Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας  σε περιοχή όπου Σχηματισμού Μάχης της Ευρωπαϊκής Ένωσης HELBROC.
κυριαρχεί κοινωνική εξέγερση χωρίς την παρουσία αστυνομικής δύναμης. Την ασφάλεια μεταφοράς των τροφίμων και των φαρμάκων εξασφάλισαν οι άνδρες  του