ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι” αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός· Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος».
Σήμερα, ἑορτάζουμε, ὅσους ἁγίασε τό Ἅγιο καί Τελεταρχικό Πνεῦμα.
Οἱ Ἅγιοι, πού ἑορτάζουμε τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, εἶναι οἱ Προπάτορες καί Πατριάρχες, οἱ Προφῆτες καί Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες καί Ἱεράρχες, οἱ Ἱερομάρτυρες, οἱ Ὁσιομάρτυρες, οἱ Ὅσιοι καί Δίκαιοι καί ὅλοι, γενικά, γνωστοί καί ἄγνωστοι, Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τιμῶνται σήμερα ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες, πού ἀφιερώθηκαν ὁλοκληρωτικά στόν Θεό, μέ μοναδικό κίνητρο τήν ἀγάπη, καί κατόρθωσαν νά γίνουν μεθεκτοί τοῦ Θεοῦ, δηλαδή θεοί κατά χάριν, τουτέστιν Ἅγιοι.

Μέ τόν ἑορτασμό τῶν Ἁγίων Πάντων, διευρύνεται ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία, καθόσον, μέ τόν ὅποιο βαθμό μετέχουμε στήν ἑορτή, βρισκόμαστε ἀντικριστά μέ τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων μας.
Ἡ μετοχή μας σ’ αὐτή τήν κοινωνία μαζί τους, μᾶς δίνει τήν ἱκανότητα νά ἀποκτήσουμε τό δικαίωμα τοῦ δικοῦ μας ἐξαγιασμοῦ καί τῆς δικῆς μας κοινωνίας μέ τόν Θεό.
Σήμερα, πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τούς Ἁγίους Πάντες, ἔχει ἐπιλέξει ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία νά τιμᾶ τούς Ἀπόστρατους Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικούς, Συνοριοφύλακες, τό πολιτικό προσωπικό καί τούς λοιπούς συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν στό Σῶμα καί πλέον ἔχουν ἀποστρατευτεῖ καί συνταξιοδοτηθεῖ.
Στήν Ἱερά μας Μητρόπολη, καί συγκεκριμένα στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἀπό νωρίς τό πρωί τῆς Κυριακῆς 7ης Ἰουνίου 2015 Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοί, πολιτικό προσωπικό, Ἀπόστρατοι Ἀξιωματικοί, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ὑπηρετοῦν στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία τοῦ νομοῦ μας καί τῆς πόλεώς μας, ἐκκλησιάστηκαν καί συμμετεῖχαν προσευχόμενοι καθ” ὅλη τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.
Μετά τό πέρας τῆς εὐχαριστιακῆς συνάξεως, τελέσθηκε Δέηση πρός τόν πανάγαθο Θεό, ὑπέρ ὑγείας, βοηθείας καί προστασίας πάντων τῶν ὑπηρετούντων στά Σώματα Ἀσφαλείας ἀλλά καί τῶν Ἀποστράτων μελῶν τοῦ Σώματος τῆς Ἀστυνομίας, ἐνῶ στό τέλος ἀναγνώστηκε ἀπό τον ἐκπρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ἡ ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ἐκπροσώπησε ὁ Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Σουρλίγγας ὁ ὁποῖος διαβίβασε στούς ἄνδρες τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί τούς Ἀποστράτους τοῦ Σώματος τίς Ἀρχιερατικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας.
11269380_707060146072424_490290079_n 11291871_707059976072441_721582910_n 11303721_707060029405769_1152014495_n 11304545_707060162739089_168829949_n 11311011_707060092739096_625530457_n 11311038_707060199405752_1193863523_n 11335683_707060006072438_2065119667_n 11348961_707059939405778_1603848116_n 11358752_707060129405759_1687828598_n