Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Τη Υπερμάχω


Κοντάκιο Ακαθίστου Ύμνου σε ήχο πλ.δ΄ Ψάλει Βυζαντινή Χορωδία με τον Πέτρο Γαϊτάνο Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε. Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: