«Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΙΔΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΗΜΕΡΑ»


papas-stratiotis
Αυτό το φαιδρό αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος Παπικού Ιδρύματος Μέσων Ενημέρωσης στον Καναδά.
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου «Ο Πάπας Φραγκίσκος δίδει το μοντέλο της μορφής ηγεσίας που είναι απολύτως αναγκαία για την Ορθοδοξία σήμερα», αυτά αναφέρει στη Vatican insider, ημερομηνίας 23/2/2015, ο Παπικός ‘’πατέρας’’ Thomas Rosica.

Κάτι παρόμοιο βρίσκουμε σε παλαίτυπο βιβλίο του έτους 1860, το οποίο επιγράφεται «Ο Πάπας και η Σύνοδος» (Μετάφραση εκ του Γαλλικού, υπό F.C.H.), όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής : «Είναι αναγκαία η κοσμική εξουσία (του Πάπα) προς εξάσκησιν της πνευματικής αυτού δυνάμεως; », με την εξής απάντηση : «Ενταύθα η ‘’καθολική’’ διδασκαλία και ο πολιτικός λόγος συμφωνούσιν όπως καταφατικώς απαντήσωσιν. Υπό θρησκευτικήν άποψιν τον Πάπα είναι ηγεμόνα». Ποιος αμφιβάλλει για την εξουσιαστική εμμονή που ενυπάρχει στη φράση «Υπό θρησκευτικήν άποψιν τον Πάπα είναι ηγεμόνα».
Η ομολογία του Πάπα Παύλου VI κατά την προσφώνηση της Παπικής Γραμματείας για την Ενότητα στις 28/4/1967, ότι «Ο Πάπας είναι χωρίς αμφιβολία το δυσκολότερο εμπόδιο στην πορεία του Οικουμενισμού», φανερώνει την αλήθεια του λόγου τούτου.
Αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος σχετικά πως «είναι φως φανάρι ότι τον ενδιαφέρει να αναγνωρίσουν οι Ορθόδοξοι κεφαλήν τον Πάπα και τίποτε περισσότερο».
Ας ενθυμηθούμε την αναφορά στη Παπική Σύνοδο για το Δόγμα της Πίστης ότι «…το ζήτημα της υπεροχής του Πέτρου και των διαδόχων του, έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμα και οικουμενική». Αν η λέξη ‘’οικουμενική’’ αντικατασταθεί με τη λέξη ‘’οικουμενιστική’’ θα είναι αληθές. Στην ίδια εμμονή παραπέμπει και η φράση Καρδινάλιου Koch, όπου με θράσος λέγει ότι «το πρωτείο του Πάπα μπορεί να βοηθήσει την κοινότητα».
Στην «Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας» (Catechismo della Chiessa Cattolica), στο εδάφιο 837 γίνεται αναφορά στη ‘’εκκλησία’’ που την ‘’κυβερνά’’ ο Ανώτατος Ποντίφηκας και οι ‘’επίσκοποι’’, αναφορές που καταμαρτυρούν την πλάνη της Παπικής εξουσιαστικής μάνητας.
Φράσεις όπως «Η αρχή της υπεροχής του Διαδόχου του Πέτρου στο Μυστήριο της Εκκλησίας …», καταμαρτυρούν τη βατικάνειο εξουσιαστική εμμονή. Το «Πρωτείο» δυστυχώς καταμαρτυρεί την εξουσιαστική πλάνη των Παπικών, οι οποίοι από το έτος 1054 μ.Χ. έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία.
Με το Παπικό εξουσιαστικό πρωτείο, παραβιάζεται πρωτίστως η Συνοδικότητα, καθότι δολίως προσπαθούν οι βατικάνειοι να καταστήσουν τη Σύνοδο, τον αρχέγονο τούτο θεσμό, απλώς ένα συμβουλευτικό σώμα του Πάπα.
Ο σωτήριος λόγος του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου για τον Πάπα, φανερώνει τόσο την πτώση του Πάπα, όσο και τον τρόπο επιστροφής του στη Μία Αγία Εκκλησία : «Εάν ο Πάπας θέλη ένωσιν να αναγνωρίση και ομολογήση όλας τας πλάνας, αιρέσεις και καινοτομίας τας οποίας έκαμαν, απ’ αρχής οι κατά καιρούς Πάπαι, αποσχιθέντες από την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, να μετανοήση, να κλαύση πικρώς, να ταπεινωθή και τότε είναι δεκτός».

Σχόλια

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ