Το χρέος της Ελλάδος είναι 675 δισεκ. αλλά το χειρότερο όλων οι δανειζόμενοι, κράτος, τράπεζες και ιδιώτες βρίσκονται στην ίδια δραματική κατάσταση.
Το συνολικό χρέος της Ελλάδος είναι 675 δισεκ.

Πολλοί θα σπεύσουν να πουν ότι χρέος σημαίνει δημόσιο χρέος που κινείται μεταξύ 312-317 δισεκ.
Στην συνείδηση της κοινωνίας χρέος όντως είναι το δημόσιο χρέος.
Όμως ιστορικά και οι 3 πυλώνες που δανείζονται σε μια εθνική οικονομία έχουν χρεοκοπήσει και αυτό αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για Γκίνες.
Πρώτα από όλα ποιοι είναι οι 3 πυλώνες.
Πυλώνας πρώτος
Ελληνικό κράτος, έχει δανειστεί 312 με 317 δισεκ.
Αυτό το αποκαλούμε δημόσιο χρέος, είναι αυτό που το κράτος δανείζεται με εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του.
Πυλώνας δεύτερος
Ιδιωτικός τομέας έχει δανειστεί περίπου 210 δισεκ. ευρώ τα δάνεια των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.
Αυτό το αποκαλούμε ιδιωτικό δανεισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Πυλώνας τρίτος
Οι τράπεζες έχουν δανειστεί 125 δισεκ. ρευστότητα από το ευρωσύστημα και 25 δισεκ. κεφάλαια από το ΤΧΣ.
Αυτό το αποκαλούμε όχι διατραπεζικό δανεισμό….αλλά εξάρτηση από το ευρωσύστημα, καθώς οι αγορές είναι τελείως κλειστές για τις ελληνικές τράπεζες.
Άρα κράτος, τράπεζες και ιδιώτες έχουν δανειστεί 675 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 375% του ΑΕΠ της Ελλάδος.
Ο δανεισμός μιας χώρας λοιπόν δεν είναι μονοδιάστατος δηλαδή κρατικό χρέος αλλά υπάρχει το εξωτερικό χρέος, το εσωτερικό χρέος και το «διατραπεζικό χρέος».
Η Ελλάδα βρέθηκε στην εξής περίεργη κατάσταση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ για το βιβλίο Γκίνες.
Οι 3 βασικοί πυλώνες που δανείζονται σε μια εθνική οικονομία έχουν χρεοκοπήσει.
Αυτός ο στρατηγικός δείκτης που αποτιμά την δυναμική δανεισμού των 3 πυλώνων δανεισμού δηλαδή κράτος, ιδιώτες και τράπεζες έχουν χρεοκοπήσει.
Όποτε αυτοί οι 3 πυλώνες έχουν συνυπάρξει στην ίδια κατάσταση απαξίωσης, το σοκ στην εθνική οικονομία είναι δραματικό.
Το χρέος της Ελλάδος είναι 675 δισεκ. αλλά το χειρότερο όλων δεν είναι το ύψος του χρέους, αλλά το γεγονός ότι οι δανειζόμενοι, κράτος, τράπεζες και ιδιώτες βρίσκονται στην ίδια δραματική κατάσταση.
Όποτε συμβαίνει αυτό….η χώρα είναι απλά χρεοκοπημένη.
bankingnews.gr