Ελονοσία


Βασικές πληροφορίες – Γενική περιγραφή της κατάστασης στην Ελλάδα  
Η ελονοσία (malaria) είναι λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από το παράσιτο «πλασμώδιο» της ελονοσίας και μεταδίδεται κυρίως μέσω δήγματος (τσιμπήματος) μολυσμένου ανωφελούς κουνουπιού (Anopheles).  Η ελονοσία ενδημεί σε σχεδόν 100 χώρες, κυρίως της υποσαχάριας Αφρικής και της Ασίας. Στην Ελλάδα η νόσος εκριζώθηκε το 1974, μετά από εντατικό και επίπονο πρόγραμμα καταπολέμησης (1946–1960). Έκτοτε, καταγράφονται στην Ελλάδα ετησίως περίπου 20-50 περιστατικά που σχετίζονται -στη μεγάλη τους πλειονότητα- με ταξίδι ή παραμονή σε ενδημική για την ελονοσία χώρα (εισαγόμενα περιστατικά).    

Ωστόσο, από το 2009 έως το 2013 καταγράφονταν ετησίως κρούσματα ελονοσίας με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης σε διάφορες περιοχές της χώρας: επτά (7) κρούσματα το 2009, τέσσερα (4) το 2010, 42 κρούσματα το 2011, 20 το 2012 και τρία (3) το 2013. Το 2014 δεν καταγράφηκε εγχώρια μετάδοση της νόσου σε καμία περιοχή της χώρας. Στον Πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ο αριθμός των δηλωθέντων κρουσμάτων ελονοσίας ανά κατάταξη, τα τελευταία έτη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Πίνακας 1: Κρούσματα ελονοσίας ανά επιδημιολογική κατάταξη κρούσματος (εισαγόμενο, με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης) και έτος νόσησης1 (για τα εισαγόμενα) ή εκτιμώμενης προσβολής (για τα εγχώρια), Ελλάδα, 2009 – 2014.
Έτος νόσησης / προσβολής  
Κατάταξη κρούσματος
Σύνολο
Εισαγόμενα κρούσματα
Κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης2
2009
44
7
51
2010
40
4
44
2011
54
42
96
2012
73
20
93
2013
22
3
25
2014
38
0
38
1.     Κρούσματα στα οποία δεν καταγράφηκε η πληροφορία αυτή (έτος νόσησης), κατατάχθηκαν με βάση το έτος νοσηλείας ή δήλωσης.

2.   Δεν συμπεριλαμβάνονται γνωστές, καταγεγραμμένες υποτροπές κρουσμάτων και δύο εγχώρια κρούσματα από P.malariae (το 2012), που αποδόθηκαν σε προηγούμενες περιόδους μετάδοσης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ετήσιες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης της ελονοσίας για τη χώρα μας.

Όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, παρά την εξάλειψη της ελονοσίας από τη χώρα μας το 1974, το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης της νόσου είναι υπαρκτό σε ορισμένες περιοχές, όπου συνδυάζεται η παρουσία των κατάλληλων διαβιβαστών (Aνωφελών κουνουπιών) με την παρουσία ασθενών που προέρχονται από ενδημικές για την ελονοσία χώρες.

Στην επιτυχή -μέχρι στιγμής- πρόληψη της επανεγκατάστασης της ελονοσίας στη χώρα θεωρείται ότι συνέβαλε μία σειρά επίπονων δράσεων δημόσιας υγείας και πρόληψης που εφαρμόσθηκαν, με τη συνεργασία πολλών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το ΚΕΕΛΠΝΟ., με βάση σχετικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ελονοσίας και σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» (www.malwest.gr), δραστηριοποιείται στους άξονες της ενίσχυσης της επιδημιολογικής επιτήρησης και της εργαστηριακής διάγνωσης της ελονοσίας, καθώς επίσης και στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού. Όλα τα δηλωθέντα κρούσματα ελονοσίας διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά, με έμφαση στα κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης, ενώ από το 2011 υποστηρίζονται προγράμματα πεδίου στις περιοχές όπου εμφανίσθηκαν συρροές εγχώριων κρουσμάτων (ενισχυμένη επιτήρηση – ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων), για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών. Επίσης το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία τόσο με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, όσο και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για την ανταλλαγή πληροφορίας και τεχνογνωσίας στο θέμα της πρόληψης της επανεγκατάστασης της ελονοσίας στη χώρα. 

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη συνολική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος Δημόσιας Υγείας. Η επανεγκατάσταση ή όχι της ελονοσίας στη χώρα εξαρτάται από τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής υγείας, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, όπως ολοκληρωμένα  προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, ενημέρωση του κοινού και ευαισθητοποίηση των ιατρών. Επιπρόσθετα, καθοριστικοί παράγοντες για την πρόληψη της επανεγκατάστασης της ελονοσίας αποτελούν η ελεύθερη  πρόσβαση όλων των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας (συμπεριλαμβανομένων μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα), για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών.Επικαιρότητα / Ενημέρωση για την Ελονοσία

http://www.keelpno.gr/

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις