Ως εκ τούτου, η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και του εξαγωγικού εισαγωγικού εμπορίου της Ε.Ε. και ειδικότερα στην εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της μέσω της παροχής αξιόπιστων, ασφαλών, αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων μεταφορών προς όφελος των Eυρωπαίων πολιτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα. Το γεγονός αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ε.Ε. βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για περισσότερο από το 76% του εξωτερικού εμπορίου της. Τα παραπάνω τονίζονται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

ΣΗΜΑΙΑ
Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική σημαία αριθμεί 753 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 41,70 εκατομμυρίων gt. Ο στόλος με ελληνική σημαία κατατάσσεται στην έβδομη θέση διεθνώς και δεύτερος στην Ε.Ε. (σε όρους dwt). Επιπλέον, οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 29,19% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων αργού πετρελαίου, το 22,03% του παγκόσμιου στόλου πλοίων χύδην ξηρού φορτίου και το 15,45% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων προϊόντων πετρελαίου. Το 2017 χαρακτηρίστηκε από περαιτέρω συρρίκνωση της χρηματοδότησης των πλοίων, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες να δέχονται πιέσεις.
Ωστόσο, από τις 2.333 παραγγελίες για νέα πλοία συνολικής χωρητικότητας 175,30 εκατομμυρίων dwt μέχρι το τέλος του 2017, οι παραγγελίες νέων πλοίων από ελληνικά συμφέροντα ανήλθαν σε 206 (άνω των 1.000 gt), συνολικής χωρητικότητας 24,47 εκατομμυρίων dwt. Από αυτά τα πλοία, 142 ήταν δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν σε 29,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, τα οποία περιλαμβάνουν 33 δεξαμενόπλοια LNG/LPG, που ανέρχονται σε 17,76% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 58 φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου, που αντιστοιχούν στο 8,71% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, και 5 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που αντιστοιχούν στο 1,38% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία.
Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 2017 ήταν 13,7 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 11,5 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 14,6 έτη. Η Ελλάδα παραμένει στη Λευκή Λίστα STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization IMO). Επίσης, η ελληνική σημαία περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) και του Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU). Ο ελληνικός στόλος είναι ένας από τους πιο ασφαλείς παγκοσμίως, με μόλις 0,65% αυτού (με βάση τον αριθμό πλοίων) ή το 0,19% (με βάση τη χωρητικότητα) να έχει εμπλακεί σε ναυτικά ατυχήματα.
Επίσης, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη VesselsValue, η αξία του ελληνόκτητου στόλου άγγιξε στις αρχές Φεβρουαρίου τα 100 δισ. δολ. έπειτα από μια παροδική πτώση, κοντά στα 95 δισ. δολ., λόγω κυρίως της πτώσης των αξιών των πλοίων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, παραμένει στην κορυφή ως ο εμπορικός στόλος με τη μεγαλύτερη αξία, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιοποίησε η εταιρεία αποτιμήσεων πλοίων VesselsValue.
Η μεγαλύτερη αξία συγκεντρώνεται στις κατηγορίες των δεξαμενοπλοίων (36 δισ. δολ.), των bulker (35,75 δισ. δολ.) και των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) (13,5 δισ. δολάρια). Η αξία του ελληνόκτητου στόλου αποτελεί το 19% της συνολικής αξίας του παγκόσμιου στόλου.
ΑΥΞΗΣΗ
Tέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση της χωρητικότητας του ευρωπαϊκού στόλου το 2017 κατά 4,2%, η οποία ξεπέρασε ελαφρώς τον ρυθμό ανάπτυξης του ασιατικού στόλου (3,8%), επιτρέποντας στην Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση, αποδίδεται κυρίως στις παραγγελίες νέων πλοίων από τους Έλληνες εφοπλιστές. Σημειώνεται ότι το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου μεταφέρεται από πλοία που ελέγχονται από Έλληνες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο ελληνικός στόλος παρέχει μια αναντικατάστατη υπηρεσία στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο και αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα.