Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Actor Christopher Lee Was A Real Life BadassChristopher Lee had one of the most fascinating lives of all time - From fighting Nazis to holding not one but THREE Guinness World Records to playing
some truly iconic film roles, beloved actor 00:59 War Hero 02:08 Guinness World Record Holder 03:31 Related to Charlemagne 05:05 Witness to History 06:07 Opera Singer 07:02 Mt Vesuvius 07:26 Met Rasputin's Assassins 08:10 Met Tolkien 08:37 Heavy Metal Singer 09:48 Dracula 10:47 The Occult 11:20 The Wicker Man 12:21 Man of Many Languages 12:57 Band on the Run 13:58 Hosted SNL

See also: Αλέξιος Α΄ Κομνηνός o σωτήρας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: