Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Νεοφιλελεύθερη Αποικιοκρατία. Ελλάδα και Ουκρανία


Νeoliberal
ADVERTISEMENT
Ελλάδα και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη μιας νέας, πιο άμεσης διαχείρισης της απόσπασης του πλούτου.

Μια νέα μορφή αποικιοκρατίας αναδύεται στην Ευρώπη. Οχι αποικιοκρατία που επιβάλλεται από στρατιωτική κατάκτηση και κατοχή, όπως τον 19ο αιώνα. Ούτε καν η πιο αποτελεσματική μορφή οικονομικής αποικιοκρατίας που εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ στην μετά το 1945 περίοδο, όπου τα κόστη της άμεσης διοίκησης και στρατιωτικής κατοχής, αντικαταστάθηκαν με συμβατές τοπικές ελίτ που τους επιτρεπόταν να μοιραστούν τον πλούτο, σε αντάλλαγμα την υποταγή τους στο όνομα των αποικιοκρατών.
Στον 21ο αιώνα, είναι «αποικιοκρατία μέσω της οικονομικής μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων». Είναι αποικία εξόρυξης πλούτου από τον αποικισμό των διαχειριστών της χώρας, που ορίζονται για να διαχειρίζονται άμεσα τις διαδικασίες στην αποικία, με τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να μεταφερθούν. Αυτή η νέα μορφή αποικιοκρατίας μέσω άμεσης διαχείρισης καθώς και χρηματοοικονομική μεταφορά πλούτου, αναδύεται τώρα στην Ελλάδα και την Ουκρανία.
Πίσω από την εμφάνιση της πρόσφατης ελληνικής συμφωνία χρέους είναι η πραγματικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών και των ιδρυμάτων τους – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) – ο οποίος θα αναλάβει σύντομα την άμεση διαχείριση της λειτουργίας της οικονομίας, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη 14 Αυγούστου του 2015, από την Ελλάδα και την Τρόικα. Το Μνημόνιο εξηγεί την άμεση διαχείριση με διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, είναι ακόμα πιο άμεση. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι «σκιώδεις» τραπεζίτες εγκαταστάθηκαν από ΗΠΑ και Ευρώπη τον περασμένο Δεκέμβριο 2014, ως υπουργοί οικονομίας και οικονομικών της Ουκρανίας. Έχουν άμεση διαχείριση της οικονομίας της Ουκρανίας σε καθημερινή βάση από τότε.
Η νέα αποικιοκρατία ως χρηματοοικονομική μεταφορά στοιχείου του ενεργητικού λαμβάνει διάφορες πρακτικές μορφές: ως μεταφορά πλούτου με τη μορφή τόκων επί του συνεχώς αυξανόμενου χρέους, σε ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου που πωλούνται απευθείας στους επενδυτές και τραπεζίτες του οικιστή και ως de facto εξαγορά τραπεζικού συστήματος της αποικίας και των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μεταφέρει πλούτο στους μετόχους των ιδιωτικών τραπεζών και των επενδυτών της αποικιοποίησης της χώρας.
Η περίπτωση της Ελλάδας
Η πρόσφατη τρίτη συμφωνία χρέους που υπεγράφη στις 14 Αυγούστου 2015 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τρόικα των ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών προσθέτει άλλα 98 δισεκατομμύρια $ στο χρέος της Ελλάδας, ανεβάζοντας το συνολικό χρέος σε περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια $. Σχεδόν όλα τα 98 δισεκατομμύρια $ προορίζονται για τις πληρωμές του χρέους και για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ο πλούτος εξάγεται με τη μορφή των Ελλήνων να παράγουν περισσότερο, ή να μειώσουν τις δαπάνες και να αυξήσουν κι άλλο τους φόρους, προκειμένου να δημιουργήσουν αυτό που ονομάζεται πρωτογενές πλεόνασμα από το οποίο οι τόκοι και το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθούν.
Οι Έλληνες δεν πρόκειται να έχουν τα προϊόντα τους να παράγονται και να πωλούνται φθηνότερα στη Γερμανία για να τα επανεξάγουν σε υψηλότερη τιμή και να κερδίσουν- δηλαδή η αποικιοκρατία του 19ου αιώνα. Οι πολυεθνικές εταιρείες δεν πρόκειται να μετεγκατασταθούν στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν να πληρώνουν φθηνότερους μισθούς, χαμηλότερα κόστη και στη συνέχεια εκ νέου να εξάγουν προς τον υπόλοιπο κόσμο για το κέρδος – δηλαδή η αποικιοκρατία των ΗΠΑ του 20ου αιώνα. Οι Έλληνες θα δουλέψουν σκληρότερα και για λιγότερα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πλεόνασμα που θα επιστρέψει στα θεσμικά όργανα της τρόικας με τη μορφή τόκων για το διαρκώς αυξανόμενο χρέος που οφείλουν. Η Τρόικα είναι οι μεσάζοντες, οι συλλέκτες χρέους, οι κρατικοί εκπρόσωποι τραπεζιτών και επενδυτών για λογαριασμό των οποίων συγκεντρώνουν τις πληρωμές του χρέους. Είναι υπερ-κρατικοί φορείς και οι νέοι παράγοντες της εξόρυξης και μεταφοράς οικονομικού πλούτου.
Το ελληνικό Μνημόνιο καθορίζει λεπτομερώς την άμεση διαχείριση, καθώς και το πώς ο πλούτος θα εξαχθεί και θα μεταφερθεί. Το Μνημόνιο αρχίζει δηλώνοντας ρητά ότι δεν υπάρχει νομοθεσία ή άλλη δράση, όσο ήσσονος σημασίας, που μπορεί να ληφθεί από τους πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Τρόικας. Η Τρόικα έχει συνεπώς δικαίωμα βέτο σε όλα σχεδόν τα μέτρα πολιτικής στην Ελλάδα, όλες τις νομοθετικές ή εκτελεστικές αποφάσεις των Οργανισμών και σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης.
Επιπλέον, η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον δημοσιονομική πολιτική. Η Τρόικα θα καθορίσει τον προϋπολογισμό. Θα επιβλέπει την συγγραφή ενός προϋπολογισμού. Το Μνημόνιο απαιτεί μια συνολική αναδιάρθρωση των ελληνικών φόρων και των δαπανών που πρέπει να εμφανιστούν στον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα θα γράψει τον προϋπολογισμό της, αλλά μόνο αν αυτός, είναι ο προϋπολογισμός που θέλει και η Τρόικα. Και οι εκπρόσωποι της τρόικας θα παρακολουθούν τη συμμόρφωση για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με τον προϋπολογισμό της τρόικας. Κάθε ελληνικός οργανισμός και κάθε νομοθετική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων θα έχει έτσι, τον «κομισάριό» του που θα παρακολουθεί σε καθημερινή σχεδόν βάση.
Το Μνημόνιο δηλώνει ότι η Τρόικα έχει επίσης την εξουσία να διορίζει «ανεξάρτητους συμβούλους» στα Συμβούλια των Ελλήνων τραπεζών. Πολλά παλιά μέλη του τραπεζικού διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να απομακρυνθούν. Οι διορισθέντες από την Τρόικα θα διαχειρίζονται πλέον τις ελληνικές τράπεζες σε καθημερινή βάση, με άλλα λόγια. Οι ελληνικές θυγατρικές και τα υποκαταστήματα έξω από την Ελλάδα θα «ιδιωτικοποιηθούν», δηλαδή θα πουληθούν σε άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ελληνικές μόνο κατ όνομα. Θα γίνουν παραρτήματα και de facto θυγατρικές των βορείων τραπεζών, δουλεύοντας πίσω από το πέπλο της Τρόικας και εις βάρος των Ελλήνων ομολόγων τους .Τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που διατίθενται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα διαμένουν σε τράπεζες του Λουξεμβούργου, όχι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει πλέον νομισματική πολιτική. Η Τρόικα έχει.
Η Παγκόσμια Τράπεζα θα επανασχεδιάσει το ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και ένα νέο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας του συστήματος. Οι νεοπροσληφθέντες στο υπουργείο Εργασίας, μετά την έγκρισή τους από την Τρόικα, θα προχωρήσουν σε «εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού συστήματος» (δηλαδή απολύσεις εκπαιδευτικών και περικοπές μισθών). Ο νέος ελεγμένος από την Τρόικα υπουργός Εργασίας θα υλοποιήσει τις προτάσεις των «ανεξάρτητων συμβούλων» για τον περιορισμό των «εργατικών κινητοποιήσεων» (δηλαδή, απεργίες) και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα, σύμφωνα με τις συστάσεις των συμβούλων, κινήσει τους νέους κανόνες για τις ομαδικές απολύσεις (δηλαδή μαζικές απολύσεις). Συντάξεις θα μειωθούν, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανέβηκαν, οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων αυξήθηκαν, οι τοπικές αρχές γίνονται πιο αποτελεσματικές (απολύσεις, περικοπές μισθών) και ολόκληρο το νομικό σύστημα αναθεωρήθηκε.
Το Ταμείο των 50 δισεκατομμυρίων $ για Ιδιωτικοποίηση της ελληνικής περιουσίας θα παραμείνει στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό θα λειτουργεί «υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων», σύμφωνα με το Μνημόνιο. Η Τρόικα θα αποφασίσει τι πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί και να πουληθεί και σε τι τιμή και σε ποιον επενδυτή. Εν τω μεταξύ, οι ιδιωτικοποιήσεις σε εξέλιξη, ή που έχουν εντοπισθεί, θα πρέπει να επιταχυνθούν.
Η περίπτωση της Ουκρανίας
Στην περίπτωση της Ουκρανίας, μόνο όταν τραπεζίτες από ΗΠΑ και Ευρώπη διορίστηκαν ως Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών τον περασμένο Δεκέμβριο το 2014, άρχισε η υπόσχεση για περισσότερα δάνεια. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έβαλαν άλλα $ 4 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο και το ΔΝΤ ανακοίνωσε γρήγορα συμφωνία $ 40 δισεκατομμυρίων το Φεβρουάριο. Μετά από αυτό, το χρέος της Ουκρανίας αυξήθηκε από $ 12 δις το 2007 σε $ 100 δις το 2015. Το νέο χρέος θα σημάνει μια τεράστια αύξηση στην απόσπαση του χρηματοπιστωτικού πλούτου με τη μορφή τόκων επί των $ 100 δισ.
Μια άλλη μορφή μεταβίβασης θα συμβεί στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Όχι λιγότερες από 342 πρώην κυβερνητικές επιχειρήσεις είναι στον κατάλογο πώλησης το 2015, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία, 13 λιμάνια, ακόμα και αγροκτήματα. Οι πωλήσεις είναι πιθανό να συμβούν σε εξευτελιστικές τιμές, προς όφελος Αμερικανών και Ευρωπαίων «φίλων» των νέων Αμερικανών και Ευρωπαίων υπουργών. Επίσης, η πώληση των ουκρανικών ιδιωτικών εταιρειών θα πρέπει να εγκριθεί από τους νέους Υπουργούς. Μια στις πέντε επιχειρήσεις έχει τεχνικά πτωχεύσει και δεν μπορεί να αναχρηματοδοτήσει $ 10 δισεκατομμύρια σε χρέος εταιρικών ομολόγων. Πολλές θα χρεοκοπήσουν, οι καλύτερες θα μαζευτούν από τους σκιώδεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους τραπεζίτες και τις πολυεθνικές εταιρείες.
Αυτό που τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουκρανία αντιπροσωπεύουν, είναι η ανάπτυξη νέας πιο άμεσης διαχείρισης της εξόρυξης του πλούτου και η μεταφορά αυτού του πλούτου με τη μορφή των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Στα προηγούμενα πακέτα διάσωσης, το ΔΝΤ και τα άλλα θεσμικά όργανα όριζαν τις παραμέτρους για το τι η χώρα πρέπει να κάνει, αλλά την άφηναν να πραγματοποιήσει το σχέδιο. Όχι πια.
Είναι τώρα η άμεση διαχείριση για να εξασφαλιστεί ότι η αποικία δεν θα αποφύγει, ή θα καθυστερήσει τη μεταφορά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που ενεργοποιείται από το συνεχώς αυξανόμενο χρέος.
Jack Rasmus, telesurtv

ΒΟΜΒΑ: “Επίθεση” της Τουρκίας στο Αιγαίο…

nhsi

Στον τουρκικό τύπο δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις του προέδρου του ακροδεξιού κόμματος της Τουρκίας, ο οποίος αναφέρει πως η Ελλάδα κατέλαβε το 2004 16 νησιά στο Αιγαίο από την Τουρκία. Λέει χαρακτηριστικά πως «Ο Έλληνας Υπουργός, επιθεώρησε τα νησιά μας, τα οποία κατέλαβαν χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα».

ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΕΙΜΑΡΑΚΗ ΣTH ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΝΑΚΟΥ; ΔΕΙΤΕ ΤΟ BINTEO ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ Ο ΒΑΓΓΕΛΑΡΟΣ!! ΜΠΟΥΤΙ Η ΣΤΗΘΟΣ; – “ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ…”

1 11 baggearos

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης τότε βουλευτής της Ν.Δ., έξω από τα αυστηρά κλισέ της σοβαροφάνειας, χωρίς ρετούς, χωρίς την ξύλινη γλώσσα που μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί μιλάει για τον έρωτα και για τη ζωή.
Όταν ο έρωτας συναντιέται με την πολιτική τότε βγαίνει το αληθινό πρόσωπο της εξουσίας.
Ο Πρόεδρος της Ν.Δ Βαγγέλης Μεϊμαράκης όπως δεν τον ξέρετε… Χωρίς αυταπάτες, χωρίς αφορισμούς και πολιτικούς μετεωρισμούς  στο New Channel  με παρουσιάστρια τη γνωστή δημοσιογράφο Βίκυ Μιχαλονάκου, σε μια συνάντηση Κορυφής (το 1997), με την τραγουδίστρια και τηλεπερσόνα Άννα Μαρία Λογοθέτη.

ΕΑΛΩ Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΔΕΛΦΙΑ-ΝΕΑ ΑΕΡΑΠΟΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΚΑΚΟ-ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΗΡΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ-ΔΙΜΟΙΡΙΕΣ ΜΑΤ ΠΑΝΕ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ-ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΛΕΡΟΣ-ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΓΕΡΣΗ(ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)

lesvos1


Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο
Υπαίθριο καταυλισμό θυμίζει για άλλη μια ημέρα το λιμάνι της Μυτιλήνης με περισσότερους από 6.000 λαθρομετανάστες να λιάζονται!
Λιμενικοί και Αστυνομικοί είναι σε απόγνωση καθώς δεν μπορούν να βρουν τρόπους να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο λαθρομεταναστών!

ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ:O TΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ- ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΥΣΑΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” / ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 41ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥ! “ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑ.Ε. ΤΟΥ ΛΑΦΑΖΑΝΗ”

PICT_20150831_185210


«Ποδοπατήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά, «όπως και η δημοκρατία. Κάποιοι αποφάσισαν να θέσουν εκ ποσών τις αξίες μας, συμμαχώντας ακομα και με τις πιο αντιδραστικές δυναμεις της Ελλάδας και της ΕΕ. Αποφάσισαν χωρίς εμάς, προχωράμε χωρίς αυτούς».
Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στην Ακαδημίας και αποκάλυψε ότι θα συμπαραταχθεί ως ανεξάρτητη συνεργαζόμενη στο κόμμα Λαφαζάνη «Λαϊκή Ενότητα».
Βέβαια το κλίμα στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ κάθε άλλο παρά συνέντευξη τύπου θύμιζε, αφού ένα τεράστιο πανό με το σύνθημα «Οχι στα Μνημόνια Ναι στη Ζωή» δέσποζε στην αίθουσα, ενώ πέρα από τους δημοσιογράφους στο χώρο μπήκαν υποστηρικτές της προέδρου της Βουλής και αρκετοί συνάδελφοί της όπως, η Ραχήλ Μακρή, ο Δημήτρης Στρατούλης, η Μαρία Μπόλαρη και ο Γιώργος Σταθάς, όλοι τους, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προσχωρήσει στη Λαϊκή Ενότητα.

Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση παράνομων μεταναστών στην Κω


Γ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση παράνομων μεταναστών στην Κω
Ειλικρινής η συνεργασία με το νέο Αν. Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Μουζάλα. Την Παρασκευή θα έρθει  στην Κω και ο Αν.Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.Μακρυδημήτρης. Με το νέο Αν.Υπουργό Μεταναστευτικής πολιτικής κ.Μουζάλα, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Κω κ.Γιώργος Κυρίτσης, παρουσία του Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Αθαν. Γιαννόπουλου και του Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω κ. Σεβ. Μαραγκού.

Η ENI ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο


Η ENI ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο
Λευκωσία: Την ανακάλυψη του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου που βρέθηκε ποτέ στη Μεσόγειο και βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή της Αιγύπτου, ανακοίνωσε η ιταλική εταιρεία EΝΙ. Το κοίτασμα Zohr, το οποίο η εταιρεία αποκαλεί «υπεργίγαντα», θα μπορούσε να δώσει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, και καλύπτει μια έκταση περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Το Zohr, σύμφωνα με την ENI, είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου που έγινε ποτέ στην Αίγυπτο και στη Μεσόγειο θάλασσα. Η ΕΝΙ σημειώνει ότι το κοίτασμα, μετά την πλήρη ανάπτυξή του, θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τη ζήτηση σε φυσικό αέριο της Αιγύπτου για δεκαετίες.
Η EΝΙ θα προχωρήσει άμεσα σε εκτίμηση του τεμαχίου με σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξή του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Claudio Descalzi ταξίδεψε πρόσφατα στο Κάιρο για να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι για αυτή τη σημαντική επιτυχία, ενώ είχε επίσης συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου της χώρας.

Πηγή: philenews/ΚΥΠΕ


philenews

Liberation: Τα σκάνδαλα των γερμανικών εταιρειών μεγάλωσαν το ελληνικό χρέος


Liberation: Τα σκάνδαλα των γερμανικών εταιρειών μεγάλωσαν το ελληνικό χρέος
Siemens, Daimler, Rheinmetall, η αφρόκρεμα των γερμανικών βιομηχανιών, έχουν εμπλακεί σε κάμποσες υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, το Βερολίνο συνεχίζει να προειδοποιεί για την επισφαλή κατάσταση των οικονομικών της Αθήνας. Η γαλλική εφημερίδα Liberation αναδημοσιεύει άρθρο του γαλλικού πρακτορείου, σύμφωνα με το οποίο οι βιομηχανικοί «γίγαντες» της Γερμανίας βρίσκονται πίσω από μια σειρά σοβαρών σκανδάλων στην Ελλάδα. Και μπορεί να μην έχει οριστεί δικάσιμος για τα 19 πρώην μεγάλα στελέχη της Siemens, ωστόσο αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές δίκες της δεκαετίας στην Ελλάδα. Συνολικά, περισσότερα από 60 άτομα έχουν ελεγχθεί για διαφθορά, με το αμερικανικό CorpWatch να έχει δώσει στην υπόθεση τον χαρακτηρισμό «το μεγαλύτερο εταιρικό σκάνδαλο στη μεταπολεμική Ελλάδα».

ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ, ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ


images (1)
Η Ελλάδα κάθεται πάνω σε έναν τεράστιο πλούτο υδρογονανθράκων, φυσικού αερίου και πολύτιμων μετάλλων. Ταυτόχρονα η Ελλάδα διαθέτει έναν φυσικό παράδεισο τουρισμού μέσα στο τρίγωνο Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Διαθέτουμε δηλαδή έναν τεράστιο πλούτο και όμως είμαστε ανίκανοι να τον αξιοποιήσουμε. Όπως ήμασταν ανίκανοι να αναπτύξουμε βιομηχανία και παραγωγή. Φταίμε άραγε εμείς οι απλοί πολίτες ή φταίει η ολιγαρχία της χώρας που ελέγχει την εξουσία;

Μας έχουν φορτώσει ένα τεράστιο χρέος, από το οποίο εμείς ατομικά οι απλοί πολίτες δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, ούτε το ελέγξαμε ποτέ και επιπλέον είμαστε σε ένα ξένο νόμισμα. Με βάση αυτά τα δύο έχουμε χάσει την ελευθερία μας, είμαστε σκλάβοι των ξένων και οι ξένοι, σε συνεργασία με την ντόπια ολιγαρχία, μας σπρώχνουν ακόμα πιο πολύ στη σκλαβιά και στην εξάρτηση, μέχρι να μας τα πάρουν όλα και ταυτόχρονα μας δείχνουν διεθνώς ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Κι εμείς τι κάνουμε; Περιμένουμε σωτηρία από τον κάθε Τσίπρα, το κάθε Μεϊμαράκη, τον κάθε Λαφαζάνη και γενικά τον κάθε πολιτικό κοτζαμπάση μεταξύ των δανειστών και του λαού, τους οποίους εμείς οι ίδιοι θα πάμε σιωπηλοί και με σκυμμένα τα κεφάλια να ψηφίσουμε στις κάλπες, γιατί έχουμε λέει δημοκρατία. Και δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα σημαίνει ότι τα συνήθη υποζύγια θα πρέπει να εκφράζονται μόνο στην κάλπη. Καθόσον, οτιδήποτε άλλο και να πούμε, κανείς δεν μας ακούει, κανείς δεν μας δίνει σημασία, σαν τους κρατούμενους σε κάποιο κελί.

Πρέπει επιτέλους να ελευθερωθούμε, να ακουστούμε, να συμμετέχουμε εμείς οι ίδιοι στη χάραξη της ζωής μας.

Πέτρος Χασάπης

Οδοιπορικό στην Κω των προσφύγων, της εκμετάλλευσης και της αλληλεγγύης


Οδοιπορικό στην Κω των προσφύγων, της εκμετάλλευσης και της αλληλεγγύης
Το χάος των πρώτων ημερών του Αυγούστου, με τη μαζική εισροή 7.000 μεταναστών, μοιάζει να τακτοποιείται σιγά-σιγά αφού η καθημερινότητα βρίσκει ξανά τον ρυθμό της
Οι ακτές της Τουρκίας φαίνονται πολύ καθαρά από την Κω, τα νερά που χωρίζουν το ακριτικό νησί από την απέναντι χώρα μοιάζουν με λίμνη. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας κ. Σεβαστιανός Μαραγκός δεν χρειαζόταν κιάλια για να εκτιμήσει την κατάσταση την περασμένη Δευτέρα. «Ευτυχώς, αυτή την εβδομάδα θα μας βοηθήσει ο καιρός» έλεγε στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.

Αλβανός δήμαρχος αρνείται την ελληνικότητα της Χιμάρας αλλά πήρε ελληνική υπηκοότητα ως Βορειοηπειρώτης


εφημεριδα
Σε σημερινό δημοσίευμά της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Σαββίδης, αποκαλύπτει πως ο δήμαρχος Χιμάρας κατέχει απο το 2014 την ελληνική υπηκοότητα.


Συντάξεις: Ποιοι χάνουν οριστικά τα 62 ακόμη και για μειωμένη – Οι μεγάλοι χαμένοι του νέου Ασφαλιστικού

 
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες με μεγάλη εμπειρία αναδεικνύεται το Ασφαλιστικό με μεγάλους χαμένους εκείνους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 1992, τους λεγόμενους και παλιούς ασφαλισμένους.Με τον νέο νόμο τα περισσότερα παράθυρα για πρόωρη συνταξιοδότηση κλείνουν και οι περισσότεροι θα δουν τα όρια ηλικίας να αυξάνονται ακόμη και ως τα 67 έτη.

Από τα νέα όρια σε ό,τι αφορά στον χρόνο ασφάλισης και κυρίως το ηλικιακό όριο διασώζονται μόνο όσοι το 2012 είχαν καταφέρει να πιάσουν και το όριο ηλικίας και τα απαιτούμενα ένσημα, αυτοί θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα συνταξιοδοτηθούν με το παλιό καθεστώς.

Παράλληλα με βάση το νέο νόμο η αύξηση των ορίων ηλικίας θα σημάνει και μικρότερη σύνταξη αφού για όσους βγαίνουν στη σύνταξη μετά το 2015 θα ισχύει το νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης με μειωμένους συντελεστές που με τη σειρά τους μειώνουν και το ποσό της σύνταξης.

ALERT: Σιγήν ιχθύος από το δημοτικό σύμβουλο κ. Τρύφωνα Μπουγά! Μήπως κάτι ετοιμάζει;

Εκείνο πάντως που μας παραξένεψε είναι που ... "χάσαμε" το δημοτικό σύμβουλο της Ελληνικής Αυγής κ. Τρύφωνα Μπουγά. Όλο το καλοκαίρι άφαντος. Είχαμε συνηθίσει τις αποκαλύψεις -καταγγελίες του στα δημοτικά συμβούλια και τις αιχμηρές του παρεμβάσεις! Η απουσία του είναι αισθητή. Ελπίζουμε να επανέλθει δριμύτερος!

Ραγδαίες εξελίξεις: Ο δήμαρχος Π.Φαλήρου Δ.Χατζηδάκης "καταπίνει" τους αντιδημάρχους του!

 
Οι διακοπές πέρασαν και σιγά-σιγά επιστρέφουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Μετά από ένα έντονο πολιτικά καλοκαίρι, αναμένεται ένας εξίσου δυνατός χειμώνας. Στην πολιτική σκηνή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή με τις εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου να δίνουν το στίγμα των μελλοντικών γεγονότων.

Eνώ η Ελλάδα κάνει για 5η φορά εκλογές σε 15 μήνες, η Ρωσία επεκτείνει τη δική της ΑΟΖ


Στην επίσημη επέκταση των ορίων της ρωσικής επικράτειας προχωρά η Ρωσία, με βάση την υφαλοκρηπίδα στη Θάλασσα του Οχότσκ, στα...
oryongsinking1
Στην επίσημη επέκταση των ορίων της ρωσικής επικράτειας προχωρά η Ρωσία, με βάση την υφαλοκρηπίδα στη Θάλασσα του Οχότσκ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Αλέξης Τσίπρας ως Ενσάρκωση του Ντόριαν Γκρέυ


Του Μιχαήλ Στυλιανού Προσέξατε πως αλλάζει /άλλαξε το πρόσωπο του κ. Αλέξη Τσίπρα; Δεν χρειάζεται να είσαι φυσιογνωμιστής του F...
ft-proeidopoiisi-tsipra-pros-merkel-gia-stasi-plirwmwn-w_l1

Του Μιχαήλ Στυλιανού
Προσέξατε πως αλλάζει /άλλαξε το πρόσωπο του κ. Αλέξη Τσίπρα; Δεν χρειάζεται να είσαι φυσιογνωμιστής του F.B.I. για να το καταγράψεις. ΄Οποιος παρακολούθησε το διάγγελμα αναγγελίας εκλογών ασφαλώς το εσημείωσε. Η αλλαγή προκαλεί όντως εντύπωση. Καθόλου ευχάριστη…
Το φευγαλέο βλέμμα, που στριφογυρίζει σαν για να αποφύγει την εξεταστική ματιά τού όμως αθέατου τηλεθεατή, κάποιες νέες γραμμές και σκιές στο πρόσωπο, το σφίξιμο στις σιαγόνες, μια γενική σκλήρυνση της φυσιογνωμίας. Κάποτε σε σημείο ανησυχητικό…

Συγκλονιστικές μαρτυρίες λιμενικών: «Δεν μπορείς να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος μετά από αυτά που βλέπεις» ΒΙΝΤΕΟ


Συγκλονιστικές μαρτυρίες λιμενικών: «Δεν μπορείς να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος μετά από αυτά που βλέπεις» ΒΙΝΤΕΟ
Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες λιμενικών που συμμετέχουν στη μάχη για την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, καθώς συνεχίζεται το άνευ προηγουμένου κύμα μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
«Πριν λίγες ημέρες τουρκική ακταιωρός προσπαθούσε με απόνερα να βουλιάξει, όχι να βουλιάξει ακριβώς, να σταματήσει βάρκα. Έκανε απόνερα πολλά στους μετανάστες, στροβιλίζοντας το νερό, τους έριχνε νερό με τη μάνικα από πάνω.

Το ίδρυμα Ρότσιλντ «μεταφέρει» στην ΕΕ μετανάστες οι οποίοι σε ποσοστό 90% είναι νεαροί !


Ο Σκοπιανός πολιτικός αναλυτής milenko Nedelkovski θεωρεί άκρως  ύποπτο , σοβαρό, επικίνδυνο και  συνάμα  δολοφονικό  ότι το 90% των Μουσουλμάνων μεταναστών...
REFUGGES
Ο Σκοπιανός πολιτικός αναλυτής milenko Nedelkovski θεωρεί άκρως  ύποπτο , σοβαρό, επικίνδυνο και  συνάμα  δολοφονικό  ότι το 90% των Μουσουλμάνων μεταναστών που έρχονται απο την Ελλάδα στην πΓΔΜ και την Σερβία και κατ” επέκταση στην ΕΕ,  είναι  νεαροί άνδρες. Πρόκειται για μια   αθρόα «μετακίνηση» ενός τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού , νεαρού κυρίως στην ηλικία προς τα εδάφη  της ΕΕ,  από το  πανίσχυρο ίδρυμα Rothschild με σκοπό την  εθνολογική «αλλοίωση» αναφέρει  ρωσικό άρθρο του έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων regnum.ru.
Την ίδια στιγμή, η σερβική εφημερίδα « Kurir» γράφει σε άρθρο της ότι  οι μεταναστευτικές ροές σε αυτόν τον τομέα  χρηματοδοτούνται ΚΥΡΙΩΣ από το ίδρυμα  Ρότσιλντ και τις  οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλώνοντας  ότι το κόστος της «μεταφοράς» αυτών μεταναστών  προς την Ευρώπη μέσω της θάλασσας στοιχίζει από 3-3,5 χιλιάδες έως 7 – 11.000 ευρώ.
_миграцияjpg_
Ο Nedelkovski τονίζει  ότι οι « νεαροί μουσουλμάνοι μαχητές»  προέρχονται από χώρες με  παραδοσιακό  ισλαμικό πολιτισμό, και πολυπληθείς  οικογένειες . Υπενθύμισε ότι η πΓΔΜ μετά τον πόλεμο μεταξύ της Σερβίας και του ΝΑΤΟ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο κέντρο υποδοχής περίπου 150 χιλιάδες μουσουλμάνων μεταναστών.
Τονίζεται  ότι η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού νέων ανδρών στον πληθυσμό των μεταναστών , αποτελεί αποχρώσα ένδειξη ότι πολλοί από αυτούς είναι ένθερμοι  υποστηρικτές του «ισλαμικού κράτους».  Επιπλέον, σύμφωνα με  την Αστυνομία Συνόρων της Σερβίας, το 90% των μεταναστών από μουσουλμανικές χώρες δείχνουν ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ με ημερομηνία γεννήσεως  την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους. Τα έγγραφα  τα οποία παρουσιάζουν οι « εισβολείς» αποτελούν προϊόν πλαστογραφίας φτηνού τύπου. «Πρέπει να στείλουμε τα δακτυλικά  τους αποτυπώματα στην Ιντερπόλ, με την απάντηση να διαρκεί αρκετούς μήνες. Αξιόπιστη βάση δεδομένων της Interpol για την Ασία και την Αφρική, δεν υπάρχει, ιδίως σε χώρες όπου υπάρχει πόλεμος», καταλήγει ο Σκοπιανός αναλυτής .
Πρόκειται  σύμφωνα με την ιστοσελίδα μας pentapostagma.gr για Σύρους , Αφγανούς , Ιρακινούς,  νεαρούς στην ηλικία οι οποίοι εγκαθιστάμενοι στην Ευρώπη θα δημιουργήσουν  πολυπληθείς  οικογένειες,  «κατακτώντας » ολόκληρες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόκειται για μία εισβολή και κατάκτηση « ύπουλη με  ειρηνικό τρόπο  » η οποία θα μετατρέψει τους γηγενείς χριστιανούς  κατοίκους  σε μειονότητα και πιθανότατα σε πρόσφυγες!!

Ανακοινώθηκε η σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για κοινή εκλογική κάθοδο…στον Αδη


Δημοκρατική Συμπαράταξη θα λέγεται ο εκλογικός συνδυασμός του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ με εμφανή τα ονόματα των δύο κομμάτων, ...
590_18672eff05c4eb5f2f38edef844abb35

Δημοκρατική Συμπαράταξη θα λέγεται ο εκλογικός συνδυασμός του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ με εμφανή τα ονόματα των δύο κομμάτων,  όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Όπως είπαν, τα κόμματα κρατούν την οργανωτική και πολιτική τους αυτοτέλεια και αυτονομία κι η συμφωνία τους βασίζεται σε δέκα συν μία προγραμματικές θέσεις, οι οποίες προσεχώς θα δοθούν στη δημοσιότητα.
Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν ηγετικά στελέχη των δύο κομμάτων και οι δύο πρόεδροι κατέστησαν σαφές ότι θα επιδιώξουν μετεκλογικά την κυβερνητική συμμετοχή όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, ώστε η Ελλάδα να βγει οριστικά από την κρίση.
Το ερώτημα είναι αν ένα εξαφανισμένο κόμμα όπως η ΔΗΜΑΡ που μεγάλο κομμάτι από ότι της απέμεινε διαφώνησε για τη σύμπραξη καθώς επίσης και το αποθνήσκον ΠΑΣΟΚ της 50αρας συνταξιούχου προέδρου του μπορούν να μπουν στη Βουλή για να κυνηγήσουν τις επιδιώξεις τους.

Ο μυστηριώδης σταυρός τού Πάπα, αντιπροσωπεύει μία αλλόκοτη μορφή!!!


Ο μυστηριώδης σταυρός τού Πάπα, αντιπροσωπεύει μία αλλόκοτη μορφή!!! Αυτό είναι σημαντικό για τούς ερευνητές τής Ιταλίας, και τους διάφορους...

Ο μυστηριώδης σταυρός τού Πάπα, αντιπροσωπεύει μία αλλόκοτη μορφή!!!
Αυτό είναι σημαντικό για τούς ερευνητές τής Ιταλίας, και τους διάφορους φίλους, που έχουν καταστεί σε μή εξάσκηση τών Καθολικών συμφερόντων (λόγω της απόλυτης διαφθοράς ασθένειας στο Βατικανό).

Είσαι ένας αριθμός. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα κακόμοιρε άνθρωπε …


Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα κακόμοιρε άνθρωπε αλλά με τις φοβικές επιλογές σου δεν υπάρχεις! Ναι, δεν υπάρχεις! Είσαι ένας...
enas-arithmos-egines-anthrwpe

Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα κακόμοιρε άνθρωπε αλλά με τις φοβικές επιλογές σου δεν υπάρχεις! Ναι, δεν υπάρχεις!
Είσαι ένας αριθμός, όχι άτομο, όχι προσωπικότητα, όχι ύπαρξη αλλά απλά ένας αριθμός. Ένας αριθμός στην αστυνομική σου ταυτότητα, στο e-Taxis, στη ΔΕΗ, στην ουρά που περιμένεις, στις αιτήσεις που υποβάλλεις, παντού, απλά ένας αριθμός.

30 Αυγούστου 1922 κατέρρευσε το Μικρασιατικό Μέτωπο – 30 Αυγούστου 2014 η Ελλάδα σε κατάρρευση


30 Αυγούστου 1922 κατέρρευσε το Μικρασιατικό Μέτωπο – 30 Αυγούστου 2014 η Ελλάδα σε κατάρρευση Του Σάββα Καλεντερίδη Στο άρθρο μας...
337937_orig

30 Αυγούστου 1922 κατέρρευσε το Μικρασιατικό Μέτωπο – 30 Αυγούστου 2014 η Ελλάδα σε κατάρρευση
Του Σάββα Καλεντερίδη
Στο άρθρο μας της Παρασκευής περίπου αποδείξαμε ότι η στρατιωτική υπεροχή, η πολεμική αρετή  και η απαράμιλλη ανδρεία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, δεν στάθηκαν αρκετά να υπερσκελίσουν το τεράστιο έλλειμμα πολιτικής και γεωπολιτικής διορατικότητας της Αθήνας στο Ανατολικό, το Μικρασιατικό και το Ποντιακό Ζήτημα την περίοδο που ακολούθησε τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η βόμβα της λαθρομετανάστευσης και η… ατυχία του συστήματος!

elvenizel_lathrometanast__article

Μπορεί η κυβέρνηση (ή μάλλον το σύστημα, εφόσον έχουμε πλέον προσωρινή κυβέρνηση…) να πήρε το… μήνυμα από την περιοδεία κλιμακίου βουλευτών της Χρυσής Αυγής σε Κω-Κάλυμνο και την αποθέωση που γνώρισαν, αλλά… ατύχησε.
Έτσι, ενώ έχουν βάλει το «Ελευθέριος Βενιζέλος» να κάνει δρομολόγια… χωρίς ανάσα, μεταφέροντας συνεχώς χιλιάδες λαθρομετανάστες από τα νησιά στον Πειραιά (2.163 κατέφτασαν εχθές το βράδυ…) και επιστράτευσαν και το ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο Tera Jet (το οποίο έφερε σήμερα 1.800 λαθρομετανάστες), αυτοί που εισέρχονται στα νησιά είναι πολύ περισσότεροι απ’ αυτούς που φεύγουν. Έτσι, έχουμε μία από τα ίδια!
Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι εχθές, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και μόνο στην Λέσβο, αποβιβάστηκαν πάνω από 4.000 (!!!) λαθρομετανάστες, με 100 φουσκωτά σκάφη! Κανονική απόβαση!
Άρα, η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως κι εκείνο που χρειάζεται δεν είναι προεκλογικά μπαλώματα, αλλά εφαρμογή της πολιτικής της Χρυσής Αυγής: Άμεσο κλείσιμο των συνόρων της χώρας και απέλαση όλων των λαθρομεταναστών!
Εθνικισμός.net

Πορεία μουσουλμάνων στο κέντρο της Αθήνας – “Ανοίξτε τα σύνορα να έλθουν τα αδέλφια μας” (φωτο &βίντεο makeleio.gr)

omonoia1

Και όμως συμβαίνει και αυτό στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ελλάδας

Περίπου 300 άτομα Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή πορεία με κεντρικό σύνθημα να ανοίξουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,προκειμένου να συναντήσουν τα αδέλφια τους.
Η αστυνομική παρουσία είναι έντονη.Παρόλα αυτά δεν θέλει πολύ αυτή η μικρή δύναμη να πολλαπλασιαστεί.
omonoia1omonoia2

Επέλαση Αράβων στη Σαντορίνη: Γάμοι χλιδής στο νησί – Οι τελετές των 200.000 ευρώ!

sa1

Η Σαντορίνη είναι προσφιλής προορισμός για γάμους, όχι μόνο από Ελληνες αλλά και από ξένους, ενώ και αρκετοί Αραβες δαπανούν χιλιάδες ευρώ για να έχουν έναν γάμο α-λα ελληνικά.
Οπως εξηγεί η Ελληνο-ιταλίδα Φραντσέσκα Τσεμπέλη, που μαζί με τη Βελγίδα Σάρα Κάρπεντερ, έχουν την εταιρεία διοργάνωσης γάμων, «The diamond rock: «Οι Αραβες προστίθενται στο μακρύ κατάλογο των αλλοδαπών που ονειρεύονται να παντρευτούν στο νησί. Εχουμε διοργανώσει την τελευταία διετία 15 αραβικούς γάμους».

Πόσο μας κοστίζουν οι τρεις κάλπες του 2015

ekloges_ellas

Παρόμοιο με αυτό των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου θα είναι το κόστος των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου, καθώς…
αναμένεται το κράτος να πληρώσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις πληρώνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία χρονιά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...