Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ


-«Ο Λυκούργος δίδασκε πως μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη της ανδρείας έχουν τη συνήθεια, η παιδεία, το μάθημα και ο τρόπος ζωής».
-«Ο Αριστοτέλης έγραφε για τους Σπαρτιάτες πως δεν επιτρέπεται να θεωρεί κανείς ότι ένας πολίτης ανήκει στον εαυτό του, αλλά όλοι πιστεύουν πως όλοι ανήκουν στο κράτος, αφού ο καθένας είναι μέρος του και η φροντίδα για τον ένα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη φροντίδα για το σύνολο».
-«Όλη η φροντίδα των Σπαρτιατών επικεντρωνόταν στην εκπαίδευση των νέων και αυτό το έκαναν για το καλό του κράτους».
-«Η καλλιέργεια της φυλετικής καθαρότητας και η παιδεία ήταν αλληλοσυμπληρούμενες και αδιαχώριστες μεταξύ τους έννοιες».

-«Ο Λυκούργος, για να εξαλείψει πλήρως της μαλθακότητα και θηλυκή αδυναμία, συνήθισε τα κορίτσια να παρευρίσκονται, όπως τα αγόρια, σε εορταστικές παρελάσεις και να χορεύουν και να τραγουδούν γυμνά σε ορισμένες γιορτές».
-«Ο γάμος των Σπαρτιατών ήταν κυρίως μια κοινότητα με σκοπό τη δημιουργία όσο το δυνατόν υγιεστέρων και ικανοτέρων ως προς τα πολιτικά ιδανικά απογόνων. Όλες οι άλλες αξίες της συζυγικής και οικογενειακής ζωής ήταν υποδεέστερες εκείνης της κληρονομικής διασφάλισης της φυλετικής ισχύος»
-«Ο Λυκούργος κατάργησε την προίκα για να μη μένουν κάποιες γυναίκες ανύπαντρες από φτώχεια, ενώ άλλες τις ζητάνε για τα πλούτη τους».
-«Άτιμο θεωρείτο να επιλέγει κανείς γυναίκα όχι για τις αρετές της και τους συγγενείς της αλλά για τα πλούτη της».
-«Στη Σπάρτη δικάζονταν όποιος δεν παντρευόταν καθόλου είτε παντρευόταν κάτω από άτιμες συνθήκες»

 

Τα παραθέματα αντλούνται από το έργο του Γερμανού καθηγητού T. Brake: «H πολιτική εκπαίδευση των Σπαρτιατών» εκδ. β’ από “Το αντίδοτο”, Καλαμάτα 2014. 

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: