Αποκαλύπτουμε το τελικό κείμενο Συμπερασμάτων των «28» για Τουρκία
Βρυξέλλες: Επίσημη απάντηση, μέσω των Συμπερασμάτων των28 κρατών-μελών της ΕΕ, εισπράττει η Τουρκία, η οποία επεχείρησε διά επιστολής να εκφύγει των υποχρεώσεών της για εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής Παρανόμων Μεταναστών με την Κυπριακή Δημοκρατία, υποβαθμίζοντάς την σε «νήσο Κύπρο». Το τελικό κείμενο των Συμπερασμάτων της ΕΕ, το οποίο εξασφάλισε ο «Φ», χαρακτηρίζει ως νομικά ανυπόστατη τη θέση της Άγκυρας, επισημαίνοντας τα εξής: «Ενώ εκφράζει λύπη για τις μονομερείς δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν καμιά νομική ισχύ, το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής από την Τουρκία τόσο της Συμφωνίας Επανεισδοχής όσο και του οδικού χάρτη για τις θεωρήσεις διαβατηρίων έναντι όλων των κρατών-μελών, περιλαμβανομένης και της συνεργασίας σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων...».