Μετά το ξεπούλημα των 14 αεροδρομίων..θα διέλυαν και την ΥΠΑ με τον 4146/2013 ..


41462013
Με τον 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις…..μεταξύ άλλων και μετά το ξεπούλημα των αεροδρομίων οι Σαμαροβενιζέλοι, είχαν σχεδιάσει την δημιουργία «Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΔιΠΑ» .
Διαβάστε τι προβλέπει αυτός νόμος έκτρωμα και συγκεκριμένα…
το Άρθρο 66 «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων − ΑΕΔιΠΑ» και πως έχουν σχεδιάσει την αποψίλωση και υποβάθμιση του εργου της ΥΠΑ…
Ας δούμε όμως πρώτα ποιο είναι το έργο και η αποστολή της ΥΠΑ και τι ακριβώς θα κάνει η «ΑΕΔιΠΑ»
Αποστολή της ΥΠΑ είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας καθώς και η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαμόρφωση της πολιτικής στις αερομεταφορές γενικά!
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΑ
Εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών στο εσωτερικό της χώρας καθώς και στο εξωτερικό. Μέριμνα για την ανάπτυξη των διεθνών αεροπορικών σχέσεων και συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς. Μέριμνα για την οργάνωση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, την άσκηση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, την εγκατάσταση και λειτουργία αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών και ραδιοβοηθημάτων, καθώς και την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών. Εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής τυποποιημένων κειμένων (προτύπων), κανονισμών και απαιτήσεων εκμετάλλευσης και λειτουργίας αεροσκαφών. Έλεγχος της καταλληλότητας των αεροσκαφών και των πληρωμάτων Πολιτικής Αεροπορίας και χορήγηση των σχετικών πτυχίων και αδειών. Ίδρυση και λειτουργία των αερολιμένων της χώρας και διαρκή μέριμνα για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό αυτών. Διαμόρφωση της νομοθεσίας επί των αερομεταφορών. Φροντίδα για την ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύματος, της ιδιωτικής αεροπορίας και του αεραθλητισμού. Φροντίδα για την εξασφάλιση εισροής οικονομικών πόρων σε ανταπόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αεροσκάφη και επιβατικό κοινό, καθώς και για την εξασφάλιση διοικητικό–οικονομική υποστήριξης των υπηρεσιών της. Κανονιστικές αρμοδιότητες, Εποπτεία & Έλεγχοι-Πιστοποιήσεις Αεροναυτιλία Εναέρια Κυκλοφορία Τηλεπικοινωνίες Υποστήριξη συστημάτων Αεροναυτιλίας Εκμετάλλευση & Υποστήριξη Αερολιμένων Κατασκευές – Έργα Στατιστικά στοιχεία Προσωπικό
Δείτε τώρα τι προβλέπει ο 4146/2013
Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας
3. Σκοπός της Εταιρείας «Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων» είναι η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας που εμπίπτουν στις περιπτώσεις:
α) όσα αεροδρόμια δεν παραχωρηθούν σε ιδιώτη επενδυτή κατά τις διαδικασίες, αξιοποίησης που διενεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ,
β) τα δημοτικά αεροδρόμια, εφόσον οι δήμοι αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων πόρων και στελεχιακού δυναμικού τους τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Τα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Εταιρεία χρηματοδοτείται προκειμένου να καλύπτει τα λειτουργικά κόστη της από:
α) την επιβολή τελών στους χρήστες των αεροδρομίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος,
β) τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την ΥΠΑ, και
γ) μέρος των εσόδων της ΥΠΑ, όπως ορίζονται στην παράγραφο 13 του παρόντος
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία και τον υπόχρεο καταβολής (αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή διακινούμενοι μέσω αυτών αναχωρούντες επιβάτες) προς την ΥΠΑ ποσού, από το οποίο n ΥΠΑ θα χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την Εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ΥΠΑ είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει και να διατηρεί διακριτό λογαριασμό για τα ανωτέρω έσοδα, τα οποία θα αποδίδονται για τη χρηματοδότηση της Εταιρείας.»
Διαβάζοντας προσεκτικά το Άρθρο 67 του 4146/2013, Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας…είναι πλέον σαφές ότι στην ουσία αυτό που επιχειρείται είναι η διάλυση της ΥΠΑ και δημιουργία μιας νέας…ΥΠΑ !!!!
Δηλαδή ακόμα ένα νέο σχήμα στο χώρο των αερομεταφορών, για να γίνει ακόμα πιο δύσκολος ο συντονισμός του εθνικού έργου στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας…
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη είναι να καταργηθούν περί τις 14 διευθύνσεις και τμήματα της ΥΠΑ, που σημαίνει αυτόματα και απολύσεις …ενώ την ίδια στιγμή θα απαιτηθούν νέες προσλήψεις ή μετακινήσεις δημόσιων υπαλλήλων για να κάνουν τι…;;
Μια τρύπα στο νερό…
Αυτό που σχεδίαζαν οι Σαμαροβενιζέλοι ήταν να διαλύσουν την ΥΠΑ και να κάνουν ένα νέο μαγαζάκι για να βολέψουν τα δικά τους τα παιδιά…
exomatiakaivlepo

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις