«Η άμεση επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους μας εντός του Αυγούστου, δύναται να αντιστρέψει άμεσα…

το οικονομικό κλίμα ελαττώνοντας- ή ακόμη και εκμηδενίζοντας- σε μεσοχρόνιο ορίζοντα τις επιπτώσεις επί της ιδιωτικής καταναλώσεως», αναφέρει η Alpha Bank στο τελευταίο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων.
Η τράπεζα προειδοποιεί πάντως ότι η ιδιωτική κατανάλωση «αναμένεται βεβαίως να επηρεασθεί αρνητικά από τη μετάταξη σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή ενός εκτεταμένου φάσματος προϊόντων και αγαθών».
«Εξακολουθεί, ωστόσο, να ευνοείται από τη διατήρηση του πληθωρισμού σε αρνητικό έδαφος και των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών», αναφέρει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της τράπεζας».
Ειδικότερα, η τράπεζα αναφέρει τα εξής:
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του λιανικού εμπορίου στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, διαμορφώνουν μία σημαντικά βελτιωμένη εικόνα, καθώς ο όγκος των λιανικών πωλήσεων εκτός καυσίμων, αυξήθηκε κατά 1,4%, σε ετήσια βάση, έναντι μειώσεως, κατά 3,0% στο πρώτο πεντάμηνο του 2014. Η θετική αυτή πορεία βρίσκεται, ωστόσο, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των επιχειρηματιών του κλάδου του λιανικού εμπορίου και των καταναλωτών, όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς δείκτες που δημοσιεύει το ΙΟΒΕ (βλ. κάτωθι γράφημα). Η φθίνουσα πορεία των δεικτών αυτών επιταχύνθηκε τον Ιούλιο.
newmoney.gr