Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Το είδαμε και αυτό: Να διώκουν τον Ιεράρχη της Χίου για …»Ρατσισμό!»

oinoses
Όταν κάποιοι έπιναν  καφέ στας Αθήνας …Ο Ιεράρχης της Χίου έκανε λειτουργία στο νησί της Παναγιάς στις Οινούσες, με τους Τούρκους να αλωνίζουν!
Τους έπιασε όλους τώρα  ο πόνος για τους λαθρομετανάστες και έκαναν Μηνυτήρια αναφορά στον Ιεράρχη της Χίου για …Ρατσισμό!
Απίστευτα είναι το τι ακριβώς θα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα με  τους   δήθεν κοπτόμενους  για τα Ανθρώπινα δικαιώματα των Προσφύγων αλλά ποτέ των Ελλήνων ; Γιατί άραγε ;
Τι είπε και τι ακριβώς εννοούσε ο Μητροπολίτης της Χίου !
Εξηγήσεις για τα όσα είπε προ ημερών για τους πρόσφυγες και όχι μόνο και που αποκάλυψε το Politischios.gr δίνει με ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος.
Στην ανακοίνωση εξηγεί ότι τα όσα είπε περί «λαθρομεταναστών» αποτελούν φιλολογική ερμηνεία της λέξης αφού προηγουμένως τόνισε ότι για την εκκλησία οι πρόσφυγες είναι εικόνες του Θεού, τους οποίου συμπονεί και συμπαρίσταται.
mitropolitis_xiou_1 ο Μητροπολίτης Χίου αναλυτικά αναφέρει:
«Ἐξ ἀ­φορ­μῆς δη­μο­σι­εύ­μα­τος το­πι­κῆς Ἐ­φη­με­ρί­δος, τό ὁ­ποῖ­ο μέ φέρ­νει νά εἶ­πα «ὅ­τι δέν ὑ­πάρ­χουν πρό­σφυ­γες, ἀλ­λά εἶ­ναι ὅ­λοι λα­θρο­με­τα­νά­στες», θά ἤ­θε­λα, γιά νά ἀ­πο­φευ­χθεῖ κά­θε πα­ρε­ξή­γη­ση, νά ἐ­νη­με­ρώ­σω γιά τήν ἀ­κρί­βεια τῆς ἀ­να­φο­ρᾶς μου: Ἐ­τό­νι­σα ὅ­τι γιά μᾶς οἱ ἄν­θρω­ποι αὐ­τοί εἶ­ναι εἰ­κό­νες τοῦ Θε­οῦ, τούς ὁ­ποί­ους συμ­πο­νοῦ­με καί συμ­πα­ρι­στά­με­θα.
Στή συ­νέ­χεια ἔ­κα­να μιά φι­λο­λο­γι­κή ἑρ­μη­νεί­α τῆς λέ­ξε­ως «λα­θρο­με­τα­νά­στης», τήν ὁ­ποί­α δέν πρέ­πει νά ἐ­νο­χο­ποι­οῦ­με, καί ἀ­νέ­φε­ρα καί τό πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς λέ­ξε­ως «πρό­σφυ­γας» κα­τά τό δι­ε­θνές δί­και­ο.
          Γιά τήν θέ­ση μου ἀ­πέ­ναν­τι στό φαι­νό­με­νο αὐ­τό πα­ρα­πέμ­πω:
          α) Σέ ὅ­σα ἀ­νέ­φε­ρα στόν κ. Πρω­θυ­πουρ­γό κα­τά τήν συ­νάν­τη­σή μας στό Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου τόν Νο­έμ­βριο τοῦ 2015, γιά τά ὁ­ποῖ­α ἔ­δει­ξε τήν ἱ­κα­νο­ποί­η­σή του.
          β) Στό δη­μο­σί­ευ­μα politischios.grτῆς 27.10.2015 «Ἀ­νοί­γουν τά κε­λιά τῶν ἐκ­κλη­σί­ων γιά τούς πρό­σφυ­γες». 
          γ) Στό δη­μο­σί­ευ­μα τῆς imchiou.gr«Δι­α­κο­νί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Χί­ου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν γιά τούς πρό­σφυ­γες» (Δε­κέμ­βριος 2015) καί
          δ) Στό δη­μο­σί­ευ­μα τῆς eraaegean.gr  «συμ­πα­ρά­στα­ση στό Γ. Κου­τσο­δόν­τη ἀ­πό τό Μη­τρο­πο­λί­τη Χί­ου» (8.6.2016).
          Ἡ με­λέ­τη αὐ­τῶν θά δεί­ξει τήν τῶν πραγ­μά­των ἀ­λή­θεια».

Η Μηνυτήρια Αναφορά στο πρόσωπο του Ιεράρχη για «»Ρατσιμό «» ! Έχει συμβολικό χαρακτήρα και μας βάζει στο «τρυπάκι» τι ακριβώς θα ακολουθήσει μόλις η Κυβέρνηση τελειώσει με τα «ΜΜΕ της TV» και πιάσει το Διαδίκτυο !
Μην ξεχνάτε όμως οτι  ο Μητροπολίτης πήγε  στις Οινούσες   και λειτούργησε κάτω στην Παναγιά  απο τα Πολεμικά Σκάφη των Τούρκων …Πόσο τυχαία να είναι λέτε η δίωξη του;
Τότε οι μεγάλες λέξεις ότι δεν διώκονται οι απόψεις αλλά οι Πράξεις θα πάνε…Περίπατο !

http://veteranos.gr/idame-ke-afto-na-diokoun-ton-ierarchi-tis-chiou-gia-ratsismo/

Δεν υπάρχουν σχόλια: