Του Γιάννη Κοκκινίδη
Εμμένει η ανώτατη ηγεσία του ΓΕΕΘΑ στην πρόταση να μην αποστρατεύεται κανένας αξιωματικός μικρότερος από την ηλικία των 53 ετών και ταυτόχρονα να δίδεται η δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία έως το 58ο έτος.
Για το πώς θα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά θεωρείται αδιανόητο να αποστρατεύονται αξιωματικοί στην πιο παραγωγική τους ηλικία…
και έχοντας συλλέξει πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα πρέπει να έχουν το χρόνο να την μεταλαμπαδεύουν στους νεότερούς τους.