Πώς να φτιάξω την δική μου αγροτική επιχείρηση


Η οικονομική κρίση στη χώρα μας σε συνδυασμό με το ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας στον πλανήτη τα επόμενα χρόνια, αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Καθημερινά, πολλοί συμπολίτες μας κάνουν το… μεγάλο βήμα να επιστρέψουν στη γη, ενώ χιλιάδες άλλοι αναζητούν τρόπους για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η επισιτιστική ασφάλεια θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, καθώς η ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, συνοδευόμενη από απότομη αύξηση της ζήτησης για ζωοτροφές, ίνες, βιομάζα και βιοϋλικά. Συνεπώς, η κύρια πρόκληση για τη γεωργία του μέλλοντος δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερα, αλλά να παράγει με βιώσιμο τρόπο.

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:


1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας
2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας συνεπικουρούμενους από ένα τέταρτο οριζόντιο άξονα LEADER, που βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Οργανωμένη παραγωγή

Τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη για οργανωμένη παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα, οι τομείς όπου αναμένεται να υπάρξει εξάπλωση επενδυτικών σχεδίων και μάλιστα με επιδοτήσεις είναι οι εξής:

1. Κρέας: σφαγεία, μονάδες τυποποίησης/τεμαχισμού κρέατος, μονάδες παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κ.α.
2. Γάλα: τυροκομεία, μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, μονάδες παραγωγής γιαούρτης κ.α.
3. Αυγά – Πουλερικά: μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αυγών, πτηνοσφαγεία, μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών κ.α.
4. Μέλι: μονάδες τυποποίησης-μεταποίησης μελιού, μονάδες παραγωγής προϊόντων με βάση το μέλι κ.α.
5. Διάφορα Ζώα – Σηροτροφεία, Σαλιγκάρια: μονάδες κουκουλιών, μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών κ.α.
6. Δημητριακά: αποθηκευτικοί χώροι, ξηραντήρια δημητριακών, μονάδες επεξεργασίας-τυποποίησης ρυζιού, silos κ.α.
7. Ελαιούχα προϊόντα: ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελαιόλαδου, σποροελαιουργεία κ.α.
8. Οίνος: οινοποιεία, γραμμές εμφιάλωσης οίνου κ.α.
9. Οπωροκηπευτικά: μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης και διαλογής νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών, ξηρών καρπών, φρούτων, ντομάτας, χυμών, ξηρών καρπών και επιτραπέζιας ελιάς.
10. Άνθη: ξηραντήρια, εγκαταστάσεις εμπορίας, τυποποιημένα δρεπτά άνθη και γλαστρικά κ.α.
11. Ζωοτροφές: μονάδες παραγωγής ζωοτροφών, αποθηκευτικοί χώροι κ.α.
12. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α.
13. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κ.α.

Οι ενισχύσεις θα παρέχονται σε δικαιούχους με αποδεδειγμένη φερεγγυότητα και οικονομική βιωσιμότητα που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, την υγιεινή και την εργασιακή ασφάλεια καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης που παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ιδίας τους συμμετοχής (όχι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης) που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ισχύουν και περιγράφονται σε σχετική απόφαση του 2011.

Συμβολαιακή Γεωργία-Κτηνοτροφία

Το μέλλον της οργανωμένης παραγωγής είναι η συμβολαιακή γεωργία-κτηνοτροφία.

Τι προσδιορίζεται όμως με τον όρο αυτό;

1) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
2) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.
3) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ποιότητα τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
4) Η τιμή του προϊόντος.
5) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής.
6) Οι λόγοι και ο τρόπο καταγγελίας.
7) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (Ε.Α.Ε.) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων οι οποίες δεν πληρούν το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο επιφέρουν την υποχρεωτική επιβολή στους αγοραστές διοικητικού προστίμου μέχρι 75.000 ευρώ. Επιπλέον, η παραβίαση των όρων των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η διαπραγμάτευση των συμβολαίων του άρθρου αυτού σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου και εμπλεκομένου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.

Προϋποθέσεις για απόκτηση δημόσιας γης προς εκμετάλλευση

Άνεργοι, νέοι αγρότες, πτυχιούχοι γεωτεχνικής σχολής, νέοι έως 35 ετών, αλλά και επαγγελματίες αγρότες
Αντίτιμο 5 ευρώ το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο
Ανώτατο όριο 100 στρέμματα
Αιτήσεις στη διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα διατεθούν περίπου 1.216.499 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα.

Προϋποθέσεις παροχής επιδότησης για τη δημιουργία γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

– Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
– Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.
– Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
– Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.
– Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.
– Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.
– Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (όχι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών).

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης για γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Το ποσοστό επιδότησης εξαρτάται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας και από το αν ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός ή όχι. Πιο αναλυτικά:

-Στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους η επιδότηση είναι 75%
-Σε ορεινές/μειονεκτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές NATURA η επιδότηση για νέους αγρότες είναι 60% και για λοιπά πρόσωπα 50%
-Στις λοιπές περιοχές της χώρας η επιδότηση για νέους αγρρότες είναι 50% και για λοιπά πρόσωπα 40%
-Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου από δανεισμό.

Προϋπολογισμός επενδυτικών έργων

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε:
50.000 ευρώ για οπωροκηπευτικά.
180.000 ευρώ για επενδύσεις μηχανολογικό εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.
200.000 ευρώ για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
300.000 ευρώ για καθετοποίηση παραγωγής – θερμοκήπια.
-Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

– Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.
– Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες.
– Αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
– Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών.
– Αιγοπρόβατα.
– Χοιροτροφία.
– Πτηνοτροφία.
– Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών.
– Μελισσοκομία.
– Σηροτροφία.
– Σαλιγκαροτροφία

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

– Οπωροκηπευτικά.
– Ελιά και ελαιόλαδο.
– Αμπέλι.
– Αρωματικά φυτά.

http://www.paratiritis-news.com/?p=16589

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις