Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Putin: Downing of Russian jet over Syria stab in the back by terrorist a...

Δεν υπάρχουν σχόλια: