Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 6ου Σ.Π. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ – ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ 6ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 – 41 ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ


Αγώνες και Νεκροί 1940-1945.Έκδοση Γ.Ε.Σ./Δ.Ι.Σ. (1990)

1. Αγγελόπουλος Ιωάννης. Έφεδρος Υπολοχαγός.Φονεύθηκε στη Σκουτάρα (ΒΔ. της Χειμάρας ) στις 30 Δεκεμβρίου 1940.
2. Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος του Σωτηρίου. Ανθυπασπιστής: Γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το 1915.Πέθανε από τραύματα στο Α2 Ορεινό Χειρουργείο (Δέλβινο),στις 6 Ιαν.1941.
3. Αντωνάτος Δημήτριος του Ευαγγ. Έφεδρος Ανθυπυλοχαγός.Γεννήθηκε στη Σάμη Κεφαλλονιάς το 1912.Φονεύθηκε στη Σκουτάρα (ΒΔ Χειμάρας) στις 25 Δεκ.1940
4. Κωσταντινίδης Κων/νος του Γεωργ. Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.Γεννήθηκε στο Καρά –Τεπέ Νικομήδειας το 1914.Φονεύθηκε στη Σκουτάρα (ΒΔ Χειμάρας) στις 26 Δεκεμβρίου 1940.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


BYZANTIO
Ιωάννου Στουραΐτη
 (απόσπασμα απ το έργο «Θέματα», 2005, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού)

1. Η ίδρυση των θεμάτων

Ο όρος θέμα αναφέρεται στη νέα στρατιωτική και διοικητική μονάδα της Μεσοβυζαντινής περιόδου υπό την εξουσία ενός στρατηγού, η οποία αντικαθιστά την παλαιότερη οργάνωση των επαρχιών του κράτους.
Η εμφάνιση των θεμάτων τοποθετείται από την πλειονότητα των ερευνητών στο α΄ μισό του 7ου αιώνα. Για τη δημιουργία τους πάντως έχουν διατυπωθεί τρεις βασικές θεωρίες. Η πρώτη, που αποδίδεται στον G.Ostrogorsky,1 υποστηρίζει ότι τα θέματα ιδρύθηκαν κατά την περίοδο του αυτοκράτορα Ηρακλείου (610-641) λίγο πριν ή αμέσως μετά τον πόλεμο κατά των Περσών (620-628) και αποτέλεσαν μια στρατιωτική και διοικητική μεταρρύθμιση του αυτοκράτορα αυτού. Το στράτευμα αναδιοργανώθηκε σε μεγάλες στρατιωτικές μονάδες με την ονομασία θέματα, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία σε διοικητικές ενότητες και έλαβαν το όνομα θέμα, και στις οποίες τόσο η στρατιωτική όσο και η πολιτική διοίκηση πέρασε στα χέρια του επικεφαλής της στρατιωτικής μονάδας, δηλαδή του στρατηγού. Οι στρατιώτες των θεμάτων έλαβαν εκτάσεις γης από την αυτοκρατορική κυβέρνηση στην περιοχή εγκατάστασής τους, τα λεγόμενα στρατιωτικά κτήματα, από τα οποία εξασφάλιζαν τα προς το ζην καθώς και τον οπλισμό τους και τα οποία είχαν δικαίωμα να τα κληροδοτούν στα παιδιά τους. Η άποψη αυτή, η οποία βασίζεται στις αναχρονιστικές αναφορές του όρου θέμα στη Χρονογραφία του Θεοφάνη για την εποχή του Ηρακλείου, έχει αντικρουστεί.2 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...