Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και των φορέων που δεν έχουν ήδη κατατεθειμένα τα χρήματα τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όποιος από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και δεν διατηρεί τα διαθέσιμα του ήδη σε ταμείο που να ελέγχεται από το δημόσιο, θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματα που διαθέτει για τις άμεσες ανάγκες του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, ίσως οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να εξετάσουν λίγο βαθύτερα τη μορφή της “προσωρινής” αυτής δέσμευσης, τη διαχείριση της “επένδυσης” αυτής από μια μη κρατική τράπεζα, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και τα ιστορικά παραδείγματα παρόμοιων λογαριασμών που έχουν δεσμευτεί στο παρελθόν υπέρ της ίδιας τράπεζας. ΤΟ 8ο VIDEO BLOG ΤΟΥ BANQUEDORIENT.ORG

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ναυτεμπορική [1], η άτυπη «δέσμευση» των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που ήδη υπογράφηκε και εκδόθηκε, αλλά ισχύει αναδρομικά από τις 17 Μαρτίου 2015 και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις θιγόμενων φορέων και πολιτικών κομμάτων.