Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης  Moodys Investors Service υποβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα τεσσάρων ελληνικών τραπεζών σε επίπεδο «caa3.
Η κίνηση αυτή αφορά τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών Alpha Bank ΑΕ, Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδα Α.Ε. και της  Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Όπως αναφέρθηκε από τον αμερικανικό οργανισμό αξιολόγησης, η μείωση  του χρέους αντανακλά στην υπόθεση ότι οι κάτοχοι αυτών των δανειακών υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, επιφέρουν σημαντικές ζημίες ως αποτέλεσμα της επικείμενης διαδικασίας της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.
Eιδικότερα, η Moody’s υποβάθμισε σε C τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση (long-term senior) και την αξιολόγηση μη εξασφαλισμένου χρέους (subordinated debt ratings) της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τραπέζης Πειραιώς, από Caaa3 και Ca, προηγουμένως, αντίστοιχα.
Ταυτόχρονα, η Moody’s επιβεβαίωσε την αξιολόγηση καταθέσεων (deposit ratings) στο Caa3 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά και για την Attica Bank.
Ο αμερικανικός οίκος δίδει αρνητικό outlook στις ελληνικές τράπεζες.
Όπως επισημαίνει, η απόφαση για υποβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρακολούθησης (review) των ελληνικών τραπεζών, η οποία είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2015.
Όπως εξηγεί η Moody’s, η απόφασή της να υποβαθμίσει την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών αντανακλά πρωτίστως την πεποίθηση του οίκου πως θα επιβληθεί η μέθοδος του bail-in στους κατόχους ομολόγων των ελληνικών τραπεζών, οι οποίοι θα υποστούν σημαντικές ζημίες κατά τη διάρκεια της επικείμενης διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Ομοίως η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών στο Caa3 αντανακλά τη ζημία που έχουν υποστεί οι καταθέτες υπό το βάρος των capital controls που έχουν επιβληθεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Σε ανάλυση από την ιστοσελίδα μας  pentapostagma.gr ,  Η   Moody’s, ΘΕΩΡΕΙ ότι ένα κούρεμα στους καταθέτες ( bail-in)  θα επιβληθεί ΣΙΓΟΥΡΑ στους ομολογιούχους, ώστε να καλυφθούν:
α.Η  αύξηση των NPLs στα επίπεδα του 45% επί του συνόλου των δανείων (από 36% τον Μάρτιο του 2015)
Β. Η  επιδείνωση της κερδοφορίας των τραπεζών, η οποία με τη σειρά της θα εξανεμίσει τα κεφαλαιακά αποθέματα  των ελληνικών τραπεζών, καθώς προβλέπεται ότι η χώρα μας  δεν πρόκειται να  επιστρέψει στην ανάπτυξη πριν το 2017.!!