Μετά τις προτάσεις των θεσμών και την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, οι προσπάθειες για την επίτευξη Συμφωνίας, έστω την ύστατη στιγμή, συνεχίστηκαν, με σκοπό την επιστροφή της οικονομίας στην ομαλή της πορεία. Επιδίωξη όλων των ενεργειών ήταν η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έως τότε διεργασιών και η επίτευξη λύσης εντός του ευρώ, με όρους βιωσιμότητας και προοπτικής. Δυστυχώς αυτό δεν επιτεύχθηκε.
Ο στόχος, μετά την Κυριακή, παραμένει ένας και μοναδικός: Η επίτευξη Συμφωνίας άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις, έτσι ώστε να υπερκεραστεί κάθε περιορισμός, που δρα ανασταλτικά στην αγορά, έχοντας απρόβλεπτες προεκτάσεις. Η εξέλιξη αυτή, θα οδηγήσει στην ομαλοποίηση των οικονομικών/τραπεζικών συναλλαγών της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό και στην άρση της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία.
Ως προς τη λειτουργία της οικονομίας, που αφορά ειδικότερα στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά την τρέχουσα περίοδο, εδώ σημειώνονται τα ακόλουθα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χειριζόμενο με τον πιο προσήκοντα τρόπο τους υφιστάμενους χρηματικούς πόρους (έσοδα από φόρους κ.λπ), που εύλογα δεν τους ελέγχει ούτε μπορεί να τους επηρεάσει, ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τις εντολές που έλαβε από την κυβέρνηση.
Αναλυτικότερα, στα τέλη του Ιουνίου πιστώθηκαν οι λογαριασμοί όλων των δικαιούχων μισθωτών και συνταξιούχων (του ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.ά) στους προβλεπόμενους χρόνους και με τα προβλεπόμενα ποσά. Οι περιορισμοί ως προς τον τρόπο και το ύψος των αναλήψεων, επιβλήθηκαν από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28/6/2015. Από την άλλη, καλύφθηκαν οι δυνατό περισσότερες δαπάνες με σκοπό τις βασικές λειτουργίες του κράτους.
Ως προς τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, καταβλήθηκαν στο ακέραιο και στο χρόνο που έπρεπε, όλα τα ποσά που αφορούσαν πληρωμές στο εξωτερικό (εξόφληση δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.ά.), η μη πληρωμή των οποίων, έθετε αυτόματα τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας. Ως προς τις υπόλοιπες υποχρεώσεις μας απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που δεν ικανοποιήθηκαν, επιδιώκεται η διευθέτησή τους στο άμεσο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό άρχισε η προβλεπόμενη διαδικασία επικοινωνίας.
tvxs.gr