Τα οστά φυλάσσονται στη βάση του αγάλματος.Η πομπή μεταφοράς των οστών ξεκινάει από την Αθήνα το 1930.Η πινακίδα στο νέο οστεοφυλάκιο.Το ηρώο πεσόντων στο οποίο πρωτοτοποθετήθηκαν τα οστά το 1930.Ο τάφος του Κολοκοτρώνη στο Α΄ νεκροταφείο Αθηνών.Ο Γιώργος Τσουτσάνης είναι σήμερα 83 ετών.