Αποκαλύπτουμε το τελικό κείμενο Συμπερασμάτων των «28» για Τουρκία
Βρυξέλλες: Επίσημη απάντηση, μέσω των Συμπερασμάτων των28 κρατών-μελών της ΕΕ, εισπράττει η Τουρκία, η οποία επεχείρησε διά επιστολής να εκφύγει των υποχρεώσεών της για εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής Παρανόμων Μεταναστών με την Κυπριακή Δημοκρατία, υποβαθμίζοντάς την σε «νήσο Κύπρο». Το τελικό κείμενο των Συμπερασμάτων της ΕΕ, το οποίο εξασφάλισε ο «Φ», χαρακτηρίζει ως νομικά ανυπόστατη τη θέση της Άγκυρας, επισημαίνοντας τα εξής: «Ενώ εκφράζει λύπη για τις μονομερείς δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμιά νομική ισχύ, το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής από την Τουρκία τόσο της Συμφωνίας Επανεισδοχής όσο και του οδικού χάρτη για τις θεωρήσεις διαβατηρίων έναντι όλων των κρατών-μελών, περιλαμβανομένης και της συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων...».

Η υπόδειξη των «28» προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς της δηλώσεις «δεν έχουν καμιά νομική ισχύ» ικανοποιεί τη Λευκωσία, η οποία είχε επιδιώξει την εξασφάλιση μιας «ευρωπαϊκής απάντησης», μέσω των Συμπερασμάτων της ΕΕ, στην τουρκική επιστολή.

Άλλωστε, το κείμενο καταγράφει όλες τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας και την πρόνοια της αντιδήλωσης της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με την οποία «η αναγνώριση όλων των κρατών-μελών είναι απαραίτητη συνιστώσα της ενταξιακής διαδικασίας».

Επίσης, τα Συμπεράσματα επισημαίνουν προς την Τουρκία:

● Την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών επί των χωρικών τους υδάτων και επί του εναερίου τους χώρου».

● Την ανάγκη αποφυγής «κάθε είδους απειλής ή ενέργειας που κατευθύνεται εναντίον κράτους-μέλους».

● Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ υπενθυμίζει τη θέση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο 2014, διατυπώνοντας σοβαρή ανησυχία για τις ανανεωμένες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και παροτρύνοντας την Τουρκία «να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί τόσο την κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων όσο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα επί της ΑΟΖ της».

● Υπενθυμίζει «τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών-μελών, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα συνομολόγησης διμερών συμφωνιών, της εξερεύνησης και της εκμετάλλευσης των φυσικών τους πόρων...».

● Διατυπώνει «βαθιά απογοήτευση» γιατί η Τουρκία, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, εξακολουθεί να μην εφαρμόζει πλήρως και χωρίς διακρίσεις το Πρωτόκολλο.

● Επισημαίνει ότι στην απουσία προόδου επί του Πρωτοκόλλου, «το Συμβούλιο θα διατηρήσει τα μέτρα που έλαβε το 2006» (πάγωμα 8 κεφαλαίων και μπλοκάρισμα της δυνατότητας κλεισίματος των 34 εναπομεινάντων κεφαλαίων).

● Υπογραμμίζει ότι η Τουρκία «δεν έχει δυστυχώς σημειώσει ακόμη πρόοδο προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία».

● Το Συμβούλιο υπενθυμίζει προς την Άγκυρα ότι, «σύμφωνα με το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Δικαστηρίου σε κάθε υπόθεση στην οποία είναι διάδικοι».

Τα Συμπεράσματα αναμένετο να συμφωνηθούν χθες το βράδυ από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων ΚΟΡΕΠΕΡ και ως εκ τούτου, να υιοθετηθούν, ως σημείο Α, δηλαδή χωρίς συζήτηση, από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, την προσεχή Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου.
«Ενθαρρυντικές εξελίξεις» στο Κυπριακό
Στην παράγραφο των Συμπερασμάτων για το Κυπριακό, οι «28» κάνουν λόγο για «ενθαρρυντικές εξελίξεις» και «καλωσορίζουν τη δέσμευση των μερών» προς αυτή την κατεύθυνση, «όπως επιδείχθηκε στην κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2014 και επαναβεβαιώθηκε την 30ή Οκτωβρίου 2015».

Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι «αναμένει από την Τουρκία να στηρίξει ενεργώς τις διαπραγματεύσεις που στοχεύουν σε μια δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ».

Επισημαίνεται για μιαν ακόμη φορά ότι «η συμβολή και δέσμευση της Τουρκίας κατά συγκεκριμένο τρόπο σε μια τέτοια περιεκτική λύση παραμένει κρίσιμη». 
Ανταπόκριση: Παύλος Ξανθούλης, Βρυξέλλες