Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας: «Αμυντική σύζευξη Ελλάδας – Κύπρου και κοινές πρωτοβουλίες στρατηγικής»


Κοινές πρωτοβουλίες Ελλάδας-Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο αποφάσισε το Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας.
Οι δύο χώρες θα εντείνουν τις προσπάθειες «για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με φίλες γειτονικές χώρες τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο», μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση κοινών απειλών διαμορφώνοντας το πλαίσιο για την προώθηση συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: