Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Η “Αγία Ρωσία” ζωντανεύει: Ο τελευταίος τσάρος σε σπάνιο έγχρωμο ΒΙΝΤΕΟ

Η αυτοκρατορική Ρωσία προσπάθησε να εμφανιστεί ως συνέχεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ως Τρίτη Ρώμη ήδη την επαύριον της άλωσης της βασιλίδας των πόλεων.
Επιχειρώντας να συνεχίσει την βυζαντινή παράδοση η Ρωσία είχε κυρίως πολιτικούς σκοπούς. Αυτό όμως δεν εμπόδισε την αυλή των τσάρων να ακολουθήσει τη χλιδή και την παράδοση των αυτοκρατόρων της Κωνσταντινούπολης.
Στο επιχρωματισμένο βίντεο εποχής εικονίζεται ο τελευταίος τσάρος Νικόλας Β’ με την αυτοκρατορική οικογένεια και ιερείς και αξιωματούχους του κράτους ενώ ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας «Ο Θεός σώζει τον τσάρο»…

Δεν υπάρχουν σχόλια: