Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Ετσι γίνεται διαπραγμέτευση κύριοι. Πως η Ελλάδα έδιωξε το ΔΝΤ από το Brussels Group


ÁÈÇÍÁ-ÓÕÍÔÁÃÌÁ-ÅéñçíéêÝò äéáäçëþóåéò, óôá éóðáíéêÜ ðñüôõðá, äéïñãáíþíïõí  ïìÜäåò íåáñþí áêôéâéóôþí ðïëéôþí, õðü ôïí ôßôëï «ÁãáíáêôéóìÝíïé Ðïëßôåò».

netakias

«Ειναι πρώτη φορά που μας αντιμετωπίζει χώρα έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη κυβέρνηση που το κάνει» μετέφεραν οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ στον Πωλ Τόμσεν, βγαίνοντας από την συνεδρίαση και Τόμσεν έδωσε εντολή να αποχωρήσει η τεχνική ομάδα του.


Η συνεδρίαση ήταν τεταμένη με το ΔΝΤ να βάζει θέματα ασφαλιστικου, ΦΠΑ και η χρηματοδότησης και το ΣΥΡΙΖΑ να θέτει την πολιτική διάσταση, πράγμα που είναι εκτός των δυνατοτήτων του ΔΝΤ.

Μετά από μια δακρύβρεχτη δήλωση το ΔΝΤ αποχώρησε.

Οπως και πάλι φάνηκε η δυσκολία είναι πολιτική και όχι οικονομική. Η πολυφωνία είναι πρόβλημα των θεσμών κι όχι της Ελληνικής Κυβέρνησης, η Ελληνική Κυβέρνηση είναι η μόνο που εκπροσωπεί και ενδιαφέρεται για την Ελληνική Οικονομία και κατά συνέπεια για τους Πολίτες και την Ανάπτυξη. Η ΕΚΤ εκπροσωπεί τα Τραπεζικά Ιδρύματα, η ΕΕ τις Γερμανικές Βιομηχανίες και το ΔΝΤ τα Αμερικάνικα, όποιος δεν το βλέπει απλά κρύβεται πισω από το δάκτυλο του. Η ΕΚΤ δεν θέλει να συζητήσει για το Χρεός, η Γερμανία δεν θέλει να συζητήσει για Εργασιακά δικαιώματα, το ΔΝΤ θέτει ασφαλιστικό, ΦΠΑ και χρηματοδότηση.

Κανείς δεν θετει το ζήτημα της βιωσιμότητας της Ελληνικής Οικονομιας εκτός από της σημερινή Κυβέρνηση και μετά από πέντε χρόνια «βολικών» κυβερνήσεων είναι λογικό να υπάρχει ενόλχηση στους Θεσμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: