Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

32 Μοίρα Καταδρομών-Η επιχείρηση στην βραχώδη Άσπρη Μούττη και την Αλωνάγρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: