Κατακόρυφη αύξηση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας πάνω από το Αιγαίο, με επιμέρους χαρακτηριστικά που δημιουργούν κίνδυνο για ατύχημα, ανά πάσα στιγμή, παρατηρεί με ανησυχία η Αθήνα. Παράλληλα, οι Τούρκοι προβάλλουν με διάφορους τρόπους την άποψή τους για το καθεστώς στο αρχιπέλαγος, απαγορεύοντας σε στρατιωτικά αεροσκάφη τρίτων χωρών να εισέρχονται στο FIR Κωνσταντινούπολης αν αυτά έχουν διέλθει νωρίτερα από περιοχές του FIR Αθηνών τις οποίες κατά πάγια πρακτική θεωρούν αποστρατιωτικοποιημένες.