Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Κουρδιστάν: Οι Χριστιανοί θα εισέλθουν στη νέα κυβέρνηση


Οι χριστιανικές παρατάξεις στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν θα ενταχθούν στη νέα κυβέρνηση και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω μιας ισχυρής κυβέρνησης, δήλωσε χριστιανός βουλευτής.

Η περιφέρεια του Κουρδιστάν είναι γνωστή ως ασφαλές καταφύγιο των διάφορων θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων στη Μέση Ανατολή, επιτρέποντας σε διάφορες συνιστώσες να αντανακλούν τη θέλησή τους στα εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα.

«Κλειδιά» για όλο το Αιγαίο-Τι σημαίνει η πίεση της Τουρκίας σε Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι


Του Νίκου Μελέτη - Διπλό στόχο έχει η πίεση που ασκεί η Τουρκία στα δύο νησιά, Αγαθονήσι και Φαρμακονήσι, καθώς όχι μόνο αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία επί δύο κατοικημένων μάλιστα νησιών, αλλά επιχειρείται ο εξαναγκασμός της Ελλάδας σε διαπραγματεύσεις για ΜΟΕ και αυτό που από το 2009 επιδιώκει η Άγκυρα, έναν «κώδικα συμπεριφοράς» στις πτήσεις στο Αιγαίο, ώστε να πετούν ελεύθερα τα τουρκικά μαχητικά χωρίς τον κίνδυνο των αναχαιτίσεων από τα ελληνικά.

Στα δύο νησιά η Τουρκία δεν μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε διεκδίκηση, αφού κείνται πέραν των 3 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, καθώς η Συνθήκη της Λωζάννης αποδίδει στην Τουρκία μόνο όσα νησιά βρίσκονται εντός των 3 ν.μ. και όσα ρητώς της αποδίδονται.
Τα δύο ελληνικά νησιά είχαν βρεθεί και πάλι στο στόχαστρο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με διαρκείς υπερπτήσεις το 2009, προκαλώντας εντονότατες ελληνικές αντιδράσεις. Η Αθήνα μάλιστα έθετε ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνέχιση των προσπαθειών των Αμερικανών για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων τη διακοπή αυτών των υπερπτήσεων.

Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την προμήθεια των F-35 στην Τουρκία


Οι ΗΠΑ «παγώνουν» την προμήθεια των F-35 στην Τουρκία
Στο πρώτο χειροπιαστό βήμα για την ακύρωση της παράδοσηςτων μαχητικών F-35 στην Τουρκία προχωρούν οι ΗΠΑ, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη σταματήσει την παράδοση του εξοπλισμού που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.

Η εν λόγω κίνηση έρχεται στον απόηχο των επανειλημμένων αμερικανικών προειδοποιήσεων ότι η επιμονή της Άγκυρας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 θα επιφέρει συνέπειες.

Οι Βρετανοί βουλευτές απέρριψαν όλες τις εναλλακτικές επιλογές για το Brexit


Brexit, σημαίες της ΕΕ και της Βρετανίας.
Καμία από τις εναλλακτικές επιλογές στη συμφωνία τηςπρωθυπουργού Τερέζα Μέι για το Brexit δεν κατάφερε να λάβει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών του κοινοβουλίου, παρατείνοντας το πολιτικό αδιέξοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρόταση C, η οποία αφορούσε τη δέσμευση να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για μια «μόνιμη και ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ», καταψηφίστηκε με 276 έναντι 273 ψήφων υπέρ.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ... ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ


Ο Ακάθιστος ύμνος θεωρείται ως ένα αριστούργημα της βυζαντινής υμνογραφίας. Η γλώσσα του είναι σοβαρή και ποιητική και είναι εμπλουτισμένος από κοσμητικά επίθετα και πολλά σχήματα λόγου. Θέμα του η εξύμνηση της ενανθρώπισης του Θεού μέσω της Θεοτόκου,


Ἄγγελος πρωτοστάτης,
οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δ’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι’ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία,
ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ,
φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·
τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς,
δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῇ φαίνεται·
ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως,
τὴν κύησιν πὼς λέγεις κράζων·
Ἀλληλούια.

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι,
ἡ Παρθένος ζητοῦσα,
ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα·
ἐκ λαγόνων ἁγνῶν,
υἷον πῶς ἔσται τεχθῆναι δυνατόν;
λέξον μοι.
Πρὸς ἥν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ,
πλὴν κραυγάζων οὕτω·
Χαῖρε, βουλῆς ἀπορρήτου μύστις,
χαῖρε, σιγῆς δεομένων πίστις.
Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον,
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον.
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός,
χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανόν.
Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα,
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.
Χαῖρε, τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα,
χαῖρε, τὸ πῶς μηδένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν,
Χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε. 

Όλη η αλήθεια για το Άγιο Φως μέσα από 70 ιστορικές μαρτυρίες


Ο συγγραφέας Χαράλαμπος Σκαρλακίδης απαντά σε όσους αμφισβητούν το θεϊκό σημείο, μιλά για αδιάσειστα στοιχεία που καταγράφει στο βιβλίο του και την εμπειρία που βίωσε ο ίδιος.


Από τον Γιάννη Ζαννη
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει κάτι παραπάνω από «μόδα», κάτι περίπου σαν εθιμοτυπική υποχρέωση κάποιου πρωτοκόλλου, την περίοδο προ του Πάσχα να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, έντυπης ή ηλεκτρονικής, πάσης φύσεως δημοσιεύματα που επιχειρούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Ενα από τα προσφιλέστερα θέματα με τα οποία ασχολούνται τέτοιου είδους κείμενα είναι η εμφάνιση του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο κατά την εορτή της Αναστάσεως. Προσφάτως το θέμα επανήλθε, εξαιτίας του βιβλίου κάποιου Έλληνα ερευνητή, στο οποίο ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι καταρρίπτει το θαύμα του Αγίου Φωτός βασιζόμενος σε μαρτυρίες ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα στην όλη διαδικασία.

Στην Αλβανία πρωτοσέλιδα τρόμου: «Ο Τσίπρας επιτίθεται» και «απειλεί»


Στην Αλβανία πρωτοσέλιδα τρόμου: «Ο Τσίπρας επιτίθεται» και «απειλεί»
Τα «χρειάστηκαν» στην Αλβανία οι πολιτικοί απατεώνες και ητοπική «ελίτ» της διαφθοράς και της διαπλοκής μετά τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Αλέξη Τσίπρα την Παρασκευή.
Οι αλβανικές εφημερίδες κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδους τίτλους που εξέφρασαν τον μεγάλο φόβο για επιβολή ελληνικών κυρώσεων στην Αλβανία.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...