Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΥΑΘΗΝΑ 25-1-2016.

Μια δομικά συγκροτημένη και πολιτικά συντεταγμένη κοινωνία, μια κοινωνία με θεσμούς, με εθνική ταυτότητα, με εθνική κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη στηρίζεται επάνω σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα κανόνων. Διαμορφώνει πολιτικές ιδέες και αποφάσεις, ακολουθεί μια πολιτική φιλοσοφία που αποσκοπεί στην συνεννόηση των φυλετικών δυνάμεων τής εθνικής κοινότητας για την ασφάλεια και την ανάπτυξη αυτής.

Η πολιτική φιλοσοφία, μέσα από τα ιδεολογικά σχήματα που διαμορφώνουν οι λαοί αναλόγως τής ιδιοσυγκρασίας, των αναγκών και των ορμών ανέλιξης που τυχόν έχουν, υπηρετεί ενίοτε το πνεύμα και την ιδέα ή την στείρα ύλη στην περίπτωση που υπηρετούνται κατώτερα ένστικτα. Στην περίπτωση που η βάση σκέψης τής ιδεολογίας είναι το πνεύμα, η ύλη τίθεται στην διάθεση τού ανθρώπου και λαμβάνει την μορφή τής δίκαιης νομής αγαθών και τής παραγωγής πολιτισμού.

Ο Εθνικοκοινωνισμός ως πολιτική φιλοσοφία αποτελεί ταυτόχρονα την ασπίδα και το δόρυ τής Ελληνικής Φυλής. Αποτελεί τον θεματοφύλακα τής αρμονίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή τού λαού. Σκοπός τής Εθνικοκοινωνικής Βιοθεωρίας και Κοσμοθεωρίας είναι η διαιώνιση της Φυλής στην ιστορική απεραντοσύνη μέσα από την τήρηση των Παραδόσεων, το Ελληνικό Ήθος, την διαπαιδαγώγηση των παίδων στα προγονικά νάματα, την άσκηση νου και σώματος, την εργατικότητα, την πολεμική αρετή. Υπέρτατος στόχος αυτής τής διαδρομής είναι η εθνική φιλοδοξία μιας νέας και ανώτερης ράτσας Ελλήνων.

Ζητούμενο τού Εθνικοκοινωνισμού δεν είναι ο εγκλωβισμός τού λαού στο παρελθόν και ο αυτοθαυμασμός των περασμένων μεγαλείων δίχως ενέργειες δικές του. Διότι σ’ αυτήν την περίπτωση ο λαός, έχοντας αδρανήσει αντανακλαστικά, παραδίδεται στα έτοιμα αγαθά και τα ήθη ξένων δυνάμεων που τον θέτουν αποκλειστικά στην δική τους δούλεψη. Ζητούμενο τού Εθνικοκοινωνισμού είναι η έξαψη τής κατακτητικής φύσης τού Ελληνισμού για νέα έργα, για νέες αναζητήσεις, για νέες ανακαλύψεις, για μεγαλύτερο και δικαιότερο ελληνικό ζωτικό χώρο. Να φερθούμε ως Έλληνες, να ζήσουμε ως Έλληνες, να προκαλέσουμε έναν δίκαιο θαυμασμό στο δικό μας πρόσωπο, στον δικό μας καιρό.

Το παρελθόν μας, η ιστορία μας, η κοιτίδα τής αιμάτινης και πνευματικής αλυσίδας είναι καμωμένη ως βωμός τιμής, ως βατήρας εθνικής αυτογνωσίας και ως σημείο εκκίνησης για την εξέλιξη και την ανέλιξη τής Ελληνικής Φυλής. Εμείς οι Εθνικοκοινωνιστές είμαστε προγονολάτρες κι όχι προγονόπληκτοι. Ενδιαφερόμαστε για να τηρήσουμε τον μέγιστο κανόνα των Ζωντανών Εθνών που λέει πως την φυλετική μας κληρονομιά θα την παραλάβουμε για να την κάνουμε καλύτερη, μεγαλύτερη, έναν συνεκτικό δεσμό για τον σχηματισμό ενός Ηγεμονικού Ελληνισμού που θα σκεπάσει με τα σκήπτρα του την Οικουμένη.

Κάποιοι θέλησαν να κατακτήσουν τον Ελληνισμό. Οδηγήθηκαν σε στρατιωτικές νίκες εναντίον μας. Πάντοτε κρυπτόμενοι πίσω από ξένες πλάτες. Πιο πριν όμως φρόντισαν να αιχμαλωτίσουν το Ελληνικό Έθνος με την εισχώρηση στα σπλάχνα του ξένων ταγών που μεταχειρίστηκαν καταχρηστικά μια ψεύτικη ελληνικότητα. Αυτοί οι ταγοί συκοφάντησαν τούς Τρανούς τής Φυλής μας, γέμισαν ψέματα την ιστορία μας, άνοιξαν διαλόγους με αλλόφυλους δήθεν δυνατότερους από εμάς. Κάψανε την μνήμη τού λαού και τον κάνανε οκνηρό, να κλαίει την μοίρα του επάνω στις στάχτες τής σκλαβιάς.

Δεν υπάρχει Έλληνα κανείς ισχυρότερος επάνω από εσένα σε τούτο τον κόσμο. Επάνω από την Ελληνική Φυλή υπάρχει μονάχα ο Θεός που μάς έπλασε και το Ελληνικό Αίμα που έχει πάρει την Θεία Ευλογία για να εκπολιτίσει, να εξανθρωπίσει, να δώσει το νόημα τής θεώσεως τού ανθρώπου. Και οι ιδεολογίες που οι σιωνιστές και οι βάρβαροι στρατοί τους και οι εξωνημένοι διεθνιστές σαρκολάτρες φέρανε για να αποβάλλουν τον Εθνικοκοινωνισμό με την χρέωση επάνω του τού στίγματος τού ενόχου των οικονομικών, πολεμικών και πάσης φύσεως δεινών, είναι αντιφυσικοί παρίες που πρέπει να φύγουν από τον σβέρκο τού Έθνους ώστε να ζήσει η Ελληνική Φυλή.

Η φιλοσοφία τού Εθνικοκοινωνισμού συνοψίζεται στο τρίπτυχο Αίμα, Γη και Τιμή. Είναι η μυσταγωγική λατρεία στον ναό τής Πατρίδος, η ευπρέπεια τής Πίστης, η τείχιση τού Κάστρου τής Φυλής απέναντι στους επίβουλους τής εθνικής μας αυθυπαρξίας και τής ανθρώπινης ιστορίας. Είναι η απόφαση που έχουμε λάβει να επιβάλουμε το δίκαιο και να υπηρετήσουμε το συμφέρον τού Ελληνισμού.

Να κάνουμε την Φυλή μια ενωμένη και σιδερένια γροθιά που θα τσακίσει τούς αρνητές τής αιμάτινης κοιτίδας. Να χτίσουμε μια Κοινωνία Ελλήνων που θα εργαστούν για να κάμουν εργαστήριο ωραιότητος την γη τους, με κινητήριο μοχλό τούς πόρους τους, αποκλειστικά προς όφελος τού Ελληνισμού.

Να μάθει ο ελληνικός λαός ότι την περιουσία του δεν την μοιράζεται με κανέναν έτερο μνηστήρα δυνάμεως και δεν την διεθνοποιεί. Την Πατρίδα μας την λάβαμε ελληνική και ορθόδοξη και έτσι θα την βαστήξουμε.

Οι ελληνικές κοινότητες έχουν ιερή αποστολή να αποτελέσουν την προέκταση τής Μεγάλης Ελλάδος. Και η Μεγάλη Ελλάς, το Εθνικό Μητροπολιτικό μας Κέντρο έχει ακόμη ιερότερη αποστολή να συνδράμει οικονομικά, πολιτικά, πνευματικά και στρατιωτικά τούς εθνοφυλετικούς μας αδερφούς, ώστε απρόσκοπτα να εργαστούν, να διαπρέψουν, να γίνουν και να γίνουμε ολάκερος ο Ανίκητος Ελληνισμός παγκόσμια πηγή εξουσίας σε Πίστη και Πολιτισμό.

Στα εθνικά μας ζητήματα, τα σύνορα τού κράτους ακολουθούν την ελληνική ιστορία. Δεν παραγράφονται και δεν παζαρεύονται. Διεκδικούνται και τρανώνουν το εθνικό μας έδαφος. Οι συμμαχίες τού Εθνικοκοινωνικού Ελληνισμού συνάπτονται με γνώμονα τις εταιρικές συναντιλήψεις, την ύπαρξη πνευματικών δεσμών και την υπέρτατη αξία τής ελευθερίας και τής αρτιμέλειας τής Ελληνικής Φυλής.

Δίκαιο παράγει ο Νόμος τής Φυλής. Νόμος τής Φυλής είναι η Ισχύς τού Ελληνισμού. Μια Μεγάλη Ελλάδα με έναν Νέο Ελληνικό Πολιτισμό θέλουμε. Και αφού το θέλουμε, θα το επιτύχουμε οπωσδήποτε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ