Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

The Maginot Line - WW2 on Location - France 1940 - 01The Maginot Line was not the failure many think - in fact it was quite a remarkable feat - find out more in this video.


Δεν υπάρχουν σχόλια: