Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Απίστευτα πράγματα. Οι βιομήχανοι Βορείου Ελλάδος καταθέτουν προτάσεις για αλλαγή του Πολιτεύματος .


ΣΒΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΣΒΒΕ καταθέτει προτάσεις για αλλαγή του Συντάγματος, ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας και στήριξη της ιδιωτικής οικονομίας.

Οι βιομήχανοι της βορείου Ελλάδος, δεν θέλουν μόνο πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση τετραετίας. Επιχειρούν παρέμβαση ουσιαστική, όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην πολιτική ζωή, προτείνοντας αλλαγή του πολιτεύματος της χώρας από Προεδρευομένη σε Προεδρική Δημοκρατία, ζητούν τροποποίηση του Συντάγματος με τη συμπερίληψη δημοσιονομικών στόχων, ενώ τάσσονται υπέρ κυβερνήσεων τεχνοκρατών.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Θανάσης Σαββάκης, παρουσίασε πέντε προτάσεις με τις οποίες η διοίκηση του Συνδέσμου, πιστεύει, ότι θα στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας και θα δοθεί προοπτική για τη χώρα, τις επενδύσεις, την απασχόληση.
Από τις πέντε αυτές προτάσεις, η πέμπτη είναι αυτή που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς ανοίγει τη συζήτηση για αλλαγή του πολιτεύματος.. Δηλαδή:
«Αλλαγή του Συντάγματος της χώρας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι δημοσιονομικής πολιτικής» ( π.χ. οι στόχοι του Μάαστριχ)». Πρόταση που πάει ένα βήμα παραπέρα καθώς ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει την έναρξη ενός δημοσίου διαλόγου για αλλαγή του πολιτεύματος σε Προεδρικό, προκειμένου να αποφευχθούν οι πιέσεις που έχουμε δει να ασκούνται στις κυβερνήσεις- με αιτία την εκλογή ΠτΕ- αναγκάζοντάς αυτές να εγκαταλείπουν μεταρρυθμιστικές τομές.
Για τον ΣΒΒΕ «η χώρα χρειάζεται ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού αλλά και πολιτική σταθερότητα.
Η τέταρτη κατά σειρά πρόταση, που επίσης έχει πολιτικό χαρακτήρα, υποστηρίζει τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. «Βλέπουμε πολλές φορές, η εκτελεστική εξουσία να υποκαθιστά τελικά τη νομοθετική και, αρκετές φορές να δημιουργούνται θύλακες διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση και μάλιστα σε νόμους που αφορούν την ανάπτυξη». Για να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισμός των εξουσιών, ο ΣΒΒΕ προτείνει τη νομοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, δηλαδή, προτείνει οι υπουργοί να είναι εξωκοινοβουλευτικοί και τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων τεχνοκρατών.
Επίσης, προτείνει στο παραπάνω πλαίσιο, την καθιέρωση θεσμού λογοδοσίας για πολιτικούς και υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, με κριτήρια εξατομικευμένης ευθύνης.
Η τρίτη πρόταση αφορά στην αξιολόγηση της απόδοσης του δημοσίου τομέα, με όρους επιπτώσεων στην οικονομία και στην ανάπτυξη του παραγωγικού συστήματος της χώρας. Μάλιστα προτείνεται η μείωση του κράτους κατά 30%, στην επόμενη διετία, μετά από αξιολογήσει οργανισμών και λειτουργιών.
Περνώντας στον ιδιωτικό τομέα, ο ΣΒΒΕ προτείνει το διπλασιασμό του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μέχρι το 2020, βάζοντας σαν στόχο το 20% που είναι και ο ευρωπαϊκός στόχος . Για να γίνει αυτό, οι βιομήχανοι ζητούν να υιοθετηθεί ένα εξαιρετικά ελκυστικό, ευέλικτο πακέτο κινήτρων, για την υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια.
Τέλος, δια της αντιστρόφου πορείας, καταλήγουμε στην πρώτη από τις προτάσεις του ΣΒΒΕ, με την οποία ο Σύνδεσμος ζητάει «τη θεσμοθέτηση και ψήφιση σε 12 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, της άρσης όλων των εμποδίων πρόσβασης στην επιχειρηματικότητα, που έχουν καταγραφεί ακόμη από το 2010, από τους συνδέσμους βιομηχανιών της χώρα.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προτάσεων του ΣΒΒΕ ο κ. Σαββάκης τόνισε επανειλημμένως, ότι προϋπόθεση για τα ανωτέρω αλλά και για τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες, στο πνεύμα και το γράμμα των Κοινοτικών κατευθύνσεων και της αποπολιτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, είναι, ο σχηματισμός σταθερής κυβέρνησης την επομένη των εκλογών.
Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
voria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: