,7% σύμφωνα με τις εντολές της Eurostat, αυτή την διαφορά την πλήρωσε ο ελληνικός λαός με σκληρά μέτρα και αν δεν υπήρχε αυτό δεν θα είχαν ληφθεί και τα σημερινά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ίδρυση συνδικαλιστικού φορέα της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στον Δικηγορικό Σύλλογο ΘεσσαλονίκηςΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΣHΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Είμαστε Έλληνες Εθνικιστές, μαχόμενοι Δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διά της παρούσης δε  ΙΔΡΥΟΥΜΕ την ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Κ.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ τα εξής:
ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ είναι να αντισταθούμε στην ηθική, πνευματική και πολιτιστική κατάπτωση των συμπατριωτών μας, στην έκπτωση και ισοπέδωση των Εθνικών Αξιών και Ιδανικών, που αποτελούν φυσικά επακόλουθα της οικονομικής εξαθλίωσης του λαού μας και απειλούν και αυτήν ακόμη την ύπαρξή μας ως Έλληνες. Το σχέδιο αυτό εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού  πραγματοποιείται τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά δε τα τρία τελευταία χρόνια με ραγδαίους ρυθμούς, με βασικό μοχλό το εθνοκτόνο μνημόνιο που είναι πασίγνωστο ότι ψηφίστηκε παρανόμως από μία χούφτα πολιτικών τρίτης κατηγορίας, οι οποίοι - κατά δήλωσή τους - δεν το είχαν καν αναγνώσει. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις οι κορυφαίοι -υποτίθεται- επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας μας, οι Δικηγορικοί, είτε αδρανούν, είτε αντιδρούν σπασμωδικά και αναποτελεσματικά σε θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα συντεχνιακά μας ζητήματα, παραμένουν δε απλοί θεατές στα Εθνικά μας θέματα και στην πορεία του λαού μας και της Πατρίδας μας προς την εξαθλίωση και την καταστροφή.
Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, βλέποντας αυτόν τον ξεπεσμό και την παρακμή της κοινωνίας μας, και τον άμεσο κίνδυνο αφανισμού του Έθνους μας και καταστροφής του Λαού μας δεν μπορούμε να μένουμε πλέον αδρανείς. Είναι ιερά υποχρέωσή μας να αντιδράσουμε εδώ και τώρα. Να αντιδράσουμε στην εξαθλίωσή μας ως επιστημόνων, ως ανθρώπων, και ως απλών Ελλήνων πολιτών και να πολεμήσουμε ενάντια στο σχέδιο καταργήσεως του εθνικά ομοιογενούς κράτους, της δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και «κινεζοποιήσεως» της ελληνικής κοινωνίας, σχέδιο που ακόμα και ο πιο ανυποψίαστος συμπολίτης μας αντιλαμβάνεται πλέον ότι ευρίσκεται εν πλήρει εξελίξει.
Στην απόφασή μας αυτή συνέτεινε και η πλήρης αδράνεια στα εν λόγω θέματα του δικηγορικού σώματος. Έχοντας μεγαλώσει με Ιδανικά και Αξίες όπως το Έθνος, η θρησκεία, η φυλή, η κοινότητα, η οικογένεια,  η αξιοκρατία, οι παραδόσεις, και βλέποντάς τα να βάλλονται πανταχόθεν, αισθανόμαστε την ανάγκη να υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές μέσα στην κοινωνία αλλά και στον χώρο της εργασίας μας. Αυτή η υπεράσπιση θα έχει έναν επιστημονικό αλλά παράλληλα ριζοσπαστικό - εθνικιστικό προσανατολισμό, θα έχει μία θεωρητική αλλά ταυτόχρονα ενεργητική διάσταση, θα έχει μία πνευματική αλλά μαζί και πρακτική κατεύθυνση.

Άτομο και ΦυλήΆτομο και Φυλή
Κάθε καθαρό άτομο ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη φυλή. Η πίστη που θέτει σαν κέντρο του κόσμου το άτομο ονομάζεται ατομικισμός και ο συνακόλουθος τρόπος σκέψεως ατομικιστικός. Ενώ η πίστη που βλέπει
αντιθέτως την (καθαρή) φυλή σαν βάση της Ιστορίας και του Πολιτισμού ονομάζεται φυλετισμός και ο συνακόλουθος τρόπος σκέψεως καθολικός. Το ζήτημα που προκύπτει, εάν δηλαδή πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο άτομο ή στη φυλή, μπορεί (και πρέπει) να απαντηθεί  μέσω της Βιολογίας. Έτσι λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι τα άτομα έρχονται και παρέρχονται. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με τις φυλές. Και τούτο γιατί η φυλή, αν παραμείνει καθαρή, χωρίς δηλαδή επιμειξίες, δεν πεθαίνει ποτέ (εκτός της περιπτώσεως της γενοκτονίας), αλλά διατηρεί εν χρόνω όλες τις προγονικές ιδιότητες αναλλοίωτες. Γιʼ αυτό και εμείς οι εθνικιστές δίνουμε ανεπιφύλακτα προβάδισμα στη φυλή έναντι του μεμονωμένου ατόμου, καθότι (όπως προκύπτει από τα παραπάνω) βιολογική μονάς είναι η φυλή και όχι το άτομο.
Φυσικά μια φυλή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα άτομα. Αλλά ούτε και το άτομο μπορεί να υπάρξει χωρίς τη λαϊκή κοινότητα, που εξʼ ορισμού είναι το σημερινό αποτύπωμα της φυλής, εν αντιδιαστολή προς τον λαό, ο
οποίος είναι απλώς μια κοινωνία (σε δεδομένη χρονική στιγμή), που μπορεί να είναι και πολυφυλετική. Εν προκειμένω μπορούμε να διακρίνουμε δύο βιολογικές τάσεις. Η μια είναι η αυτο-επιβεβαιωτική
τάση του κάθε ατόμου και η άλλη η τάση του για ολοκλήρωση μέσα στη λαϊκή κοινότητα.
Οι δύο αυτές τάσεις περιγράφηκαν με επιτυχία στο βιβλίο του Άρθουρ Καίσλερ «Ιανός» (εκδόσεις Χατζηνικολή). Είναι βασικό οι δύο αυτές τάσεις να λειτουργούν σε ισορροπία μεταξύ τους. Τούτο επιτυγχάνεται με ένα πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ της λαϊκής κοινότητας και του προσώπου, στο οποίο αναβαθμίζεται το άτομο σαν μέλος της κοινότητας. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, το κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εργασία, το οποίο πληρούται από την υποχρέωση της πολιτείας, δηλαδή της οργανωμένης κοινότητας, να του εξασφαλίσει δουλειά. Εξʼ άλλου η κοινότητα έχει δικαίωμα άμυνας έναντι των εξωτερικών εχθρών, το οποίο πληρούται από την υποχρέωση των μελών της για στρατιωτική θητεία.
Από τη βιολογική βάση της αθανασίας της φυλής, σε αντιδιαστολή με την θνητότητα των ατόμων που την απαρτίζουν, έπεται και η υποχρέωση των ατόμων να θυσιάζονται για τη φυλή και τον ζωτικό της χώρο, δηλαδή την πατρίδα. Τούτο προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση υπό των ατόμων ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη φυλή. Τότε η συνειδητοποιημένη αυτή φυλή αναβαθμίζεται σε Έθνος. Αντιπροσωπεύει δηλαδή το Έθνος μια πνευματική Αξία, είναι μια Ιδέα, προερχόμενη από το πνευματικό γεγονός της αναβαθμίσεως του ατόμου σε πρόσωπο. Σημειωτέον ότι το Έθνος αποτελεί Αξία ευρύτερη της του Λαού (της λαϊκής κοινότητας), καθόσον το Έθνος περιλαμβάνει και τους νεκρούς και τους  αγέννητους, σε αντιδιαστολή με τον Λαό που περιλαμβάνει μόνον τους ζώντας μίαν συγκεκριμένη χρονική στιγμήν.

“Στικάκι” και από Τουρκία! Δεν μας φθάνουν τα εδώ “στικάκια”, οι Τούρκοι επιμένουν να θέλουν να εμπλέξουν την Ελλάδα...


“Στικάκι” και από Τουρκία! Δεν μας φθάνουν τα εδώ “στικάκια”, οι Τούρκοι επιμένουν να θέλουν να εμπλέξουν την Ελλάδα σε σενάρια εκπαίδευσης Κούρδων ανταρτών -που εκείνοι αποκαλούν τρομοκράτες- επικαλούμενοι ότι σ΄ ένα “στικάκι” βρήκαν στοιχεία για την Ελλάδα!
Ευρύτερη αναφορα κάνει η εφημερίδα Zaman η οποία με τον τίτλο «Βαρύ κτύπημα στην δομή Αιγαίου της τρομοκρατικής οργάνωσης DHKP-C» γράφει ότι “17 ύποπτοι οι οποίοι ετέθησαν υπό κράτηση κατά της επιχειρήσεις εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης DHKP-C μετά από παρακολούθηση στην Σμύρνη που κράτησε 1,5 έτος”.“Στην επιχείρηση που έλαβαν μέρος 500 αστυνομικοί και στην έρευνα που έγινε στον Σύνδεσμο Ελευθεριών βρέθηκε φάκελος με κωδικό τον οποίο η Αστυνομία κατόρθωσε να σπάσει και προσέξτε - τράβηξε την προσοχή ότι τα μέλη της οργάνωσης ως κωδικό είχαν επιλέξει την λέξη «Ελλάδα» . Εντός του φακέλου βρέθηκαν έγγραφα που αναφερόντουσαν στην δομή της οργάνωσης και στην δομή της στα πανεπιστήμια”.

Στο δημοσίευμα η Turkiye γράφει, με τίτλο ''Ο κωδικός «Ελλάδα»'' και τον υπέρτιτλο «Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στην επιχείρηση για το DHKP-C», ότι συνελήφθησαν οι 9 από τους 15 δικηγόρους που προσηχθησαν , με την κατηγορία ότι είναι μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης . Επίσης- γράφει - σε ένα στικάκι (flash), διαπιστώθηκε ο κωδικός του φακέλου ήταν «Ελλάδα» . Είχε διαπιστωθεί,λέει, πως οι δικηγόροι είχαν κωδικοποιήσει απόρρητες πληροφορίες και ότι έκαναν δουλειά πρακτόρων υπέρ ορισμένων χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Συρία.

Η Bugun προσθέτει ότι από την έρευνα που έγινε στον σκληρό δίσκο και στο στικάκι των μυστικών εγγράφων είχαν χρησιμοποιήσει ως κωδικό την λέξη «Ελλάδα». Πάντως η Haberturk κάνει ειδησεογραφική αναφορά στο θέμα με τον τίτλο « Ο μυστικός κωδικός η λέξη «Ελλάδα»» και τονίζει πως ο φάκελος που ήταν κλειδωμένος με τον κωδικό αυτό , είχε στοιχεία αναφορικά με την δομή της οργάνωσης στην περιοχή Αιγαίου.

http://www.onalert.gr/stories/stikaki-tourkia-ellinotourkika-kourd

ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΜΙΤΗ αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τo μοιραίο RF-4E


Στην τουρκική εθνοσυνέλευση έφτασε το θέμα της κατάρριψης του αναγνωριστικού μαχητικού RF-4E Phantom της τουρκικής Αεροπορίας από συριακά πυρά στις 22 Ιουνίου 2012 καθώς κόμμα της αντιπολίτευσης έθεσε ζήτημα αν....
αληθεύουν πληροφορίες που κάνουν λόγω για υπαιτιότητα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην απώλεια του αεροσκάφους με το πλήρωμα τους.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής Özgür Özel του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP) ανέφερε νέα στοιχεία για την υπόθεση αποκαλύπτοντας ότι το σχέδιο πτήσης της μοιραίας αποστολής είχε σταλεί μια ημέρα πριν στο Γενικό Επιτελείο της τουρκικής Αεροπορίας αλλά αυτό επιστράφηκε για αναθεώρηση καθώς διαπιστώθηκε ότι η πορεία του παραβίαζε τον εναέριο χώρο της Συρίας.

Το RF-4E συνετρίβη έξω από τις ακτές της Συρίας και την ευθύνη της κατάρριψης ανάλαβε αμέσως η συριακή κυβέρνηση αναφέροντας ρητά ότι η αεράμυνα της χώρας αναγκάστηκε να αντιδράσει καθώς το τουρκικό μαχητικό πετούσε σε ύψος 100μ με υψηλή ταχύτητα εντός του συριακού εναέριου χώρου «παραβιάζοντας ξεκάθαρα την συριακή κυριαρχία».

Η κατάρριψη του αν και αρχικά αποδόθηκε σε βολή πυραυλικού αντιαεροπορικού συστήματος εν τούτοις οφείλεται σε πυρά ΑΑ και συγκεκριμένα σε βλήματα των 23mm από δίδυμα αντιαεροπορικά πυροβόλα ZU-23.

Ο Ozel κατήγγειλε ότι η τουρκική μυστική υπηρεσία ΜΙΤ διέταξε την εκτέλεση της αποστολής με το αρχικό σχέδιο πτήσης το οποίο παραβίαζε τον Συριακό Εναέριο Χώρο και τώρα αυτό που ζητείται είναι να επιβεβαιωθεί εάν αυτό είναι αληθές.

Επίσης εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον οι αρβύλες που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα και παραδόθηκαν με άλλα υπολείμματα του αεροσκάφους ανήκουν στη πραγματικότητα σε μέλος του πληρώματος του μοιραίου RF-4E.

Ο βοηθός εισαγγελέα στη πόλη Μαλάτια ανέφερε ότι θα ζητήσει άδεια από το πρωθυπουργό της Τουρκίας για να ερευνήσει τις καταγγελίες καλώντας σε κατάθεση και τον επικεφαλής της ΜΙΤ Hakan Fidan.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα  έπειτα από κατάθεση μήνυσης από την οικογένεια ενός εκ των χειριστών εναντίον της ηγεσίας της τουρκικής Αεροπορίας και κρατικών αξιωματούχων που εμπλέκονται στην υπόθεση για εγκληματική αμέλεια και ανεπαρκή χειρισμό της υπόθεσης που οδήγησε στην απώλεια του α/φους.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή του μοιραίου αναγνωριστικού RF-4E σχετίζεται με ένα νέο σύστημα καταγραφής ηλεκτρονικών εκπομπών (ELINT), η δοκιμή του οποίου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα νωρίτερα, στις 21 Ιουνίου 2012 για λογαριασμό αρμόδιας διεύθυνσης της ΜΙΤ (MİT Sinyal İstihbarat Başkanlığı).

Το σύστημα αυτό σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες έχει δοκιμαστεί από τον ίδιο τύπο αεροσκάφους και μάλιστα της ίδιας Μοίρας (173Filo) και στο Αιγαίο στη περιοχή του Καστελόριζου.

10 Ενδείξεις ότι Ζούμε σε μια Ψεύτικη Οικονομία! ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/01/10.html#ixzz2InSL165B


Έχοντας αναφερθεί πολλάκις στα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη διαφάνειας και η μη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στα πραγματικά αγαθά και στο κλειστό μοντέλο διοίκησης που έχει επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα, με σύμμαχο το σοσιαλιστικό, με τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιεί, είναι φανερό πως όλος ο κόσμος μας σε βασικά του σημεια, βασίζεται σε ένα τίποτα, σε ένα ψέμα, σε μια φούσκα!
Κάποιοι έχουν κάνει ειρωνικές αναρτήσεις, για το ότι μιλάμε για Ανοιχτό Κώδικα και το πως η λογική αυτού σε κάθε τομέα, μπορεί να αλλάξει την ζωή μας. Και όταν λέμε να αλλάξει να την κάνει καλύτερη.
Δυο από τα πιο γνωστά τέτοια “πειράματα” Ανοιχτού Κώδικα στην ίδια την ζωή είναι αυτό της Μαρινελαντα που συμβαίνει αυτή την στιγμή, καθώς και του Wörgl, το 1931.
Η ουτοπία με την έννοια του ανέφικτου, είναι αυτή που προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους το καπιταλιστικό σύστημα, μέσω κυβερνήσεων και πολυεθνικών.
Η ευτοπία από την άλλη είναι αυτό που μπορούν να καταφέρουν οι άνθρωποι μόνοι τους, χωρίς σωτήρες, χωρίς αφεντικά, μα με αυτοργάνωση και οριζόντια διοίκηση.
Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ο άνθρωπος «κουβαλάει» στο DNA του κάποιες τάσεις, είναι απολύτως βέβαιο ότι το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα διαμορφωθεί καθορίζει το αν οι «καλές» ή «κακές» του τάσεις θα καλλιεργηθούν ή θα αποδυναμωθούν…
Το Οικονομικό σύστημα που επικρατεί στον κόσμο μας τους τελευταίους αιώνες είναι το μονεταριστικό χρηματοπιστωτικό, η οικονομία του χρήματος δηλαδή.
Το οικονομικό αυτό καπιταλιστικό σύστημα ή σύστημα τα ελεύθερης αγοράς, μπορεί όταν δημιουργήθηκε να ήταν το καλύτερο δυνατόν (!?) αλλά στην εξέλιξή του, γίνεται όλο κ πιο συγκεντρωτικό, όλο κ πιο αδιέξοδο για την πλειοψηφία των πολιτών όλου του

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΚαταδίκη της Τουρκίας στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: www.sofokleousin.grΚαταδικαστική απόφαση εξέδωσε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας, καθώς η απαγόρευση της χρήσης οποιασδήποτε άλλης γλώσσας πλην της τουρκικής κατά την διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. 

Η εκδικασθείσα προσφυγή του Σουκράν Αγντιν και άλλων κατά Τουρκίας, που είχε υποβληθεί στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2006, αφορούσε την ποινική δίωξη των προσφευγόντων από τις τουρκικές αρχές, με το αιτιολογικό ότι μιλούσαν την κουρδική γλώσσα κατά τη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων.

Οι προσφεύγοντες, που είχαν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές, υποστήριξαν ότι χρησιμοποίησαν την μητρική τους γλώσσα κατά την διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων προκειμένου να γίνουν απολύτως κατανοητοί από το πλήθος που τους παρακολουθούσε και δεν γνώριζε άλλη γλώσσα, πλην της κουρδικής.

Με την απόφαση του το Δικαστήριο υποχρέωσε την Τουρκία να καταβάλει από 10.000 ευρώ στον καθένα από τους έξι προσφεύγοντες για ηθική ικανοποίηση και να πληρώσει συνολικά 6.500 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

ΕΠΙΤΗΔΕΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ; Άλλη μια κάρτα των illuminati επιβεβαιώθηκε ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/01/illuminati.html#ixzz2InRhfAUb


Και το σχεδιο τους για την παγκοσμια υποδουλωση οδευει καλως .. Αυτο που εκπλησσει ομως ειναι οτι τα γεγονοτα που διαδραμματιζονται ταυτιζονται και εχουν συνοδοιπορο ενα πολυ παλιο παιχνιδι ( νομιζω 1986 ετος παραγωγης και δημιουργος του ''STEVE JACKSON'' ) που ολως τυχαιως ονομαζεται illuminati card game ...

Εδω λοιπον αλλη μια καρτα επιβεβαιωνεται αν σκεφτουμε τα γεγονοτα δεκεμβριου εως και σημερα ...

Ολοι θυμομαστε την τραγικη - στημενη δολοφονια 20 6χρονων παιδιων στο ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ Των ηνωμενων πολιτειων Αμερικης στις 14/12/2012

τραγελαφους - ηθοποιους - γοννεις των παιδιων να βγαινουν στα μμε και να σκανε χαμογελα και αλλοτε να το παιζουν βαθια θλιμμενοι για την απωλεια τως παιδιων τους ...

Οι μερες περασαν και το θεμα ξεχαστηκε...

Ομως καποιος που παρακολουθει ακομη την ιστορια ( γιατι δεν τελειωσε αντιθεττως μολις αρχισε )
ευκολα θα καταλαβει οτι ηταν ακομη μια ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ με σκοπο την προωθηση της παγκοσμιας σκιωδης κυβερνησης και της εκτελεσης των στοχων τους ...

Ερχετε λοιπον πριν λιγες ημερες ο ΟΜΠΑΜΙΑΣ και κατοχυρωνει διαταγμα για την οπλοκατοχη ... στην ουσια ΟΠΛΟΜΑΖΩΜΑ των Αμερικανων πολιτων ...

Ισως να σκεφτεις '' καλα κανει'' και θα συμφωνησω μαζι σου ...

Αυτο που εξοργιζει ομως στην προκειμμενη αλλα και γενικοτερα σε ολες τις περιπτωσεις ειναι οτι δημιουργουν ενα ΄΄false flag '' γεγονος για να πεισουν την κοινη γνωμη και χρησιμοποιωντας ψυχες και ποσον δε μαλλον βρεφικες το οποιο βασιζεται σε εναν απλο νομο της φυσικης ...

"Νόμος Δράσης – Αντίδρασης (Τρίτος νόμος Newton ) Όποτε ένα αντικείμενο A ασκεί μια δύναμη σε ένα δεύτερο αντικείμενο B , το δεύτερο αντικείμενο ασκεί μια ίση και αντίθετη δύναμη στο πρώτο. ή Για κάθε δράση μιας δύναμης, υπάρχει μια ίση και αντίθετη δύναμη αντίδρασης. Οι δυνάμεις ενεργούν πάντα κατά ζεύγη: «Αλληλ» «επίδραση» "

Αν τωρα θεωρησουμε οτι το αντικειμενο Α (ή πρωτη δραση ) ειναι η εκαστοτε προπαγανδα - στημενο γενονος - προβοκατσια οπως (πχ η σφαγη στο Κονεκτκατ ) τοτε λογικο ηταν μιας και ο νομος μας λεει οτι

''Οι δυνάμεις ενεργούν πάντα κατά ζεύγη'' 
να περιμενουμε και την ( αντιδραση ) - ποινικοποιηση οπλοκατοχης και αρση του δικαιωματος αυτης...
ετσι λοιπον η Ελιτ με πληρη σεβασμο στους παγκοσμιους φυσικους νομους και σταθερες  και εκμεταλλευόμενη τους πληρως προωθει τα δικα της Σχεδια για τον παγκοσμιο ελεγχο της μαζας ...

Στην προκειμμενη περιπτωση παιρνει - κατασχετει τα οπλα απο τους Πολιτες οπως αλλωστε το λεει και η καρτα του 1986 illuminati παιχνιδιου


ΠΗΓΗ