Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

History of Russia Part 1Russia Part 1 traces the origins of modern Russia and Ukraine among Slavic tribes, Viking raiders, and the medieval kingdom of Kievan Rus. Mongol hordes brought death and destruction, but under the first Tsars, a strong Russian state slowly emerged.
A note on 'Ivan the Terrible' - in Russia, Ivan IV has the epithet 'Гро́зный', which means 'Great' or 'Formidable'. So why is he called Ivan 'the Terrible' in this video? Because he was evil or useless? No, it is because 'Гро́зный' was first translated into English many years ago as 'Terrible', when the word commonly meant awesome or formidable (see definitions 3 & 4 here: http://www.dictionary.com/browse/terr...). And in English, Ivan IV has been known as Ivan the Terrible ever since.
See also:
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης - Ελληνοτουρκικά - Ελληνική απάντηση - Tουρκικές προκλήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: